1711
1714
عنوان

کی رفته عکس رنگی خیلی میترسم

474 بازدید | 68 پست

من خیلی ترسوام خیلی میترسم پول بیهوشی چقد میشه با بیهوشی برم عکس رنگی رحم

♥️ خدا ♥️    سوگند ب نامت ک تو آرام منی...!    خدایا هیچ امیدواری را نا امید نکن 😔🙏🏼  برام صلوات میفرستین منم مامان بشم🥺😢 ؟     به بچه م فکرمیکنم،به حس بارداری ، حس شیر دادن به یه تیکه از وجودخودت و عشقت ، حس نفس کشیدن های ریز ریزش تو بغلم خیلی اوقات تو درونم حمل میکنم . با خودم میگم خدایا میشه من بچه خودم رو ببینم!   یه اتفاقاتی که طبیعی ترین چیزهای زندگیه برای ما شده حسرت که آیا بهش میرسیم یا نه.


توی سایته دکترساینا کلی پزشک متخصص هستند که میتونی آنلاین باهاشون گفتگو کنی 

و هر چی سوال پزشکی داری ازشون بپرسی

دردش درد پریودیه. تترس دختر. بعدم خودتو شل بگیر.  تکونم نخور.زودی تمام میشه

اخه خیلی میترسم خیلی استرس دارم

♥️ خدا ♥️    سوگند ب نامت ک تو آرام منی...!    خدایا هیچ امیدواری را نا امید نکن 😔🙏🏼  برام صلوات میفرستین منم مامان بشم🥺😢 ؟     به بچه م فکرمیکنم،به حس بارداری ، حس شیر دادن به یه تیکه از وجودخودت و عشقت ، حس نفس کشیدن های ریز ریزش تو بغلم خیلی اوقات تو درونم حمل میکنم . با خودم میگم خدایا میشه من بچه خودم رو ببینم!   یه اتفاقاتی که طبیعی ترین چیزهای زندگیه برای ما شده حسرت که آیا بهش میرسیم یا نه.
1718
ینی سونونمیکنن؟چیزی داخل واژن میکنن؟

اره

♥️ خدا ♥️    سوگند ب نامت ک تو آرام منی...!    خدایا هیچ امیدواری را نا امید نکن 😔🙏🏼  برام صلوات میفرستین منم مامان بشم🥺😢 ؟     به بچه م فکرمیکنم،به حس بارداری ، حس شیر دادن به یه تیکه از وجودخودت و عشقت ، حس نفس کشیدن های ریز ریزش تو بغلم خیلی اوقات تو درونم حمل میکنم . با خودم میگم خدایا میشه من بچه خودم رو ببینم!   یه اتفاقاتی که طبیعی ترین چیزهای زندگیه برای ما شده حسرت که آیا بهش میرسیم یا نه.
چرا میترسی مگه قراره اونیکه عکس میگیره عملت هم بکنه؟ 

میترسم😢

♥️ خدا ♥️    سوگند ب نامت ک تو آرام منی...!    خدایا هیچ امیدواری را نا امید نکن 😔🙏🏼  برام صلوات میفرستین منم مامان بشم🥺😢 ؟     به بچه م فکرمیکنم،به حس بارداری ، حس شیر دادن به یه تیکه از وجودخودت و عشقت ، حس نفس کشیدن های ریز ریزش تو بغلم خیلی اوقات تو درونم حمل میکنم . با خودم میگم خدایا میشه من بچه خودم رو ببینم!   یه اتفاقاتی که طبیعی ترین چیزهای زندگیه برای ما شده حسرت که آیا بهش میرسیم یا نه.

عکس رنگی برا چیه؟ من یه سقط داشتم قبلا الانم بچه دار نمیشم. ب دکترم میگم عکس بنویس میگه احتیاج نداری تو  قبلا باردار شدی

وزن شروع  90 قد 168 شروع رژیم 99/2/6❤️💎وزن فعلی 83 😉وزن هدف 60😻 خب چون خیلیییی سوال میپرسین که رژیمت چیه یه مختصر توضیحی میدم، عزیزانم سرخ کردنی و فست فود و شیرینی جات بجز خرما  کاملا حذف، برنج هفته ای سه بار 6 قاشق. نون فقط سنگک دوکف دست😍💖😘
اخه خیلی میترسم خیلی استرس دارم

منم میترسیدم.بعدش باخودم گفتم خواه ناخواه من باید اینکارو انجام بدم.چ بترسم چ نه.

