1874
1823
عنوان

بیاین دعوا

1838 بازدید | 314 پست

یه تاپیک دیدم ایمجوری بنظرم جالب اومد😊منم زدم😊توهین نکنیم به همدیگه فقط دعوای ساده😂🤘باجنبه ها بیان😊💚

چرا این وقت شب بیدارین مسخره ها😒😒

ظلم ظالم، جور صیاد. اشیانم داده برباد. ای خدا ای فلک ای طبیعت. شام تاریک مارا سحرکن...🤲😢😞😞😞لطفا اگه نمیخوای نظربدی تو تاپیکم اصلا نیااااا دوست ندارم ببینم کلی ادم تاپیکم هستن اما عین ماست نظرندادن از عنوان تاپیکهامم معلومه که چی هستن پس نظر نمیدی نیا  جنبه ندارین تو تاپیکا نظرات منفی بشنوین خیلی غلط میکنید نظرمیخواید .... والابخدا...قرارنیس عالم وادم شماوکاراتون ولباساتون وغذاهاتون و... روتاییدکنن    ۱۲ساله نیستم  کیمیا هم نیستم سنمم نپرس برای دوستی یا برای هرچیز دیگه ای  ۹۹.۹.۹ برا هممون ریدن😑😂۹۹.۹.۱۰میبنمتون🤗😂تولد یه جیگری۹۹.۹.۹عه🤩 ماهی بخدا نگار عزیزم🤩       @نگار_1382  (جیگرکلاه قرمزیه😆😂مارماهی🏃‍♀️😅😂) نه اینکه شوخیه ولی واقعا ماهی🤩😻💛سنگ شانس من سنگ توالته😒من انقدر بیحوصلم که فحشم بدی بهم میگم حق با شماست😏✋                                                                هیچ وقت بخاطر حرف مردم💬🗯زندگیت رو خراب نکن❌مردم همیشه دهنشون بازه💁‍♀️همیشه حرفی برای گفتن دارن😑پولدار باشی میگن دزده🤑😯ساده باشی میگن بدبخته😏شوخ باشی میگن سبکه🤪سنگین باشی میگن مغروره😒😮👌👈پس..⚘به حرف مردم توجه ای نکن🌬فقط برای رضایت خدا و خودت زندگی کن و نه حرف مردم!

*اینجوری

ظلم ظالم، جور صیاد. اشیانم داده برباد. ای خدا ای فلک ای طبیعت. شام تاریک مارا سحرکن...🤲😢😞😞😞لطفا اگه نمیخوای نظربدی تو تاپیکم اصلا نیااااا دوست ندارم ببینم کلی ادم تاپیکم هستن اما عین ماست نظرندادن از عنوان تاپیکهامم معلومه که چی هستن پس نظر نمیدی نیا  جنبه ندارین تو تاپیکا نظرات منفی بشنوین خیلی غلط میکنید نظرمیخواید .... والابخدا...قرارنیس عالم وادم شماوکاراتون ولباساتون وغذاهاتون و... روتاییدکنن    ۱۲ساله نیستم  کیمیا هم نیستم سنمم نپرس برای دوستی یا برای هرچیز دیگه ای  ۹۹.۹.۹ برا هممون ریدن😑😂۹۹.۹.۱۰میبنمتون🤗😂تولد یه جیگری۹۹.۹.۹عه🤩 ماهی بخدا نگار عزیزم🤩       @نگار_1382  (جیگرکلاه قرمزیه😆😂مارماهی🏃‍♀️😅😂) نه اینکه شوخیه ولی واقعا ماهی🤩😻💛سنگ شانس من سنگ توالته😒من انقدر بیحوصلم که فحشم بدی بهم میگم حق با شماست😏✋                                                                هیچ وقت بخاطر حرف مردم💬🗯زندگیت رو خراب نکن❌مردم همیشه دهنشون بازه💁‍♀️همیشه حرفی برای گفتن دارن😑پولدار باشی میگن دزده🤑😯ساده باشی میگن بدبخته😏شوخ باشی میگن سبکه🤪سنگین باشی میگن مغروره😒😮👌👈پس..⚘به حرف مردم توجه ای نکن🌬فقط برای رضایت خدا و خودت زندگی کن و نه حرف مردم!

