1989
1955

نه ولی تو گوگل دستورش زده 

دو تا دو طرف یکی زیر زبون 

اگه اسمم دخی باکلاسه واسه اینه ک فراموش نکنم من زنی بودم ک اوج جوونیمو و شیطنتمو  گذاشتم پای شوهرم چه محبت ها ک نکردم از بهترین لباسها گذشتم از کمترین تا بیشترین خرج گذشتم تا بتونه ب خودش برسه بهترین ماشین خرید مغازه زد من از ارزوهام گذشتم تا ب ارزوهاش رسید 😔 اما جوابم این بود کتک فحش تهمت خیانت و بیرون شدن  از خونم😔 من مادر بودم نتونستم زندگی دخترمو تباه کنم چون پدر خوبی برای دخترم بود نخواستم در حقش ظلم کنم و زندگیش بشه پر از استرس و غم ...دختر من هم پدر میخواست هم مادر پس موندم اماااا شوهرمو از قلبم بیرون کردم الان من یه دخی باکلاسم 😍 انواع لاکارو دارم یه عالمه ماسک و کرم و اسکراپ  انواع لباسا رنگی رنگی یه دختر ژیگول و شیکم یه دختر شاد و خوش رقص دوستای خوب و پایه دور همی و مهمونی من حتی برای خودم کادو هم میخرم  من دیگه از چیزی نگذشتم من خودمو تو محبت کردن ب پای مردی ک لیاقت نداشته بود گم کردم من سخت درگیر شستن و روفتن و شوهر داری و پس انداز بودم خودمو از همه چیز انداخته بودم   ☹️اما الان  این منم یه دختر ک زندگیش واسه خودشو دخترشه😉 ک و ن لق بقیه ک باعث ازارم شدن 😝تنهایی و عشقه 

چن خریدی ؟من قراره فردا سقط کنم ۱۳۰۰ دادم 

مادر بزرگم هميشه مي‌گفت چاه دستي پُر نميشه...!اون وقتا سنم كم بود و معني حرفشو نمي‌فهميدم.مي‌پرسيدم عزيز، يعني چي "چاه دستي پُر نميشه"؟با همون لهجه‌ي كاشوني مي‌گفت: يعني اگر چاهي خشك باشه، هر چقدرم توش آب بريزي، نمي‌توني ازش آبي برداري.خود ِچاه بايد آب داشته باشه!امروز توي اين سن و سال معني اون حرفو كاملا مي‌فهمم...اگر آدمي دوستت نداشته باشه، هر كاري هم براش بكني، دوست نخواهد داشت.آدم بد ذاتو نمی‌تونی ذاتشو عوض کنی! رفتني رو اگه دنياتو هم به پاش بريزي، ميره...خدا بيامرزتت عزيز، چاه هيچ وقت دستي پُر نشد...!

آیا می‌دانید در هفته ۳۶ بارداری باید برای ذخیره خون بندناف نوزادتان ثبت‌نام کنید؟!

1965
من 500 خریدم گفته چطوری بزای چند ساعت یبار مال من فک کنم   هندیع

ن واسه منو هنوز نگفته من از ماما گرفتم گف فردا بیا تا برات توضیح بدم خیلی میترسم میگن خیلی سخته 

مادر بزرگم هميشه مي‌گفت چاه دستي پُر نميشه...!اون وقتا سنم كم بود و معني حرفشو نمي‌فهميدم.مي‌پرسيدم عزيز، يعني چي "چاه دستي پُر نميشه"؟با همون لهجه‌ي كاشوني مي‌گفت: يعني اگر چاهي خشك باشه، هر چقدرم توش آب بريزي، نمي‌توني ازش آبي برداري.خود ِچاه بايد آب داشته باشه!امروز توي اين سن و سال معني اون حرفو كاملا مي‌فهمم...اگر آدمي دوستت نداشته باشه، هر كاري هم براش بكني، دوست نخواهد داشت.آدم بد ذاتو نمی‌تونی ذاتشو عوض کنی! رفتني رو اگه دنياتو هم به پاش بريزي، ميره...خدا بيامرزتت عزيز، چاه هيچ وقت دستي پُر نشد...!
ن واسه منو هنوز نگفته من از ماما گرفتم گف فردا بیا تا برات توضیح بدم خیلی میترسم میگن خیلی سخته  ...

