2410
2640

اگه کسی روانشناس کودک هست بیاد بگه 

یا تجربه ایی دارین بگین 

    🌼  خدا جونم یه نظر بهم بنداز.. 🙏🏻   🌼    خیییلی صدات کردم، یه جاهایی معجزه کردی شکرت، 🙏🏻اما ۱۵ ساله یه دعا کردم جوابم رو ندادی.چررررااااااادوست داری همش صدات کنم صدات میکنم 🦋اما بگو جانم،میشنوم ،،بگو تاآروم بگیرم 😭خداجونم قول میدم جوابمو دادی، نرم پشت سرمم نگاه نکنم 💚💚💚💚  من با اعجاب منتظر غیرمنتظره های شما هستم   ، بار الهی💚💚💚💚🦋🦋🦋🦋🌹🌹میدونم هستی، داری گوش میدی،خدایا باز هم قدرتت رو نشون بده.. 

عزیزم سعی کن با چراغ خواب های رنگی اتاقش رو تزیین کنی تو اتاقش یه فضای ارامش بخش ایجاد کن جوری که احساس امنیت کنه و نترسه  که بتونه تنهایی اونجا بخوابه 

دوست داشتنی ترین ارزو ها دست نیافتی ترین انهاست .زندگی سراب خوبی برای ارزو های انسان است و هر لحظه انسان را از ارزو هایش دور میکند.مگر ان که یک ارزو داشته باشی و اون ملاقات با خدا باشد .در این صورت احساس میکنی هر لحظه به ارزو یت نزدیکتر میشوی و خوشبخترین انسان هستی.😍اگه همه ارزوت فقط خدا باشه خدا خودش ارزوهای خوبی برات میکنه ❤

ببین برای منم همین پیش اومده بود دقیقا!!!😥 من از یکی از پزشکای دکترساینا ویزیت انلاین گرفتم از خونه و خیلییییی خوب بود. بیا اینم لینکش ایشالا مشکلت حل میشه 💕🌷

عزیزم سعی کن با چراغ خواب های رنگی اتاقش رو تزیین کنی تو اتاقش یه فضای ارامش بخش ایجاد کن جوری که اح ...

سلام  همه ی این کارهارو کردم حتی شبها پیشش خوابیدم تا اون خوابش ببره بعضی وقتها تا ۵ صبح نخوابیده

    🌼  خدا جونم یه نظر بهم بنداز.. 🙏🏻   🌼    خیییلی صدات کردم، یه جاهایی معجزه کردی شکرت، 🙏🏻اما ۱۵ ساله یه دعا کردم جوابم رو ندادی.چررررااااااادوست داری همش صدات کنم صدات میکنم 🦋اما بگو جانم،میشنوم ،،بگو تاآروم بگیرم 😭خداجونم قول میدم جوابمو دادی، نرم پشت سرمم نگاه نکنم 💚💚💚💚  من با اعجاب منتظر غیرمنتظره های شما هستم   ، بار الهی💚💚💚💚🦋🦋🦋🦋🌹🌹میدونم هستی، داری گوش میدی،خدایا باز هم قدرتت رو نشون بده.. 
2603

اون منو میپاد من منتظر اون میمونم که بخوابه میرم تواتاق بخوابم یهویی نصف شب میبینم اومده بین ما خوابیده ..

فهمیدم تنها وقتی بین پسرداییهام بوده فیلم ترسناک دیده ..البتهزیاد تنها نبوده شاید صحنه هایی یا عکس دیده عموهاشم یبار بردنش زیر زمین خونشون صدای ترسناک با موبایل گذاشتن ترسیده 

    🌼  خدا جونم یه نظر بهم بنداز.. 🙏🏻   🌼    خیییلی صدات کردم، یه جاهایی معجزه کردی شکرت، 🙏🏻اما ۱۵ ساله یه دعا کردم جوابم رو ندادی.چررررااااااادوست داری همش صدات کنم صدات میکنم 🦋اما بگو جانم،میشنوم ،،بگو تاآروم بگیرم 😭خداجونم قول میدم جوابمو دادی، نرم پشت سرمم نگاه نکنم 💚💚💚💚  من با اعجاب منتظر غیرمنتظره های شما هستم   ، بار الهی💚💚💚💚🦋🦋🦋🦋🌹🌹میدونم هستی، داری گوش میدی،خدایا باز هم قدرتت رو نشون بده.. 
راستی اسی شما پیششتو اتق بخابین تا خابش ببره صبح ک بیدار بشه میبینه تنهاسو کم کم ترسش میریزه

انجام دادم نشد..فکر کنم باید ببرم پیش مشاور اما موفف نشدم وقت بگیرم

    🌼  خدا جونم یه نظر بهم بنداز.. 🙏🏻   🌼    خیییلی صدات کردم، یه جاهایی معجزه کردی شکرت، 🙏🏻اما ۱۵ ساله یه دعا کردم جوابم رو ندادی.چررررااااااادوست داری همش صدات کنم صدات میکنم 🦋اما بگو جانم،میشنوم ،،بگو تاآروم بگیرم 😭خداجونم قول میدم جوابمو دادی، نرم پشت سرمم نگاه نکنم 💚💚💚💚  من با اعجاب منتظر غیرمنتظره های شما هستم   ، بار الهی💚💚💚💚🦋🦋🦋🦋🌹🌹میدونم هستی، داری گوش میدی،خدایا باز هم قدرتت رو نشون بده.. 

