1735
1714

و یه لباس عروس سبز و یه تور بلندی روی سرو صورتم بود!!!⌛

اَݧَ ربَئ قَریݕ مُجیݕ🌸میݜه واݭه شادي روځ بابأم صڶوأت بڦرسݓیݧ🌸خُڐا جوݧم دڶمو اينقَڐ صاڦ ݣن ݓا قَبل اَزينکہ دَݭݓم پایین بياد دُعاݦ مُستَجاݕ شِہ🌸خُڐایا مَنو دَسہ ایݧو اۏن نَسپاږ خۏدݓ مُواڟبݦ باۺ🌸يا کَریݦ الصّفځ ..🌸یا رفيڨ مَن ڶا رفیڨ ݪہ ..ای ݕهݓریݧ رفیڨم ..🌸خُدايا قَسݦݓُ وَ حڭمُت ݕزار واڛہ اوݧايي ڭ میفهَمݧ ؤاݭہ منہ نَفہم فَقڐ مُعڄزہ کُݧ ..🌸ݦا قَطَعتُ رجائی مَنݣ ..هَرڱز رݜته ي اُݦیڐم اَݫ ݓو قَطع نَݦی ۺۏد ..🌸اِلهی ݣیڦ اَدعوݣ ۏ اَنا اݧا ..😢ۏَ ݣیڦ اَقطَعُ رِجائی ݦنݣ وَ اَنݓَ اَنتَ ..😔🌸یا صَږیخ اڶمُستَسرخيݧ .. إي ڦَریاد رس ڦرياد ݫَݧان ..😔مُذنݕ لݣني اَحبڪ ..ڴُناهݣارم وَڶی ڐوسݓت داږَݦ با آنهايی ݣ دۏسݓݓ نَدارَݧ هيݘ نِسبَݓی نَداږم ..😔🌸 اَیݧَ المظطږ اَڶذی یُجیݕُ ِإذا دُعاء ..کُجاسݓ آن اَجابݓ کُنݧدہ ..🌸در مُݭتَجاݕ نَشدَݧ دُعاهايَم حِݣمݓی نَهُفݓه اسݓ ڭ تݧها تو ب آن عڶم داږۍ ..🌸 دَسݓَم بَہ آݭمونݓ نميرݭہ ݓو ݣہ دَسݓݓ ݕہ زَݦين ݦيرݭہ بُڶنڐم کُݧ ..🌸

تخفیف 37 درصد ضد آفتاب اسپات بایودرما در جشنواره روز دختر

1718

لباس سبز و پاشنه بلند قرمز😐🤣

🖤برا شادی روح مادربزرگم صلوات میفرستی دوست خوبم🖤...☻You like normal??🤔 Fuck being normal...تو فقط دلت بخاد ی روزی مال هم بشیم❤❤التماسش به خدا، حاجت و نذرش با من❤❤های✋ مای نِیم ایز : ها؟؟🤔 مای نِیم ایز : وات؟؟🤔 مای نِیم ایز : عااااادلهههههه😎😒های کیدز🤚☺دو یو لایک وایلنس؟؟😀😀😐آهای خوشگل عاشق °°° آهای عمر دقایق °°° آهای وصله به موهای تو سنجاق شقایق😍🎆...I have died everyday waiting for you...Darling don't be afraid... I have loved you for a thousand years... I'll love you for a thousand more.. ای چراغ هر بهانه از تو روشن از تو روشن😍😍ای که حرفای قشنگت منو آشتی داده با من❤❤❤❤
1760

شووَر میکنی البته من ی چیز دیگه شنیدم نمیگم اونو خوب نیس

دیگع راپی با ماهیتابه نیستم☹ ی راپونزل ناراحتم 🚶‍♀️که کنج  قلعه نشسته و باورش شده هیچوقت قرار نیست اون فانوس هارو ببینه 🥀اصن براش مهم نیست اون شخصی ک وارد قلعه اش شده یوجینع یا فیلین :"/ 🚶‍♀️ ماهیتابه ای نداره ک کسی مزاحمش شد بزنه پِرِسش کنع ☹برام صلوات بفرستین حالِ دلم خوب شع :"))) دمتونم گرم♥️🌹
لباس سبز و پاشنه بلند قرمز😐🤣