چند هفتته سقط ات عمده

وزن اولیه87،..80🔓75🔓 73🔓70🔓65🔒😒😝دارم به هدفم نزدیک میشم خدای من
ن واسه منو هنوز نگفته من از ماما گرفتم گف فردا بیا تا برات توضیح بدم خیلی میترسم میگن خیلی سخته  ...

من  راضیم بیوفته اذیت شم عب نداره

وزن اولیه87،..80🔓75🔓 73🔓70🔓65🔒😒😝دارم به هدفم نزدیک میشم خدای من
چند هفتته سقط ات عمده

۵ هفته و دو روز اره عمدیه بچه کوچیک دارم

مادر بزرگم هميشه مي‌گفت چاه دستي پُر نميشه...!اون وقتا سنم كم بود و معني حرفشو نمي‌فهميدم.مي‌پرسيدم عزيز، يعني چي "چاه دستي پُر نميشه"؟با همون لهجه‌ي كاشوني مي‌گفت: يعني اگر چاهي خشك باشه، هر چقدرم توش آب بريزي، نمي‌توني ازش آبي برداري.خود ِچاه بايد آب داشته باشه!امروز توي اين سن و سال معني اون حرفو كاملا مي‌فهمم...اگر آدمي دوستت نداشته باشه، هر كاري هم براش بكني، دوست نخواهد داشت.آدم بد ذاتو نمی‌تونی ذاتشو عوض کنی! رفتني رو اگه دنياتو هم به پاش بريزي، ميره...خدا بيامرزتت عزيز، چاه هيچ وقت دستي پُر نشد...!
من  راضیم بیوفته اذیت شم عب نداره

استفاده نکردی هنوز ؟

مادر بزرگم هميشه مي‌گفت چاه دستي پُر نميشه...!اون وقتا سنم كم بود و معني حرفشو نمي‌فهميدم.مي‌پرسيدم عزيز، يعني چي "چاه دستي پُر نميشه"؟با همون لهجه‌ي كاشوني مي‌گفت: يعني اگر چاهي خشك باشه، هر چقدرم توش آب بريزي، نمي‌توني ازش آبي برداري.خود ِچاه بايد آب داشته باشه!امروز توي اين سن و سال معني اون حرفو كاملا مي‌فهمم...اگر آدمي دوستت نداشته باشه، هر كاري هم براش بكني، دوست نخواهد داشت.آدم بد ذاتو نمی‌تونی ذاتشو عوض کنی! رفتني رو اگه دنياتو هم به پاش بريزي، ميره...خدا بيامرزتت عزيز، چاه هيچ وقت دستي پُر نشد...!
1984
منم  ولی یکبار گزاشتم هیچ اتفاقی نیوفتاد فردا دوباره میزارم

بنظرم‌ک با یکبار هیچ اتفاقی نمی افته بزن نت از رو اون بخور 

مادر بزرگم هميشه مي‌گفت چاه دستي پُر نميشه...!اون وقتا سنم كم بود و معني حرفشو نمي‌فهميدم.مي‌پرسيدم عزيز، يعني چي "چاه دستي پُر نميشه"؟با همون لهجه‌ي كاشوني مي‌گفت: يعني اگر چاهي خشك باشه، هر چقدرم توش آب بريزي، نمي‌توني ازش آبي برداري.خود ِچاه بايد آب داشته باشه!امروز توي اين سن و سال معني اون حرفو كاملا مي‌فهمم...اگر آدمي دوستت نداشته باشه، هر كاري هم براش بكني، دوست نخواهد داشت.آدم بد ذاتو نمی‌تونی ذاتشو عوض کنی! رفتني رو اگه دنياتو هم به پاش بريزي، ميره...خدا بيامرزتت عزيز، چاه هيچ وقت دستي پُر نشد...!
خوبی چیشود چیکار کردی

مرسی عزیزم من دیروز سقط کردم امروز خون ریزیم خیلی کمه بنظرت عادیه ؟تو چیکار کردی ؟سقط کردی 

مادر بزرگم هميشه مي‌گفت چاه دستي پُر نميشه...!اون وقتا سنم كم بود و معني حرفشو نمي‌فهميدم.مي‌پرسيدم عزيز، يعني چي "چاه دستي پُر نميشه"؟با همون لهجه‌ي كاشوني مي‌گفت: يعني اگر چاهي خشك باشه، هر چقدرم توش آب بريزي، نمي‌توني ازش آبي برداري.خود ِچاه بايد آب داشته باشه!امروز توي اين سن و سال معني اون حرفو كاملا مي‌فهمم...اگر آدمي دوستت نداشته باشه، هر كاري هم براش بكني، دوست نخواهد داشت.آدم بد ذاتو نمی‌تونی ذاتشو عوض کنی! رفتني رو اگه دنياتو هم به پاش بريزي، ميره...خدا بيامرزتت عزيز، چاه هيچ وقت دستي پُر نشد...!
مرسی عزیزم من دیروز سقط کردم امروز خون ریزیم خیلی کمه بنظرت عادیه ؟تو چیکار کردی ؟سقط کردی 

