1874
2019
کاش منم میتونستم چند میلیون بدم عکسهام برگردن 

بده ب من دعا میکنم پیداشون کنی😂😂😂😂😂😂😂

من یه قانون جذبی ام آشنا به مسائل ضمیرناخوداگاه°•°•°•°•°•°• اگه تو نوشته هام کلمات بی ربط هست بخاطر اینکه ک از تایپ صوتی استفاده میکنم و بعضی کلمات و خود گوشی اصلاح میکنه•°•°•°•°•°متاسفانه اوضاع جوریه ک نمیشه سیاسی حرف نزد و کاربری  آدم فدای آزادی بیان میشه :/ •°•°•°• بحث سیاسی با کسی ک نفعش تو نفهمیدنه و ترجیح میده جاهل باشه اَخِ •°•°•°•   { ایخه شیماها سیتین پینجمین غیرب زیده اید } °•°•°•°•° نی نی سایت برا من یعنی کلی خواهر مادر باتجربه ک میتونن خیلی کمکم کنن...راستی اگه منو تو شب زدن رد خونمو از نی نی یار شب پیگیری کنین :/ .....اوووممم آهان اینم بگم ک ب نی نی یار ۵ هم تارگت میزنم :) پدر خوانده اس شک نکنین ....پشت دست من بازی کنین :///

آیا می‌دانید در هفته ۳۶ بارداری باید برای ذخیره خون بندناف نوزادتان ثبت‌نام کنید؟!

دعا کن پیدا شن برام خیلی باارزشن .شما عکس زیاد میگیری از بچه؟

امیدوارمم 

ن من خودم چندتا عکس آتلیه ای با عکاسی تو فضای باز. و خوشم میاد طبیعی و قشنگ 

دیگه بچه اولش چهره اش جوری نیس ک هی عکس بندازی ازش 


من یه قانون جذبی ام آشنا به مسائل ضمیرناخوداگاه°•°•°•°•°•°• اگه تو نوشته هام کلمات بی ربط هست بخاطر اینکه ک از تایپ صوتی استفاده میکنم و بعضی کلمات و خود گوشی اصلاح میکنه•°•°•°•°•°متاسفانه اوضاع جوریه ک نمیشه سیاسی حرف نزد و کاربری  آدم فدای آزادی بیان میشه :/ •°•°•°• بحث سیاسی با کسی ک نفعش تو نفهمیدنه و ترجیح میده جاهل باشه اَخِ •°•°•°•   { ایخه شیماها سیتین پینجمین غیرب زیده اید } °•°•°•°•° نی نی سایت برا من یعنی کلی خواهر مادر باتجربه ک میتونن خیلی کمکم کنن...راستی اگه منو تو شب زدن رد خونمو از نی نی یار شب پیگیری کنین :/ .....اوووممم آهان اینم بگم ک ب نی نی یار ۵ هم تارگت میزنم :) پدر خوانده اس شک نکنین ....پشت دست من بازی کنین :///
2032
من بچه ام یک ماه دیگه سه سالش میشه من بعد عکس بگیرم ؟تا یک سالگیش کلی دارم.

ب نظر میاد خیلی حساس شدی 

بعدها عکس جذابیتی نداره زیاد 

از لحظه های ک باهاش میگذرونی بنویس 

بعداً بخونه کیف کنه

من یه قانون جذبی ام آشنا به مسائل ضمیرناخوداگاه°•°•°•°•°•°• اگه تو نوشته هام کلمات بی ربط هست بخاطر اینکه ک از تایپ صوتی استفاده میکنم و بعضی کلمات و خود گوشی اصلاح میکنه•°•°•°•°•°متاسفانه اوضاع جوریه ک نمیشه سیاسی حرف نزد و کاربری  آدم فدای آزادی بیان میشه :/ •°•°•°• بحث سیاسی با کسی ک نفعش تو نفهمیدنه و ترجیح میده جاهل باشه اَخِ •°•°•°•   { ایخه شیماها سیتین پینجمین غیرب زیده اید } °•°•°•°•° نی نی سایت برا من یعنی کلی خواهر مادر باتجربه ک میتونن خیلی کمکم کنن...راستی اگه منو تو شب زدن رد خونمو از نی نی یار شب پیگیری کنین :/ .....اوووممم آهان اینم بگم ک ب نی نی یار ۵ هم تارگت میزنم :) پدر خوانده اس شک نکنین ....پشت دست من بازی کنین :///
من چجوری میتونم اسم مستعار پاک کنم؟

نمیشه پاک کرد 

و اینکه چجوری گمش کردی؟

تو فلش بود؟

من یه قانون جذبی ام آشنا به مسائل ضمیرناخوداگاه°•°•°•°•°•°• اگه تو نوشته هام کلمات بی ربط هست بخاطر اینکه ک از تایپ صوتی استفاده میکنم و بعضی کلمات و خود گوشی اصلاح میکنه•°•°•°•°•°متاسفانه اوضاع جوریه ک نمیشه سیاسی حرف نزد و کاربری  آدم فدای آزادی بیان میشه :/ •°•°•°• بحث سیاسی با کسی ک نفعش تو نفهمیدنه و ترجیح میده جاهل باشه اَخِ •°•°•°•   { ایخه شیماها سیتین پینجمین غیرب زیده اید } °•°•°•°•° نی نی سایت برا من یعنی کلی خواهر مادر باتجربه ک میتونن خیلی کمکم کنن...راستی اگه منو تو شب زدن رد خونمو از نی نی یار شب پیگیری کنین :/ .....اوووممم آهان اینم بگم ک ب نی نی یار ۵ هم تارگت میزنم :) پدر خوانده اس شک نکنین ....پشت دست من بازی کنین :///
نمیشه پاک کرد  و اینکه چجوری گمش کردی؟ تو فلش بود؟