دلم میخواد ب تو چ  

۹۹.۹.۹                                                                 شاخصی عضو نی نی سایت میشه              تووووووومِسسسسس                                                          همیشه کمبود خواب دارم ‌‌                                                             هِی بیا یه بازی کنیم 🙂😁                                                                                                                                                           منو ریپلی کن و بگو چه امضای باحالی داری اونوقت یه نفر نظرتو میخونه و میاد امضای منو ببینه و وقتی میفهمه خبر خاصی نیست در واقع ما موفق شدیم ایسگاش کنیم 🤭🤭🤭

واقعا که نیستین تو تایپک ارزش دعوا هم ندارین😒😒😒💔💔

ظلم ظالم، جور صیاد. اشیانم داده برباد. ای خدا ای فلک ای طبیعت. شام تاریک مارا سحرکن...🤲😢😞😞😞لطفا اگه نمیخوای نظربدی تو تاپیکم اصلا نیااااا دوست ندارم ببینم کلی ادم تاپیکم هستن اما عین ماست نظرندادن از عنوان تاپیکهامم معلومه که چی هستن پس نظر نمیدی نیا  جنبه ندارین تو تاپیکا نظرات منفی بشنوین خیلی غلط میکنید نظرمیخواید .... والابخدا...قرارنیس عالم وادم شماوکاراتون ولباساتون وغذاهاتون و... روتاییدکنن    ۱۲ساله نیستم  کیمیا هم نیستم سنمم نپرس برای دوستی یا برای هرچیز دیگه ای  ۹۹.۹.۹ برا هممون ریدن😑😂۹۹.۹.۱۰میبنمتون🤗😂تولد یه جیگری۹۹.۹.۹عه🤩 ماهی بخدا نگار عزیزم🤩       @نگار_1382  (جیگرکلاه قرمزیه😆😂مارماهی🏃‍♀️😅😂) نه اینکه شوخیه ولی واقعا ماهی🤩😻💛سنگ شانس من سنگ توالته😒من انقدر بیحوصلم که فحشم بدی بهم میگم حق با شماست😏✋                                                                هیچ وقت بخاطر حرف مردم💬🗯زندگیت رو خراب نکن❌مردم همیشه دهنشون بازه💁‍♀️همیشه حرفی برای گفتن دارن😑پولدار باشی میگن دزده🤑😯ساده باشی میگن بدبخته😏شوخ باشی میگن سبکه🤪سنگین باشی میگن مغروره😒😮👌👈پس..⚘به حرف مردم توجه ای نکن🌬فقط برای رضایت خدا و خودت زندگی کن و نه حرف مردم!

آیا می‌دانید در هفته ۳۶ بارداری باید برای ذخیره خون بندناف نوزادتان ثبت‌نام کنید؟!

1825
دلم میخواد ب تو چ    

مخت ازکار افتاد این وقت شب اخه😒💔

ظلم ظالم، جور صیاد. اشیانم داده برباد. ای خدا ای فلک ای طبیعت. شام تاریک مارا سحرکن...🤲😢😞😞😞لطفا اگه نمیخوای نظربدی تو تاپیکم اصلا نیااااا دوست ندارم ببینم کلی ادم تاپیکم هستن اما عین ماست نظرندادن از عنوان تاپیکهامم معلومه که چی هستن پس نظر نمیدی نیا  جنبه ندارین تو تاپیکا نظرات منفی بشنوین خیلی غلط میکنید نظرمیخواید .... والابخدا...قرارنیس عالم وادم شماوکاراتون ولباساتون وغذاهاتون و... روتاییدکنن    ۱۲ساله نیستم  کیمیا هم نیستم سنمم نپرس برای دوستی یا برای هرچیز دیگه ای  ۹۹.۹.۹ برا هممون ریدن😑😂۹۹.۹.۱۰میبنمتون🤗😂تولد یه جیگری۹۹.۹.۹عه🤩 ماهی بخدا نگار عزیزم🤩       @نگار_1382  (جیگرکلاه قرمزیه😆😂مارماهی🏃‍♀️😅😂) نه اینکه شوخیه ولی واقعا ماهی🤩😻💛سنگ شانس من سنگ توالته😒من انقدر بیحوصلم که فحشم بدی بهم میگم حق با شماست😏✋                                                                هیچ وقت بخاطر حرف مردم💬🗯زندگیت رو خراب نکن❌مردم همیشه دهنشون بازه💁‍♀️همیشه حرفی برای گفتن دارن😑پولدار باشی میگن دزده🤑😯ساده باشی میگن بدبخته😏شوخ باشی میگن سبکه🤪سنگین باشی میگن مغروره😒😮👌👈پس..⚘به حرف مردم توجه ای نکن🌬فقط برای رضایت خدا و خودت زندگی کن و نه حرف مردم!

