1920
1924
عنوان

شما قضاوت کنید و نظرتون رو بگید

197 بازدید | 22 پست

یه شوهر وقتی از دست زنش ناراحت میشه عیبشو به روش میاره یا با حرفی ک میدونه روش حساسه حرصش میده


طبیعیه یا نه 


نظرتون راجب چنین شوهری چیه

سلام عزیزان.. لطفا و خواهشن برام دعا کنید به چیزی که میخوام برسم زودتر 🙏🙏🙏امیدم فقط به دعاهای شما نی نی سایت ی های عزیزه😥😥امیدوارم همتون هم هر چی از خدا میخواین بهتون بده.... خودم انگیزه ای برای دعا کردن برای خودم ندارم چون هیچ وقت دعاهام مستجاب نشده با اینکه خیلی باخدا و مومن بودم (تعریف از خود نباشه) ایشالا به کمک و امید دعاهای شما نی نی سایت ی های عزیز روز.   9/9/99 چیزی که میخوام اتفاق میفته... لطفا برام دعا کنید تنها امید شمایید... ایشالا که خودتون هم هر چی از خدا میخواین بهتون بده 

خب همه ی مردا ی درجاتی از اینو دارن،قطعا کار خوبی نیست ولی خب همه ی عیبی دارن یالاخزه

نباید حساسیت خودتو نشون بدی

برای بهبود همه ی بیمارا از جمله پدر و مادرم صلوات میفرستید؟♥️

در تهران از بازار آنلاین به روز رسان مواد غذایی بخرید         

1922

گاهی ممکنه آدم توی دعوا بدجنس بشه و بگه ولی اینکه مدام بخواد از حساسیت ها و نقطه ضعف های طرف مقابلش سوءاستفاده کنه شخصیت نرمالی نداره

آرامش سهم قلبی است که در تصرف خداست.
خب همه ی مردا ی درجاتی از اینو دارن،قطعا کار خوبی نیست ولی خب همه ی عیبی دارن یالاخزه نباید حساسیت ...

یعنی همه مردا اینجورین 


شما باشی چکار میکنی 

سلام عزیزان.. لطفا و خواهشن برام دعا کنید به چیزی که میخوام برسم زودتر 🙏🙏🙏امیدم فقط به دعاهای شما نی نی سایت ی های عزیزه😥😥امیدوارم همتون هم هر چی از خدا میخواین بهتون بده.... خودم انگیزه ای برای دعا کردن برای خودم ندارم چون هیچ وقت دعاهام مستجاب نشده با اینکه خیلی باخدا و مومن بودم (تعریف از خود نباشه) ایشالا به کمک و امید دعاهای شما نی نی سایت ی های عزیز روز.   9/9/99 چیزی که میخوام اتفاق میفته... لطفا برام دعا کنید تنها امید شمایید... ایشالا که خودتون هم هر چی از خدا میخواین بهتون بده 
مردای که دیدم اینجور بودن

جدی؟؟؟ خوب چطور باید باشون رفتار کرد

سلام عزیزان.. لطفا و خواهشن برام دعا کنید به چیزی که میخوام برسم زودتر 🙏🙏🙏امیدم فقط به دعاهای شما نی نی سایت ی های عزیزه😥😥امیدوارم همتون هم هر چی از خدا میخواین بهتون بده.... خودم انگیزه ای برای دعا کردن برای خودم ندارم چون هیچ وقت دعاهام مستجاب نشده با اینکه خیلی باخدا و مومن بودم (تعریف از خود نباشه) ایشالا به کمک و امید دعاهای شما نی نی سایت ی های عزیز روز.   9/9/99 چیزی که میخوام اتفاق میفته... لطفا برام دعا کنید تنها امید شمایید... ایشالا که خودتون هم هر چی از خدا میخواین بهتون بده 
بیشتر ادما اینطوری هستن...به قول معرف تو‌دعوا خیرات پخش نمی کنن...

تو دعوا نه

وقتی حتی خیلی کم ناراحت بشه

سلام عزیزان.. لطفا و خواهشن برام دعا کنید به چیزی که میخوام برسم زودتر 🙏🙏🙏امیدم فقط به دعاهای شما نی نی سایت ی های عزیزه😥😥امیدوارم همتون هم هر چی از خدا میخواین بهتون بده.... خودم انگیزه ای برای دعا کردن برای خودم ندارم چون هیچ وقت دعاهام مستجاب نشده با اینکه خیلی باخدا و مومن بودم (تعریف از خود نباشه) ایشالا به کمک و امید دعاهای شما نی نی سایت ی های عزیز روز.   9/9/99 چیزی که میخوام اتفاق میفته... لطفا برام دعا کنید تنها امید شمایید... ایشالا که خودتون هم هر چی از خدا میخواین بهتون بده 
1911
مردو زن نداره هردوهمینجورن

من اینجوری نیستم

سلام عزیزان.. لطفا و خواهشن برام دعا کنید به چیزی که میخوام برسم زودتر 🙏🙏🙏امیدم فقط به دعاهای شما نی نی سایت ی های عزیزه😥😥امیدوارم همتون هم هر چی از خدا میخواین بهتون بده.... خودم انگیزه ای برای دعا کردن برای خودم ندارم چون هیچ وقت دعاهام مستجاب نشده با اینکه خیلی باخدا و مومن بودم (تعریف از خود نباشه) ایشالا به کمک و امید دعاهای شما نی نی سایت ی های عزیز روز.   9/9/99 چیزی که میخوام اتفاق میفته... لطفا برام دعا کنید تنها امید شمایید... ایشالا که خودتون هم هر چی از خدا میخواین بهتون بده 
یعنی همه مردا اینجورین  شما باشی چکار میکنی

