1874
2019
عنوان

خواب عشقمو دیدمممم😓😓😓

143 بازدید | 27 پست

سلام صبحتون بخیر

الان داشتم خواب عشقمو میدیدم یهو بیدار شدم دیدم همش خواب بود دپرس شدم😪😪😪

خواب دیدم اومده خواستگاری با خانواده اش و داره با پدر و مادرم حرف میزنه و من هی بهش پیام میدادم اونم میگف پیام نده نمیتونم جوابتو بدم نمیشه سرم تو گوشی باشه🤕بعدش بیدار شدمبچه ها من اینو سه ساله دوستش دارم و باهاش در ارتباط نیستم و از عشقم خبر نداره..اما یه کارایی خودش و خانواده اش کردن که بهشون مشکوک شدم البته شاید منظوری نداشتن...کاراشون اینجا نمیتونم بگم....به نظرتون خوابم تعبیری داره؟

برنامه های من برای ۱۴۰۰💖قبولی کنکورم ،با قدرت ،با نهایت توان تلاش میکنم تا رشته دلخواهم(هوشبری)قبول بشم و مهر ۱۴۰۰ رشته و دانشگاه دلخواهم باشم💖....کلی ورزش و ساختن یه هیکل عالی تا اخر ۱۴۰۰💖🤭....متکی بودن به خودم،کنار گذشتن زود رنجیم،قوی شدن و قوی موندن💖گواهینامه گرفتن💖یادگیری زبان انگلیسی💖کلی کتاب جدید خوندن💖....به امید خدا و با تلاش خودم همه ی این کار هارو در سال ۱۴۰۰ به عالی ترین نحو انجام میدم💖....           خدا با منه همیشه💖

منم متاهلم همش خواب دوس پسرای مجردیمومیبینم

🤸🏾‍♀️🤸🏽‍♂️💃ملت تو خونه شون میز بیلیارد و تردمیل و سونا و جکوزی دارن، اونوخت ما تنها امکانات ورزشی مون یک میله بارفیکس بود که اونم مامانم زده تو کمد روش لباس آویزون می کنه😂😂😂😂😂😂به این شکل در میومدیم الان بچه شیش ماهه تخت دو نفره داره واسش موزیک لایت میذارن با نور کم تا بخوابه🛌 اونوقت زمان ما میذاشتنمون رو پاهاشون به حالت سانترفیوژ....انقد تکونمون میدادن تا پلاسمای خونمون جدا میشد میرفتیم تو کما ..بد میگفتن چه معصومانه خوابیده!!!😂😂😂
شاید صحبتتو کردن

شاید

قبلا خیلی حرکتا کردن که معلوم بود صحبت منو کردن


برنامه های من برای ۱۴۰۰💖قبولی کنکورم ،با قدرت ،با نهایت توان تلاش میکنم تا رشته دلخواهم(هوشبری)قبول بشم و مهر ۱۴۰۰ رشته و دانشگاه دلخواهم باشم💖....کلی ورزش و ساختن یه هیکل عالی تا اخر ۱۴۰۰💖🤭....متکی بودن به خودم،کنار گذشتن زود رنجیم،قوی شدن و قوی موندن💖گواهینامه گرفتن💖یادگیری زبان انگلیسی💖کلی کتاب جدید خوندن💖....به امید خدا و با تلاش خودم همه ی این کار هارو در سال ۱۴۰۰ به عالی ترین نحو انجام میدم💖....           خدا با منه همیشه💖
2032
حتما خیلی تو فکری

شاید😪

برنامه های من برای ۱۴۰۰💖قبولی کنکورم ،با قدرت ،با نهایت توان تلاش میکنم تا رشته دلخواهم(هوشبری)قبول بشم و مهر ۱۴۰۰ رشته و دانشگاه دلخواهم باشم💖....کلی ورزش و ساختن یه هیکل عالی تا اخر ۱۴۰۰💖🤭....متکی بودن به خودم،کنار گذشتن زود رنجیم،قوی شدن و قوی موندن💖گواهینامه گرفتن💖یادگیری زبان انگلیسی💖کلی کتاب جدید خوندن💖....به امید خدا و با تلاش خودم همه ی این کار هارو در سال ۱۴۰۰ به عالی ترین نحو انجام میدم💖....           خدا با منه همیشه💖
پس قطعا حرف تو زدن 

امیدوارم😓

برنامه های من برای ۱۴۰۰💖قبولی کنکورم ،با قدرت ،با نهایت توان تلاش میکنم تا رشته دلخواهم(هوشبری)قبول بشم و مهر ۱۴۰۰ رشته و دانشگاه دلخواهم باشم💖....کلی ورزش و ساختن یه هیکل عالی تا اخر ۱۴۰۰💖🤭....متکی بودن به خودم،کنار گذشتن زود رنجیم،قوی شدن و قوی موندن💖گواهینامه گرفتن💖یادگیری زبان انگلیسی💖کلی کتاب جدید خوندن💖....به امید خدا و با تلاش خودم همه ی این کار هارو در سال ۱۴۰۰ به عالی ترین نحو انجام میدم💖....           خدا با منه همیشه💖

منم خواب عشقمو‌میبینم 

خواستگاری اومدنشم‌دیدم 

باهم زندگی‌کردنمونم دیدم 

ولی کاتیم 

میدونم روسیام 😔من اگ بی وفام😭ولی عشقم اینه عاشق این‌آقام ❤یاامام رضا عاشقتم آقا🤍
خواب یه چیزه خیلی پیچیده ای هست...