خااب دیدم خوو 

تعجب نکن بسرت میاد!!😐😆

اَݧَ ربَئ قَریݕ مُجیݕ🌸میݜه واݭه شادي روځ بابأم صڶوأت بڦرسݓیݧ🌸خُڐا جوݧم دڶمو اينقَڐ صاڦ ݣن ݓا قَبل اَزينکہ دَݭݓم پایین بياد دُعاݦ مُستَجاݕ شِہ🌸خُڐایا مَنو دَسہ ایݧو اۏن نَسپاږ خۏدݓ مُواڟبݦ باۺ🌸يا کَریݦ الصّفځ ..🌸یا رفيڨ مَن ڶا رفیڨ ݪہ ..ای ݕهݓریݧ رفیڨم ..🌸خُدايا قَسݦݓُ وَ حڭمُت ݕزار واڛہ اوݧايي ڭ میفهَمݧ ؤاݭہ منہ نَفہم فَقڐ مُعڄزہ کُݧ ..🌸ݦا قَطَعتُ رجائی مَنݣ ..هَرڱز رݜته ي اُݦیڐم اَݫ ݓو قَطع نَݦی ۺۏد ..🌸اِلهی ݣیڦ اَدعوݣ ۏ اَنا اݧا ..😢ۏَ ݣیڦ اَقطَعُ رِجائی ݦنݣ وَ اَنݓَ اَنتَ ..😔🌸یا صَږیخ اڶمُستَسرخيݧ .. إي ڦَریاد رس ڦرياد ݫَݧان ..😔مُذنݕ لݣني اَحبڪ ..ڴُناهݣارم وَڶی ڐوسݓت داږَݦ با آنهايی ݣ دۏسݓݓ نَدارَݧ هيݘ نِسبَݓی نَداږم ..😔🌸 اَیݧَ المظطږ اَڶذی یُجیݕُ ِإذا دُعاء ..کُجاسݓ آن اَجابݓ کُنݧدہ ..🌸در مُݭتَجاݕ نَشدَݧ دُعاهايَم حِݣمݓی نَهُفݓه اسݓ ڭ تݧها تو ب آن عڶم داږۍ ..🌸 دَسݓَم بَہ آݭمونݓ نميرݭہ ݓو ݣہ دَسݓݓ ݕہ زَݦين ݦيرݭہ بُڶنڐم کُݧ ..🌸
1759
خیلی خز و خیل بودی ولی مبارکت باشه😜😬

اره وتقعا لباس سبز کفش قرمز😂تو خواب سلیقه داشته باش فرزندم😂

❤سخت ترین کار یه عاشق ، دل بریدن از یه دلبر                 اگه راحت بود که فرهاد دله یه کوه رو نمیکند❤                     💜دختری ک عاشق میشه                                                خیلی بی دفاع میشه                                                   مرد باشید و اذیتش نکنید💜
پس چرا من انقد خواب کفش پاشنه بلند سفید دیدم ازوواج نکروم😑

حتمن تو همزاد داری ینی جن عاااشق!!