بمن درخواست بده فک نکنم اگه کم باشه سقط بشه اخهههه

وزن اولیه87،..80🔓75🔓 73🔓70🔓65🔒😒😝دارم به هدفم نزدیک میشم خدای من
1976
مرسی عزیزم من دیروز سقط کردم امروز خون ریزیم خیلی کمه بنظرت عادیه ؟تو چیکار کردی ؟سقط کردی 

بمن  حتمااا پیام بده کارت واجب دارم باهات منتطرتم

وزن اولیه87،..80🔓75🔓 73🔓70🔓65🔒😒😝دارم به هدفم نزدیک میشم خدای من
بمن درخواست بده فک نکنم اگه کم باشه سقط بشه اخهههه

درخواست دادم 

مادر بزرگم هميشه مي‌گفت چاه دستي پُر نميشه...!اون وقتا سنم كم بود و معني حرفشو نمي‌فهميدم.مي‌پرسيدم عزيز، يعني چي "چاه دستي پُر نميشه"؟با همون لهجه‌ي كاشوني مي‌گفت: يعني اگر چاهي خشك باشه، هر چقدرم توش آب بريزي، نمي‌توني ازش آبي برداري.خود ِچاه بايد آب داشته باشه!امروز توي اين سن و سال معني اون حرفو كاملا مي‌فهمم...اگر آدمي دوستت نداشته باشه، هر كاري هم براش بكني، دوست نخواهد داشت.آدم بد ذاتو نمی‌تونی ذاتشو عوض کنی! رفتني رو اگه دنياتو هم به پاش بريزي، ميره...خدا بيامرزتت عزيز، چاه هيچ وقت دستي پُر نشد...!
بمن درخواست بده فک نکنم اگه کم باشه سقط بشه اخهههه

نه اخه دیروز ۴ تا لخته خون دراومد ی چیز شکل لوبیا هم دراومد عکسشو فرستادم ب دکترم گف سقط کردی ولی باز میترسم مونده باشه راسی درد شدیدی هم داشتم 

مادر بزرگم هميشه مي‌گفت چاه دستي پُر نميشه...!اون وقتا سنم كم بود و معني حرفشو نمي‌فهميدم.مي‌پرسيدم عزيز، يعني چي "چاه دستي پُر نميشه"؟با همون لهجه‌ي كاشوني مي‌گفت: يعني اگر چاهي خشك باشه، هر چقدرم توش آب بريزي، نمي‌توني ازش آبي برداري.خود ِچاه بايد آب داشته باشه!امروز توي اين سن و سال معني اون حرفو كاملا مي‌فهمم...اگر آدمي دوستت نداشته باشه، هر كاري هم براش بكني، دوست نخواهد داشت.آدم بد ذاتو نمی‌تونی ذاتشو عوض کنی! رفتني رو اگه دنياتو هم به پاش بريزي، ميره...خدا بيامرزتت عزيز، چاه هيچ وقت دستي پُر نشد...!
نه اخه دیروز ۴ تا لخته خون دراومد ی چیز شکل لوبیا هم دراومد عکسشو فر ستادم ب دکترم گف سقط کردی ولی با ...

بنطرم بقایا میمونه میری  سونو  اگه مونده باشه نگو قرص مصرف کزذم میزی بیمارستان برات قرص میزاره دوباره رایگان

وزن اولیه87،..80🔓75🔓 73🔓70🔓65🔒😒😝دارم به هدفم نزدیک میشم خدای من
نه اخه دیروز ۴ تا لخته خون دراومد ی چیز شکل لوبیا هم دراومد عکسشو فرستادم ب دکترم گف سقط کردی ولی با ...

هر چند ساعت قرص گزاشت چندتا گزاشت

وزن اولیه87،..80🔓75🔓 73🔓70🔓65🔒😒😝دارم به هدفم نزدیک میشم خدای من
1718
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1987
1763
1956
1933
1872
1990
29
1966
1927
1766
1977
داغ ترین های تاپیک های امروز