1874
2019
عنوان

کسی میدونه این قرص چیه؟

140 بازدید | 20 پست

اینجا کسی میدونه این قرص چیه یا برای چه بیماری تجویزمی شه یا کسی بوده ازاین قرص استفاده کرده باشه لطفا اگه کسی میدونه میشه بگه مرسی مهربانهای سایت  

💕هربژی کورد💕 درپس هر قضاوت ما یک نفر می جوشد  یک نفرمی سوزد  ویک نفر می میرد   قبل از آنکه زبانت آلوده ی کشتن کسی شود  حرفهای خامت را بگذار خوب بپزند...!   کاربرساله ۹۵هستم خودمم نمی دونم چطور اومدم اینجارو پیداکردم مثل چراغ جادویی یه هو اومدم تو تاچشم بازکردم اوه چندسال گذشته ومن معتاد شدم 😁

اسمشو سرچ کنید تو گوگل 

علی جان؛شده نامِ تو اعتبارم،به جز تو امیری ندارم،الهی چو ابر بهاران برایت ببارم،میمیرم اگر روزی از تو نخوانم،مدیونم آقا اگر با ولایت نمانم..🌹خدا با من است•هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق••پاسبانِ حرم دل شده ام شب همه شب،که در این پرده جُز اندیشه یِ او نگذارم#الله•• دلم را بردی سلیمانی..به شهرِ چشمانِ بارانی...رها کردی عاشقانت را ...میانِ دریایِ طوفانی...قیامت کردی سلیمانی...برایِ حفظِ مسلمانی...حسینُ عباسُ قاسم را ...زیارت کردی سلیمانی..جاده و اسب مهیاس بیا تا برویم..حاج قاسم دلش اینجاس بیا تا برویم..میرسد لحظه ی انتقامِ سخت از دشمن ..شبِ حمله گوشِ جان را بسپارید به من ...علی امروز سپاهِ علوی میخواهد...رهبری ملتِ بیدارو قوی میخواهد..با سپاهِ علوی کاخِ ستم شد ویران..میرسد مژده ی آزادیِ قدس از ایران🇮🇷♥️ خُنُک آن قُماربازی،که بِباخت آنچه بودش~نَنَماند هیچَش اِلا،هوَسِ قُمارِ دیگر.....
2032

کدوم

کاش میفهمیدیم اگه نظر یکی باما فرق داره دلیل نمیشه نهایت بیشعوری رو به کار ببریم و بتوپیم بهش چه تو مجازی چه واقعی کاش آدما اونقدری که ادعای شعور دارن نصف همون ادعا شعور داشتن 

سایت دارویاب.البتته اینجاهم دارع

فقط 14 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
باردار نیستم تیکر تولد بهترین رفیقمه این صدبارگفتی بودن با من شده کسر شأن ی روز میای سرخاکم با یه بسته شمع  من یه دخترم و این بدترین حال منه وقتی تنهایی خودت بهت زخم میزنه هنوز انقد میخوامت که نفرین نمیکنم میخوام ببخشمت اما اینم نمیتونم بزار بارون بیاد خاطراتو بشوره ببره بزار بمیرم تو ذهنت شاید اینجوری بهتره شاید تقدیر منه که سهم خیابونم شاید دوستم داشتی نداشتی من نمیدونم شاید برعکس اخلاق من که بچگونس خیلی خانمه که باهات زیر سقف خونس شاید دنیای ما شباهتی به هم نداشت شاید دنیا چشم دیدن ما رو نداشت فقط مراقب خودت باش که زندگیمی تو همه خاطرات خوب و بد زندگیمی میدونم تا اینجا که بودم به پات حروم شدم میدونم عاشقشی که من برات تموم شدم من میرم زندگیتو بکن که تنها خواهشه دعای شبانه روز من واسه تو آرامشه همه چیزمم بخشیدم من بهت بخشیدم له شدم رفت این منم که دارم میرم و دلم پر شد ازت💜

https://uupload.ir/files/htsl_img-20210125-wa0000.jpg

💕هربژی کورد💕 درپس هر قضاوت ما یک نفر می جوشد  یک نفرمی سوزد  ویک نفر می میرد   قبل از آنکه زبانت آلوده ی کشتن کسی شود  حرفهای خامت را بگذار خوب بپزند...!   کاربرساله ۹۵هستم خودمم نمی دونم چطور اومدم اینجارو پیداکردم مثل چراغ جادویی یه هو اومدم تو تاچشم بازکردم اوه چندسال گذشته ومن معتاد شدم 😁
الان عکس میزارم ببخشید

