1735
1707
عنوان

سلامتی دروغگوها 😂😂😂👎👎💃💃

16751 بازدید | 1591 پست

عکس العملتون در مقابل کسی که بهتون دروغ میگه چیه؟؟؟😁

شده کسی تا حالا بهتون دروغ بگه و نبخشیدش؟؟؟😊

شما با کسی که بهتون دروغ میگه چیکار میکنید؟؟؟😁


من متاسفانه همه بهم دروغ میگن😂اینم شانس مایه😂👎👎یکی دوتا هم نمیگن...لامذهبا رگباری دروغ میگن😂بعضی وقتها فکر میکنم..شاید مشکل از خودمه..که هرکی به من میرسه ..دروغ میگه😮😮😮🤔

من در مقابل کسی که دروغ میگه سکوت میکنم..و به روش نمیارم...فقط دور طرف یه خط قرمز خوشکل و روش یه ضربدر خوشکل مامانی میکشم😂فقط نمیدونم چرا امروز قاطی کردم🤔😮دروغ یکی رو به رخ طرف کشیدم😮دروغای کله گنده تر از این شنیدم... انگار خیالم نبوده😮🤔فکر کنم از بس دروغ شنیدم آستانه صبرم کم شده😮😮😂😂😂

@دخترجذاب۷۵    

@دلبررر    

@nafiseh133    

@hadis133    

@sarire    

@dokhtareporteqali

@ترشیده3


 تا اطلاع ثانوی این کاربری تعطیل است☺رفتم به هدفی که تو زندگی میخوام برسم😍برام دعا کنید😍😍برمیگردم اما معلوم نیست کی                                                                 بحث با بیشعور ممنوع😐😶😛                                         خدایا مچکرم اینقدر هواما داری😍شرمنده مهربانی‌هاو خوبی‌های مدامت..من کجا و این همه لطف و محبت کجا؟..خدایا زبانم قاصراست ازگفتن و شمارش نعماتت..فقط هرچه می‌نگرم نعمت است و نعمت..خدایا..چه زیبا دعاهای بندگانت رامستجاب می‌کنی..وچه عاشقانه الطافت رابرسرشان می‌باری..زیباتر ازبارش باران..شیرین تر ازشهدهای بهشت..خدایا ذره ای شک نداشتم که آنچه تو برای بنده ات بخواهی بهترین است..و این رابا تمام وجود به من چشاندی😍😍خدایا مچرکم که همیشه بهترینها رو نصیبم کردی😍😍 خدایاااااااااااااااااااااااااااااامچکرمممممممممممممممم😍😍❤❤🙏

عزیزم من بجز تو با هیشکی نبودم” ….

این از اون جمله هاس♡

که آدم نمیدونه بعد شنیدنش ….☆

باید احساس خاصّ بودن کنه ….☆❣

یا احساس خر بودن …!👌☆


******

شآد بآشُ بخَند:(♡بزار بفهمَـن قَوۍ تَر از دیروزۍ🌸□^^مـن اگـر نیـکـم و گر بـــد تو بـرو خود را بـاش.....  


توی سایته دکترساینا کلی پزشک متخصص هستند که میتونی آنلاین باهاشون گفتگو کنی 

و هر چی سوال پزشکی داری ازشون بپرسی

@مینا8282   پاشو بیا😂

@سما75

 تا اطلاع ثانوی این کاربری تعطیل است☺رفتم به هدفی که تو زندگی میخوام برسم😍برام دعا کنید😍😍برمیگردم اما معلوم نیست کی                                                                 بحث با بیشعور ممنوع😐😶😛                                         خدایا مچکرم اینقدر هواما داری😍شرمنده مهربانی‌هاو خوبی‌های مدامت..من کجا و این همه لطف و محبت کجا؟..خدایا زبانم قاصراست ازگفتن و شمارش نعماتت..فقط هرچه می‌نگرم نعمت است و نعمت..خدایا..چه زیبا دعاهای بندگانت رامستجاب می‌کنی..وچه عاشقانه الطافت رابرسرشان می‌باری..زیباتر ازبارش باران..شیرین تر ازشهدهای بهشت..خدایا ذره ای شک نداشتم که آنچه تو برای بنده ات بخواهی بهترین است..و این رابا تمام وجود به من چشاندی😍😍خدایا مچرکم که همیشه بهترینها رو نصیبم کردی😍😍 خدایاااااااااااااااااااااااااااااامچکرمممممممممممممممم😍😍❤❤🙏
1718
ما رو تگ نکردی ینی نیایم؟؟؟🙄

چرا همه بیان دیگه😂

 تا اطلاع ثانوی این کاربری تعطیل است☺رفتم به هدفی که تو زندگی میخوام برسم😍برام دعا کنید😍😍برمیگردم اما معلوم نیست کی                                                                 بحث با بیشعور ممنوع😐😶😛                                         خدایا مچکرم اینقدر هواما داری😍شرمنده مهربانی‌هاو خوبی‌های مدامت..من کجا و این همه لطف و محبت کجا؟..خدایا زبانم قاصراست ازگفتن و شمارش نعماتت..فقط هرچه می‌نگرم نعمت است و نعمت..خدایا..چه زیبا دعاهای بندگانت رامستجاب می‌کنی..وچه عاشقانه الطافت رابرسرشان می‌باری..زیباتر ازبارش باران..شیرین تر ازشهدهای بهشت..خدایا ذره ای شک نداشتم که آنچه تو برای بنده ات بخواهی بهترین است..و این رابا تمام وجود به من چشاندی😍😍خدایا مچرکم که همیشه بهترینها رو نصیبم کردی😍😍 خدایاااااااااااااااااااااااااااااامچکرمممممممممممممممم😍😍❤❤🙏
عزیزم من بجز تو با هیشکی نبودم” …. این از اون جمله هاس♡ که آدم نمیدونه بعد شنیدنش ….☆ باید احساس ...

