1874
1924

من چند روزقبل خونریزی داشتم که قطع شددیروزرفتم سونوگفت هماتوم داری حالابایدچیکارکنم؟امروزم تعطیله دکترنیست برم 


لک بینی ندارم فقط همون یه روزوخونریزی داشتم زمانی که از برادر مؤمنت به تو چیزی (و عملی) رسید که تو آن را بد می‌دانی، لازم است تا هفتاد بار برای آن عذری بتراشی. اگر برای او عذری نیافتی با خود بگو شاید عذری داشته که ما آن را نمی‌دانیم.

شهرغریبم ازدیروزهیچ کاری نکردم خونم بازاره شامه اعصابم خورده 😞😞😞

زمانی که از برادر مؤمنت به تو چیزی (و عملی) رسید که تو آن را بد می‌دانی، لازم است تا هفتاد بار برای آن عذری بتراشی. اگر برای او عذری نیافتی با خود بگو شاید عذری داشته که ما آن را نمی‌دانیم.

   دوستان تولیدکننده‌های گوشت و مرغ تخفیف گذاشتن برای تهران، با یخچال و کاملا بهداشتی هم میارن دم خونه تحویل میدن،

 سایت به روز رسان داره میفروشه

1922
من

چیکارکردین؟

زمانی که از برادر مؤمنت به تو چیزی (و عملی) رسید که تو آن را بد می‌دانی، لازم است تا هفتاد بار برای آن عذری بتراشی. اگر برای او عذری نیافتی با خود بگو شاید عذری داشته که ما آن را نمی‌دانیم.
باید شیاف بذاری و استراحت مطلق باشی حداقل دو هفته

منظورتون ازاستراحت ینی دست به سیاهوسفیدنزنم؟؟؟

زمانی که از برادر مؤمنت به تو چیزی (و عملی) رسید که تو آن را بد می‌دانی، لازم است تا هفتاد بار برای آن عذری بتراشی. اگر برای او عذری نیافتی با خود بگو شاید عذری داشته که ما آن را نمی‌دانیم.
ببین استراحت کن توالت فرنگی ، نماز نشسته، شیاف پروژسترون بذار تا وقتی بر دکتر

کارکه نمیکنم اصلا

سرخودشیاف بذارم ینی ؟یاصبرکنم تافردا؟

زمانی که از برادر مؤمنت به تو چیزی (و عملی) رسید که تو آن را بد می‌دانی، لازم است تا هفتاد بار برای آن عذری بتراشی. اگر برای او عذری نیافتی با خود بگو شاید عذری داشته که ما آن را نمی‌دانیم.
1911
استراحت کن شیاف بذار احتمالا امپول بده دکتر من بیست تا شیاف و پنح تا امپول گرفتم تا دفعه دیگه ک رفتم ...

چندمیلیمتربودماله شما؟ماله من گفت ۹میلیمتره 

زمانی که از برادر مؤمنت به تو چیزی (و عملی) رسید که تو آن را بد می‌دانی، لازم است تا هفتاد بار برای آن عذری بتراشی. اگر برای او عذری نیافتی با خود بگو شاید عذری داشته که ما آن را نمی‌دانیم.
من دو روزم بستری بودم بعدش رفتم خونه بابام پنجاه روز بعد امدم خونه

لکه بینی داشتین یامث من لک نداشتین؟

زمانی که از برادر مؤمنت به تو چیزی (و عملی) رسید که تو آن را بد می‌دانی، لازم است تا هفتاد بار برای آن عذری بتراشی. اگر برای او عذری نیافتی با خود بگو شاید عذری داشته که ما آن را نمی‌دانیم.
1826
چند هفته ایی

۱۴هفته 

زمانی که از برادر مؤمنت به تو چیزی (و عملی) رسید که تو آن را بد می‌دانی، لازم است تا هفتاد بار برای آن عذری بتراشی. اگر برای او عذری نیافتی با خود بگو شاید عذری داشته که ما آن را نمی‌دانیم.
اره فقط برا دستشویی بلند شو

ممنون ازراهنماییتون 

زمانی که از برادر مؤمنت به تو چیزی (و عملی) رسید که تو آن را بد می‌دانی، لازم است تا هفتاد بار برای آن عذری بتراشی. اگر برای او عذری نیافتی با خود بگو شاید عذری داشته که ما آن را نمی‌دانیم.
من نه هفته بودم به خونریزی افتادم، عیب نداره فقط مراقبت کن نزدیکی هم تعطیل فعلا

شیاف گذاشتین؟

زمانی که از برادر مؤمنت به تو چیزی (و عملی) رسید که تو آن را بد می‌دانی، لازم است تا هفتاد بار برای آن عذری بتراشی. اگر برای او عذری نیافتی با خود بگو شاید عذری داشته که ما آن را نمی‌دانیم.
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1762
1914
1492
1933
1909
1872
1763
1919
1931
1927
1766