1874
1924
عنوان

بچه ها بتا ۳۰۰ خوبه؟ موعدم ۹ بود

143 بازدید | 20 پست

امروز ازمایش تیتر دادم

اللّهُمَّ صَلِّ عَلی فاطِمَةَ وَ اَبیها وَ بَعْلِها وَ بنیها وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فیها بِعَدَدِ ما اَحاطَ بِه عِلْمُکَ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️الهي بحق فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و السرّ المستودع فيها ❤️❤️❤️❤️❤️❤️من با این دعا بعد از نماز فاطمه زهرا که دورکعتیه به خیلی از حاجتام رسیدم.رد خور نداره اگه از ته دل بخوای🤩🥰

اللّهُمَّ صَلِّ عَلی فاطِمَةَ وَ اَبیها وَ بَعْلِها وَ بنیها وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فیها بِعَدَدِ ما اَحاطَ بِه عِلْمُکَ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️الهي بحق فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و السرّ المستودع فيها ❤️❤️❤️❤️❤️❤️من با این دعا بعد از نماز فاطمه زهرا که دورکعتیه به خیلی از حاجتام رسیدم.رد خور نداره اگه از ته دل بخوای🤩🥰

در مورد کرونا سوالی داری؟

همین الان از پزشکان متخصص دکتر ساینا سوالت رو بپرس

اره عزیزم مبارکه

خدا روشکر 😍😍😍اخه دو تا سقط داشتم 

دلم اروم گرفت😍

اللّهُمَّ صَلِّ عَلی فاطِمَةَ وَ اَبیها وَ بَعْلِها وَ بنیها وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فیها بِعَدَدِ ما اَحاطَ بِه عِلْمُکَ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️الهي بحق فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و السرّ المستودع فيها ❤️❤️❤️❤️❤️❤️من با این دعا بعد از نماز فاطمه زهرا که دورکعتیه به خیلی از حاجتام رسیدم.رد خور نداره اگه از ته دل بخوای🤩🥰
1922
اره عالیه

😍😘😘😘

اللّهُمَّ صَلِّ عَلی فاطِمَةَ وَ اَبیها وَ بَعْلِها وَ بنیها وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فیها بِعَدَدِ ما اَحاطَ بِه عِلْمُکَ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️الهي بحق فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و السرّ المستودع فيها ❤️❤️❤️❤️❤️❤️من با این دعا بعد از نماز فاطمه زهرا که دورکعتیه به خیلی از حاجتام رسیدم.رد خور نداره اگه از ته دل بخوای🤩🥰
خدا روشکر 😍😍😍اخه دو تا سقط داشتم  دلم اروم گرفت😍

چقد بعد سقطت حامله شدی برامنم دعا میکنی دوباره حامله شم

تاریخ ۹/۹/۹۹بهترین اتفاق زندگیم به واقعیت پیوست .دوباره حامله و اینبار بچم صالح به دستم میرسه امید خدا
چقد بعد سقطت حامله شدی برامنم دعا میکنی دوباره حامله شم


اخرین سقطم اخرای عید بود 

اردیبهشت مجبور شدم اورژانسی بخورم که اون زد همه چیزمو بهم ریخت و با اینکه لتروزول میخوردم حامله نمیشدم😔

این ماه هم ناامید بودم انقد نذر و نیاز کردم 

انشاللهدخدا دامن توهم سبز کنه😍😘

اللّهُمَّ صَلِّ عَلی فاطِمَةَ وَ اَبیها وَ بَعْلِها وَ بنیها وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فیها بِعَدَدِ ما اَحاطَ بِه عِلْمُکَ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️الهي بحق فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و السرّ المستودع فيها ❤️❤️❤️❤️❤️❤️من با این دعا بعد از نماز فاطمه زهرا که دورکعتیه به خیلی از حاجتام رسیدم.رد خور نداره اگه از ته دل بخوای🤩🥰
اخرین سقطم اخرای عید بود  اردیبهشت مجبور شدم اورژانسی بخورم که اون زد همه چیزمو بهم ریخت و با ...

نمیخاس اورژانسی بخوری گلم دخترعمو شوهرم یکماه بعد سقطش حامله شد بچشم سالم الان ب دنیا اومده خدا حفظ کنه برات بچتو گلم ایشالله سالم و سلامت بیاد بغلت😍😍😍

چن ماهه یعنی اقدام بودی بعد سقط

تاریخ ۹/۹/۹۹بهترین اتفاق زندگیم به واقعیت پیوست .دوباره حامله و اینبار بچم صالح به دستم میرسه امید خدا
1911
اخرین سقطم اخرای عید بود  اردیبهشت مجبور شدم اورژانسی بخورم که اون زد همه چیزمو بهم ریخت و با ...

قربونت برم مرسی.

تاریخ ۹/۹/۹۹بهترین اتفاق زندگیم به واقعیت پیوست .دوباره حامله و اینبار بچم صالح به دستم میرسه امید خدا
نمیخاس اورژانسی بخوری گلم دخترعمو شوهرم یکماه بعد سقطش حامله شد بچشم سالم الان ب دنیا اومده خدا حفظ ...

مجبور بودم شوهرم ضعیف بود داروهاشو تازه شروع کرده بود 

من از خرداد اقدام کردم ولی نگرفت تا همین شهریور 

قبلا تا لتروزول میخوردم حامله میشدم اینبار همه سیستمم بهم ریخته بود

اللّهُمَّ صَلِّ عَلی فاطِمَةَ وَ اَبیها وَ بَعْلِها وَ بنیها وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فیها بِعَدَدِ ما اَحاطَ بِه عِلْمُکَ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️الهي بحق فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و السرّ المستودع فيها ❤️❤️❤️❤️❤️❤️من با این دعا بعد از نماز فاطمه زهرا که دورکعتیه به خیلی از حاجتام رسیدم.رد خور نداره اگه از ته دل بخوای🤩🥰
مجبور بودم شوهرم ضعیف بود داروهاشو تازه شروع کرده بود  من از خرداد اقدام کردم ولی نگرفت تا همی ...

