1874
1924
عنوان

پسر مزخرف😐😐😐

88 بازدید | 20 پست

بچه ها من شوهر  دارم و يك بچه و هيچ وقت هم جلو باز نمي پوشم يا بد برم بيروناصلا فقط كمي موها بيرون ولي  محال از جاييرد نشم وچندتا پسر ي چيز بهم نگن و بلند نخندن اين منو واقعا عذاب ميده علت چيه ب نظرتون

اندامت چجوریاس😐

فقط 15 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
*●تیکر رسیدن به هدفمه😊🤗* *گروه زرد�⬅*صعودبه گروه نارنجی* دیر شروع کردن بهتر از هرگز شروع نکردنه*_* فقط جا نزن،جاهم زدی بازم شروع کن، نگو نشد، نمیتونم، تو زنده ای،نفس میکشی؛ پس میتونی، شروع کن،جااااااا نزننننننن 😎❤من خیلی خیلی خوش اندامم ،اندامم بیستهههههه.                                                                       فقططططط یذره چاقم😆😆         🍂گروه نارنجی🌺 قد۱۷۰ *وزن اولیه:۸۹(۹۹.۷.۱)  *وزن:۸۸ (۹۹.۷.۱۴)  *وزن:۸۵:۲۵۰ (۹۹.۷.۲۱)  ‌‌‌‌‌ *وزن :۸۳:۳۵۰(۹۹.۷.۲۷) 😍وزن :۸۰.۵۰۰ (۹۹/۸/۱۱)  وزن :۸۰.۲۰۰ (۹۹/۸/۱۷)  وزن:وزن هرکسی ی چیز خصوصیه 😂☹💣(۹۹/۸/۲۵)  وزن هدف:۶۵منم ب زودی کلم سبز میشه 💚روزی همه لباسامو تنگ میکنم۱۴۰۰/۰۰/۰۰😋😎تنها فقط با کمک مجموعه ب نام بامدادخمار ب کارگردانی @بامدادخمار(الهه جون)وباسرپرستی@شب_بیدارم وبا پشتکار خودم😜😉😁،همچنین با تچکر ازدیاناجون و سمیه جون،فندق فسقلی،پیشاپیش تشکر از زیتونپرورده وآسنات جون😅😅❤

کرم دارن همع جاییع 

برکتفت حساب نکن

بنظر این ملت بچع و متاهلی سرشونع

گنگ بودن حاجی کار دادع دستم😂🤦‍♀️اگ از هیچی من خوشت نمیاد تو کارای من سرک نکش من هر چیم، چ بد چ خوب قطعا برا تو ضرری ندارم ...التماس تفکر مرس...اینقد رشد کن بتونی اسمتو تو گوگل سرچ کنی🤙🏻یکیو خودت بزرگش میکنی ولی یکاری میکنی بقیع هم فک کنن بزرگع اکثر این ادما توخالی ان رستمم رستم نبود کع فردوسی رستمش کرد..اتفاقا همکار منم هم ایفون 11دارع هم اپل واچ اما من با شاسی بلند میرم سرکار اون با اسنپبه بعضیا باید حالی کنی : وقتی بهت روی خوش نشون میدم به این معنیه که من انسانم و فکر میکنم تو هم انسانی، نه اینکه من ساده ام ، بیا سوارم شو...🤨واینکع دیگران راجبم چی فکر میکنن خارج از محدودع توجهاتمع ...از ریاضی متنفرم اما عاشق شمردن پولم😎