چندشا😒

بسه لایکم نکنیددددد😑چرا خط و نشون کشیدین تو امضاهاتون چرا تهدیدارو ریختین تو امضاها ادم فک میکنه ی زنجیر دستتونه دارین میچرخونین منتظرین یکی چپ نگاتون کنه یکم ظرافت عزیزم  *** وقتی ادم از خاکه... پس تعجبی نداره ک کــــــــرم داشتــه باشه🤪😂🖐*** چرا کشتیش 😒😒😒آقای قاضی، ایرانی بود، داشت زجرکش می‌شد، راحتش  كردم😌🤘** ﺗﻮ ﻓﯿﻠﻤﻬﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ... ﺯﻧﻪ …... ﺑﺎﺭﻭﺳﺮﯼ ﻭ ﻣﺎﻧﺘﻮ ﻣﯿﺮﻩ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻕ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﻪ🙄ﻣﺮﺩ ﻫﻢ ﺭﻭ مبل ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﻪ🤨ﺗﻮقسمت ﺑﻌﺪﯼ ﺯﻧﻪ ﺣﺎﻣﻠﺴﺖ😶😧ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﮔﺮﺩﺍﻓﺸﺎﻧﯽ اسلامی ﮔﻮﯾﻨﺪ👍😂****بایدتوی خاورمیانه مُرد،بایدکشته شد!دایناسورهاهم روزی اهل خاورمیانه بودندهمینجا مُردندوتبدیل به نفت شدند. زمینِ خاورمیانه خوب بلداست ازکشته‌ها پشته بسازدوبعدازشان نفت بگیرد!ماهم دایناسورهای این زمانه‌ایم ...همانقدر پوست کلفت ،همانقدر ریقو !ما سوختن و سوزاندن را خوب بلدیم !برای همین ما درزندگیِ بعدیمان نفت خواهیم شد،نفت...
همینه که هست تورو سننه 😒😒😒

بیکار علافی دیگه😒

ظلم ظالم، جور صیاد. اشیانم داده برباد. ای خدا ای فلک ای طبیعت. شام تاریک مارا سحرکن...🤲😢😞😞😞لطفا اگه نمیخوای نظربدی تو تاپیکم اصلا نیااااا دوست ندارم ببینم کلی ادم تاپیکم هستن اما عین ماست نظرندادن از عنوان تاپیکهامم معلومه که چی هستن پس نظر نمیدی نیا  جنبه ندارین تو تاپیکا نظرات منفی بشنوین خیلی غلط میکنید نظرمیخواید .... والابخدا...قرارنیس عالم وادم شماوکاراتون ولباساتون وغذاهاتون و... روتاییدکنن    ۱۲ساله نیستم  کیمیا هم نیستم سنمم نپرس برای دوستی یا برای هرچیز دیگه ای  ۹۹.۹.۹ برا هممون ریدن😑😂۹۹.۹.۱۰میبنمتون🤗😂تولد یه جیگری۹۹.۹.۹عه🤩 ماهی بخدا نگار عزیزم🤩       @نگار_1382  (جیگرکلاه قرمزیه😆😂مارماهی🏃‍♀️😅😂) نه اینکه شوخیه ولی واقعا ماهی🤩😻💛سنگ شانس من سنگ توالته😒من انقدر بیحوصلم که فحشم بدی بهم میگم حق با شماست😏✋                                                                هیچ وقت بخاطر حرف مردم💬🗯زندگیت رو خراب نکن❌مردم همیشه دهنشون بازه💁‍♀️همیشه حرفی برای گفتن دارن😑پولدار باشی میگن دزده🤑😯ساده باشی میگن بدبخته😏شوخ باشی میگن سبکه🤪سنگین باشی میگن مغروره😒😮👌👈پس..⚘به حرف مردم توجه ای نکن🌬فقط برای رضایت خدا و خودت زندگی کن و نه حرف مردم!
مخت ازکار افتاد این وقت شب اخه😒💔