وااای دوستان شارژ باطریم داره تموم میشه ...خونه ی مادرم هستم ..دوباره میام نظراتون رومیخونم ..ممنون که راهنمایی میکنید ...

اگه پیام ندادم یعنی خاموش شدم 🙃🥰💋💋

    🌼  خدا جونم یه نظر بهم بنداز.. 🙏🏻   🌼    خیییلی صدات کردم، یه جاهایی معجزه کردی شکرت، 🙏🏻اما ۱۵ ساله یه دعا کردم جوابم رو ندادی.چررررااااااادوست داری همش صدات کنم صدات میکنم 🦋اما بگو جانم،میشنوم ،،بگو تاآروم بگیرم 😭خداجونم قول میدم جوابمو دادی، نرم پشت سرمم نگاه نکنم 💚💚💚💚  من با اعجاب منتظر غیرمنتظره های شما هستم   ، بار الهی💚💚💚💚🦋🦋🦋🦋🌹🌹میدونم هستی، داری گوش میدی،خدایا باز هم قدرتت رو نشون بده.. 

ببخشید دوستان بدون گوشی مونده بودم ...اکثر کارهرو کردم نمیدونم ترسشو چطوری ازبین ببرم تو رو کل صورت پاهاش میپیچه از ترسش

    🌼  خدا جونم یه نظر بهم بنداز.. 🙏🏻   🌼    خیییلی صدات کردم، یه جاهایی معجزه کردی شکرت، 🙏🏻اما ۱۵ ساله یه دعا کردم جوابم رو ندادی.چررررااااااادوست داری همش صدات کنم صدات میکنم 🦋اما بگو جانم،میشنوم ،،بگو تاآروم بگیرم 😭خداجونم قول میدم جوابمو دادی، نرم پشت سرمم نگاه نکنم 💚💚💚💚  من با اعجاب منتظر غیرمنتظره های شما هستم   ، بار الهی💚💚💚💚🦋🦋🦋🦋🌹🌹میدونم هستی، داری گوش میدی،خدایا باز هم قدرتت رو نشون بده.. 

پتو

    🌼  خدا جونم یه نظر بهم بنداز.. 🙏🏻   🌼    خیییلی صدات کردم، یه جاهایی معجزه کردی شکرت، 🙏🏻اما ۱۵ ساله یه دعا کردم جوابم رو ندادی.چررررااااااادوست داری همش صدات کنم صدات میکنم 🦋اما بگو جانم،میشنوم ،،بگو تاآروم بگیرم 😭خداجونم قول میدم جوابمو دادی، نرم پشت سرمم نگاه نکنم 💚💚💚💚  من با اعجاب منتظر غیرمنتظره های شما هستم   ، بار الهی💚💚💚💚🦋🦋🦋🦋🌹🌹میدونم هستی، داری گوش میدی،خدایا باز هم قدرتت رو نشون بده.. 
بهش زمان بده که خودش کم کم ترسش بریزه.بهش فشار نیار.حتما با ی مشاور خوب صحبت کن.

دیگه کم آوردم والا دیگه پنجشنبه شب که هیچ شبب نداریم ...کرونتهم شده کمتر میره خونه ی مادرم😅

    🌼  خدا جونم یه نظر بهم بنداز.. 🙏🏻   🌼    خیییلی صدات کردم، یه جاهایی معجزه کردی شکرت، 🙏🏻اما ۱۵ ساله یه دعا کردم جوابم رو ندادی.چررررااااااادوست داری همش صدات کنم صدات میکنم 🦋اما بگو جانم،میشنوم ،،بگو تاآروم بگیرم 😭خداجونم قول میدم جوابمو دادی، نرم پشت سرمم نگاه نکنم 💚💚💚💚  من با اعجاب منتظر غیرمنتظره های شما هستم   ، بار الهی💚💚💚💚🦋🦋🦋🦋🌹🌹میدونم هستی، داری گوش میدی،خدایا باز هم قدرتت رو نشون بده.. 

ببین پسر من ۱۲ ساله ش اقبلا تنها میخابید...ولی وقتی دوستاش بهش چنتا فیلم ترسنام انابل اینجور فیلم دادن نگاه کرده ..دیگه تنها نمیخابه من دارم دیوانه میشم ....اتاق خابمون کوچیک جاکون نمیشه راحت بخابیم ..تو اتاقش باید برم بخابم بعد تصف شب بیدارمیشه میاد بیدارم میکنه ......

