موضوع بحث

کد فعال پشت خطی تلفن ثابت

3138 بازدید | 1 پست
از مخابرات فعال شده اما کدش یادم رفته
میدونید؟
برای تا ابد ماندن باید رفت
گاهی به قلب کسی و گاهی از قلب کسی!
1390/07/22
|
17:41
ارسال نظر شما