اینجوری ک بگی واقع بین میشی و بهش براحتی تن میدی.
بعدش ک برگشتی ولی استراحت کن. 

مسکن بخور

ی همیشه تعلیق   

خواهرشوهرم رفته بود گفت خیلی حالت تهوع گرفتم

بهتره تا چند ساعت قبلش چیزی نخوری فقط یه رطب یا خرما بخور یه موز یا آبمیوه شیرین هم ببر کارت تموم شو ضعف نکنی یه وقت

خدایا میشه سال‌99 رو حذف کنیم دوباره نصب کنیم آخه این ویروس داره🥺😬
1665
عکس رنگی برا چیه؟ من یه سقط داشتم قبلا الانم بچه دار نمیشم. ب دکترم میگم عکس بنویس میگه احتیاج نداری ...

ار داخل رحم عکس میگیرن ببین لوله ها چسبندگی نداره ک بارداری رخ نمیده

♥️ خدا ♥️    سوگند ب نامت ک تو آرام منی...!    خدایا هیچ امیدواری را نا امید نکن 😔🙏🏼  برام صلوات میفرستین منم مامان بشم🥺😢 ؟     به بچه م فکرمیکنم،به حس بارداری ، حس شیر دادن به یه تیکه از وجودخودت و عشقت ، حس نفس کشیدن های ریز ریزش تو بغلم خیلی اوقات تو درونم حمل میکنم . با خودم میگم خدایا میشه من بچه خودم رو ببینم!   یه اتفاقاتی که طبیعی ترین چیزهای زندگیه برای ما شده حسرت که آیا بهش میرسیم یا نه.
ار داخل رحم عکس میگیرن ببین لوله ها چسبندگی نداره ک بارداری رخ نمیده

چرا برامن ننوشت اخه

وزن شروع  90 قد 168 شروع رژیم 99/2/6❤️💎وزن فعلی 83 😉وزن هدف 60😻 خب چون خیلیییی سوال میپرسین که رژیمت چیه یه مختصر توضیحی میدم، عزیزانم سرخ کردنی و فست فود و شیرینی جات بجز خرما  کاملا حذف، برنج هفته ای سه بار 6 قاشق. نون فقط سنگک دوکف دست😍💖😘
منم میترسیدم.بعدش باخودم گفتم خواه ناخواه من باید اینکارو انجام بدم.چ بترسم چ نه. اینجوری ک بگی واق ...

اره باید رو خودم کارکنم ممنون 🙏🏼

♥️ خدا ♥️    سوگند ب نامت ک تو آرام منی...!    خدایا هیچ امیدواری را نا امید نکن 😔🙏🏼  برام صلوات میفرستین منم مامان بشم🥺😢 ؟     به بچه م فکرمیکنم،به حس بارداری ، حس شیر دادن به یه تیکه از وجودخودت و عشقت ، حس نفس کشیدن های ریز ریزش تو بغلم خیلی اوقات تو درونم حمل میکنم . با خودم میگم خدایا میشه من بچه خودم رو ببینم!   یه اتفاقاتی که طبیعی ترین چیزهای زندگیه برای ما شده حسرت که آیا بهش میرسیم یا نه.
خواهرشوهرم رفته بود گفت خیلی حالت تهوع گرفتم بهتره تا چند ساعت قبلش چیزی نخوری فقط یه رطب یا خرما ب ...

