1711
1707

مامانای زیبا اگه دنبال یه پوست درخشان و شاداب هستین 

این مطلب حتما بخونید

چشم

امضاتون   

پریشانم چه میخواهی توازجانم ؟!مرا بی انکه خودخواهم اسیر زندگی کردی خداوندا اگرروزی بشر گردی زحال بندگانت باخبر گردی پشیمان میشوی از قصه ی خلقت ازاین بودن ازاین بدعت خداونداتو مسئولی تومیدانی که انسان بودن وماندن دراین دنیاچه دشواراست ، چه رنجی میکشد انکس که انسان است وازاحساس سرشار.خداوندااگرروزی زعرش خود به زیر ایی لباس فقر پوشی غرورت رابرای تکه نانی به زیر پای نامردان بیاندازی وشب اهسته وخسته به سوی خانه باز ایی زمین واسمان راکفر گویی نمیگویی ؟!خداوندا اگر به زمین ایی وجای من باشی ببینی دیگران خوشحال  وبی غم راحت واسوده زمین واسمان راکفر گویی نمی گوییییییییییییییییییییییییی  بخدا دلگیرم،ازتمام دنیا ،ازخودت ازادمات من جوانی پیرم اززندگی سیرم
1713
خخخخخخخ😘

عزیزمی  

پریشانم چه میخواهی توازجانم ؟!مرا بی انکه خودخواهم اسیر زندگی کردی خداوندا اگرروزی بشر گردی زحال بندگانت باخبر گردی پشیمان میشوی از قصه ی خلقت ازاین بودن ازاین بدعت خداونداتو مسئولی تومیدانی که انسان بودن وماندن دراین دنیاچه دشواراست ، چه رنجی میکشد انکس که انسان است وازاحساس سرشار.خداوندااگرروزی زعرش خود به زیر ایی لباس فقر پوشی غرورت رابرای تکه نانی به زیر پای نامردان بیاندازی وشب اهسته وخسته به سوی خانه باز ایی زمین واسمان راکفر گویی نمیگویی ؟!خداوندا اگر به زمین ایی وجای من باشی ببینی دیگران خوشحال  وبی غم راحت واسوده زمین واسمان راکفر گویی نمی گوییییییییییییییییییییییییی  بخدا دلگیرم،ازتمام دنیا ،ازخودت ازادمات من جوانی پیرم اززندگی سیرم
🤣

اسی جون مگه میشه یادمون بره خدا کنه بره برنگرده ،سال دیگه بادل خوش کنار عزیزامون عیدوجشن بگیریم هرکی دید الهی امین بگه

پریشانم چه میخواهی توازجانم ؟!مرا بی انکه خودخواهم اسیر زندگی کردی خداوندا اگرروزی بشر گردی زحال بندگانت باخبر گردی پشیمان میشوی از قصه ی خلقت ازاین بودن ازاین بدعت خداونداتو مسئولی تومیدانی که انسان بودن وماندن دراین دنیاچه دشواراست ، چه رنجی میکشد انکس که انسان است وازاحساس سرشار.خداوندااگرروزی زعرش خود به زیر ایی لباس فقر پوشی غرورت رابرای تکه نانی به زیر پای نامردان بیاندازی وشب اهسته وخسته به سوی خانه باز ایی زمین واسمان راکفر گویی نمیگویی ؟!خداوندا اگر به زمین ایی وجای من باشی ببینی دیگران خوشحال  وبی غم راحت واسوده زمین واسمان راکفر گویی نمی گوییییییییییییییییییییییییی  بخدا دلگیرم،ازتمام دنیا ،ازخودت ازادمات من جوانی پیرم اززندگی سیرم
1716
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1705
1708
1722
1700
1681
29
1667
1462
پربازدیدترین تاپیک های امروز