توهین و الفاظ رکیک     

۹۹.۹.۹                                                                 شاخصی عضو نی نی سایت میشه              تووووووومِسسسسس                                                          همیشه کمبود خواب دارم ‌‌                                                             هِی بیا یه بازی کنیم 🙂😁                                                                                                                                                           منو ریپلی کن و بگو چه امضای باحالی داری اونوقت یه نفر نظرتو میخونه و میاد امضای منو ببینه و وقتی میفهمه خبر خاصی نیست در واقع ما موفق شدیم ایسگاش کنیم 🤭🤭🤭

حوصلتو ندارم

درساحل زندگی قدم میزدم،همه جا دو رد پا دیدم،جای پای من و خدا،به سخت ترین لحظات که رسیدم،فقط یک جای پادیدم،گفتم خدایا درسخت ترین شرایط مرا تنها گذاشتی،ندا امد تورا در سخت ترین شرایط به دوش کشیدم....
چندشا😒

تو چندش تری😒

ظلم ظالم، جور صیاد. اشیانم داده برباد. ای خدا ای فلک ای طبیعت. شام تاریک مارا سحرکن...🤲😢😞😞😞لطفا اگه نمیخوای نظربدی تو تاپیکم اصلا نیااااا دوست ندارم ببینم کلی ادم تاپیکم هستن اما عین ماست نظرندادن از عنوان تاپیکهامم معلومه که چی هستن پس نظر نمیدی نیا  جنبه ندارین تو تاپیکا نظرات منفی بشنوین خیلی غلط میکنید نظرمیخواید .... والابخدا...قرارنیس عالم وادم شماوکاراتون ولباساتون وغذاهاتون و... روتاییدکنن    ۱۲ساله نیستم  کیمیا هم نیستم سنمم نپرس برای دوستی یا برای هرچیز دیگه ای  ۹۹.۹.۹ برا هممون ریدن😑😂۹۹.۹.۱۰میبنمتون🤗😂تولد یه جیگری۹۹.۹.۹عه🤩 ماهی بخدا نگار عزیزم🤩       @نگار_1382  (جیگرکلاه قرمزیه😆😂مارماهی🏃‍♀️😅😂) نه اینکه شوخیه ولی واقعا ماهی🤩😻💛سنگ شانس من سنگ توالته😒من انقدر بیحوصلم که فحشم بدی بهم میگم حق با شماست😏✋                                                                هیچ وقت بخاطر حرف مردم💬🗯زندگیت رو خراب نکن❌مردم همیشه دهنشون بازه💁‍♀️همیشه حرفی برای گفتن دارن😑پولدار باشی میگن دزده🤑😯ساده باشی میگن بدبخته😏شوخ باشی میگن سبکه🤪سنگین باشی میگن مغروره😒😮👌👈پس..⚘به حرف مردم توجه ای نکن🌬فقط برای رضایت خدا و خودت زندگی کن و نه حرف مردم!
خوابمم میاد ولی نمیدونم چرا نمیخوابم

