1874

😐

شکست عشقی خوردم

من عاشقت بودم.

😂

امروز خیلی دلم شکست...خدای من .ببین امروز رو و تمام گذشته که دلم رو خون کردن .هرثانیه و هر لحظه اش رو ببین.من هرگز نمیگذرم و نمیبخشم.از الان تا ابد، تا آخر دنیا .تا هر ثانیه و هر لحظه اش رو نمیبخشم شون .الهی خون به دلشون بیار که خون به دلم آ وردن.الهی خون به دل خودشون و عزیزاشون کن که خون به دلم کردن و باعث شدن که با عزیزانم بد رفتاری کنم.الهی تو رو به هرکسی که برات عزیز هست؛ الهی تو رو به تمام ادمهای خوبی که دوستشون داری، قسمت میدم که ازشون نگذری.الهی تو رو به ابوالفضل عباس، به هرکی برات عزیز هس، قسمت میدم که نگذر؛ هرگز نمی بخشم اونا رو الهی تو هم مجازاتشون کن.الهی میدونی که من و خانواده ام تو این دنیا به غیر از تو هیچکسی رو نداریم. الهی میدونی تو کل عمرم تا هرچی تونستم صبوری کردم و به هرکسی که از دستم برمیومده کمک الهی تو رو به داغ دل زینب قسم میدم تو رو  به دل شکسته حضرت زینب قسم میدم از الان تا ابد نبخششون و مجازاتشون کن.الهی تو رو به مدینه و کربلا و مقدساتت قسمت میدم که آه دلم رو بگیری از تک تکشون.از همه الهی که دل خون شین که دلمو خون کردین.الهی ولی امروز دلم خون شد.الهی تا ابد نمیگذرم، الهی چی میشه به حرف منم گوش کنی و عدالتتو برقرار کنی.چرا من میبینم به چشمم که ادمهای حریص و طماعی که خون همه رو تو شیشه میکنن، روز ب روز سالمتر و خوشبختترن اما ادمهای بی ازار و خداترس؛ روز به روز داغونتر و خسته تر.الهی دور از بزرگیت هست که به حرفام گوش ندی، منو نبینی، الهی من به غیر از تو کی رو دارم که کمکم کنه؛هیچکس؛ الهی من به غیراز تو هیچکی رو ندارم.الهی اینا با دلم کاری کردن که با دل ریش و با دل خون، از شب تا صبح گریه کردم،ولی وقتی فرداش دیدمشون، اونا حالشون خوب بود و من داغون..‌‌الهی من سکوت می کنم چون چاره ای ندارم.الهی تو ازشون نگذر.مرسی که هستی خدا لااقل باهات حرف میزنم و سبک میشم.هنوزم وقتی باهات حرف میزنم، ارامش میگیرم، انگار که اتفاقی نیوفتاده.الهی اشکم خیلی درآوردن خیلی زیاد...ولی هربار که باهات حرف زدم، سبکتر شدم.خدایا خیلی زود حسابشون رو برس، خیلی زود و خیلی زود.الهی اینقدر گرفتارشون کن که دیگه به اذیت کردن مردم فکر نکنن..عاشقتم خدا

آیا می‌دانید در هفته ۳۶ بارداری باید برای ذخیره خون بندناف نوزادتان ثبت‌نام کنید؟!

😂😂😂😕😕😕

(عضو اکیپ فیلسوفان نی نی سایت 😂😎)چرا می زنی 😳..................................برو کنار اعصاب ندارم بذار رد شم 😑😑😑هر کی بیاد از روش میرم راه رو باز کنید 🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️.............‌...................................................😑😑
2014
😐 شکست عشقی خوردم من عاشقت بودم. 😂

واقعا کع

مگ رومن کراش نزدی؟؟

خیانت میکنی؟؟😕😕😂😂😂😂

تا دلت میخواد پشت سرم زر زر کن جونع دل😂این همع عقدع ستودنیع😂ادامع بدع عاشقع پیگیریاتم😂🖖اگ رنگ رخسارع خبر میدع ع سِرّع درون، پ چرا این همع عادم داریم ک لبشون میخندع اما دلشون خونع؟!جناب سعدی؟!:)
2006
😂😂😂😂اگه عاشقم بودن که من الان اینجا تو زمین نبودم تو آسمونا بودم

ارع خب 💜💜اما آرمی ها یه خونوادن😉

یه بغل بزرگ میخوام..مشکل من با دنیا و اتفاقات مزخرفش نیست مشکل من خودمم که زورم به خودم نمیرسه.

