1735
1707
عنوان

اپلیکیشن پزشکت

53 بازدید | 11 پست

تا حالا کسی ازین اپلیکیشن مشاوره پزشکی گرفته؟مشاوره متنی خوبه یا تلفنی بنظرتون

خانومی کن و صبر کن بازم، میدونم هر نری رسید مرد شد واست. میدونم مجبور میکنی خودتو مبادا این بی معرفتا مجبور باشن، میدونم میشوری میسابی میپزی ،اینهمه صبرت به یه سایه می ارزید. میگن سایه ی یه مرد رو سرته ،نمیدونن چقدر آفتاب لای بی کسی... هه بغل اینهمه سفره چیدنت روتو اینوری کن یه ذره خوب ببینمت چرا تو نشدی مثه این هرجا یه کم مردی با پول خورده میخره آ.. نمیتونستی مگه تو بلد نیستی مگه ؟ کاش یه ذره ام تورو میشنیدنت کاش بگی من یه زنم همه ریختین سرش.. هه چه خبر؟ چه خبر از صدای در نیومدت؟ چه خبر از پشت به من گرمه تو .هنو اندازه کافی مرد نبودنم. اون از بچگیات که با رگ گردن بابا هم اتاقی شد ،اینم از زن بودنت که هر روز میخورد و نمیفهمید از کجا میخورد. هه.. میون اینهمه چشم که بی راه چرخید تورو پوشندن همش، چقدر دست دست میزنه بهت چقدر دیگه هیچی نمونده ازت. چقدر همیشه حق با تو نی چقدر چشم گفتی فقط از سر وا کنی. دل تو تو گرمای خونه سرما دادی چقدر ساختی و چقدر هی تنها شدی.این قلب سرد من همیشه برف روشه یه دل که پاک و ساده ست و کلی حرف توشه همینه ثروت من. منی که توی قلبم یه جنگل خزون پر از درخت زرد پوشه خستم از اینهمه حرف از اینهمه ضعف چقدر بالا سر بینم یه سقف تقصیر تو نیست، اگه چشام میشه تیره و خیس چون دنیای آرزوهام تو چشای هیز تو نیست..⁦
متنیو تا بیای مشکلتو بگی تایمت تموم میشه و مجبور میشی چند برابر پول بدی

صوتی چطور؟چون من تلفنی هول میشم

خانومی کن و صبر کن بازم، میدونم هر نری رسید مرد شد واست. میدونم مجبور میکنی خودتو مبادا این بی معرفتا مجبور باشن، میدونم میشوری میسابی میپزی ،اینهمه صبرت به یه سایه می ارزید. میگن سایه ی یه مرد رو سرته ،نمیدونن چقدر آفتاب لای بی کسی... هه بغل اینهمه سفره چیدنت روتو اینوری کن یه ذره خوب ببینمت چرا تو نشدی مثه این هرجا یه کم مردی با پول خورده میخره آ.. نمیتونستی مگه تو بلد نیستی مگه ؟ کاش یه ذره ام تورو میشنیدنت کاش بگی من یه زنم همه ریختین سرش.. هه چه خبر؟ چه خبر از صدای در نیومدت؟ چه خبر از پشت به من گرمه تو .هنو اندازه کافی مرد نبودنم. اون از بچگیات که با رگ گردن بابا هم اتاقی شد ،اینم از زن بودنت که هر روز میخورد و نمیفهمید از کجا میخورد. هه.. میون اینهمه چشم که بی راه چرخید تورو پوشندن همش، چقدر دست دست میزنه بهت چقدر دیگه هیچی نمونده ازت. چقدر همیشه حق با تو نی چقدر چشم گفتی فقط از سر وا کنی. دل تو تو گرمای خونه سرما دادی چقدر ساختی و چقدر هی تنها شدی.این قلب سرد من همیشه برف روشه یه دل که پاک و ساده ست و کلی حرف توشه همینه ثروت من. منی که توی قلبم یه جنگل خزون پر از درخت زرد پوشه خستم از اینهمه حرف از اینهمه ضعف چقدر بالا سر بینم یه سقف تقصیر تو نیست، اگه چشام میشه تیره و خیس چون دنیای آرزوهام تو چشای هیز تو نیست..⁦

