1874

واقعا اینه هدف اینجا؟

تمامي دينم به دنياي فاني،شراره ي عشقي که شد زندگانی،به ياد ياري خوشا قطره اشکي،به سوز عشقي خوشا زندگاني،هميشه خدايا محبت دلها،به دلها بماند به سان دل ما،که ليلي و مجنون فسانه شود،حکايت ما جاودانه شود،تو اکنون ز عشقم گريزاني،غمم را ز چشمم نمي خواني،از اين غم چه حالم نمي دانی،پس از تو نمونم براي خدا،تو مرگ دلم را ببين و برو،چو طوفان سختي ز شاخه غم،گل هستي ام را بچين و برو،که هستم من آن تک درختي،که در پاي طوفان نشسته،همه شاخه هاي وجودش،زخشم طبيعت شکسته 

بپرس من تازه زایمان کردم

 یه لحظه امضامو بخون یه نی نی کوچولودارم دختر ناز نازیه 19شهریور امسال دنیا اومده متاسفانه به پروتئین گاو حساسیت داره کهیر میزنه دعا کنید خیلی زود خوب شه گناه داره خیلی کوچولو هس

میدونستی با بیمه میتونی 

سرمایه گذاری کنی ؟

1922
بپرس من تازه زایمان کردم

دکتر تو تبریز میخاستم زایمان اختیاری کنه میخام از الان برم زیر نظرش

تمامي دينم به دنياي فاني،شراره ي عشقي که شد زندگانی،به ياد ياري خوشا قطره اشکي،به سوز عشقي خوشا زندگاني،هميشه خدايا محبت دلها،به دلها بماند به سان دل ما،که ليلي و مجنون فسانه شود،حکايت ما جاودانه شود،تو اکنون ز عشقم گريزاني،غمم را ز چشمم نمي خواني،از اين غم چه حالم نمي دانی،پس از تو نمونم براي خدا،تو مرگ دلم را ببين و برو،چو طوفان سختي ز شاخه غم،گل هستي ام را بچين و برو،که هستم من آن تک درختي،که در پاي طوفان نشسته،همه شاخه هاي وجودش،زخشم طبيعت شکسته 
خوب الان سوالت چیه

دکتر میخاستم ک تو تبریز هم عمل کنه سزارین اختیاری ام کنه

تمامي دينم به دنياي فاني،شراره ي عشقي که شد زندگانی،به ياد ياري خوشا قطره اشکي،به سوز عشقي خوشا زندگاني،هميشه خدايا محبت دلها،به دلها بماند به سان دل ما،که ليلي و مجنون فسانه شود،حکايت ما جاودانه شود،تو اکنون ز عشقم گريزاني،غمم را ز چشمم نمي خواني،از اين غم چه حالم نمي دانی،پس از تو نمونم براي خدا،تو مرگ دلم را ببين و برو،چو طوفان سختي ز شاخه غم،گل هستي ام را بچين و برو،که هستم من آن تک درختي،که در پاي طوفان نشسته،همه شاخه هاي وجودش،زخشم طبيعت شکسته 
1911
دکتر تو تبریز میخاستم زایمان اختیاری کنه میخام از الان برم زیر نظرش

من سز اختیاری شدم التبه بندرعباسم تو خصوصی بدون بیمه و اینکن ربطی به دکتر زنان ندره نامه پزشکی قانونی نامه روانپزشک نامه کمیسیون پزشکی میحواد میبری دکتر زنان نامه سز میدن و تاریخ میزن

 یه لحظه امضامو بخون یه نی نی کوچولودارم دختر ناز نازیه 19شهریور امسال دنیا اومده متاسفانه به پروتئین گاو حساسیت داره کهیر میزنه دعا کنید خیلی زود خوب شه گناه داره خیلی کوچولو هس
من سز اختیاری شدم التبه بندرعباسم تو خصوصی بدون بیمه و اینکن ربطی به دکتر زنان ندره نامه پزشکی قانون ...

اون نامه هارو چطوری باید گرفت؟

تمامي دينم به دنياي فاني،شراره ي عشقي که شد زندگانی،به ياد ياري خوشا قطره اشکي،به سوز عشقي خوشا زندگاني،هميشه خدايا محبت دلها،به دلها بماند به سان دل ما،که ليلي و مجنون فسانه شود،حکايت ما جاودانه شود،تو اکنون ز عشقم گريزاني،غمم را ز چشمم نمي خواني،از اين غم چه حالم نمي دانی،پس از تو نمونم براي خدا،تو مرگ دلم را ببين و برو،چو طوفان سختي ز شاخه غم،گل هستي ام را بچين و برو،که هستم من آن تک درختي،که در پاي طوفان نشسته،همه شاخه هاي وجودش،زخشم طبيعت شکسته 

