1874
عنوان

شاید عشقم عاشق خواهرم باشه😔

96812 بازدید | 652 پست

سلام بچه ها عشقم فامیلمونه باهم خیلی بیرون رفتیم و اینا خیلی بهش توجه کردم دقت خاصی به خواهرم داره حس میکنم خواهرم رو دوست داره (دو تا سه ساله عاشقشم اما به خودش نگفتم و اصلا حسش رو بهم نمیدونم ولی واقعا با توجهاش و شوخیاش و رفتاراش حس میکنم خواهرمو دوس داره😭😔

اگه خواهرمو دوست داشت چی کنم؟؟؟😭😭

اگه بیاد خواستگاریش و باهم ازدواج کنن😥😣

یع دخی بهمنی 😇❤😜با پشتکار:)شجاع:)مهربون:) و...عاشق💔💓...بع آرزوهایم قول رسیدن دادم😍....سَنَ سِویوروم😍😜❤....کاربر جدید نیستم دوتا کاربری قبلیمو خودم ترکوندم☺.....اگع بی احترامی کردی و جوابتو ندادم بدون فهمیدم که نمی ارزه باهات بخوام هم کلام بشم😉😜....اول عاشق خدام😍😍😍......یع دختر لرع پرانرژی که به لر بودنش افتخار میکنه😍😍😇💓لر لرستان-خرم آبادم😍☺❤...میشه برای آرامش دلم یه صلوات مهمونم کنی؟:)  ❤...❤عاشق سریال هرجایی و میران و ریانم😍😍😍😍حتما پیشنهاد میکنم سریال هرجایی (تردید*) رو ببینید عالیه❤😍

عه من توام یا تو منی؟! 

و وقتی یک ژاکت پشمی زیر یک تخت بودم،تو من رو پوشیدی و گفتی تو ژاکت مورد علاقه من هستی!    وقتی جوونی همه فکر میکنن چیزی نمیدونی ولی من تورو میشناسم و درک میکنم،تویی که مثل یک نفس برای من زندگی کردی.و من میدونم تو پیش من برمیگردی... 

با ما  به  کسب و کار  خود رونق  دهید

2000
چرا متلا چیکار میکنه نسبت ب خواهرت

مثلا چندبار توجه کردم اهل این نبود بیاد شب بخوابه اما وقتی خواهزم بود میومد یا باهاش شوخی میکنه(البته کلا شوخ طبعه)

چندبار دیدم نگاش میکرد 

واقعا نمیدونم😭

یع دخی بهمنی 😇❤😜با پشتکار:)شجاع:)مهربون:) و...عاشق💔💓...بع آرزوهایم قول رسیدن دادم😍....سَنَ سِویوروم😍😜❤....کاربر جدید نیستم دوتا کاربری قبلیمو خودم ترکوندم☺.....اگع بی احترامی کردی و جوابتو ندادم بدون فهمیدم که نمی ارزه باهات بخوام هم کلام بشم😉😜....اول عاشق خدام😍😍😍......یع دختر لرع پرانرژی که به لر بودنش افتخار میکنه😍😍😇💓لر لرستان-خرم آبادم😍☺❤...میشه برای آرامش دلم یه صلوات مهمونم کنی؟:)  ❤...❤عاشق سریال هرجایی و میران و ریانم😍😍😍😍حتما پیشنهاد میکنم سریال هرجایی (تردید*) رو ببینید عالیه❤😍
عه من توام یا تو منی؟! 

ماله شما فک میکنید عاشق خواهرتونه،؟😢

یع دخی بهمنی 😇❤😜با پشتکار:)شجاع:)مهربون:) و...عاشق💔💓...بع آرزوهایم قول رسیدن دادم😍....سَنَ سِویوروم😍😜❤....کاربر جدید نیستم دوتا کاربری قبلیمو خودم ترکوندم☺.....اگع بی احترامی کردی و جوابتو ندادم بدون فهمیدم که نمی ارزه باهات بخوام هم کلام بشم😉😜....اول عاشق خدام😍😍😍......یع دختر لرع پرانرژی که به لر بودنش افتخار میکنه😍😍😇💓لر لرستان-خرم آبادم😍☺❤...میشه برای آرامش دلم یه صلوات مهمونم کنی؟:)  ❤...❤عاشق سریال هرجایی و میران و ریانم😍😍😍😍حتما پیشنهاد میکنم سریال هرجایی (تردید*) رو ببینید عالیه❤😍
ماله شما فک میکنید عاشق خواهرتونه،؟😢

آره    

و وقتی یک ژاکت پشمی زیر یک تخت بودم،تو من رو پوشیدی و گفتی تو ژاکت مورد علاقه من هستی!    وقتی جوونی همه فکر میکنن چیزی نمیدونی ولی من تورو میشناسم و درک میکنم،تویی که مثل یک نفس برای من زندگی کردی.و من میدونم تو پیش من برمیگردی... 
2011
خب وقتی خواهرتو دوس داره کاری نمیتونی بکنی ارزوی خوشبختی کن براشون

سخته خواهر😭

ولی اگه همو بخوان منم مجبورم عشقشو بکوبم تو قلبم الان امشب بعد چند مدت دیدمش دلم رف براش