اگه نگران عصب کشی دندون کوچولوهاتون هستین با خیال راحت به ما اعتماد کنید

1922
 زیاد ارایش نمی کنی؟

ما هم آرایش می کنیم هم جلوباز می پوشیم

در این حد که هر دفعه یه نفر یه جسارتی کنه نیست باز😕

شاید محل زندگیش این فرمی هستن مردا

هر ثانیه هر لحظمی شیرینیِ شبِ بدمزمی🧸♥️
ورزشكارم عزيزم ،قد١٧١-وزن ٦٨- 

شاید مرداتون خیلی هیزن اون محله🙁

فقط 15 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
*●تیکر رسیدن به هدفمه😊🤗* *گروه زرد�⬅*صعودبه گروه نارنجی* دیر شروع کردن بهتر از هرگز شروع نکردنه*_* فقط جا نزن،جاهم زدی بازم شروع کن، نگو نشد، نمیتونم، تو زنده ای،نفس میکشی؛ پس میتونی، شروع کن،جااااااا نزننننننن 😎❤من خیلی خیلی خوش اندامم ،اندامم بیستهههههه.                                                                       فقططططط یذره چاقم😆😆         🍂گروه نارنجی🌺 قد۱۷۰ *وزن اولیه:۸۹(۹۹.۷.۱)  *وزن:۸۸ (۹۹.۷.۱۴)  *وزن:۸۵:۲۵۰ (۹۹.۷.۲۱)  ‌‌‌‌‌ *وزن :۸۳:۳۵۰(۹۹.۷.۲۷) 😍وزن :۸۰.۵۰۰ (۹۹/۸/۱۱)  وزن :۸۰.۲۰۰ (۹۹/۸/۱۷)  وزن:وزن هرکسی ی چیز خصوصیه 😂☹💣(۹۹/۸/۲۵)  وزن هدف:۶۵منم ب زودی کلم سبز میشه 💚روزی همه لباسامو تنگ میکنم۱۴۰۰/۰۰/۰۰😋😎تنها فقط با کمک مجموعه ب نام بامدادخمار ب کارگردانی @بامدادخمار(الهه جون)وباسرپرستی@شب_بیدارم وبا پشتکار خودم😜😉😁،همچنین با تچکر ازدیاناجون و سمیه جون،فندق فسقلی،پیشاپیش تشکر از زیتونپرورده وآسنات جون😅😅❤
1911
نه ببين هرجايي ك برم واين واقعا اذيت ميكنه منو خيلي حس بدي بهم ميده ب خدا

مهره مار داری پس😂

فقط 15 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
*●تیکر رسیدن به هدفمه😊🤗* *گروه زرد�⬅*صعودبه گروه نارنجی* دیر شروع کردن بهتر از هرگز شروع نکردنه*_* فقط جا نزن،جاهم زدی بازم شروع کن، نگو نشد، نمیتونم، تو زنده ای،نفس میکشی؛ پس میتونی، شروع کن،جااااااا نزننننننن 😎❤من خیلی خیلی خوش اندامم ،اندامم بیستهههههه.                                                                       فقططططط یذره چاقم😆😆         🍂گروه نارنجی🌺 قد۱۷۰ *وزن اولیه:۸۹(۹۹.۷.۱)  *وزن:۸۸ (۹۹.۷.۱۴)  *وزن:۸۵:۲۵۰ (۹۹.۷.۲۱)  ‌‌‌‌‌ *وزن :۸۳:۳۵۰(۹۹.۷.۲۷) 😍وزن :۸۰.۵۰۰ (۹۹/۸/۱۱)  وزن :۸۰.۲۰۰ (۹۹/۸/۱۷)  وزن:وزن هرکسی ی چیز خصوصیه 😂☹💣(۹۹/۸/۲۵)  وزن هدف:۶۵منم ب زودی کلم سبز میشه 💚روزی همه لباسامو تنگ میکنم۱۴۰۰/۰۰/۰۰😋😎تنها فقط با کمک مجموعه ب نام بامدادخمار ب کارگردانی @بامدادخمار(الهه جون)وباسرپرستی@شب_بیدارم وبا پشتکار خودم😜😉😁،همچنین با تچکر ازدیاناجون و سمیه جون،فندق فسقلی،پیشاپیش تشکر از زیتونپرورده وآسنات جون😅😅❤
نه ببين هرجايي ك برم واين واقعا اذيت ميكنه منو خيلي حس بدي بهم ميده ب خدا

