1676
1605
عنوان

چرا واقعا؟؟؟😐😐😐😐

237 بازدید | 16 پست

چرا نی نی سایت واسه من بدون فی.لتر شکن باز نمیشه😐😐😐😐😐

دل پـیـش کـسـی باشـد و وصلـش نـتـوانی😢لـعنت بـه مـن و زنـدگی و عشـق و جـوانی😢💔98/11/14💔اینجا هرکی هرجور دلش میخاد برداشت میکنه، قضاوت میکنه، میبره میدوزه میکنه تنت بعدم خودشون رو حق به جانب میگیرن و به خودشون اجازه همه جور توهینی میدن، نمیبخشم کسایی رو که توهین میکنن و به خودشون اجازه قضاوت و توهین میدن چون اونا فقط یک در صد و یک جنبه زندگی منو اینجا میبینن...💔.     و همینطور اونایی که الکی گزارش میزنن مشکلی دارید برید بیرون از تاپیک این کارا و عقده ای بازیا و مسخره بازیا چیه😒😒😒 خوبی،مهربونی،معذرت خواهی، ایدز نداره، بکنید...

اگه میخوای تا شب عید یه اندام ایداه آل داشته باشی

کلیک کن

تاپیکای +18 میخونی 😂😂😂😂

مگه تو نی نی سایت مثبت هیجده هم هس؟😂😂😂😂

دل پـیـش کـسـی باشـد و وصلـش نـتـوانی😢لـعنت بـه مـن و زنـدگی و عشـق و جـوانی😢💔98/11/14💔اینجا هرکی هرجور دلش میخاد برداشت میکنه، قضاوت میکنه، میبره میدوزه میکنه تنت بعدم خودشون رو حق به جانب میگیرن و به خودشون اجازه همه جور توهینی میدن، نمیبخشم کسایی رو که توهین میکنن و به خودشون اجازه قضاوت و توهین میدن چون اونا فقط یک در صد و یک جنبه زندگی منو اینجا میبینن...💔.     و همینطور اونایی که الکی گزارش میزنن مشکلی دارید برید بیرون از تاپیک این کارا و عقده ای بازیا و مسخره بازیا چیه😒😒😒 خوبی،مهربونی،معذرت خواهی، ایدز نداره، بکنید...
1677
apn جدید بساز تو تنظیمات 

چجوری؟

همه سایتا رو باز میکنه ها فقط نی نی سایت اینجوری شده

دل پـیـش کـسـی باشـد و وصلـش نـتـوانی😢لـعنت بـه مـن و زنـدگی و عشـق و جـوانی😢💔98/11/14💔اینجا هرکی هرجور دلش میخاد برداشت میکنه، قضاوت میکنه، میبره میدوزه میکنه تنت بعدم خودشون رو حق به جانب میگیرن و به خودشون اجازه همه جور توهینی میدن، نمیبخشم کسایی رو که توهین میکنن و به خودشون اجازه قضاوت و توهین میدن چون اونا فقط یک در صد و یک جنبه زندگی منو اینجا میبینن...💔.     و همینطور اونایی که الکی گزارش میزنن مشکلی دارید برید بیرون از تاپیک این کارا و عقده ای بازیا و مسخره بازیا چیه😒😒😒 خوبی،مهربونی،معذرت خواهی، ایدز نداره، بکنید...
با چی میای سایت

با نت گوشی🤔

دل پـیـش کـسـی باشـد و وصلـش نـتـوانی😢لـعنت بـه مـن و زنـدگی و عشـق و جـوانی😢💔98/11/14💔اینجا هرکی هرجور دلش میخاد برداشت میکنه، قضاوت میکنه، میبره میدوزه میکنه تنت بعدم خودشون رو حق به جانب میگیرن و به خودشون اجازه همه جور توهینی میدن، نمیبخشم کسایی رو که توهین میکنن و به خودشون اجازه قضاوت و توهین میدن چون اونا فقط یک در صد و یک جنبه زندگی منو اینجا میبینن...💔.     و همینطور اونایی که الکی گزارش میزنن مشکلی دارید برید بیرون از تاپیک این کارا و عقده ای بازیا و مسخره بازیا چیه😒😒😒 خوبی،مهربونی،معذرت خواهی، ایدز نداره، بکنید...
استارتر میشه برای تایپیکم گزارش بزنین لطفا اگه زدین لایک کنین❤ اینه لطفا

زدم واست

دل پـیـش کـسـی باشـد و وصلـش نـتـوانی😢لـعنت بـه مـن و زنـدگی و عشـق و جـوانی😢💔98/11/14💔اینجا هرکی هرجور دلش میخاد برداشت میکنه، قضاوت میکنه، میبره میدوزه میکنه تنت بعدم خودشون رو حق به جانب میگیرن و به خودشون اجازه همه جور توهینی میدن، نمیبخشم کسایی رو که توهین میکنن و به خودشون اجازه قضاوت و توهین میدن چون اونا فقط یک در صد و یک جنبه زندگی منو اینجا میبینن...💔.     و همینطور اونایی که الکی گزارش میزنن مشکلی دارید برید بیرون از تاپیک این کارا و عقده ای بازیا و مسخره بازیا چیه😒😒😒 خوبی،مهربونی،معذرت خواهی، ایدز نداره، بکنید...
1668
مرورگر میگم