  

راضی نگه داشتنع همع بیماریع ؛ منم ک بیمار نیستم😉 بی تفاوت باش. به جهنم :) مگه دریا مرد از بی بارونی؟!🌊 آدم ها عجیبی هستیم . برای اشتباهاتع خودمون وکیلیم و برای اشتباهاتع دیگران قاضی😏بعضیا ارزش ناراحتی هم ندارن باید فراموش کرد کع اصلا چنین ننگی بودع تو زندگیت😒نه حرف عقل بزن با کسی نه لافع جنون... هر جا که خیری هس ادعایی نی🌬نه دوست دارم نه ازت بدم میاد میانگین ک بگیری میبینی مهم نیستی برام🙃پای یه علف هرز هر قدر هم آب بریزی واست میوه نمیارع پ دقت کن برای کی و چی وقت میزاری🌾 یاد گرفتم ک نمیشع ذاتع خرابع آدم ها رو تغییر داد کسی ک ذاتش خرابه خوب بودن و بد بودن براش مهم نیست تنها به فکرع نفع خودشع🐚میگن حرفو بنداز زمین صاحبش برمیداره😝متعهد به m💙(ناموسا متاهل نیستم😶)
تایپکتو دیدم😶منم بایسم تهیونگع(البته همشونو میدوستم)


  اها اره منم همه رو میدوستم خب اما بایس یه چیز دیگس😎💜

یه بغل بزرگ میخوام..مشکل من با دنیا و اتفاقات مزخرفش نیست مشکل من خودمم که زورم به خودم نمیرسه.
واقعا کع مگ رومن کراش نزدی؟؟ خیانت میکنی؟؟😕😕😂😂😂😂

😂😂😂😂😂😂😔😔😔😔😔😔غلط کردم

امروز خیلی دلم شکست...خدای من .ببین امروز رو و تمام گذشته که دلم رو خون کردن .هرثانیه و هر لحظه اش رو ببین.من هرگز نمیگذرم و نمیبخشم.از الان تا ابد، تا آخر دنیا .تا هر ثانیه و هر لحظه اش رو نمیبخشم شون .الهی خون به دلشون بیار که خون به دلم آ وردن.الهی خون به دل خودشون و عزیزاشون کن که خون به دلم کردن و باعث شدن که با عزیزانم بد رفتاری کنم.الهی تو رو به هرکسی که برات عزیز هست؛ الهی تو رو به تمام ادمهای خوبی که دوستشون داری، قسمت میدم که ازشون نگذری.الهی تو رو به ابوالفضل عباس، به هرکی برات عزیز هس، قسمت میدم که نگذر؛ هرگز نمی بخشم اونا رو الهی تو هم مجازاتشون کن.الهی میدونی که من و خانواده ام تو این دنیا به غیر از تو هیچکسی رو نداریم. الهی میدونی تو کل عمرم تا هرچی تونستم صبوری کردم و به هرکسی که از دستم برمیومده کمک الهی تو رو به داغ دل زینب قسم میدم تو رو  به دل شکسته حضرت زینب قسم میدم از الان تا ابد نبخششون و مجازاتشون کن.الهی تو رو به مدینه و کربلا و مقدساتت قسمت میدم که آه دلم رو بگیری از تک تکشون.از همه الهی که دل خون شین که دلمو خون کردین.الهی ولی امروز دلم خون شد.الهی تا ابد نمیگذرم، الهی چی میشه به حرف منم گوش کنی و عدالتتو برقرار کنی.چرا من میبینم به چشمم که ادمهای حریص و طماعی که خون همه رو تو شیشه میکنن، روز ب روز سالمتر و خوشبختترن اما ادمهای بی ازار و خداترس؛ روز به روز داغونتر و خسته تر.الهی دور از بزرگیت هست که به حرفام گوش ندی، منو نبینی، الهی من به غیر از تو کی رو دارم که کمکم کنه؛هیچکس؛ الهی من به غیراز تو هیچکی رو ندارم.الهی اینا با دلم کاری کردن که با دل ریش و با دل خون، از شب تا صبح گریه کردم،ولی وقتی فرداش دیدمشون، اونا حالشون خوب بود و من داغون..‌‌الهی من سکوت می کنم چون چاره ای ندارم.الهی تو ازشون نگذر.مرسی که هستی خدا لااقل باهات حرف میزنم و سبک میشم.هنوزم وقتی باهات حرف میزنم، ارامش میگیرم، انگار که اتفاقی نیوفتاده.الهی اشکم خیلی درآوردن خیلی زیاد...ولی هربار که باهات حرف زدم، سبکتر شدم.خدایا خیلی زود حسابشون رو برس، خیلی زود و خیلی زود.الهی اینقدر گرفتارشون کن که دیگه به اذیت کردن مردم فکر نکنن..عاشقتم خدا
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1999
1872
1763
2008
1990
2017
1977
پربازدیدترین تاپیک های امروز
1927
1766