شارلین جون میشه واسه تاپیکم گزارش بزنی؟!مچکر❤

فقط 15 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
*●تیکر رسیدن به هدفمه😊🤗* *گروه زرد�⬅*صعودبه گروه نارنجی* دیر شروع کردن بهتر از هرگز شروع نکردنه*_* فقط جا نزن،جاهم زدی بازم شروع کن، نگو نشد، نمیتونم، تو زنده ای،نفس میکشی؛ پس میتونی، شروع کن،جااااااا نزننننننن 😎❤من خیلی خیلی خوش اندامم ،اندامم بیستهههههه.                                                                       فقططططط یذره چاقم😆😆         🍂گروه نارنجی🌺 قد۱۷۰ *وزن اولیه:۸۹(۹۹.۷.۱)  *وزن:۸۸ (۹۹.۷.۱۴)  *وزن:۸۵:۲۵۰ (۹۹.۷.۲۱)  ‌‌‌‌‌ *وزن :۸۳:۳۵۰(۹۹.۷.۲۷) 😍وزن :۸۰.۵۰۰ (۹۹/۸/۱۱)  وزن :۸۰.۲۰۰ (۹۹/۸/۱۷)  وزن:وزن هرکسی ی چیز خصوصیه 😂☹💣(۹۹/۸/۲۵)  وزن هدف:۶۵منم ب زودی کلم سبز میشه 💚روزی همه لباسامو تنگ میکنم۱۴۰۰/۰۰/۰۰😋😎تنها فقط با کمک مجموعه ب نام بامدادخمار ب کارگردانی @بامدادخمار(الهه جون)وباسرپرستی@شب_بیدارم وبا پشتکار خودم😜😉😁،همچنین با تچکر ازدیاناجون و سمیه جون،فندق فسقلی،پیشاپیش تشکر از زیتونپرورده وآسنات جون😅😅❤
1826

نوجوون بودم هر کی تیکه مینداخت بهم فکر میکردم خیلی خوشگلم

الان یادم میاد میفهمم پسرا فقط نگاه جنسی قضیه واسشون مهمتره

خدایا.... بارها دقیقا همانجایی دستم راگرفته ای که میتوانستی مچم را بگیری..... شکرت😍
باشه عزيزم

مرسی😘

فقط 15 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
*●تیکر رسیدن به هدفمه😊🤗* *گروه زرد�⬅*صعودبه گروه نارنجی* دیر شروع کردن بهتر از هرگز شروع نکردنه*_* فقط جا نزن،جاهم زدی بازم شروع کن، نگو نشد، نمیتونم، تو زنده ای،نفس میکشی؛ پس میتونی، شروع کن،جااااااا نزننننننن 😎❤من خیلی خیلی خوش اندامم ،اندامم بیستهههههه.                                                                       فقططططط یذره چاقم😆😆         🍂گروه نارنجی🌺 قد۱۷۰ *وزن اولیه:۸۹(۹۹.۷.۱)  *وزن:۸۸ (۹۹.۷.۱۴)  *وزن:۸۵:۲۵۰ (۹۹.۷.۲۱)  ‌‌‌‌‌ *وزن :۸۳:۳۵۰(۹۹.۷.۲۷) 😍وزن :۸۰.۵۰۰ (۹۹/۸/۱۱)  وزن :۸۰.۲۰۰ (۹۹/۸/۱۷)  وزن:وزن هرکسی ی چیز خصوصیه 😂☹💣(۹۹/۸/۲۵)  وزن هدف:۶۵منم ب زودی کلم سبز میشه 💚روزی همه لباسامو تنگ میکنم۱۴۰۰/۰۰/۰۰😋😎تنها فقط با کمک مجموعه ب نام بامدادخمار ب کارگردانی @بامدادخمار(الهه جون)وباسرپرستی@شب_بیدارم وبا پشتکار خودم😜😉😁،همچنین با تچکر ازدیاناجون و سمیه جون،فندق فسقلی،پیشاپیش تشکر از زیتونپرورده وآسنات جون😅😅❤
ارسال نظر شما