اما زودی رف بیرون دلم گرف😢😭😭😭

یع دخی بهمنی 😇❤😜با پشتکار:)شجاع:)مهربون:) و...عاشق💔💓...بع آرزوهایم قول رسیدن دادم😍....سَنَ سِویوروم😍😜❤....کاربر جدید نیستم دوتا کاربری قبلیمو خودم ترکوندم☺.....اگع بی احترامی کردی و جوابتو ندادم بدون فهمیدم که نمی ارزه باهات بخوام هم کلام بشم😉😜....اول عاشق خدام😍😍😍......یع دختر لرع پرانرژی که به لر بودنش افتخار میکنه😍😍😇💓لر لرستان-خرم آبادم😍☺❤...میشه برای آرامش دلم یه صلوات مهمونم کنی؟:)  ❤...❤عاشق سریال هرجایی و میران و ریانم😍😍😍😍حتما پیشنهاد میکنم سریال هرجایی (تردید*) رو ببینید عالیه❤😍
هیچی اگ ایطو شد تا اخر عمرت هرکاری کرد خودتو تصور میکنی در کنارش ب جا خواهرت😐🍃


  نصیحت کردنت فقط

و وقتی یک ژاکت پشمی زیر یک تخت بودم،تو من رو پوشیدی و گفتی تو ژاکت مورد علاقه من هستی!    وقتی جوونی همه فکر میکنن چیزی نمیدونی ولی من تورو میشناسم و درک میکنم،تویی که مثل یک نفس برای من زندگی کردی.و من میدونم تو پیش من برمیگردی... 
هیچی اگ ایطو شد تا اخر عمرت هرکاری کرد خودتو تصور میکنی در کنارش ب جا خواهرت😐🍃

😭😭😭😭😭😭

یع دخی بهمنی 😇❤😜با پشتکار:)شجاع:)مهربون:) و...عاشق💔💓...بع آرزوهایم قول رسیدن دادم😍....سَنَ سِویوروم😍😜❤....کاربر جدید نیستم دوتا کاربری قبلیمو خودم ترکوندم☺.....اگع بی احترامی کردی و جوابتو ندادم بدون فهمیدم که نمی ارزه باهات بخوام هم کلام بشم😉😜....اول عاشق خدام😍😍😍......یع دختر لرع پرانرژی که به لر بودنش افتخار میکنه😍😍😇💓لر لرستان-خرم آبادم😍☺❤...میشه برای آرامش دلم یه صلوات مهمونم کنی؟:)  ❤...❤عاشق سریال هرجایی و میران و ریانم😍😍😍😍حتما پیشنهاد میکنم سریال هرجایی (تردید*) رو ببینید عالیه❤😍
سخته خواهر😭 ولی اگه همو بخوان منم مجبورم عشقشو بکوبم تو قلبم  الان امشب بعد چند مدت دی ...

آخه عشق ی طرفه ک بدرد نمیخوره عزیزدلم

مگر چندبار به دنیا آمدیم که این همه میمیریم؟
چرا؟چیکارمیکنه؟

مثلا چندبار توجه کردم اهل این نبود بیاد شب بخوابه اما وقتی خواهزم بود میومد یا باهاش شوخی میکنه(البته کلا شوخ طبعه)

چندبار دیدم نگاش میکرد 

واقعا نمیدونم😭

یع دخی بهمنی 😇❤😜با پشتکار:)شجاع:)مهربون:) و...عاشق💔💓...بع آرزوهایم قول رسیدن دادم😍....سَنَ سِویوروم😍😜❤....کاربر جدید نیستم دوتا کاربری قبلیمو خودم ترکوندم☺.....اگع بی احترامی کردی و جوابتو ندادم بدون فهمیدم که نمی ارزه باهات بخوام هم کلام بشم😉😜....اول عاشق خدام😍😍😍......یع دختر لرع پرانرژی که به لر بودنش افتخار میکنه😍😍😇💓لر لرستان-خرم آبادم😍☺❤...میشه برای آرامش دلم یه صلوات مهمونم کنی؟:)  ❤...❤عاشق سریال هرجایی و میران و ریانم😍😍😍😍حتما پیشنهاد میکنم سریال هرجایی (تردید*) رو ببینید عالیه❤😍
آره      

ازدواج کردن؟😦😢

یع دخی بهمنی 😇❤😜با پشتکار:)شجاع:)مهربون:) و...عاشق💔💓...بع آرزوهایم قول رسیدن دادم😍....سَنَ سِویوروم😍😜❤....کاربر جدید نیستم دوتا کاربری قبلیمو خودم ترکوندم☺.....اگع بی احترامی کردی و جوابتو ندادم بدون فهمیدم که نمی ارزه باهات بخوام هم کلام بشم😉😜....اول عاشق خدام😍😍😍......یع دختر لرع پرانرژی که به لر بودنش افتخار میکنه😍😍😇💓لر لرستان-خرم آبادم😍☺❤...میشه برای آرامش دلم یه صلوات مهمونم کنی؟:)  ❤...❤عاشق سریال هرجایی و میران و ریانم😍😍😍😍حتما پیشنهاد میکنم سریال هرجایی (تردید*) رو ببینید عالیه❤😍
😂ینی بنظرت ناراحت نمیشه خدایی نکرده؟🍃

هن؟   

و وقتی یک ژاکت پشمی زیر یک تخت بودم،تو من رو پوشیدی و گفتی تو ژاکت مورد علاقه من هستی!    وقتی جوونی همه فکر میکنن چیزی نمیدونی ولی من تورو میشناسم و درک میکنم،تویی که مثل یک نفس برای من زندگی کردی.و من میدونم تو پیش من برمیگردی... 
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1999
1872
1763
2008
1990
2017
1977
پربازدیدترین تاپیک های امروز
1927
1766