تا حالا فکر کرده اید که هر پارچه مناسب لباس بارداری نیست ؟

اگه دنبال پارچه مناسب هستین کلیک کنید

صوتی چطور؟چون من تلفنی هول میشم

من متنی خودم درخواست میدم ولی از قبل یه متن بلند تمام مشکلمو توضیح میدم. ولی بازم اونا که سوال میپرسن وقت کم میاد. میتونی متنی بگیری و ویس بدی اگه هول میشی

1718
من متنی خودم درخواست میدم ولی از قبل یه متن بلند تمام مشکلمو توضیح میدم. ولی بازم اونا که سوال میپرس ...

مرسی گلم توی متن میشه ویس داد‌؟یا فقط صوتی و انتخاب کنم

خانومی کن و صبر کن بازم، میدونم هر نری رسید مرد شد واست. میدونم مجبور میکنی خودتو مبادا این بی معرفتا مجبور باشن، میدونم میشوری میسابی میپزی ،اینهمه صبرت به یه سایه می ارزید. میگن سایه ی یه مرد رو سرته ،نمیدونن چقدر آفتاب لای بی کسی... هه بغل اینهمه سفره چیدنت روتو اینوری کن یه ذره خوب ببینمت چرا تو نشدی مثه این هرجا یه کم مردی با پول خورده میخره آ.. نمیتونستی مگه تو بلد نیستی مگه ؟ کاش یه ذره ام تورو میشنیدنت کاش بگی من یه زنم همه ریختین سرش.. هه چه خبر؟ چه خبر از صدای در نیومدت؟ چه خبر از پشت به من گرمه تو .هنو اندازه کافی مرد نبودنم. اون از بچگیات که با رگ گردن بابا هم اتاقی شد ،اینم از زن بودنت که هر روز میخورد و نمیفهمید از کجا میخورد. هه.. میون اینهمه چشم که بی راه چرخید تورو پوشندن همش، چقدر دست دست میزنه بهت چقدر دیگه هیچی نمونده ازت. چقدر همیشه حق با تو نی چقدر چشم گفتی فقط از سر وا کنی. دل تو تو گرمای خونه سرما دادی چقدر ساختی و چقدر هی تنها شدی.این قلب سرد من همیشه برف روشه یه دل که پاک و ساده ست و کلی حرف توشه همینه ثروت من. منی که توی قلبم یه جنگل خزون پر از درخت زرد پوشه خستم از اینهمه حرف از اینهمه ضعف چقدر بالا سر بینم یه سقف تقصیر تو نیست، اگه چشام میشه تیره و خیس چون دنیای آرزوهام تو چشای هیز تو نیست..⁦
من متنی خودم درخواست میدم ولی از قبل یه متن بلند تمام مشکلمو توضیح میدم. ولی بازم اونا که سوال میپرس ...

متنی بگیر از قبل هر سوال و مشکلی داری تایپ و کپی کن. شروع که شد پیست کن و صبر کن تا بخونن و جواب بدن

