1711
1714

همون اولش گفتم باردار نیاد آدمیزاده دا دلش میخواد

(مشغول الضمبه.مشقول ضمه.مشقول الزمه😂اه چ میدونم حالا یکیش  میشه

عکس باحالی شد نه!///؟😍🍓❤

متولد بهمن❤

نوش جان  

یک انسان کاملا امروزی 😍/ثواب تمام تاپیک  و پست های معنوی ،دعا ،صلوات هدیه از طرف همه شهدا مخصوصا شهید سردار قاسم سلیمانی تقدیم حضرت ٱم البنین (س) ... 🌿هر چه در زندگی دارم از عطر مادر قمر بنی هاشم  (ع) 🌿

مامانا در مسابقه نان کید با جایزه های هیجان انگیز شرکت کنین

1718

اره خیلی خوبه

میشه دعا کنید به آریام برسم💓 خیلی همو دوس داریم دعا کنید وضع مالیشونم خوب شه کلی گرفتارن💗اینجا سایت تبادل نظر نه تحمیل نظر! وقتی با نظرم مخالفی جنگ راه ننداز  

نه😭😭😭😭😭😭

❌من واسم عشقت مرد💔 ❌من واسم خنده مرد💔❌ روز خوش ندیدم بعد تو💔❌من فقط صفر و صدم حد وسطم مرد💔❌من واسم رفیق مرد💔❌قلبم شد قبرستون وقتی کندم توش قبرتو💔❌یه روح شدم من به کل💔❌دستات دیگه دستای قدیم نی💔❌میده بوی غریبه ها رو💔دلم راه رفتنو میخاد....کنارت شب چقد خوبه...یه دل دارم توی سینه همون واس تو میکوبه...دلم موی تو رو میخاد...دلم روی تو میخاد....دلم بوی تورو میخاد😓.....هرکی دره شه سه دره... امشو مه دل غصه دره...چرخ و فلک بازی نده...گومبه مه یار بازیگره...هنوزم بهترین پسر تو این شهری تو.... هنوزم دلم میخاد اون لبای لعنتی تو هنوزم بهترین هدیه ی طبیعی تو هنوزم نفهمیدم چرا باهام قهری تو..هنو هرجا که میرم یه گوشه تنها میشینم هنو هرجایی بی من تاثیرشو میبینم هنو هرکی که میشناستتو تحویل میگیرم هنو اگه بهم بگن واقعا رفتی میمیرم منم هرجا که میرم یه گوشه تنها میشینم هنو هرجایی بی من تاثیرشو میبینم هنو هرکی که میشناستتو تحویل میگیرم هنو اگه بهم بگن واقعا رفتی میمیرم.در واقع بهشت وسط جهنم میدونی بذر رو کاشت....تماشای تو در واقع تماشای بهشته....در واقع بدن تو دستات خودش خانواده کشور و عشقه شدی جام جهانی وسط خونم شدی تنها انرژی که باهاش زنده بمونم در واقع من اصن عاشق اینم با تو توی زندون بمونم....منو دور از همه شهر و مردم کن...❌خَلآص❌