برو کلینیک بعد ابزار بعد جست و جو دارو

فقط 14 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
باردار نیستم تیکر تولد بهترین رفیقمه این صدبارگفتی بودن با من شده کسر شأن ی روز میای سرخاکم با یه بسته شمع  من یه دخترم و این بدترین حال منه وقتی تنهایی خودت بهت زخم میزنه هنوز انقد میخوامت که نفرین نمیکنم میخوام ببخشمت اما اینم نمیتونم بزار بارون بیاد خاطراتو بشوره ببره بزار بمیرم تو ذهنت شاید اینجوری بهتره شاید تقدیر منه که سهم خیابونم شاید دوستم داشتی نداشتی من نمیدونم شاید برعکس اخلاق من که بچگونس خیلی خانمه که باهات زیر سقف خونس شاید دنیای ما شباهتی به هم نداشت شاید دنیا چشم دیدن ما رو نداشت فقط مراقب خودت باش که زندگیمی تو همه خاطرات خوب و بد زندگیمی میدونم تا اینجا که بودم به پات حروم شدم میدونم عاشقشی که من برات تموم شدم من میرم زندگیتو بکن که تنها خواهشه دعای شبانه روز من واسه تو آرامشه همه چیزمم بخشیدم من بهت بخشیدم له شدم رفت این منم که دارم میرم و دلم پر شد ازت💜

کسی نیست

💕هربژی کورد💕 درپس هر قضاوت ما یک نفر می جوشد  یک نفرمی سوزد  ویک نفر می میرد   قبل از آنکه زبانت آلوده ی کشتن کسی شود  حرفهای خامت را بگذار خوب بپزند...!   کاربرساله ۹۵هستم خودمم نمی دونم چطور اومدم اینجارو پیداکردم مثل چراغ جادویی یه هو اومدم تو تاچشم بازکردم اوه چندسال گذشته ومن معتاد شدم 😁
قرص ویتامین هست نوروبیون

عزیزم دکترش میگه واسه لخته خون مغزشه گفتم ببینم آیا همچین چیزی هست اونم توایران نتونستیم گیربیاریم

💕هربژی کورد💕 درپس هر قضاوت ما یک نفر می جوشد  یک نفرمی سوزد  ویک نفر می میرد   قبل از آنکه زبانت آلوده ی کشتن کسی شود  حرفهای خامت را بگذار خوب بپزند...!   کاربرساله ۹۵هستم خودمم نمی دونم چطور اومدم اینجارو پیداکردم مثل چراغ جادویی یه هو اومدم تو تاچشم بازکردم اوه چندسال گذشته ومن معتاد شدم 😁
اگه می تونستم سرج می کردم ببخشید

سرچ کردم نوشته برا پیشگیری از سکته مغزی

فکرها سردرگمم کرده بده راهی نشان/تا بدانم در کجایم،در کجای این جهان .شعر از خودمه چطوره؟🙃🙃
سرچ کردم نوشته برا پیشگیری از سکته مغزی

ارع  کلا برا سیستم عصبیه. زنگ بزن داروخانه حلال احمر بپرس دارن یان

فقط 14 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
باردار نیستم تیکر تولد بهترین رفیقمه این صدبارگفتی بودن با من شده کسر شأن ی روز میای سرخاکم با یه بسته شمع  من یه دخترم و این بدترین حال منه وقتی تنهایی خودت بهت زخم میزنه هنوز انقد میخوامت که نفرین نمیکنم میخوام ببخشمت اما اینم نمیتونم بزار بارون بیاد خاطراتو بشوره ببره بزار بمیرم تو ذهنت شاید اینجوری بهتره شاید تقدیر منه که سهم خیابونم شاید دوستم داشتی نداشتی من نمیدونم شاید برعکس اخلاق من که بچگونس خیلی خانمه که باهات زیر سقف خونس شاید دنیای ما شباهتی به هم نداشت شاید دنیا چشم دیدن ما رو نداشت فقط مراقب خودت باش که زندگیمی تو همه خاطرات خوب و بد زندگیمی میدونم تا اینجا که بودم به پات حروم شدم میدونم عاشقشی که من برات تموم شدم من میرم زندگیتو بکن که تنها خواهشه دعای شبانه روز من واسه تو آرامشه همه چیزمم بخشیدم من بهت بخشیدم له شدم رفت این منم که دارم میرم و دلم پر شد ازت💜