من تقریبا همه ی اقایونی ک دیدم ی درجاتی اینحوری ان،حالا یکی کمتر یکی بیشتر

هیچی‌نرچی گفت ب روی خودت نیار ک بدت اومده،بیخیال باش ی مدت،اون چون میدونه شما کرص میخوری اینارو‌میگخ

برای بهبود همه ی بیمارا از جمله پدر و مادرم صلوات میفرستید؟♥️
جدی؟؟؟ خوب چطور باید باشون رفتار کرد

نقطه ضعف ندی دسشون اگه هم دای به رو خودت نیاری بدت میاد یه جوری تایید کتی دیگه میفهمه با اون نمیشه حرصت داد

زندگیمون شده ؛"اشکال نداره،از هیچی که بهتره
1904
گاهی ممکنه آدم توی دعوا بدجنس بشه و بگه ولی اینکه مدام بخواد از حساسیت ها و نقطه ضعف های طرف مقابلش ...

خوب چطور باش برخورد کنم

سلام عزیزان.. لطفا و خواهشن برام دعا کنید به چیزی که میخوام برسم زودتر 🙏🙏🙏امیدم فقط به دعاهای شما نی نی سایت ی های عزیزه😥😥امیدوارم همتون هم هر چی از خدا میخواین بهتون بده.... خودم انگیزه ای برای دعا کردن برای خودم ندارم چون هیچ وقت دعاهام مستجاب نشده با اینکه خیلی باخدا و مومن بودم (تعریف از خود نباشه) ایشالا به کمک و امید دعاهای شما نی نی سایت ی های عزیز روز.   9/9/99 چیزی که میخوام اتفاق میفته... لطفا برام دعا کنید تنها امید شمایید... ایشالا که خودتون هم هر چی از خدا میخواین بهتون بده 
شوهره من دیشب یه حرفی زده نمیدونم ناراحت باشم یا خوشحال گفت بعد ازدواج همش به طلاق فکر میکردم ولی ا ...

قبل سه سال چطوری بودی مگه

سلام عزیزان.. لطفا و خواهشن برام دعا کنید به چیزی که میخوام برسم زودتر 🙏🙏🙏امیدم فقط به دعاهای شما نی نی سایت ی های عزیزه😥😥امیدوارم همتون هم هر چی از خدا میخواین بهتون بده.... خودم انگیزه ای برای دعا کردن برای خودم ندارم چون هیچ وقت دعاهام مستجاب نشده با اینکه خیلی باخدا و مومن بودم (تعریف از خود نباشه) ایشالا به کمک و امید دعاهای شما نی نی سایت ی های عزیز روز.   9/9/99 چیزی که میخوام اتفاق میفته... لطفا برام دعا کنید تنها امید شمایید... ایشالا که خودتون هم هر چی از خدا میخواین بهتون بده 
من تقریبا همه ی اقایونی ک دیدم ی درجاتی اینحوری ان،حالا یکی کمتر یکی بیشتر هیچی‌نرچی گفت ب روی خودت ...

خیلی سعی میکنم بیخیال باشم ولی نمیتونم

سلام عزیزان.. لطفا و خواهشن برام دعا کنید به چیزی که میخوام برسم زودتر 🙏🙏🙏امیدم فقط به دعاهای شما نی نی سایت ی های عزیزه😥😥امیدوارم همتون هم هر چی از خدا میخواین بهتون بده.... خودم انگیزه ای برای دعا کردن برای خودم ندارم چون هیچ وقت دعاهام مستجاب نشده با اینکه خیلی باخدا و مومن بودم (تعریف از خود نباشه) ایشالا به کمک و امید دعاهای شما نی نی سایت ی های عزیز روز.   9/9/99 چیزی که میخوام اتفاق میفته... لطفا برام دعا کنید تنها امید شمایید... ایشالا که خودتون هم هر چی از خدا میخواین بهتون بده 
نقطه ضعف ندی دسشون اگه هم دای به رو خودت نیاری بدت میاد یه جوری تایید کتی دیگه میفهمه با اون نمیشه ح ...

وقتی ازت ایراد میگیره بگی بله درسته

سلام عزیزان.. لطفا و خواهشن برام دعا کنید به چیزی که میخوام برسم زودتر 🙏🙏🙏امیدم فقط به دعاهای شما نی نی سایت ی های عزیزه😥😥امیدوارم همتون هم هر چی از خدا میخواین بهتون بده.... خودم انگیزه ای برای دعا کردن برای خودم ندارم چون هیچ وقت دعاهام مستجاب نشده با اینکه خیلی باخدا و مومن بودم (تعریف از خود نباشه) ایشالا به کمک و امید دعاهای شما نی نی سایت ی های عزیز روز.   9/9/99 چیزی که میخوام اتفاق میفته... لطفا برام دعا کنید تنها امید شمایید... ایشالا که خودتون هم هر چی از خدا میخواین بهتون بده 
1918
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1905
1762
1907
1914
1492
1909
1763
1919
1902
پربازدیدترین تاپیک های امروز
1927
1766
1872
داغ ترین های تاپیک های امروز