میوه ای ک ازش بدم میاد توت فرنگی😣

     ﻓﺪﺍﯼ ﺳﺮﺕ ﺍﮔﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﮐﻨﺎﺭ ﻧﻤﯿﺎﺩ ﺍﮔﻪ ﮐﺴﯽ ﺣﺮﻓﺘﻮ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻪ-ﺍﮔﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻠﻮﺗﺖ ﺩﺭﮔﯿﺮﻩ- ﻓﺪﺍﯼ ﺳﺮﺕﺍﮔﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺍﻭﻥ ﺟﻮﺭ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯼ ﻧﻤﯿﺸﻪﺍﮔﻪ ﺩﻟﺖ ﭘﺮﻩ ﻭ ﺩﺳﺘﺖ ﺧﺎﻟﯽ- ﺍﮔﻪ ﺭﻭﺯﺍ ﺣﺴﺮتت ﻣﯿشه ﻭ ﺷﺒﺎ ﺁﺭﺯﻭت -ﺍﮔﻪ ﯾﮏ ﺩﻝ ﻧﻪ ﺻﺪ ﺩﻝ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﻭﻧﯽ ﺷﺪﯼ ﮐﻪ ﺩﻟﺘﻮ ﺷﮑﺴﺖ - ﺍﮔﻪ ﺳﺎﺯ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﮐﻮﮎ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﻣﻠﻮﺩﯼ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺖ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﻪ- ﻓﺪﺍﯼ ﺳﺮﺕﺍﮔﻪ ﺧﻮﺏ ﺁﻭﺭﺩﯼ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺪﺵ ﮐﺮﺩﻥﺍﮔﻪ ﺁﺷﻨﺎﯾﺎﻥ ، ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺷﺪﻥ- ﺍﮔﻪ ﻧﺪﺍﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎﻭﺗﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ- ﻓﺪﺍﯼ ﺳﺮﺕﺍﮔﻪ ﺭﻓﺖ ﻭ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺷﻢ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﮑﺮﺩﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺎ ﭼﯿﺰ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﯼ ﺑﺎ ﺣﺴﺮﺕ ﺗﺒﺎﻫﺶ ﮐﻨﯽ- ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻦ- ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺷﺎﺩ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﻏﻤﮕﯿﻦﺑﺮﻗﺺ ﻭ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﺑﺎﺏ ﺩﻟﺖ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻦ- ﮔﻮﺭ ﭘﺪﺭ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﻢ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﻥ ﺍﺣﺴﺎﺳﺘﻮ ﺧﻂ ﺧﻄﯽ ﮐﻨﻦﺷﺎﺩ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺗﻘﺴﯿﻤﺶ ﮐﻦ ،ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺎﺩﯼ ﻧﺪﺍﺭﯼ-ﻧﮕﻮ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪﺍﯾﻦ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﯼﺍﺯ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﺕ،ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﺕ ،ﺷﺎﺩﯼ ﻫﺎﺕ ،ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ - ﻫﺮﭼﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﻭ ﻧﯿﺴﺖﺣﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺣﻘﯿﺮ ﻣﻦﻓـــــــﺪﺍﯼ ﺳﺮﺕﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ ﻭ ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮﻫﻤــــــﯿﻦ.
1710

😋😋

اصفهانیه تو جاده تصادف کرد همش میزد تو سرش که ماشینم داغون شد !😂افسره بهش میگه بدبخت حرص ماشینتو نخور دستت از مچ قطع شده نگاه کرد و گفت یا حضرت عباس ساعتم کو ؟😭😂   بابام با حشره کش داشت مگس می کشت ازش پرسیدم تاحالا چند تا کشتی ؟ گفت 5 تا ، 3 تا زن 2 تا مرد گفتم از کجا فهمیدی زنه یا مرده ؟ گفت 2 تاشون به تلویزیون چسبیده بودند 3 تاشون به تلفن😂😂   بابام : قوطی چایی کجاست ؟  مامانم :شما مردا نمی تونید چیزی رو به تنهایی پیدا کنید ! چایی تو کابینت ادویه هاست ، تو قوطی کاکائو که روش نوشته شده نمک 😵😵😂   با مادرم رفتیم مغازه حیوانات یه چرخی زدیم از یک مار خیلی خوشگل خوشم اومد پرسیدم چند ؟ طرف گفت 200 هزار تومن مادرم گفت : تو که نه نماز میخونی نه روزه میگیری نه عبادت حالیته خودش مفت و مجانی میاد تو قبرت بیا بریم سلطان غم مادر😍😂😁💘  دختره تو گوگل سرچ کرده قیمت النگوهایی که دست دختر داییم سمیرا هست چند ؟ گوگل جواب داده :سمیرا گفته بهت نگیم😎😂 صدای شمردن پول دستگاه خود پرداز موقع برداشتن حقوق   دکترها :ترررررررررررررررررر    مهندس ها :ترررررررررررر  کارمندها:ترر من :ت 😂

آره😍😍😍

به عقایدهم احترام بذاریم☺اگر با نظرم مخالفی مودبانه بیانش کن تا دوستانه تبادل نظر کنیم.توهین و بی ادبی ممنوع🚫برای حفظ شان خودم و احترام شما پست بی ادبانه رو جواب نمیدم.                                                 سردار دلها هیچوقت رشادتهاتو فراموش نخواهیم کرد😔یادت تو قلبما همیشه زندست .                           💚💚💚  هدیه به سردا: اللهم صل علی محمد و آل محمد.وعجل فرجهم💚💚💚

ب قیافشون میخوره شیرین باشن😍

تو متفاوتی        ..........              چون   .........        من عاشقتم 😄😊   به ماکارونی میگین ماکارانی ؟؟   خاک بار ساراتان (فان)😁😁 هرکس کله پاچه دوست نداره با من حرف نزنه 😒😉😋

از لحاظ چیدمان?یا میوه خوشمزه?

