1874
1955

میخوام داستان زندگیم و اتفاق هایی که برام افتاده رو بگم

از وقتی یادم میاد عاشق و دیوونه پسرعمم بودم

شاید بگم از هفت سالگی

مثلا وقتی تازه یاد گرفته بودم بنویسم

برای همه نامه می‌نوشتم

مثلا برای دوستم می‌نوشتم سلام فاطمه من تورو دوست دارم 🙂

ولی برای پسر عمم می‌نوشتم

سلام رضا من تو را خیلی خیلی دوست دارم

بچه بودم دیگه 😅

یه دورانی بود که هیچ وقت فراموش نمیکنم هیچ وقت

به دختر عموم که پنج سال ازم بزرگتر بود گفتم که کاش زبونم لال میشد و نمیگفتم 😔

دختر عموم‌ بهم میگفت تغییرات هورمونی هست 18 سالت که شد از بین میره نگران نباش

همینجور گذشت تا 12 سالگی

یادمه یبار یه سوال پرسید جوابشو که دادم لپمو کشید ☺️

فک کنین کسی که شبانه روز تو فکرشی بیاد با یه حرف تو لپت و بکشه

یبار روی پام خوابید

خب قائدتا دلت ضعف میره 😄

دوازده سالم که بود یعنی اوج حسم بهش

یهو رفتارش تغییر کرد از این‌رو به اون رو شد کلا 😕

نمیگم قبلش توجه می‌کرد ولی خبلی بهتر بود

طوری شده بود که جواب سلاممو بزور میداد

بعد از این که رفتارش تغییر کرد خیلی سعی کردم بفهمم چش شد یهو

فهمیدم دختر عموم رفته بود بهش گفته بود یاسمن عاشقته و فلانه 😏

من نمیدونستم

دختر عموم‌ یکسال از پسر عمم کوچیکتر بودو اونم عاشق دلخستش😒

از حسادتش رفته بود اینجوری گفته بود و کلی هم بد من و گفته بود که من و از چشماش بندازه

پسر عمم هم برای اینکه من پیش خودم فکر های بیخود نکنم

محلم نمیذاشت 😕

زندگی قشنگه اگه خودت بخوای 🤗❤️

اومدم😊🚶‍♀️

دلم براتون تنگ شده رفقا😔 دلم خییییلی براتون تنگ شده بی معرفتا.حقم این بود؟من که انقدر خنده میاوردم رو لباتون انقدر دوستون داشتم .اشکمو در اودین بی معرفتا..هیی کاش پیدام کنید😔🚶‍♀️

بگو 

من صیادمو تو ماهی🐚  نگران گناه های خودت باش،کسی ازت در مورد گناه های من بازخواست نمیکنع...من هیچوقت دوست داشتنی نبودم اما جوری بودم ک هیچکس نتونع فراموشم کنع حتی اگع دوسم نداشتع باش...چشم قَشنگِ منی!بقول بابام ی نع دور هزار تا اره میگردع🤍.    شما میگین تو ی چی دیگع ای ،ما شمالیا میگیم اگ صد تا یار بَیرم وِلا تو مِ چِش سویی:)......  به بعضیا باید حالی کنی : وقتی بهت روی خوش نشون میدم به این معنیه که من انسانم و فکر میکنم تو هم انسانی، نه اینکه من ساده ام ، بیا سوارم شو...🤨واینکع دیگران راجبم چی فک میکنن خارج از محدودع توجهاتمعاز ریاضی متنفرم اما عاشق شمردن پولم👌🏻

آیا می‌دانید در هفته ۳۶ بارداری باید برای ذخیره خون بندناف نوزادتان ثبت‌نام کنید؟!

1983
بگو 

عههههه

این دفعه کامنت اول من شدم😂😂😂

دلم براتون تنگ شده رفقا😔 دلم خییییلی براتون تنگ شده بی معرفتا.حقم این بود؟من که انقدر خنده میاوردم رو لباتون انقدر دوستون داشتم .اشکمو در اودین بی معرفتا..هیی کاش پیدام کنید😔🚶‍♀️
گفتم 😐

همین😕

دلم براتون تنگ شده رفقا😔 دلم خییییلی براتون تنگ شده بی معرفتا.حقم این بود؟من که انقدر خنده میاوردم رو لباتون انقدر دوستون داشتم .اشکمو در اودین بی معرفتا..هیی کاش پیدام کنید😔🚶‍♀️
گفتم 😐

