1803
1810
عنوان

بیاین بازی😍🗣

3194 بازدید | 504 پست

جرئت حقیقت😍😎هرکی حاضره شروع کنیم

ینی عاشق اوناییم که میگن نه لایک کن نه ریپلای  خو بشینیم نگات کنیم نعلتی😂😂درضمن من به عشق هری پاتره که زندم😍😍آبنبات_سایت_منم😋😋}..یک عدد عشق هری پاتر ( پاترهد😎)بزار جادوتون کنم بترکین : اسکپکو پاترونوم🐏🐏🐏🐏نه نه اینجوری نمیخواستم بشه😣فک کنم وردو اشتباه خوندم🤔فعلا تو همین وضع بمونین وردو که یافتم میام نجاتتون میدم😂😂در قرون وسطا سوزاندن جادوگران کار بیهوده ای بود چون از افسون ساده اتش سرد کن استفاده میکردن و خودشونو نجات میدادن.مردم ماگل هم فکرمیکردن اونا سوختن و ولشون میکردن.یکی از اونا وندلین شگفت انگیز بود که عاشق سوزانده شدن بود و با لباس مبدل در میان ماگل ها ظاهر میشد تا دستگیرش کنن....بله دیگه من هرمیون گرنجرم بایدم بلد باشم😄😍

میخوای پوست صورت مثل گل باشه با قیمت خیلی ارزون

1805

بگو

یادداشت: آنها که موهای صاف دارند فر می‌زنند و آنها كه موی فر دارند موی‌شان را صاف می‌كنند ...عده‌ای آرزو دارند خارج بروند و آنها كه خارج هستند برای وطن دلشان لك زده و ترانه‌ها می‌سُرايند...مجردها می‌خواهند ازدواج کنند متأهل‌ها می‌خواهند مجرد باشند! عده‌ای با قرص و دارو از بارداری جلوگيری می‌كنند و عده‌ای ديگر با قرص و دارو میخواهند باردار شوند!لاغرها آرزو ﺩﺍﺭﻧﺪ چاق بشوندو چاق‌ها همواره حسرت لاغری را می‌كشند شاغلان از شغلشان می‌نالند بیکارها دنبال همان شغلند فقرا حسرت ثروتمندان را می‌خورند ثروتمندان دغدغه‌ی نداشتن صفا و خون‌گرمیِ فقرا دارند؛ افراد مشهور از چشم مردم قایم می‌شوند مردم عادی می‌خواهند مشهور شده و دیده شوند! سیاه‌پوستان دوست دارند سفیدپوست شوند و سفیدپوستان خود را برنزه می‌کنند ...و هیچ‌کس نمی‌داند تنها فرمول خوشحالی این است: "قدر داشته‌هایت را بدان و از آنها لذت ببر" قانونهای ذهنی می‌گویند خوشبختی یعنی "رضایت"، شکرگزاری؛مهم نیست چه داشته باشی یا چقدر، مهم این است که از همانی که داری راضی و شکرگزار باشى ...آنوقت ”خوشبختی❤️ ...!

من حاضرم 

جان من و جانان من تویی 😍😍😘😘 تویی که هرگز برایم تکرار نشدنی هستی ❤❤❤ از همه آدم ها تورا بیشتر دوست دارم 😍😍😘😘 اگر از من بپرسند از بین یاسر های دنیا کی رو بیشتر دوست داری میگم تو 😍😍😍از اون مغرور خوخوبایی که لنگه ات پیدا نمیشه 😍😍 واسه مجنون خب هیچکی مثل لیلا نمیشه 😍😍😘😘 بیاید همه بفهمند که شاه قلبم شناسی 👑👑

تایپک قبلیم قفل شد😐چرا اینجوری میشه کسی میدونه؟

ینی عاشق اوناییم که میگن نه لایک کن نه ریپلای  خو بشینیم نگات کنیم نعلتی😂😂درضمن من به عشق هری پاتره که زندم😍😍آبنبات_سایت_منم😋😋}..یک عدد عشق هری پاتر ( پاترهد😎)بزار جادوتون کنم بترکین : اسکپکو پاترونوم🐏🐏🐏🐏نه نه اینجوری نمیخواستم بشه😣فک کنم وردو اشتباه خوندم🤔فعلا تو همین وضع بمونین وردو که یافتم میام نجاتتون میدم😂😂در قرون وسطا سوزاندن جادوگران کار بیهوده ای بود چون از افسون ساده اتش سرد کن استفاده میکردن و خودشونو نجات میدادن.مردم ماگل هم فکرمیکردن اونا سوختن و ولشون میکردن.یکی از اونا وندلین شگفت انگیز بود که عاشق سوزانده شدن بود و با لباس مبدل در میان ماگل ها ظاهر میشد تا دستگیرش کنن....بله دیگه من هرمیون گرنجرم بایدم بلد باشم😄😍
1771
تایپک قبلیم قفل شد😐چرا اینجوری میشه کسی میدونه؟

