1920
1924

سلام من میخام جدا شدم دیگه ازش بدم میاد دوساله تحمل کردم اعتیاد داره ترک میکنه دوباره میره وقتی هم میره خیلی بداخلاق میشه  هر چی دوس داره بهم میگه تز طرفی ههم یه جوراب هم برام میخره منت میزاره بابام هم عین همینه از شانسم الان جهازم تکمیل شده کتکتم میزنه که من بت جهیزیه دادم درسته با زحمت خریده ولی اینجوری اجر خودشو ضایع میشه مهریه هم میدونم برم دنبالش مطمعنم انقد حریص هست یه قرون هم بهم نمیده همین الان ماشینش زده اسم خاهرش حالا ازتون میخام بگید چ جوری جدا خرج زندگی یه زن مطلقه کمییته چیزی برم کمکم نمیکنه سرکارم میرم ولی حقوقم چندر قازی توانایی بدنی هم ندارم برم کارگری یا زیاد کردم ااز پا میفتم خیلی ضعیفم از طرفی. یه خونه هم میخام حالا خابگاه باشه جایی نمیدونم چکار کنم اول گفتم جهیزیه ام وردارم برم بفروشم که مطمغنم خاتوادم سنگسارم میکنن 

فقط 24 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
تف تف تف                                                                                                                                                                                                               تف تو این زندگی فقط  داری میخونی دوتا تف هم شما بریز 🤮                                                                                                                                  عقدی بدبختم😭چیه خشکل بدبخت ندیدی؟؟ 🤬🤫🤐تیکر عروسیمه االبته اگه خدا بخادا😬👏                                                                  

خار ووخفیف شدم رفته😔اگه راهی نمونه فقط مرگه که نجاتم میده از این زندگی

فقط 24 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
تف تف تف                                                                                                                                                                                                               تف تو این زندگی فقط  داری میخونی دوتا تف هم شما بریز 🤮                                                                                                                                  عقدی بدبختم😭چیه خشکل بدبخت ندیدی؟؟ 🤬🤫🤐تیکر عروسیمه االبته اگه خدا بخادا😬👏                                                                  
فقط امضات😐

چیه حوب بدبخت ندیدی دعا نکردم خوشبخت بشم که نسدم بده؟ 

فقط 24 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
تف تف تف                                                                                                                                                                                                               تف تو این زندگی فقط  داری میخونی دوتا تف هم شما بریز 🤮                                                                                                                                  عقدی بدبختم😭چیه خشکل بدبخت ندیدی؟؟ 🤬🤫🤐تیکر عروسیمه االبته اگه خدا بخادا😬👏                                                                  

میدونستی با بیمه میتونی 

سرمایه گذاری کنی ؟

1922
کم کم وام بگیر ازبانک ویک جارواجاره کن

خیلی سخته وام حقوقم خیلی خیلی کمه خرج خورد و خوراکمم نمیشه

فقط 24 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
تف تف تف                                                                                                                                                                                                               تف تو این زندگی فقط  داری میخونی دوتا تف هم شما بریز 🤮                                                                                                                                  عقدی بدبختم😭چیه خشکل بدبخت ندیدی؟؟ 🤬🤫🤐تیکر عروسیمه االبته اگه خدا بخادا😬👏                                                                  
خیلی سخته وام حقوقم خیلی خیلی کمه خرج خورد و خوراکمم نمیشه

حقوقت مگه چقدره

واژه ترشیده مال دورانیه که زن هاهنری بجزشوهرکردن نداشتن برای زن توانمندامروزی ازدواج صرفایک گزینه است نه تنهاهدف زندگی 
1911

ببين چرا از همين سرپناه فعلي كه شوهرت داره استفاده نميكني ١سال كمتر، ولي خيلي زرنگ باش و ١سال شده نون خشك بخور و كار سخت كن تا جلو بيفتي 


ولي ببين شوهرت هركار كرد بهونه دستش نده ، به خدي كه حتي زن هم اورد جيكت در نياد.زرنگ باش و معامله كن ، تو چشات رو گندكارياش ببند ،و هر غلطي خواست بكنه ، تو هم از سرپناه استفاده كن


