1874
2035
عنوان

آخه لعنتی چرا ضربدری می خوابی

185 بازدید | 18 پست

خوابم میاد یابایدسرم آویزان باشه یاپاهام مردم ازبس آویزان خوابیدم آخرش من طلاق می گیرم بااین جور ضربدرخوابیدنت 😂طلاق بخاطرضربدرخوابیدن شوهر 

💕هربژی کورد💕 درپس هر قضاوت ما یک نفر می جوشد  یک نفرمی سوزد  ویک نفر می میرد   قبل از آنکه زبانت آلوده ی کشتن کسی شود  حرفهای خامت را بگذار خوب بپزند...!   کاربرساله ۹۵هستم خودمم نمی دونم چطور اومدم اینجارو پیداکردم مثل چراغ جادویی یه هو اومدم تو تاچشم بازکردم اوه چندسال گذشته ومن معتاد شدم 😁

پرتش کن پایین

                   ساکت و بچع محل وراجام!             https://t.me/Hich_zh چنل نوشتع هام                                         Будь твоей головой.                                       هیتلرم خوبع ها اما من عاشق با پنبع سر بریدنای چرچیلم .                   این کینع شتری نیست،زخم عمیقع.تو نمیتونی دستتو تا ارنج بکنی تو قفسع سیه من و شش ماه بعد،یکسال بعد،کع با دیدن دستات وحشت میکنم بهم بگی کینع ای.خیر کینع ای نیستم ،زخم خوردع ام          دروغ چرا ،من ب اینکع بعضیا از من خوششون نمیاد افتخار میکنم   . غذا تو گلوتون گیر کردع، من هم محکم میتونم بزنم ب پشتتون هم میتونم بشینم و براتون دعا  کنم کدومو انتخاب میکنید

قندعسل

فقط 26 هفته به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
امضامو تا اخر بخون................... برای سلامتی نی نیم صلوات بفرست خاهری شوهرم کارجدیدی راه انداخته دعاکنید کاربارش راه بیفته خیلی دلشسکتم دعام کنید حضرت زهرا ضامن زندگیتون 
😒

😂😂 چیه چی می گفتم نصف شبی 

💕هربژی کورد💕 درپس هر قضاوت ما یک نفر می جوشد  یک نفرمی سوزد  ویک نفر می میرد   قبل از آنکه زبانت آلوده ی کشتن کسی شود  حرفهای خامت را بگذار خوب بپزند...!   کاربرساله ۹۵هستم خودمم نمی دونم چطور اومدم اینجارو پیداکردم مثل چراغ جادویی یه هو اومدم تو تاچشم بازکردم اوه چندسال گذشته ومن معتاد شدم 😁
2032
پرتش کن پایین

آخه دلم نمی یاد داره خروپف می کنه 😂

💕هربژی کورد💕 درپس هر قضاوت ما یک نفر می جوشد  یک نفرمی سوزد  ویک نفر می میرد   قبل از آنکه زبانت آلوده ی کشتن کسی شود  حرفهای خامت را بگذار خوب بپزند...!   کاربرساله ۹۵هستم خودمم نمی دونم چطور اومدم اینجارو پیداکردم مثل چراغ جادویی یه هو اومدم تو تاچشم بازکردم اوه چندسال گذشته ومن معتاد شدم 😁

منم شوهرم کج میخوابه ولی ن ب اون شدت اوایل ک نانزد بودیگ اصلن زیربار نمیرفت میگفت تو کج میخوابی چن بار ک خواب بود من کنارش نخوابیدم مچشو گرفتم کوتاه اومد🤣

السلام علیک یا بنت رسول الله❤️خدایا مواظب دخترم باش❤️
آخه دلم نمی یاد داره خروپف می کنه 😂

پاشو لگد کن پاشو بعد بگو ندیدم

                   ساکت و بچع محل وراجام!             https://t.me/Hich_zh چنل نوشتع هام                                         Будь твоей головой.                                       هیتلرم خوبع ها اما من عاشق با پنبع سر بریدنای چرچیلم .                   این کینع شتری نیست،زخم عمیقع.تو نمیتونی دستتو تا ارنج بکنی تو قفسع سیه من و شش ماه بعد،یکسال بعد،کع با دیدن دستات وحشت میکنم بهم بگی کینع ای.خیر کینع ای نیستم ،زخم خوردع ام          دروغ چرا ،من ب اینکع بعضیا از من خوششون نمیاد افتخار میکنم   . غذا تو گلوتون گیر کردع، من هم محکم میتونم بزنم ب پشتتون هم میتونم بشینم و براتون دعا  کنم کدومو انتخاب میکنید

وای شوهر منم همینه قشنگ اریب میخابه رو تخت تو قطر تخت 

گاهی میگم بریم زمین بخابیم اونجام همینه من میافتم بیخ بیخ پایه مبل

حالا اینکه خوبه تو نامزدی دوبار چنان ب من چسبیده بود دستشم سنگین شده بود گذاسته بود دورم ک تا صبح کمردرد گرفتم بعد دوبارم با همین اریب خوابیدنا و چسبیدنا منو برد بیخ دیوار جایی ک فرش نداشت و صبح بدن درد گرفتم به بار خونه خودشون ی بارم خونه ما تو اتاق من