خب شروع کنیم

ینی عاشق اوناییم که میگن نه لایک کن نه ریپلای  خو بشینیم نگات کنیم نعلتی😂😂درضمن من به عشق هری پاتره که زندم😍😍آبنبات_سایت_منم😋😋}..یک عدد عشق هری پاتر ( پاترهد😎)بزار جادوتون کنم بترکین : اسکپکو پاترونوم🐏🐏🐏🐏نه نه اینجوری نمیخواستم بشه😣فک کنم وردو اشتباه خوندم🤔فعلا تو همین وضع بمونین وردو که یافتم میام نجاتتون میدم😂😂در قرون وسطا سوزاندن جادوگران کار بیهوده ای بود چون از افسون ساده اتش سرد کن استفاده میکردن و خودشونو نجات میدادن.مردم ماگل هم فکرمیکردن اونا سوختن و ولشون میکردن.یکی از اونا وندلین شگفت انگیز بود که عاشق سوزانده شدن بود و با لباس مبدل در میان ماگل ها ظاهر میشد تا دستگیرش کنن....بله دیگه من هرمیون گرنجرم بایدم بلد باشم😄😍

منم منم😍

زندگی ذره کاهیست که کوهش کردیم...                زندگی نام نکویی‌ست که خارش کردیم...             زندگی نیست بجز نم نمِ باران بهار...                   زندگی نیست بجز دیدن یار...                             زندگی نیست بجز عشق بجز حرف محبت به کسی ...  ورنه هر خار و خسی ...زندگی کرده بسی :)
1794
خب شروع کنیم

اونایی ک حاضرن ب ترتیب میپرسم

ینی عاشق اوناییم که میگن نه لایک کن نه ریپلای  خو بشینیم نگات کنیم نعلتی😂😂درضمن من به عشق هری پاتره که زندم😍😍آبنبات_سایت_منم😋😋}..یک عدد عشق هری پاتر ( پاترهد😎)بزار جادوتون کنم بترکین : اسکپکو پاترونوم🐏🐏🐏🐏نه نه اینجوری نمیخواستم بشه😣فک کنم وردو اشتباه خوندم🤔فعلا تو همین وضع بمونین وردو که یافتم میام نجاتتون میدم😂😂در قرون وسطا سوزاندن جادوگران کار بیهوده ای بود چون از افسون ساده اتش سرد کن استفاده میکردن و خودشونو نجات میدادن.مردم ماگل هم فکرمیکردن اونا سوختن و ولشون میکردن.یکی از اونا وندلین شگفت انگیز بود که عاشق سوزانده شدن بود و با لباس مبدل در میان ماگل ها ظاهر میشد تا دستگیرش کنن....بله دیگه من هرمیون گرنجرم بایدم بلد باشم😄😍
اونایی ک حاضرن ب ترتیب میپرسم

لبخند جون جرئت یا حقیقتء

ینی عاشق اوناییم که میگن نه لایک کن نه ریپلای  خو بشینیم نگات کنیم نعلتی😂😂درضمن من به عشق هری پاتره که زندم😍😍آبنبات_سایت_منم😋😋}..یک عدد عشق هری پاتر ( پاترهد😎)بزار جادوتون کنم بترکین : اسکپکو پاترونوم🐏🐏🐏🐏نه نه اینجوری نمیخواستم بشه😣فک کنم وردو اشتباه خوندم🤔فعلا تو همین وضع بمونین وردو که یافتم میام نجاتتون میدم😂😂در قرون وسطا سوزاندن جادوگران کار بیهوده ای بود چون از افسون ساده اتش سرد کن استفاده میکردن و خودشونو نجات میدادن.مردم ماگل هم فکرمیکردن اونا سوختن و ولشون میکردن.یکی از اونا وندلین شگفت انگیز بود که عاشق سوزانده شدن بود و با لباس مبدل در میان ماگل ها ظاهر میشد تا دستگیرش کنن....بله دیگه من هرمیون گرنجرم بایدم بلد باشم😄😍
تایپک قبلیم قفل شد😐چرا اینجوری میشه کسی میدونه؟

حقیقت بپرسین 

جان من و جانان من تویی 😍😍😘😘 تویی که هرگز برایم تکرار نشدنی هستی ❤❤❤ از همه آدم ها تورا بیشتر دوست دارم 😍😍😘😘 اگر از من بپرسند از بین یاسر های دنیا کی رو بیشتر دوست داری میگم تو 😍😍😍از اون مغرور خوخوبایی که لنگه ات پیدا نمیشه 😍😍 واسه مجنون خب هیچکی مثل لیلا نمیشه 😍😍😘😘 بیاید همه بفهمند که شاه قلبم شناسی 👑👑
1651
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1811
1737
1809
1791
1766
1763
1796
1782
پربازدیدترین تاپیک های امروز
1769
1462
داغ ترین های تاپیک های امروز
توسط   اعتصامی  |  15 ساعت پیش