😊💚

ظلم ظالم، جور صیاد. اشیانم داده برباد. ای خدا ای فلک ای طبیعت. شام تاریک مارا سحرکن...🤲😢😞😞😞لطفا اگه نمیخوای نظربدی تو تاپیکم اصلا نیااااا دوست ندارم ببینم کلی ادم تاپیکم هستن اما عین ماست نظرندادن از عنوان تاپیکهامم معلومه که چی هستن پس نظر نمیدی نیا  جنبه ندارین تو تاپیکا نظرات منفی بشنوین خیلی غلط میکنید نظرمیخواید .... والابخدا...قرارنیس عالم وادم شماوکاراتون ولباساتون وغذاهاتون و... روتاییدکنن    ۱۲ساله نیستم  کیمیا هم نیستم سنمم نپرس برای دوستی یا برای هرچیز دیگه ای  ۹۹.۹.۹ برا هممون ریدن😑😂۹۹.۹.۱۰میبنمتون🤗😂تولد یه جیگری۹۹.۹.۹عه🤩 ماهی بخدا نگار عزیزم🤩       @نگار_1382  (جیگرکلاه قرمزیه😆😂مارماهی🏃‍♀️😅😂) نه اینکه شوخیه ولی واقعا ماهی🤩😻💛سنگ شانس من سنگ توالته😒من انقدر بیحوصلم که فحشم بدی بهم میگم حق با شماست😏✋                                                                هیچ وقت بخاطر حرف مردم💬🗯زندگیت رو خراب نکن❌مردم همیشه دهنشون بازه💁‍♀️همیشه حرفی برای گفتن دارن😑پولدار باشی میگن دزده🤑😯ساده باشی میگن بدبخته😏شوخ باشی میگن سبکه🤪سنگین باشی میگن مغروره😒😮👌👈پس..⚘به حرف مردم توجه ای نکن🌬فقط برای رضایت خدا و خودت زندگی کن و نه حرف مردم!
1826
تو چندش تری😒

تو چندش تر تر تر 😐

بسه لایکم نکنیددددد😑چرا خط و نشون کشیدین تو امضاهاتون چرا تهدیدارو ریختین تو امضاها ادم فک میکنه ی زنجیر دستتونه دارین میچرخونین منتظرین یکی چپ نگاتون کنه یکم ظرافت عزیزم  *** وقتی ادم از خاکه... پس تعجبی نداره ک کــــــــرم داشتــه باشه🤪😂🖐*** چرا کشتیش 😒😒😒آقای قاضی، ایرانی بود، داشت زجرکش می‌شد، راحتش  كردم😌🤘** ﺗﻮ ﻓﯿﻠﻤﻬﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ... ﺯﻧﻪ …... ﺑﺎﺭﻭﺳﺮﯼ ﻭ ﻣﺎﻧﺘﻮ ﻣﯿﺮﻩ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻕ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﻪ🙄ﻣﺮﺩ ﻫﻢ ﺭﻭ مبل ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﻪ🤨ﺗﻮقسمت ﺑﻌﺪﯼ ﺯﻧﻪ ﺣﺎﻣﻠﺴﺖ😶😧ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﮔﺮﺩﺍﻓﺸﺎﻧﯽ اسلامی ﮔﻮﯾﻨﺪ👍😂****بایدتوی خاورمیانه مُرد،بایدکشته شد!دایناسورهاهم روزی اهل خاورمیانه بودندهمینجا مُردندوتبدیل به نفت شدند. زمینِ خاورمیانه خوب بلداست ازکشته‌ها پشته بسازدوبعدازشان نفت بگیرد!ماهم دایناسورهای این زمانه‌ایم ...همانقدر پوست کلفت ،همانقدر ریقو !ما سوختن و سوزاندن را خوب بلدیم !برای همین ما درزندگیِ بعدیمان نفت خواهیم شد،نفت...
حوصلتو ندارم