خب اگه شوهرت ضعیف باشه نطفه تشکیل نمیشه یا بشه هم ضعیفه خودش باپریودی دفع میشه....بازم زود حامله شدی خوبه.

تاریخ ۹/۹/۹۹بهترین اتفاق زندگیم به واقعیت پیوست .دوباره حامله و اینبار بچم صالح به دستم میرسه امید خدا
خب اگه شوهرت ضعیف باشه نطفه تشکیل نمیشه یا بشه هم ضعیفه خودش باپریودی دفع میشه....بازم زود حامله شدی ...

اونقدر ضعیف نبود دکتر میگفت تشکیل میشه ولی نطفه چون ضعیفه رشد نمیکنه یا پوچ میشه

چون ژلوفن زیاد میخورد ضعیف شده بود 

تو این چندماه از همه لحاظ رعایت کردیم هر روز شیرموز خرما واجیل یا گردو

ویتامین ای 

گاهیم زینک پلاس و کاسنی دادم بهش اونم منظم


اللّهُمَّ صَلِّ عَلی فاطِمَةَ وَ اَبیها وَ بَعْلِها وَ بنیها وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فیها بِعَدَدِ ما اَحاطَ بِه عِلْمُکَ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️الهي بحق فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و السرّ المستودع فيها ❤️❤️❤️❤️❤️❤️من با این دعا بعد از نماز فاطمه زهرا که دورکعتیه به خیلی از حاجتام رسیدم.رد خور نداره اگه از ته دل بخوای🤩🥰
اونقدر ضعیف نبود دکتر میگفت تشکیل میشه ولی نطفه چون ضعیفه رشد نمیکنه یا پوچ میشه چون ژلوفن زیاد میخ ...

افریننن چقد عالییی.منم باید همینکارو کنم.

تاریخ ۹/۹/۹۹بهترین اتفاق زندگیم به واقعیت پیوست .دوباره حامله و اینبار بچم صالح به دستم میرسه امید خدا
1826
افریننن چقد عالییی.منم باید همینکارو کنم.حتما این کارو کن 

چون گاهی خودت ضعیفم باشی اما شوهرت قوی باشه باعث میشه جبران شه من خواستم همه سمته محکم کاری کنم😁

ولی حتما  باید دو ماه تقویت اساسی کنی 

چون اسپرم ۶۰ ۷۰ روز قبل ساخته میشه 

اللّهُمَّ صَلِّ عَلی فاطِمَةَ وَ اَبیها وَ بَعْلِها وَ بنیها وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فیها بِعَدَدِ ما اَحاطَ بِه عِلْمُکَ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️الهي بحق فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و السرّ المستودع فيها ❤️❤️❤️❤️❤️❤️من با این دعا بعد از نماز فاطمه زهرا که دورکعتیه به خیلی از حاجتام رسیدم.رد خور نداره اگه از ته دل بخوای🤩🥰
حتما این کارو کن  چون گاهی خودت ضعیفم باشی اما شوهرت قوی باشه باعث میشه جبران شه من خواستم همه ...

واقعااا باشه عزیزممم ممنونمم اره شوهر منم ضعیفه خودمم باید کلومیفن بخورم ماهی ک خواستم اقدام کنم.

تاریخ ۹/۹/۹۹بهترین اتفاق زندگیم به واقعیت پیوست .دوباره حامله و اینبار بچم صالح به دستم میرسه امید خدا
واقعااا باشه عزیزممم ممنونمم اره شوهر منم ضعیفه خودمم باید کلومیفن بخورم ماهی ک خواستم اقدام کنم.

اره عزیزم باید مراعات کنیم انشالله خدام سالم تو بغلمون بزاره 

حتما قبلش تقویت کن خیالت راحت شه

اللّهُمَّ صَلِّ عَلی فاطِمَةَ وَ اَبیها وَ بَعْلِها وَ بنیها وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فیها بِعَدَدِ ما اَحاطَ بِه عِلْمُکَ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️الهي بحق فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و السرّ المستودع فيها ❤️❤️❤️❤️❤️❤️من با این دعا بعد از نماز فاطمه زهرا که دورکعتیه به خیلی از حاجتام رسیدم.رد خور نداره اگه از ته دل بخوای🤩🥰
اره عزیزم باید مراعات کنیم انشالله خدام سالم تو بغلمون بزاره  حتما قبلش تقویت کن خیالت راحت شه


انشالله😍😍😍😍😍 باشه عزیز حتمااا

تاریخ ۹/۹/۹۹بهترین اتفاق زندگیم به واقعیت پیوست .دوباره حامله و اینبار بچم صالح به دستم میرسه امید خدا
انشالله😍😍😍😍😍 باشه عزیز حتمااا

انشالله صحیح و سالم هر دومون گلامونو بغل میکنیم

اللّهُمَّ صَلِّ عَلی فاطِمَةَ وَ اَبیها وَ بَعْلِها وَ بنیها وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فیها بِعَدَدِ ما اَحاطَ بِه عِلْمُکَ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️الهي بحق فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و السرّ المستودع فيها ❤️❤️❤️❤️❤️❤️من با این دعا بعد از نماز فاطمه زهرا که دورکعتیه به خیلی از حاجتام رسیدم.رد خور نداره اگه از ته دل بخوای🤩🥰
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1905
1762
1914
1492
1909
1933
1872
1763
1931
1919
1927
1766