2456
ببین پسر من ۱۲ ساله ش اقبلا تنها میخابید...ولی وقتی دوستاش بهش چنتا فیلم ترسنام انابل اینجور فیلم دا ...

سلام کرشمه جون ..بلاخره نتیجه ایی نگرفتین..هر چی مراقبت میکنی از بچه ها متاسفانه یه جا یه سری از بچه های دیگه میان همه چیو خراب میکنن 

خودم میدونم باید برم مشاوره اما چند جا تماس گرفتم موفق نشدم  ...کارهای دیگه رو هم که خیلی امتحان کردم ج نداد گفتم شاید مادری باشه که تونسته حلشکرده باشه هرچی در مورد زامبی و غیره صحبت میکنم که واقعیت نداره ...قبوا نداره ترسیده ..راستش درکش میکنم خودمن هم تو بچگی فیلم ترسناک دیدت بودم یا کوچیکتر که بود دخترخاله ام با داستان پردازی منو ترسونده بود  بعضی وقتها از دیگران خیلی آسیب میبینیم .

    🌼  خدا جونم یه نظر بهم بنداز.. 🙏🏻   🌼    خیییلی صدات کردم، یه جاهایی معجزه کردی شکرت، 🙏🏻اما ۱۵ ساله یه دعا کردم جوابم رو ندادی.چررررااااااادوست داری همش صدات کنم صدات میکنم 🦋اما بگو جانم،میشنوم ،،بگو تاآروم بگیرم 😭خداجونم قول میدم جوابمو دادی، نرم پشت سرمم نگاه نکنم 💚💚💚💚  من با اعجاب منتظر غیرمنتظره های شما هستم   ، بار الهی💚💚💚💚🦋🦋🦋🦋🌹🌹میدونم هستی، داری گوش میدی،خدایا باز هم قدرتت رو نشون بده.. 

فعلا که باهاش میخوابم ...تما م تا بتونم مشکل رو حل کنم

    🌼  خدا جونم یه نظر بهم بنداز.. 🙏🏻   🌼    خیییلی صدات کردم، یه جاهایی معجزه کردی شکرت، 🙏🏻اما ۱۵ ساله یه دعا کردم جوابم رو ندادی.چررررااااااادوست داری همش صدات کنم صدات میکنم 🦋اما بگو جانم،میشنوم ،،بگو تاآروم بگیرم 😭خداجونم قول میدم جوابمو دادی، نرم پشت سرمم نگاه نکنم 💚💚💚💚  من با اعجاب منتظر غیرمنتظره های شما هستم   ، بار الهی💚💚💚💚🦋🦋🦋🦋🌹🌹میدونم هستی، داری گوش میدی،خدایا باز هم قدرتت رو نشون بده.. 
سلام کرشمه جون ..بلاخره نتیجه ایی نگرفتین..هر چی مراقبت میکنی از بچه ها متاسفانه یه جا یه سری از بچه ...

عزیزم ...چنان باهاش کار کردیم روان شناس هیچ کمکی نکرد ادامه ندادم ...بهش میگم فیلمن دروغن میگه خودم میدونم اسم بازیگرمیگه تو چه فیلم های دیگه هم بوده خودش ببشتر می دونه ولی میگه میان تو ذهنم دوست دارم پیشم باشی ....چند وقت هم گیر داده بود که میترسم شما بابا مامان واقعی م نباشینذ...همش اثر فیلم ودوستاشن ..اخه چون کرونا اومد توخونه فقط بافیلم نگاه کردن وحرف زدو با دوستاش وقتش میگذرونه...

عزیزم ...چنان باهاش کار کردیم روان شناس هیچ کمکی نکرد ادامه ندادم ...بهش میگم فیلمن دروغن میگه خودم ...

دقیقا پسر من هم میگه میدونم اما نمی تونم جلوی افکارم روبگیرم میترسم باز

    🌼  خدا جونم یه نظر بهم بنداز.. 🙏🏻   🌼    خیییلی صدات کردم، یه جاهایی معجزه کردی شکرت، 🙏🏻اما ۱۵ ساله یه دعا کردم جوابم رو ندادی.چررررااااااادوست داری همش صدات کنم صدات میکنم 🦋اما بگو جانم،میشنوم ،،بگو تاآروم بگیرم 😭خداجونم قول میدم جوابمو دادی، نرم پشت سرمم نگاه نکنم 💚💚💚💚  من با اعجاب منتظر غیرمنتظره های شما هستم   ، بار الهی💚💚💚💚🦋🦋🦋🦋🌹🌹میدونم هستی، داری گوش میدی،خدایا باز هم قدرتت رو نشون بده.. 
ارسال نظر شما
این تاپیک قفل شده است و ثبت پست جدید در آن امکان پذیر نیست

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

2545
2530
2602