عجی ادمی بودا اون دخترع

من صیادمو تو ماهی🐚  نگران گناه های خودت باش،کسی ازت در مورد گناه های من بازخواست نمیکنع...من هیچوقت دوست داشتنی نبودم اما جوری بودم ک هیچکس نتونع فراموشم کنع حتی اگع دوسم نداشتع باش...چشم قَشنگِ منی!بقول بابام ی نع دور هزار تا اره میگردع🤍.    شما میگین تو ی چی دیگع ای ،ما شمالیا میگیم اگ صد تا یار بَیرم وِلا تو مِ چِش سویی:)......  به بعضیا باید حالی کنی : وقتی بهت روی خوش نشون میدم به این معنیه که من انسانم و فکر میکنم تو هم انسانی، نه اینکه من ساده ام ، بیا سوارم شو...🤨واینکع دیگران راجبم چی فک میکنن خارج از محدودع توجهاتمعاز ریاضی متنفرم اما عاشق شمردن پولم👌🏻
عههههه این دفعه کامنت اول من شدم😂😂😂

عا باریکلا

من صیادمو تو ماهی🐚  نگران گناه های خودت باش،کسی ازت در مورد گناه های من بازخواست نمیکنع...من هیچوقت دوست داشتنی نبودم اما جوری بودم ک هیچکس نتونع فراموشم کنع حتی اگع دوسم نداشتع باش...چشم قَشنگِ منی!بقول بابام ی نع دور هزار تا اره میگردع🤍.    شما میگین تو ی چی دیگع ای ،ما شمالیا میگیم اگ صد تا یار بَیرم وِلا تو مِ چِش سویی:)......  به بعضیا باید حالی کنی : وقتی بهت روی خوش نشون میدم به این معنیه که من انسانم و فکر میکنم تو هم انسانی، نه اینکه من ساده ام ، بیا سوارم شو...🤨واینکع دیگران راجبم چی فک میکنن خارج از محدودع توجهاتمعاز ریاضی متنفرم اما عاشق شمردن پولم👌🏻
1967
عا باریکلا

یکی بیاد پرچم ایرانو بندازه رو شونه هام

من دور سایت بدو بدو کنم🏃‍♀️🏃‍♀️😂😂😂

دلم براتون تنگ شده رفقا😔 دلم خییییلی براتون تنگ شده بی معرفتا.حقم این بود؟من که انقدر خنده میاوردم رو لباتون انقدر دوستون داشتم .اشکمو در اودین بی معرفتا..هیی کاش پیدام کنید😔🚶‍♀️
1976
یکی بیاد پرچم ایرانو بندازه رو شونه هام من دور سایت بدو بدو کنم🏃‍♀️🏃‍♀️😂😂😂

😂😂😂بیا من انداختم فک کن

من صیادمو تو ماهی🐚  نگران گناه های خودت باش،کسی ازت در مورد گناه های من بازخواست نمیکنع...من هیچوقت دوست داشتنی نبودم اما جوری بودم ک هیچکس نتونع فراموشم کنع حتی اگع دوسم نداشتع باش...چشم قَشنگِ منی!بقول بابام ی نع دور هزار تا اره میگردع🤍.    شما میگین تو ی چی دیگع ای ،ما شمالیا میگیم اگ صد تا یار بَیرم وِلا تو مِ چِش سویی:)......  به بعضیا باید حالی کنی : وقتی بهت روی خوش نشون میدم به این معنیه که من انسانم و فکر میکنم تو هم انسانی، نه اینکه من ساده ام ، بیا سوارم شو...🤨واینکع دیگران راجبم چی فک میکنن خارج از محدودع توجهاتمعاز ریاضی متنفرم اما عاشق شمردن پولم👌🏻
میگم حالا 

زود بگو وگرنه انلاینا میرن

دلم براتون تنگ شده رفقا😔 دلم خییییلی براتون تنگ شده بی معرفتا.حقم این بود؟من که انقدر خنده میاوردم رو لباتون انقدر دوستون داشتم .اشکمو در اودین بی معرفتا..هیی کاش پیدام کنید😔🚶‍♀️

خیلی خیلی دلم شکست

متنفر شدم از دختر عموم

بخاطر رفتارا و تحقیر های مامانم هم اصلا اعتماد به نفس نداشتم و نمیتونستم با کسی دوست بشم تا حداقل حرفامو بزنم بهش

سه سال دیگه هم گذشت و من شد پونزده سالم

ولی حسم کم نشد که هیج بیشتر هم شد 😏

راسته که میگن اگه فهمید دوسش داری میره 😔

تو همون دوران هم پسر عموم دائم خونه ما بود 😑

چون بابام هم خیلی بهش علاقه داشت خوشش میومد 😐

ولی من خوشم نمیومد ازش فکر میکردم اونم مثل خواهرشه

اونم بد ذاته

کلا دلم از خانواده عموم چرک شده بود 😤

از اونور پسر عموم خیلی خیلی بهم توجه و محبت می‌کرد 😄

هر بار که میومد خونمون برام یه بستنی یا یه لواشک میخرید یواشکی بهم میداد ☺️

زندگی قشنگه اگه خودت بخوای 🤗❤️
1718
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1956
1933
1872
29
1966
1927
1766
1977