https://pill.helpkade.com/کپسول-neuroaid-چیست؟/

فقط 14 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
باردار نیستم تیکر تولد بهترین رفیقمه این صدبارگفتی بودن با من شده کسر شأن ی روز میای سرخاکم با یه بسته شمع  من یه دخترم و این بدترین حال منه وقتی تنهایی خودت بهت زخم میزنه هنوز انقد میخوامت که نفرین نمیکنم میخوام ببخشمت اما اینم نمیتونم بزار بارون بیاد خاطراتو بشوره ببره بزار بمیرم تو ذهنت شاید اینجوری بهتره شاید تقدیر منه که سهم خیابونم شاید دوستم داشتی نداشتی من نمیدونم شاید برعکس اخلاق من که بچگونس خیلی خانمه که باهات زیر سقف خونس شاید دنیای ما شباهتی به هم نداشت شاید دنیا چشم دیدن ما رو نداشت فقط مراقب خودت باش که زندگیمی تو همه خاطرات خوب و بد زندگیمی میدونم تا اینجا که بودم به پات حروم شدم میدونم عاشقشی که من برات تموم شدم من میرم زندگیتو بکن که تنها خواهشه دعای شبانه روز من واسه تو آرامشه همه چیزمم بخشیدم من بهت بخشیدم له شدم رفت این منم که دارم میرم و دلم پر شد ازت💜
ارع  کلا برا سیستم عصبیه. زنگ بزن داروخانه حلال احمر بپرس دارن یان

نه خیلی جاهاروگشتیم نبود گفتن توایران نیست ازعراق ۶۵عددنه میلیون برامون پیدا کردن 

💕هربژی کورد💕 درپس هر قضاوت ما یک نفر می جوشد  یک نفرمی سوزد  ویک نفر می میرد   قبل از آنکه زبانت آلوده ی کشتن کسی شود  حرفهای خامت را بگذار خوب بپزند...!   کاربرساله ۹۵هستم خودمم نمی دونم چطور اومدم اینجارو پیداکردم مثل چراغ جادویی یه هو اومدم تو تاچشم بازکردم اوه چندسال گذشته ومن معتاد شدم 😁
https://pill.helpkade.com/کپسول-neuroaid-چیست؟/

مرسی عزیزم

💕هربژی کورد💕 درپس هر قضاوت ما یک نفر می جوشد  یک نفرمی سوزد  ویک نفر می میرد   قبل از آنکه زبانت آلوده ی کشتن کسی شود  حرفهای خامت را بگذار خوب بپزند...!   کاربرساله ۹۵هستم خودمم نمی دونم چطور اومدم اینجارو پیداکردم مثل چراغ جادویی یه هو اومدم تو تاچشم بازکردم اوه چندسال گذشته ومن معتاد شدم 😁
مرسی عزیزم

خواهش میکنم

فقط 14 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
باردار نیستم تیکر تولد بهترین رفیقمه این صدبارگفتی بودن با من شده کسر شأن ی روز میای سرخاکم با یه بسته شمع  من یه دخترم و این بدترین حال منه وقتی تنهایی خودت بهت زخم میزنه هنوز انقد میخوامت که نفرین نمیکنم میخوام ببخشمت اما اینم نمیتونم بزار بارون بیاد خاطراتو بشوره ببره بزار بمیرم تو ذهنت شاید اینجوری بهتره شاید تقدیر منه که سهم خیابونم شاید دوستم داشتی نداشتی من نمیدونم شاید برعکس اخلاق من که بچگونس خیلی خانمه که باهات زیر سقف خونس شاید دنیای ما شباهتی به هم نداشت شاید دنیا چشم دیدن ما رو نداشت فقط مراقب خودت باش که زندگیمی تو همه خاطرات خوب و بد زندگیمی میدونم تا اینجا که بودم به پات حروم شدم میدونم عاشقشی که من برات تموم شدم من میرم زندگیتو بکن که تنها خواهشه دعای شبانه روز من واسه تو آرامشه همه چیزمم بخشیدم من بهت بخشیدم له شدم رفت این منم که دارم میرم و دلم پر شد ازت💜
1718
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1872
1763
1927
1766