اَݧَ ربَئ قَریݕ مُجیݕ🌸میݜه واݭه شادي روځ بابأم صڶوأت بڦرسݓیݧ🌸خُڐا جوݧم دڶمو اينقَڐ صاڦ ݣن ݓا قَبل اَزينکہ دَݭݓم پایین بياد دُعاݦ مُستَجاݕ شِہ🌸خُڐایا مَنو دَسہ ایݧو اۏن نَسپاږ خۏدݓ مُواڟبݦ باۺ🌸يا کَریݦ الصّفځ ..🌸یا رفيڨ مَن ڶا رفیڨ ݪہ ..ای ݕهݓریݧ رفیڨم ..🌸خُدايا قَسݦݓُ وَ حڭمُت ݕزار واڛہ اوݧايي ڭ میفهَمݧ ؤاݭہ منہ نَفہم فَقڐ مُعڄزہ کُݧ ..🌸ݦا قَطَعتُ رجائی مَنݣ ..هَرڱز رݜته ي اُݦیڐم اَݫ ݓو قَطع نَݦی ۺۏد ..🌸اِلهی ݣیڦ اَدعوݣ ۏ اَنا اݧا ..😢ۏَ ݣیڦ اَقطَعُ رِجائی ݦنݣ وَ اَنݓَ اَنتَ ..😔🌸یا صَږیخ اڶمُستَسرخيݧ .. إي ڦَریاد رس ڦرياد ݫَݧان ..😔مُذنݕ لݣني اَحبڪ ..ڴُناهݣارم وَڶی ڐوسݓت داږَݦ با آنهايی ݣ دۏسݓݓ نَدارَݧ هيݘ نِسبَݓی نَداږم ..😔🌸 اَیݧَ المظطږ اَڶذی یُجیݕُ ِإذا دُعاء ..کُجاسݓ آن اَجابݓ کُنݧدہ ..🌸در مُݭتَجاݕ نَشدَݧ دُعاهايَم حِݣمݓی نَهُفݓه اسݓ ڭ تݧها تو ب آن عڶم داږۍ ..🌸 دَسݓَم بَہ آݭمونݓ نميرݭہ ݓو ݣہ دَسݓݓ ݕہ زَݦين ݦيرݭہ بُڶنڐم کُݧ ..🌸
اره وتقعا لباس سبز کفش قرمز😂تو خواب سلیقه داشته باش فرزندم😂

حتاا ب خاابمم گیر میدید خدایااا😐

اَݧَ ربَئ قَریݕ مُجیݕ🌸میݜه واݭه شادي روځ بابأم صڶوأت بڦرسݓیݧ🌸خُڐا جوݧم دڶمو اينقَڐ صاڦ ݣن ݓا قَبل اَزينکہ دَݭݓم پایین بياد دُعاݦ مُستَجاݕ شِہ🌸خُڐایا مَنو دَسہ ایݧو اۏن نَسپاږ خۏدݓ مُواڟبݦ باۺ🌸يا کَریݦ الصّفځ ..🌸یا رفيڨ مَن ڶا رفیڨ ݪہ ..ای ݕهݓریݧ رفیڨم ..🌸خُدايا قَسݦݓُ وَ حڭمُت ݕزار واڛہ اوݧايي ڭ میفهَمݧ ؤاݭہ منہ نَفہم فَقڐ مُعڄزہ کُݧ ..🌸ݦا قَطَعتُ رجائی مَنݣ ..هَرڱز رݜته ي اُݦیڐم اَݫ ݓو قَطع نَݦی ۺۏد ..🌸اِلهی ݣیڦ اَدعوݣ ۏ اَنا اݧا ..😢ۏَ ݣیڦ اَقطَعُ رِجائی ݦنݣ وَ اَنݓَ اَنتَ ..😔🌸یا صَږیخ اڶمُستَسرخيݧ .. إي ڦَریاد رس ڦرياد ݫَݧان ..😔مُذنݕ لݣني اَحبڪ ..ڴُناهݣارم وَڶی ڐوسݓت داږَݦ با آنهايی ݣ دۏسݓݓ نَدارَݧ هيݘ نِسبَݓی نَداږم ..😔🌸 اَیݧَ المظطږ اَڶذی یُجیݕُ ِإذا دُعاء ..کُجاسݓ آن اَجابݓ کُنݧدہ ..🌸در مُݭتَجاݕ نَشدَݧ دُعاهايَم حِݣمݓی نَهُفݓه اسݓ ڭ تݧها تو ب آن عڶم داږۍ ..🌸 دَسݓَم بَہ آݭمونݓ نميرݭہ ݓو ݣہ دَسݓݓ ݕہ زَݦين ݦيرݭہ بُڶنڐم کُݧ ..🌸
1651
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1606
1762
1737
1725
1739
1681
1462
داغ ترین های تاپیک های امروز