هم با گوگل امتحان کردم هم کروم نشد

دل پـیـش کـسـی باشـد و وصلـش نـتـوانی😢لـعنت بـه مـن و زنـدگی و عشـق و جـوانی😢💔98/11/14💔اینجا هرکی هرجور دلش میخاد برداشت میکنه، قضاوت میکنه، میبره میدوزه میکنه تنت بعدم خودشون رو حق به جانب میگیرن و به خودشون اجازه همه جور توهینی میدن، نمیبخشم کسایی رو که توهین میکنن و به خودشون اجازه قضاوت و توهین میدن چون اونا فقط یک در صد و یک جنبه زندگی منو اینجا میبینن...💔.     و همینطور اونایی که الکی گزارش میزنن مشکلی دارید برید بیرون از تاپیک این کارا و عقده ای بازیا و مسخره بازیا چیه😒😒😒 خوبی،مهربونی،معذرت خواهی، ایدز نداره، بکنید...
شاید بخاطر اخلاقته 😐

اخلاق به این خوبی چشه😂😂😂😂

دل پـیـش کـسـی باشـد و وصلـش نـتـوانی😢لـعنت بـه مـن و زنـدگی و عشـق و جـوانی😢💔98/11/14💔اینجا هرکی هرجور دلش میخاد برداشت میکنه، قضاوت میکنه، میبره میدوزه میکنه تنت بعدم خودشون رو حق به جانب میگیرن و به خودشون اجازه همه جور توهینی میدن، نمیبخشم کسایی رو که توهین میکنن و به خودشون اجازه قضاوت و توهین میدن چون اونا فقط یک در صد و یک جنبه زندگی منو اینجا میبینن...💔.     و همینطور اونایی که الکی گزارش میزنن مشکلی دارید برید بیرون از تاپیک این کارا و عقده ای بازیا و مسخره بازیا چیه😒😒😒 خوبی،مهربونی،معذرت خواهی، ایدز نداره، بکنید...
هم با گوگل امتحان کردم هم کروم نشد

برو تو تنظیمات شبکه های تلفن همراه نقاط دستیابی

یه apn جدید بساز 

اگه ایرانسلی تو دوتا کادر اول لنویس irancell

اگه همراه اولی بنویس ir_mci

بعد ذخیره کن

برو تو تنظیمات شبکه های تلفن همراه نقاط دستیابی یه apn جدید بساز  اگه ایرانسلی تو دوتا کادر ا ...

اوکی مرسی

دل پـیـش کـسـی باشـد و وصلـش نـتـوانی😢لـعنت بـه مـن و زنـدگی و عشـق و جـوانی😢💔98/11/14💔اینجا هرکی هرجور دلش میخاد برداشت میکنه، قضاوت میکنه، میبره میدوزه میکنه تنت بعدم خودشون رو حق به جانب میگیرن و به خودشون اجازه همه جور توهینی میدن، نمیبخشم کسایی رو که توهین میکنن و به خودشون اجازه قضاوت و توهین میدن چون اونا فقط یک در صد و یک جنبه زندگی منو اینجا میبینن...💔.     و همینطور اونایی که الکی گزارش میزنن مشکلی دارید برید بیرون از تاپیک این کارا و عقده ای بازیا و مسخره بازیا چیه😒😒😒 خوبی،مهربونی،معذرت خواهی، ایدز نداره، بکنید...
پس بخاطر همین زبونته😂😂

والا حرفیم نزدم که فیل.ترم کردن😂😂😂

دل پـیـش کـسـی باشـد و وصلـش نـتـوانی😢لـعنت بـه مـن و زنـدگی و عشـق و جـوانی😢💔98/11/14💔اینجا هرکی هرجور دلش میخاد برداشت میکنه، قضاوت میکنه، میبره میدوزه میکنه تنت بعدم خودشون رو حق به جانب میگیرن و به خودشون اجازه همه جور توهینی میدن، نمیبخشم کسایی رو که توهین میکنن و به خودشون اجازه قضاوت و توهین میدن چون اونا فقط یک در صد و یک جنبه زندگی منو اینجا میبینن...💔.     و همینطور اونایی که الکی گزارش میزنن مشکلی دارید برید بیرون از تاپیک این کارا و عقده ای بازیا و مسخره بازیا چیه😒😒😒 خوبی،مهربونی،معذرت خواهی، ایدز نداره، بکنید...
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1606
1679

جدیدترین تاپیک های 2 روز گذشته

ورزش رزمی

ژیار۱۵ | 35 ثانیه پیش
1675
1658
1667
1657
1402
1663
1462
29