من مامام همیشه هم تاپیکای زنان بارداری میرم ، کلی هم علمی راهنمایی میکنم اما اگه وسط حرف من یک کاربر دیگه بیاد با ید حرف خرافاتی راهنمایی کنه ، استلرتر حرف اونو راحت تر قبول میکنه بخاطر همین اصلا خودمو تو تاپیکای پزشکی سبک نمیکنم نطر بدم

آدمک‌خر‌نشوی‌گریه‌کنی،کل‌دنیاسراب‌است‌بخند😀🍓🧿               فقر فرهنگی تو نینی سایت بیداد میکنه، جای تحلیل دیگران خودتو اصلاح کن دوست من، آرامشت بیشتر میشه😉
1826
اون نامه هارو چطوری باید گرفت؟

دکرزنان برو بگو سز اختیاری میخوام اونمخودش معرفیت میکنه به ایناکه سرکار خانم فلانی در هفته فلان هستن 

 یه لحظه امضامو بخون یه نی نی کوچولودارم دختر ناز نازیه 19شهریور امسال دنیا اومده متاسفانه به پروتئین گاو حساسیت داره کهیر میزنه دعا کنید خیلی زود خوب شه گناه داره خیلی کوچولو هس
من مامام همیشه هم تاپیکای زنان بارداری میرم ، کلی هم علمی راهنمایی میکنم اما اگه وسط حرف من یک کاربر ...

باید چیکار کنم سزارین اختیاری شم؟ شما از همکاراتون کسیو میشناسید اینکارو کنه؟

من اقدام رو عقب انداختم فقط بخاطر این موضوع ک نمیدونم باید چیکار کنم

تمامي دينم به دنياي فاني،شراره ي عشقي که شد زندگانی،به ياد ياري خوشا قطره اشکي،به سوز عشقي خوشا زندگاني،هميشه خدايا محبت دلها،به دلها بماند به سان دل ما،که ليلي و مجنون فسانه شود،حکايت ما جاودانه شود،تو اکنون ز عشقم گريزاني،غمم را ز چشمم نمي خواني،از اين غم چه حالم نمي دانی،پس از تو نمونم براي خدا،تو مرگ دلم را ببين و برو،چو طوفان سختي ز شاخه غم،گل هستي ام را بچين و برو،که هستم من آن تک درختي،که در پاي طوفان نشسته،همه شاخه هاي وجودش،زخشم طبيعت شکسته 
فدات شم حتما تبریزی نیستن که نمیان ،مثل من که مشهدی ام ونمتونم کمکتون کنم 

من یه ماهو نیمه از شهر خودم بخاطر تغییر شغل اومدم بیرون اونجا همه چیزو میشناختم اینجا غریبم هیچی نمیدونم😔

تمامي دينم به دنياي فاني،شراره ي عشقي که شد زندگانی،به ياد ياري خوشا قطره اشکي،به سوز عشقي خوشا زندگاني،هميشه خدايا محبت دلها،به دلها بماند به سان دل ما،که ليلي و مجنون فسانه شود،حکايت ما جاودانه شود،تو اکنون ز عشقم گريزاني،غمم را ز چشمم نمي خواني،از اين غم چه حالم نمي دانی،پس از تو نمونم براي خدا،تو مرگ دلم را ببين و برو،چو طوفان سختي ز شاخه غم،گل هستي ام را بچين و برو،که هستم من آن تک درختي،که در پاي طوفان نشسته،همه شاخه هاي وجودش،زخشم طبيعت شکسته 
دکرزنان برو بگو سز اختیاری میخوام اونمخودش معرفیت میکنه به ایناکه سرکار خانم فلانی در هفته فلان هستن ...

ممنونم عزیزم

تمامي دينم به دنياي فاني،شراره ي عشقي که شد زندگانی،به ياد ياري خوشا قطره اشکي،به سوز عشقي خوشا زندگاني،هميشه خدايا محبت دلها،به دلها بماند به سان دل ما،که ليلي و مجنون فسانه شود،حکايت ما جاودانه شود،تو اکنون ز عشقم گريزاني،غمم را ز چشمم نمي خواني،از اين غم چه حالم نمي دانی،پس از تو نمونم براي خدا،تو مرگ دلم را ببين و برو،چو طوفان سختي ز شاخه غم،گل هستي ام را بچين و برو،که هستم من آن تک درختي،که در پاي طوفان نشسته،همه شاخه هاي وجودش،زخشم طبيعت شکسته 
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1762
1907
1914
1492
1909
1872
1763
1931
1919
1927
1766
1933
داغ ترین های تاپیک های امروز
توسط   بخزان  |  2 ساعت پیش
توسط   fateme8173  |  2 ساعت پیش