اها ممنون ک گفتی🙏🏼

♥️ خدا ♥️    سوگند ب نامت ک تو آرام منی...!    خدایا هیچ امیدواری را نا امید نکن 😔🙏🏼  برام صلوات میفرستین منم مامان بشم🥺😢 ؟     به بچه م فکرمیکنم،به حس بارداری ، حس شیر دادن به یه تیکه از وجودخودت و عشقت ، حس نفس کشیدن های ریز ریزش تو بغلم خیلی اوقات تو درونم حمل میکنم . با خودم میگم خدایا میشه من بچه خودم رو ببینم!   یه اتفاقاتی که طبیعی ترین چیزهای زندگیه برای ما شده حسرت که آیا بهش میرسیم یا نه.
8

عزیزم اگه هزینه اشو داری برو با بیهوشی انجامش بده .فک کنم ۵۰۰  ،۶۰۰ باشه.دروغ نمیگم بهت من انجام دادم و واقعا درد زیادی کشیدم 

خدای عزیزم دستم به آسمانت نمیرسد ...تو که دستت به زمین میرسد .بلندم کن.اگه امضامو خوندی یه صلوات از ته دلت مهمونم کن تا خدا جونمم یه مهمونه کوچولو و سالم به من هدیه کنه.۹سال زیاده😔😔
یه مسکن بهت میدن بخورش دردش عین درد پریودی هستش 

باش قبلشم شیاف اینا میزارم میرم 

و اینکه میشه بگی دردش چقد طول میکشه

♥️ خدا ♥️    سوگند ب نامت ک تو آرام منی...!    خدایا هیچ امیدواری را نا امید نکن 😔🙏🏼  برام صلوات میفرستین منم مامان بشم🥺😢 ؟     به بچه م فکرمیکنم،به حس بارداری ، حس شیر دادن به یه تیکه از وجودخودت و عشقت ، حس نفس کشیدن های ریز ریزش تو بغلم خیلی اوقات تو درونم حمل میکنم . با خودم میگم خدایا میشه من بچه خودم رو ببینم!   یه اتفاقاتی که طبیعی ترین چیزهای زندگیه برای ما شده حسرت که آیا بهش میرسیم یا نه.
چرا برامن ننوشت اخه

خیلیا شنیدم بعد سقط دکتر براشون عکس رنگی مینویسه ببینه بعد سقط چسبندگی نگرفتن.. بگو حتما بنویسه خیالت راحت باشه

♥️ خدا ♥️    سوگند ب نامت ک تو آرام منی...!    خدایا هیچ امیدواری را نا امید نکن 😔🙏🏼  برام صلوات میفرستین منم مامان بشم🥺😢 ؟     به بچه م فکرمیکنم،به حس بارداری ، حس شیر دادن به یه تیکه از وجودخودت و عشقت ، حس نفس کشیدن های ریز ریزش تو بغلم خیلی اوقات تو درونم حمل میکنم . با خودم میگم خدایا میشه من بچه خودم رو ببینم!   یه اتفاقاتی که طبیعی ترین چیزهای زندگیه برای ما شده حسرت که آیا بهش میرسیم یا نه.
باش قبلشم شیاف اینا میزارم میرم  و اینکه میشه بگی دردش چقد طول میکشه

دردش مال اون مایع ای هستش میریزه تو رحمت مثل درد پری هستش که زیر دلت تیر میکشه دقیقا همون هستش شیافم بزن قبلش اصلا درد نداره نگران نباش کاش همه درد ا عین این باشه 

فقط 37 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
مامان شدم😊
خیلیا شنیدم بعد سقط دکتر براشون عکس رنگی مینویسه ببینه بعد سقط چسبندگی نگرفتن.. بگو حتما بنویسه خیال ...

هرچی میگم گوش نمیکنه 😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐

وزن شروع  90 قد 168 شروع رژیم 99/2/6❤️💎وزن فعلی 83 😉وزن هدف 60😻 خب چون خیلیییی سوال میپرسین که رژیمت چیه یه مختصر توضیحی میدم، عزیزانم سرخ کردنی و فست فود و شیرینی جات بجز خرما  کاملا حذف، برنج هفته ای سه بار 6 قاشق. نون فقط سنگک دوکف دست😍💖😘
1712
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1705

جدیدترین تاپیک های 2 روز گذشته

1708
1722
1681
1667
29
1462
پربازدیدترین تاپیک های امروز
داغ ترین های تاپیک های امروز