1874
2047

من اونو نمیدونم اومدم تبریک بگم فقط

انشالله ب سلااامتی و دل خوووش😍😍😍😍

تنتون سااالم 

دلتون شاااد

تاب تاب عباااسی ....... خدا خستم از بااازی ........ دنیا چ قد تابم داااد..... کاشکی منو بندااازی🥺🥺🥺

علائم کرونا داری؟

از طریق سایت زیر میتونید با 1500 پزشک متخصص آنلاین گفتگو کنی

2059