اره خیلی

🤸🏾‍♀️🤸🏽‍♂️💃ملت تو خونه شون میز بیلیارد و تردمیل و سونا و جکوزی دارن، اونوخت ما تنها امکانات ورزشی مون یک میله بارفیکس بود که اونم مامانم زده تو کمد روش لباس آویزون می کنه😂😂😂😂😂😂به این شکل در میومدیم الان بچه شیش ماهه تخت دو نفره داره واسش موزیک لایت میذارن با نور کم تا بخوابه🛌 اونوقت زمان ما میذاشتنمون رو پاهاشون به حالت سانترفیوژ....انقد تکونمون میدادن تا پلاسمای خونمون جدا میشد میرفتیم تو کما ..بد میگفتن چه معصومانه خوابیده!!!😂😂😂
خواب یه چیزه خیلی پیچیده ای هست...

از چه جهت؟میشه بیشتر توضیح بدین

برنامه های من برای ۱۴۰۰💖قبولی کنکورم ،با قدرت ،با نهایت توان تلاش میکنم تا رشته دلخواهم(هوشبری)قبول بشم و مهر ۱۴۰۰ رشته و دانشگاه دلخواهم باشم💖....کلی ورزش و ساختن یه هیکل عالی تا اخر ۱۴۰۰💖🤭....متکی بودن به خودم،کنار گذشتن زود رنجیم،قوی شدن و قوی موندن💖گواهینامه گرفتن💖یادگیری زبان انگلیسی💖کلی کتاب جدید خوندن💖....به امید خدا و با تلاش خودم همه ی این کار هارو در سال ۱۴۰۰ به عالی ترین نحو انجام میدم💖....           خدا با منه همیشه💖
منم خواب عشقمو‌میبینم  خواستگاری اومدنشم‌دیدم  باهم زندگی‌کردنمونم دیدم  ولی کاتیم ...

من بیدار که شدم کلی دپرس شدم

ولی بعدش با خودم گفتم خدارو شکر حدااقل تو خواب دیدمش

برنامه های من برای ۱۴۰۰💖قبولی کنکورم ،با قدرت ،با نهایت توان تلاش میکنم تا رشته دلخواهم(هوشبری)قبول بشم و مهر ۱۴۰۰ رشته و دانشگاه دلخواهم باشم💖....کلی ورزش و ساختن یه هیکل عالی تا اخر ۱۴۰۰💖🤭....متکی بودن به خودم،کنار گذشتن زود رنجیم،قوی شدن و قوی موندن💖گواهینامه گرفتن💖یادگیری زبان انگلیسی💖کلی کتاب جدید خوندن💖....به امید خدا و با تلاش خودم همه ی این کار هارو در سال ۱۴۰۰ به عالی ترین نحو انجام میدم💖....           خدا با منه همیشه💖
من بیدار که شدم کلی دپرس شدم ولی بعدش با خودم گفتم خدارو شکر حدااقل تو خواب دیدمش

وای اره خیلی بده

ان شالله ک ارزوهات تبدیل ب خاطره بشن.و سری بعد ک خواب دیدی و بیدار شدی دیدی خواب بوده حسرت نخوریو فقط 

از این پهلو ب اون پهلو بشی ببینی خودش کنارت خوابیده و بهش رسیده باشی 

میدونم روسیام 😔من اگ بی وفام😭ولی عشقم اینه عاشق این‌آقام ❤یاامام رضا عاشقتم آقا🤍
ذهن وروح انسان...همیشه..باعث میشن ادمها خیلی چیزهارومرور کنن.وهیچ وقت فراموش نشن..

تیلی بده منم خواب مجردیمو میبینم دلم میگیره 

🤸🏾‍♀️🤸🏽‍♂️💃ملت تو خونه شون میز بیلیارد و تردمیل و سونا و جکوزی دارن، اونوخت ما تنها امکانات ورزشی مون یک میله بارفیکس بود که اونم مامانم زده تو کمد روش لباس آویزون می کنه😂😂😂😂😂😂به این شکل در میومدیم الان بچه شیش ماهه تخت دو نفره داره واسش موزیک لایت میذارن با نور کم تا بخوابه🛌 اونوقت زمان ما میذاشتنمون رو پاهاشون به حالت سانترفیوژ....انقد تکونمون میدادن تا پلاسمای خونمون جدا میشد میرفتیم تو کما ..بد میگفتن چه معصومانه خوابیده!!!😂😂😂
1718
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1872
1763
1927
1766