فکر میکنم تو متنی میشه ویسم داد چون دکتره جواب منو ویس میداد

ممنون گلم از راهنماییت

خانومی کن و صبر کن بازم، میدونم هر نری رسید مرد شد واست. میدونم مجبور میکنی خودتو مبادا این بی معرفتا مجبور باشن، میدونم میشوری میسابی میپزی ،اینهمه صبرت به یه سایه می ارزید. میگن سایه ی یه مرد رو سرته ،نمیدونن چقدر آفتاب لای بی کسی... هه بغل اینهمه سفره چیدنت روتو اینوری کن یه ذره خوب ببینمت چرا تو نشدی مثه این هرجا یه کم مردی با پول خورده میخره آ.. نمیتونستی مگه تو بلد نیستی مگه ؟ کاش یه ذره ام تورو میشنیدنت کاش بگی من یه زنم همه ریختین سرش.. هه چه خبر؟ چه خبر از صدای در نیومدت؟ چه خبر از پشت به من گرمه تو .هنو اندازه کافی مرد نبودنم. اون از بچگیات که با رگ گردن بابا هم اتاقی شد ،اینم از زن بودنت که هر روز میخورد و نمیفهمید از کجا میخورد. هه.. میون اینهمه چشم که بی راه چرخید تورو پوشندن همش، چقدر دست دست میزنه بهت چقدر دیگه هیچی نمونده ازت. چقدر همیشه حق با تو نی چقدر چشم گفتی فقط از سر وا کنی. دل تو تو گرمای خونه سرما دادی چقدر ساختی و چقدر هی تنها شدی.این قلب سرد من همیشه برف روشه یه دل که پاک و ساده ست و کلی حرف توشه همینه ثروت من. منی که توی قلبم یه جنگل خزون پر از درخت زرد پوشه خستم از اینهمه حرف از اینهمه ضعف چقدر بالا سر بینم یه سقف تقصیر تو نیست، اگه چشام میشه تیره و خیس چون دنیای آرزوهام تو چشای هیز تو نیست..⁦
من متنی خودم درخواست میدم ولی از قبل یه متن بلند تمام مشکلمو توضیح میدم. ولی بازم اونا که سوال میپرس ...

سلام عزیزم متاسفانه دکتر انلاین نبود لغو شد یعنی پولمو خوردن؟پس نمیدن؟؟

خانومی کن و صبر کن بازم، میدونم هر نری رسید مرد شد واست. میدونم مجبور میکنی خودتو مبادا این بی معرفتا مجبور باشن، میدونم میشوری میسابی میپزی ،اینهمه صبرت به یه سایه می ارزید. میگن سایه ی یه مرد رو سرته ،نمیدونن چقدر آفتاب لای بی کسی... هه بغل اینهمه سفره چیدنت روتو اینوری کن یه ذره خوب ببینمت چرا تو نشدی مثه این هرجا یه کم مردی با پول خورده میخره آ.. نمیتونستی مگه تو بلد نیستی مگه ؟ کاش یه ذره ام تورو میشنیدنت کاش بگی من یه زنم همه ریختین سرش.. هه چه خبر؟ چه خبر از صدای در نیومدت؟ چه خبر از پشت به من گرمه تو .هنو اندازه کافی مرد نبودنم. اون از بچگیات که با رگ گردن بابا هم اتاقی شد ،اینم از زن بودنت که هر روز میخورد و نمیفهمید از کجا میخورد. هه.. میون اینهمه چشم که بی راه چرخید تورو پوشندن همش، چقدر دست دست میزنه بهت چقدر دیگه هیچی نمونده ازت. چقدر همیشه حق با تو نی چقدر چشم گفتی فقط از سر وا کنی. دل تو تو گرمای خونه سرما دادی چقدر ساختی و چقدر هی تنها شدی.این قلب سرد من همیشه برف روشه یه دل که پاک و ساده ست و کلی حرف توشه همینه ثروت من. منی که توی قلبم یه جنگل خزون پر از درخت زرد پوشه خستم از اینهمه حرف از اینهمه ضعف چقدر بالا سر بینم یه سقف تقصیر تو نیست، اگه چشام میشه تیره و خیس چون دنیای آرزوهام تو چشای هیز تو نیست..⁦
1760
سلام عزیزم متاسفانه دکتر انلاین نبود لغو شد یعنی پولمو خوردن؟پس نمیدن؟؟

اگه قبول کردن درخواستتو و چت شروع شد و رفت جواب نداد اره خوردن. اما اگه صفحه ی چت باز نشد و انلاین نشد لغو شده و پول به حسابتون برگشته تو حساب نرم افزار البته

در صورتی که لغو شده باشه اس ام اس میاد برات که به خاطر عدم حضور پزشک مشاوره لغو شده و پولت برمیگرده

همون صفحه ی اول نرم افزارو ببینی پولی که تو حسابت هستو نشون میده ببین پولی باشه یعنی برگردوندن

ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1606
1762
1737
1763
1725
1766
1462
1681
داغ ترین های تاپیک های امروز