🌸میشه برای نی نی دار شدن من هم یه صلوات بفرستی؟❤🌸رب لا تذرنی فرداً و انتَ خیر الوارثین❤💖خدا جون ازت خواهش میکنم به حق پنج تن به حق علی اصغر من این ماه باردار شم و تیکر تولد بزارم اینجا😍🥰
راحت باش🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

آره عزیزم ازاین راحتریه لحظه فکرکن سرم آویزانه

💕هربژی کورد💕 درپس هر قضاوت ما یک نفر می جوشد  یک نفرمی سوزد  ویک نفر می میرد   قبل از آنکه زبانت آلوده ی کشتن کسی شود  حرفهای خامت را بگذار خوب بپزند...!   کاربرساله ۹۵هستم خودمم نمی دونم چطور اومدم اینجارو پیداکردم مثل چراغ جادویی یه هو اومدم تو تاچشم بازکردم اوه چندسال گذشته ومن معتاد شدم 😁
پاشو لگد کن پاشو بعد بگو ندیدم

وا خیلی حساسه نمی تونم بهش بخورم می خوره منو میگه داری ازخواب ناز بیدارم میکنی

💕هربژی کورد💕 درپس هر قضاوت ما یک نفر می جوشد  یک نفرمی سوزد  ویک نفر می میرد   قبل از آنکه زبانت آلوده ی کشتن کسی شود  حرفهای خامت را بگذار خوب بپزند...!   کاربرساله ۹۵هستم خودمم نمی دونم چطور اومدم اینجارو پیداکردم مثل چراغ جادویی یه هو اومدم تو تاچشم بازکردم اوه چندسال گذشته ومن معتاد شدم 😁
وییییی کوردی😍😍😍

آره عزیزم 

💕هربژی کورد💕 درپس هر قضاوت ما یک نفر می جوشد  یک نفرمی سوزد  ویک نفر می میرد   قبل از آنکه زبانت آلوده ی کشتن کسی شود  حرفهای خامت را بگذار خوب بپزند...!   کاربرساله ۹۵هستم خودمم نمی دونم چطور اومدم اینجارو پیداکردم مثل چراغ جادویی یه هو اومدم تو تاچشم بازکردم اوه چندسال گذشته ومن معتاد شدم 😁
وا خیلی حساسه نمی تونم بهش بخورم می خوره منو میگه داری ازخواب ناز بیدارم میکنی

ای بابا

                   ساکت و بچع محل وراجام!             https://t.me/Hich_zh چنل نوشتع هام                                         Будь твоей головой.                                       هیتلرم خوبع ها اما من عاشق با پنبع سر بریدنای چرچیلم .                   این کینع شتری نیست،زخم عمیقع.تو نمیتونی دستتو تا ارنج بکنی تو قفسع سیه من و شش ماه بعد،یکسال بعد،کع با دیدن دستات وحشت میکنم بهم بگی کینع ای.خیر کینع ای نیستم ،زخم خوردع ام          دروغ چرا ،من ب اینکع بعضیا از من خوششون نمیاد افتخار میکنم   . غذا تو گلوتون گیر کردع، من هم محکم میتونم بزنم ب پشتتون هم میتونم بشینم و براتون دعا  کنم کدومو انتخاب میکنید
منم شوهرم کج میخوابه ولی ن ب اون شدت اوایل ک نانزد بودیگ اصلن زیربار نمیرفت میگفت تو کج میخوابی چن ب ...

راست می گی اونم میگه نه کج می خوابم نه خروپف می کنم

💕هربژی کورد💕 درپس هر قضاوت ما یک نفر می جوشد  یک نفرمی سوزد  ویک نفر می میرد   قبل از آنکه زبانت آلوده ی کشتن کسی شود  حرفهای خامت را بگذار خوب بپزند...!   کاربرساله ۹۵هستم خودمم نمی دونم چطور اومدم اینجارو پیداکردم مثل چراغ جادویی یه هو اومدم تو تاچشم بازکردم اوه چندسال گذشته ومن معتاد شدم 😁
🤣🤣الکی نمیگن ک همه مردا عین همن

آره به خداچندبارصداشو ضبط کردم بازم میگفت این این اصلاصدای من نیست

💕هربژی کورد💕 درپس هر قضاوت ما یک نفر می جوشد  یک نفرمی سوزد  ویک نفر می میرد   قبل از آنکه زبانت آلوده ی کشتن کسی شود  حرفهای خامت را بگذار خوب بپزند...!   کاربرساله ۹۵هستم خودمم نمی دونم چطور اومدم اینجارو پیداکردم مثل چراغ جادویی یه هو اومدم تو تاچشم بازکردم اوه چندسال گذشته ومن معتاد شدم 😁
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

جدیدترین تاپیک های 2 روز گذشته

خیلی خسته م

_نیلو | 11 ثانیه پیش
1872
1763
1927
1766