دمت گرم😂😂😂

 تا اطلاع ثانوی این کاربری تعطیل است☺رفتم به هدفی که تو زندگی میخوام برسم😍برام دعا کنید😍😍برمیگردم اما معلوم نیست کی                                                                 بحث با بیشعور ممنوع😐😶😛                                         خدایا مچکرم اینقدر هواما داری😍شرمنده مهربانی‌هاو خوبی‌های مدامت..من کجا و این همه لطف و محبت کجا؟..خدایا زبانم قاصراست ازگفتن و شمارش نعماتت..فقط هرچه می‌نگرم نعمت است و نعمت..خدایا..چه زیبا دعاهای بندگانت رامستجاب می‌کنی..وچه عاشقانه الطافت رابرسرشان می‌باری..زیباتر ازبارش باران..شیرین تر ازشهدهای بهشت..خدایا ذره ای شک نداشتم که آنچه تو برای بنده ات بخواهی بهترین است..و این رابا تمام وجود به من چشاندی😍😍خدایا مچرکم که همیشه بهترینها رو نصیبم کردی😍😍 خدایاااااااااااااااااااااااااااااامچکرمممممممممممممممم😍😍❤❤🙏
1760
@مینا8282   پاشو بیا😂 @سما75

امد امد

خاستم بگم من کجاماااا


خدا هم جدیدا یاد گرفته سین میکنه جواب نمیده😐/           The one who loves you, says it once and proves it ten times!                         کسی که دوستت داره ۱ بار بهت میگه 
سلام    

سلام به روی ماهت دوچشمون سیاهت...سلام نکرده عزیزی..صورت نشسته تمیزی😂😂

 تا اطلاع ثانوی این کاربری تعطیل است☺رفتم به هدفی که تو زندگی میخوام برسم😍برام دعا کنید😍😍برمیگردم اما معلوم نیست کی                                                                 بحث با بیشعور ممنوع😐😶😛                                         خدایا مچکرم اینقدر هواما داری😍شرمنده مهربانی‌هاو خوبی‌های مدامت..من کجا و این همه لطف و محبت کجا؟..خدایا زبانم قاصراست ازگفتن و شمارش نعماتت..فقط هرچه می‌نگرم نعمت است و نعمت..خدایا..چه زیبا دعاهای بندگانت رامستجاب می‌کنی..وچه عاشقانه الطافت رابرسرشان می‌باری..زیباتر ازبارش باران..شیرین تر ازشهدهای بهشت..خدایا ذره ای شک نداشتم که آنچه تو برای بنده ات بخواهی بهترین است..و این رابا تمام وجود به من چشاندی😍😍خدایا مچرکم که همیشه بهترینها رو نصیبم کردی😍😍 خدایاااااااااااااااااااااااااااااامچکرمممممممممممممممم😍😍❤❤🙏
1759
منم زیاددروغ میگم فقط به شوهرم🙈🙈🙈

نگو نگو خیلی بده..من از دروغ متنفرم😂😂

 تا اطلاع ثانوی این کاربری تعطیل است☺رفتم به هدفی که تو زندگی میخوام برسم😍برام دعا کنید😍😍برمیگردم اما معلوم نیست کی                                                                 بحث با بیشعور ممنوع😐😶😛                                         خدایا مچکرم اینقدر هواما داری😍شرمنده مهربانی‌هاو خوبی‌های مدامت..من کجا و این همه لطف و محبت کجا؟..خدایا زبانم قاصراست ازگفتن و شمارش نعماتت..فقط هرچه می‌نگرم نعمت است و نعمت..خدایا..چه زیبا دعاهای بندگانت رامستجاب می‌کنی..وچه عاشقانه الطافت رابرسرشان می‌باری..زیباتر ازبارش باران..شیرین تر ازشهدهای بهشت..خدایا ذره ای شک نداشتم که آنچه تو برای بنده ات بخواهی بهترین است..و این رابا تمام وجود به من چشاندی😍😍خدایا مچرکم که همیشه بهترینها رو نصیبم کردی😍😍 خدایاااااااااااااااااااااااااااااامچکرمممممممممممممممم😍😍❤❤🙏

وقتی یکی بم دروغ میگه از چشم میفته بدجوری

باهاش سررد میشم

خدا هم جدیدا یاد گرفته سین میکنه جواب نمیده😐/           The one who loves you, says it once and proves it ten times!                         کسی که دوستت داره ۱ بار بهت میگه 
1651
ارسال نظر شما
این تاپیک قفل شده است و ثبت پست جدید در آن امکان پذیر نیست

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1606
1705

جدیدترین تاپیک های 2 روز گذشته

کروناا

roya_75 | 5 ثانیه پیش
1708
1756
1737
1725
1739
1462

داغ ترین های تاپیک های 2 روز گذشته

هشتای همه

chica | 1 روز پیش