ی سری عکس و فیلم تو فلش بود اونا مونده.ولی بقیه شون تو رم گوشی خودم و شوهرم سه چهارتا رم بود گوشی ها سوختن تو رم بودن ی سال بود تو جا طلایی مونده بود اونروز شوهرم گفت بدارم تو یچی گم نشه منم بردمش بالا کمد گذاشتم گفتم اینجا میدارم پیداش نمیکنم گفتم چندسال لازمش ندارم بعدا پیدا میشه ولی کل اتاقی که کمد توش رو ریختم نیست که نیست یک ماهه میگردم

ی سری عکس و فیلم تو فلش بود اونا مونده.ولی بقیه شون تو رم گوشی خودم و شوهرم سه چهارتا رم بود گوشی ها ...

چقدر عجیب 

غصه نداره ک 

بچه آنم سنی نداره 

ی هارد بگیر 

هرچی فیلم و عکسشه بریز تو اون 

راحت

من یه قانون جذبی ام آشنا به مسائل ضمیرناخوداگاه°•°•°•°•°•°• اگه تو نوشته هام کلمات بی ربط هست بخاطر اینکه ک از تایپ صوتی استفاده میکنم و بعضی کلمات و خود گوشی اصلاح میکنه•°•°•°•°•°متاسفانه اوضاع جوریه ک نمیشه سیاسی حرف نزد و کاربری  آدم فدای آزادی بیان میشه :/ •°•°•°• بحث سیاسی با کسی ک نفعش تو نفهمیدنه و ترجیح میده جاهل باشه اَخِ •°•°•°•   { ایخه شیماها سیتین پینجمین غیرب زیده اید } °•°•°•°•° نی نی سایت برا من یعنی کلی خواهر مادر باتجربه ک میتونن خیلی کمکم کنن...راستی اگه منو تو شب زدن رد خونمو از نی نی یار شب پیگیری کنین :/ .....اوووممم آهان اینم بگم ک ب نی نی یار ۵ هم تارگت میزنم :) پدر خوانده اس شک نکنین ....پشت دست من بازی کنین :///
چقدر عجیب  غصه نداره ک  بچه آنم سنی نداره  ی هارد بگیر  هرچی فیلم و عکسشه بر ...

ی خانمی گفت کل عکسای بچه اش تا ۶ سالگی تو هارد بوده هارد سوخته یکی هم گفت لپ تاپش ویروس گرفته همه رفتن 

ی خانمی گفت کل عکسای بچه اش تا ۶ سالگی تو هارد بوده هارد سوخته یکی هم گفت لپ تاپش ویروس گرفته همه رف ...

خب می اینکه راه در رویی نیس😁😁😁

هرکاری کنی ممکنه ی اتفاقی بیفته 

خودتو وابسته این چیزا نکن 

الکی ناراحتی نکن❤️

من یه قانون جذبی ام آشنا به مسائل ضمیرناخوداگاه°•°•°•°•°•°• اگه تو نوشته هام کلمات بی ربط هست بخاطر اینکه ک از تایپ صوتی استفاده میکنم و بعضی کلمات و خود گوشی اصلاح میکنه•°•°•°•°•°متاسفانه اوضاع جوریه ک نمیشه سیاسی حرف نزد و کاربری  آدم فدای آزادی بیان میشه :/ •°•°•°• بحث سیاسی با کسی ک نفعش تو نفهمیدنه و ترجیح میده جاهل باشه اَخِ •°•°•°•   { ایخه شیماها سیتین پینجمین غیرب زیده اید } °•°•°•°•° نی نی سایت برا من یعنی کلی خواهر مادر باتجربه ک میتونن خیلی کمکم کنن...راستی اگه منو تو شب زدن رد خونمو از نی نی یار شب پیگیری کنین :/ .....اوووممم آهان اینم بگم ک ب نی نی یار ۵ هم تارگت میزنم :) پدر خوانده اس شک نکنین ....پشت دست من بازی کنین :///
واقعا؟چه کار کنم بهش فکر نکنم.نمیتونم غذا بخورم از غصه

بیشتر روزتو بیکاری ن؟

برو پیاده روی 

پارکی جایی 


من یه قانون جذبی ام آشنا به مسائل ضمیرناخوداگاه°•°•°•°•°•°• اگه تو نوشته هام کلمات بی ربط هست بخاطر اینکه ک از تایپ صوتی استفاده میکنم و بعضی کلمات و خود گوشی اصلاح میکنه•°•°•°•°•°متاسفانه اوضاع جوریه ک نمیشه سیاسی حرف نزد و کاربری  آدم فدای آزادی بیان میشه :/ •°•°•°• بحث سیاسی با کسی ک نفعش تو نفهمیدنه و ترجیح میده جاهل باشه اَخِ •°•°•°•   { ایخه شیماها سیتین پینجمین غیرب زیده اید } °•°•°•°•° نی نی سایت برا من یعنی کلی خواهر مادر باتجربه ک میتونن خیلی کمکم کنن...راستی اگه منو تو شب زدن رد خونمو از نی نی یار شب پیگیری کنین :/ .....اوووممم آهان اینم بگم ک ب نی نی یار ۵ هم تارگت میزنم :) پدر خوانده اس شک نکنین ....پشت دست من بازی کنین :///
1718
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1872
1763
پربازدیدترین تاپیک های امروز
1927
1766
داغ ترین های تاپیک های امروز