منم ندارم😒😒

ظلم ظالم، جور صیاد. اشیانم داده برباد. ای خدا ای فلک ای طبیعت. شام تاریک مارا سحرکن...🤲😢😞😞😞لطفا اگه نمیخوای نظربدی تو تاپیکم اصلا نیااااا دوست ندارم ببینم کلی ادم تاپیکم هستن اما عین ماست نظرندادن از عنوان تاپیکهامم معلومه که چی هستن پس نظر نمیدی نیا  جنبه ندارین تو تاپیکا نظرات منفی بشنوین خیلی غلط میکنید نظرمیخواید .... والابخدا...قرارنیس عالم وادم شماوکاراتون ولباساتون وغذاهاتون و... روتاییدکنن    ۱۲ساله نیستم  کیمیا هم نیستم سنمم نپرس برای دوستی یا برای هرچیز دیگه ای  ۹۹.۹.۹ برا هممون ریدن😑😂۹۹.۹.۱۰میبنمتون🤗😂تولد یه جیگری۹۹.۹.۹عه🤩 ماهی بخدا نگار عزیزم🤩       @نگار_1382  (جیگرکلاه قرمزیه😆😂مارماهی🏃‍♀️😅😂) نه اینکه شوخیه ولی واقعا ماهی🤩😻💛سنگ شانس من سنگ توالته😒من انقدر بیحوصلم که فحشم بدی بهم میگم حق با شماست😏✋                                                                هیچ وقت بخاطر حرف مردم💬🗯زندگیت رو خراب نکن❌مردم همیشه دهنشون بازه💁‍♀️همیشه حرفی برای گفتن دارن😑پولدار باشی میگن دزده🤑😯ساده باشی میگن بدبخته😏شوخ باشی میگن سبکه🤪سنگین باشی میگن مغروره😒😮👌👈پس..⚘به حرف مردم توجه ای نکن🌬فقط برای رضایت خدا و خودت زندگی کن و نه حرف مردم!

اه اه یه مشت اسکل دور هم جمع شدن😐😐😂😂

انقد تاپیک میزنم تا بترکین😂💔                                                               هی منو ریپ لای کن بگو چه امضایه باحالی داری تا اونی که پستتو میبینه بیاد امضای منو بخونه و بفهمه ایسگاش کردیم❤😂              هی تو الان ایسگا شدی😂
خودت چرابیداری حوصلتو ندارم سوال میپرسی    

من کاردارم😒انگار من حوصلتو دارم اییش😒😒😏

ظلم ظالم، جور صیاد. اشیانم داده برباد. ای خدا ای فلک ای طبیعت. شام تاریک مارا سحرکن...🤲😢😞😞😞لطفا اگه نمیخوای نظربدی تو تاپیکم اصلا نیااااا دوست ندارم ببینم کلی ادم تاپیکم هستن اما عین ماست نظرندادن از عنوان تاپیکهامم معلومه که چی هستن پس نظر نمیدی نیا  جنبه ندارین تو تاپیکا نظرات منفی بشنوین خیلی غلط میکنید نظرمیخواید .... والابخدا...قرارنیس عالم وادم شماوکاراتون ولباساتون وغذاهاتون و... روتاییدکنن    ۱۲ساله نیستم  کیمیا هم نیستم سنمم نپرس برای دوستی یا برای هرچیز دیگه ای  ۹۹.۹.۹ برا هممون ریدن😑😂۹۹.۹.۱۰میبنمتون🤗😂تولد یه جیگری۹۹.۹.۹عه🤩 ماهی بخدا نگار عزیزم🤩       @نگار_1382  (جیگرکلاه قرمزیه😆😂مارماهی🏃‍♀️😅😂) نه اینکه شوخیه ولی واقعا ماهی🤩😻💛سنگ شانس من سنگ توالته😒من انقدر بیحوصلم که فحشم بدی بهم میگم حق با شماست😏✋                                                                هیچ وقت بخاطر حرف مردم💬🗯زندگیت رو خراب نکن❌مردم همیشه دهنشون بازه💁‍♀️همیشه حرفی برای گفتن دارن😑پولدار باشی میگن دزده🤑😯ساده باشی میگن بدبخته😏شوخ باشی میگن سبکه🤪سنگین باشی میگن مغروره😒😮👌👈پس..⚘به حرف مردم توجه ای نکن🌬فقط برای رضایت خدا و خودت زندگی کن و نه حرف مردم!
1718
ارسال نظر شما
این تاپیک قفل شده است و ثبت پست جدید در آن امکان پذیر نیست

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1887
1888

جدیدترین تاپیک های 2 روز گذشته

1902
1884
1890
1763
1868
پربازدیدترین تاپیک های امروز
1766
1872
1769