حقوقت الان چقدره ؟ یعنی اصلا خانوادت پشتت نیستن

نه  پونصد تومن یه شیفت نه همین الانم میخام منوبندازن بیرون بابام عقدی هم هستم کتک میزنه نمیگه دیگه مجزد نیست نزنمش تا یهچی شد میزنه دیگه اگه طلاق بگسرم میمیزم شوهر کردم از این خونه راجت شدم از کتک راجت شمم😔

فقط 24 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
تف تف تف                                                                                                                                                                                                               تف تو این زندگی فقط  داری میخونی دوتا تف هم شما بریز 🤮                                                                                                                                  عقدی بدبختم😭چیه خشکل بدبخت ندیدی؟؟ 🤬🤫🤐تیکر عروسیمه االبته اگه خدا بخادا😬👏                                                                  
عزیزم تحصلاتت چقدر هستش نمتونی بری یه کار خوب پیدا کنی مستقل بشی؟؟

لیسانسم تا نصفه رفتم ولی دو سه ترم اخر پول دانشگاه ندادنم نرفتم بعدم پیام نور این همه بیکارن میترسم ادامه بدم

فقط 24 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
تف تف تف                                                                                                                                                                                                               تف تو این زندگی فقط  داری میخونی دوتا تف هم شما بریز 🤮                                                                                                                                  عقدی بدبختم😭چیه خشکل بدبخت ندیدی؟؟ 🤬🤫🤐تیکر عروسیمه االبته اگه خدا بخادا😬👏                                                                  
حقوقت مگه چقدره

پونصد یه شیفت از صب تا ظهر تو یه دفترم

فقط 24 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
تف تف تف                                                                                                                                                                                                               تف تو این زندگی فقط  داری میخونی دوتا تف هم شما بریز 🤮                                                                                                                                  عقدی بدبختم😭چیه خشکل بدبخت ندیدی؟؟ 🤬🤫🤐تیکر عروسیمه االبته اگه خدا بخادا😬👏                                                                  
پونصد یه شیفت از صب تا ظهر تو یه دفترم

چه کم نمیتونی کارتوعوض کنی

واژه ترشیده مال دورانیه که زن هاهنری بجزشوهرکردن نداشتن برای زن توانمندامروزی ازدواج صرفایک گزینه است نه تنهاهدف زندگی 
1826

خودت بمون رو پای خودت

هیچکسم نمیتونه بهت حرفی بزنه چون ی زن مطلقه ای و اجازت دست خودته

هرکیم کتکت زد برو شکایتشو کن حتی بابات

ببین باید قید همه ادمای زور گوی اطرافتو بزنی

میدونم زندگی با ادم معتاد چقده ستت و دردناکه

ولی هروی بهت بد کرد بهش بد کن و بدتر جوابشد بده

ببین باید دل و جرعت داشته باشی زندگی تتهاییو هیلی سخاه

انگار مامانمون رفته بازار مارو نبرده..انگار دندونمون رو کشیدن بهمون بستنی ندادن... انگار برف اومده تا زانو ولی مدرسه ها تعطیل نیست... انگار همه دوستامون افتادن تو کلاس A ما افتادیم کلاس B .... انگار ورزش 19 گرفتیم ... انگار همه اردو رفتن جز ما ... همینقدر داغـونـم...
چه کم نمیتونی کارتوعوض کنی

همینم به زور پیدا کردم والا 

فقط 24 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
تف تف تف                                                                                                                                                                                                               تف تو این زندگی فقط  داری میخونی دوتا تف هم شما بریز 🤮                                                                                                                                  عقدی بدبختم😭چیه خشکل بدبخت ندیدی؟؟ 🤬🤫🤐تیکر عروسیمه االبته اگه خدا بخادا😬👏                                                                  
همینم به زور پیدا کردم والا 

پس امضات چی میگه

واژه ترشیده مال دورانیه که زن هاهنری بجزشوهرکردن نداشتن برای زن توانمندامروزی ازدواج صرفایک گزینه است نه تنهاهدف زندگی 
پس امضات چی میگه

دعا هست فقط هنوز که. جدا نشدم 

فقط 24 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
تف تف تف                                                                                                                                                                                                               تف تو این زندگی فقط  داری میخونی دوتا تف هم شما بریز 🤮                                                                                                                                  عقدی بدبختم😭چیه خشکل بدبخت ندیدی؟؟ 🤬🤫🤐تیکر عروسیمه االبته اگه خدا بخادا😬👏                                                                  
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1905
1762
1907
1914
1492
1909
1763
1919
1927
1766
1872