سلام.من عروسک میبافم.و پیجم dolls_Hanan@هست.اومدم نی نی سایت تا عروسک هامو معرفی کنم و تبلیغ کارمو بکنم.کیفیت عروسک هام اونجور که مشتری هام میگن و قیمتشون خیلی خیلی خوبه.این حرف من نیست.عزیزانی که از من خرید داشتن میگن.و این لطفشون و این کیفیت و انصاف و موفقیت در کارمو از لطف خدا به خودم میدونم.❌عزیز دلم اگه فکر میکنی عروسک های من براتون ارزشی ندارن.و یا فکر میکنید تبلیغات من باعث اتلاف وقت شما میشه به جایه اینکه خودتو ناراحت کنی.دکمه بک رو بزن.فکرشو بکن خونه رو تمیز کردی بعد چند ساعت کار و کلی ذوق و شوق تمیزکاری مادرشوهرت میاد خونتون و دست میکشه روی کابینت اشپزخونه میگه اه یکم کار کن.همش میخوری و میخوابی.بیچاره پسرم!!!.اون حسی که الان بهت دست داد ببین چقدر بده.....پس لطفا زمان،هزینه،ذوق و شوق و خستگی یک هنرمندو با انرژی منفیت نابود نکن😊.ممنونم که اینقدر مهربون و بادرک و فهم هستین.(حنان دوستتون داره😘)
1436

دلم خواست 😋😋😋

فقط 18 هفته و 6 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خدایا مرسی که ناامیدم نکردی 😍😍این امضاهم توهماتم قبل فهمیدن جنسیته 😂😂😂۱۲بهمن بی بی چک وآزمایشم مثبت شد خدایا مرسی برای هدیه قشنگت 😍😍۴ اسفند صدای قلب نی نی رو شنیدم کنجدم انشاالله تن سالمتم بغل کنم😍😍 کنجدم زود بزرگ شو بیا پیشمون که اگه داداشی الان بدونه تو توی دلمی شب که بخوابم دلم رو پاره میکنه که تورو بیاره بیرون باهات بازی کنه 😂😂😂بالاخره به داداش پارسا هم گفتم قراره یه نی نی بهمون اضافه بشه قیافش این شکلی شده بود🙆‍♂️🙆‍♂️🙆‍♂️😍😍😍خاله ها میشه برای اینکه نی نی صحیح وسالم بیاد بغلم یه صلوات بفرستین 😘😘عشقم اگه دختر باشی اسمتو میزارم مهرسا 😍😍۵فروردین رفتم ان تی دکتر گفت احتمالا دختری 😍😍😍دخترم نمیدونی چه حس قشنگیه تصوراینکه من مادر یه دخترم خیلی خوبه که تودختر منی نمیدونی چه تصوارت قشنگی برای تو وداداشی دارم انشاالله روز حنابندان داداش خودت با حناش میرقصی 😍😍شب عروسی توام داداشت میاد به شوهرت میگه نبینم آبجیم رو اذیت کنی ها اون نفس دادششه 😍😍خدایا خانوادم رو به تومیسپارم خودت نگهدارشون باش🙏خدایا اینقدر بهم عمر بده این روزا رو ببینم 🙏🙏 زندگیم مامان هرروز آهنگ دختر من یارباباش رو میزاره وباهاش حسابی قر میده انشاالله سال دیگه تودست میزنی من قر میدم 😂😂😂میگما دخترم یه وقت ناراحت نشی که تیکرت آبیه آخه صورتیه خیلی بی حس وحاله من میخوام همیشه تونقشت توزندگی پررنگ باشه بخاطر همون دیدم آبیه بهتره 😂😂بابایی بهم میگه دلت رو خوش نکن که دختر باشه فعلا قطعی نیست آخه چی میگه این بابا😂😂منوداداش پارسا باهم شرط بستیم اون گفته پسری من گفتم دختری گفته اگه پسر باشی باید ۱۰تاپول سفید بهش بدم منظورش تراوله ببینم سربلندم میکنی مامان 😂😂الاهی مامان فدای ضربان قلبت بشم توروخدا دیگه منو نترسون🙏عزیزمامان امروز ۲۳فروردین رفتم سونوگفت پسری که 🤔🤔نی نی نازم پسره به امید خدا یه داداش برای پسرم میارم😍🙏امروز۵خرداد نی نی منم بالاخره تکون خورد😍😍😍داداش پارسا میگفت واای مامان چه جونی داره😂😂
1651
ارسال نظر شما
این تاپیک قفل شده است و ثبت پست جدید در آن امکان پذیر نیست

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1692
1705
1708
1722
1700
1681
29
1462
1667
پربازدیدترین تاپیک های امروز
داغ ترین های تاپیک های امروز