1711
1714
زندگی دو روزه بابا 😜

خخخخخخ هع یه  خوشی نیمنه بیلا زگمان سیر بو کوره   

پریشانم چه میخواهی توازجانم ؟!مرا بی انکه خودخواهم اسیر زندگی کردی خداوندا اگرروزی بشر گردی زحال بندگانت باخبر گردی پشیمان میشوی از قصه ی خلقت ازاین بودن ازاین بدعت خداونداتو مسئولی تومیدانی که انسان بودن وماندن دراین دنیاچه دشواراست ، چه رنجی میکشد انکس که انسان است وازاحساس سرشار.خداوندااگرروزی زعرش خود به زیر ایی لباس فقر پوشی غرورت رابرای تکه نانی به زیر پای نامردان بیاندازی وشب اهسته وخسته به سوی خانه باز ایی زمین واسمان راکفر گویی نمیگویی ؟!خداوندا اگر به زمین ایی وجای من باشی ببینی دیگران خوشحال  وبی غم راحت واسوده زمین واسمان راکفر گویی نمی گوییییییییییییییییییییییییی  بخدا دلگیرم،ازتمام دنیا ،ازخودت ازادمات من جوانی پیرم اززندگی سیرم

بچه‌ها تابستون تو راهه

خریدای تابستونی رو کردید؟

همه ضد آفتاب‌ها تخفیف داره

1718
دوستان شما همشهری هستین؟

اره 

پریشانم چه میخواهی توازجانم ؟!مرا بی انکه خودخواهم اسیر زندگی کردی خداوندا اگرروزی بشر گردی زحال بندگانت باخبر گردی پشیمان میشوی از قصه ی خلقت ازاین بودن ازاین بدعت خداونداتو مسئولی تومیدانی که انسان بودن وماندن دراین دنیاچه دشواراست ، چه رنجی میکشد انکس که انسان است وازاحساس سرشار.خداوندااگرروزی زعرش خود به زیر ایی لباس فقر پوشی غرورت رابرای تکه نانی به زیر پای نامردان بیاندازی وشب اهسته وخسته به سوی خانه باز ایی زمین واسمان راکفر گویی نمیگویی ؟!خداوندا اگر به زمین ایی وجای من باشی ببینی دیگران خوشحال  وبی غم راحت واسوده زمین واسمان راکفر گویی نمی گوییییییییییییییییییییییییی  بخدا دلگیرم،ازتمام دنیا ،ازخودت ازادمات من جوانی پیرم اززندگی سیرم
کجا

ایلام

پریشانم چه میخواهی توازجانم ؟!مرا بی انکه خودخواهم اسیر زندگی کردی خداوندا اگرروزی بشر گردی زحال بندگانت باخبر گردی پشیمان میشوی از قصه ی خلقت ازاین بودن ازاین بدعت خداونداتو مسئولی تومیدانی که انسان بودن وماندن دراین دنیاچه دشواراست ، چه رنجی میکشد انکس که انسان است وازاحساس سرشار.خداوندااگرروزی زعرش خود به زیر ایی لباس فقر پوشی غرورت رابرای تکه نانی به زیر پای نامردان بیاندازی وشب اهسته وخسته به سوی خانه باز ایی زمین واسمان راکفر گویی نمیگویی ؟!خداوندا اگر به زمین ایی وجای من باشی ببینی دیگران خوشحال  وبی غم راحت واسوده زمین واسمان راکفر گویی نمی گوییییییییییییییییییییییییی  بخدا دلگیرم،ازتمام دنیا ،ازخودت ازادمات من جوانی پیرم اززندگی سیرم
1716

من و صبرم هم هم استانی هستیم 

منتها نیومد منو نجات بده 😔😔

سیلی واقعیت را ....           درست اون وقتی می خوری که وسط زیبا ترین رویا هستی ....    گاهی ، جلوی آینه می ایستم ، خود را در آن می بینم ....    دست روی شانه هایش می گذارم و میگویم :  چه تحملی دارد  ،   دلت ....
1709

ما امشب بعد از سه ماه عدسی خوردیم جاتون خالی خیلی چسبید توی قرنطینه بس که غذای برنجی خوردیم قشنگ احساس می کنم وزن اضافه کردم 

دختری که بابا نداره مشکلاتشو به کی بگه 😔 اگه یکی مزاحمش شد به کی بگه 😔 اگه دلش گرفت با کی درد و دل کنه 😭 کاش من جای تو میرفتم بابایی 
1651
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1692
1719

جدیدترین تاپیک های 2 روز گذشته

کیابیدارن؟؟؟؟

73elena | 15 ثانیه پیش
1708
1700
1681
1462
29
1667