1874
1955
عنوان

داستان عاشقانه بیتا. 😍😢

1038 بازدید | 37 پست

یه داستان عاشقانه بی نهایت زیباست . من خودم هر رمان و داستانیو نمیخونم . اگه دوستدارین لایکم کنید براتون بزارم بخونین. به خوندنش می ارزه😊😉

قسمتاش زیاده همرو نمیشه گذاشت.

قسمت بندی کردم نفرات زیاد باشه میذارم 


نی نی سایت نگو بگو سایت عجایب😏

#به_یاد_تو


#قسمت_اول


باتنی خیس عرق از خواب پریدم.بازم همون کابوس تکراری.

نمیدونم کی قراره از شرش خلاص شم.باگذشت8 سال هنوز دست از سرم برنمیداره.بازم اون خندهای

لعنتی.خیلی وقت بود که کابوس نمیدیدم.

ولی انگار دوباره شروع شده بود .اوایل هرشب کابوس میدیدم .ولی

کم کم کابوسام کم شده بود.ولی چند وقته دوباره به سراغم امده.

انگارهمون شب بود.هنوز صدای خندهای اونو.گریه های خودم تو سرمه

...

از روی تخت بلند شدم ساعت هنوز 5 نشده بود.اروم به طرف دستشویی رفتم.

بصورتم اب زدم .به چهره ی پریشونم نگاه کردم.چقدر با خودم غریبه بودم.

به اتاق برگشتم.

دوباره روی تخت دراز کشیدم.به سقف خیره شدم.

-کی میخوای دست از سرم برداری.من واقعا عاشقت بودم.چرا باهام اون کارو کردی.

اینقدر به سقف نگاه کردم که کم کم چشمام بسته شد.

....

با صدای در بیدار شدم.مامان امد تو اتاق.

-بیتا جان مادر بیدار شو امروز مگه کلاس نداری.

- مامان بیدارم.امروز صبح کلاس ندارم.

بابا رفته.

-نه ..... .باز کابوس دیدی؟

-نه.

پس چشمات چرا قرمزه.

مجبور بودم بهش دروغ بگم.نمیخواستم نگرانش کنم.

-بخاطر ریمل جدیده .فکر کنم جنسش زیاد خوب نبود بهش حساسیت پیدا کردم

-مگه نمیگم اینقدر از این اشغالا به چشمات نزن اخر کور میشی.

-باشه سعی میکنم کمتر بزنم.

حالا شما برید پایین من الان میام .

مامان از اتاق بیرون رفت.

اون اوایل که کابوسام بیشتر بود.مامان خیلی ناراحت میشد.هر چقدر ازم میپرسیدکه چه اتفاقی افتاده بهش نمی

گفتم.

یه مدتم منو میخواست پیش روانشناس ببره که قبول نکردم.

هیچ کس نفهمید اون شب چی شد جز خودم.فقط کابوسهای گاه وبی گاهم دست از سرم

بر نمی داشت.

دوباره دستو صورتمو شستم.جلوی ایینه واستادم.

به خودم نگاه کردم.

هیچ شباهتی به بیتای 8 سال پیش نداشتم.

دیگه از اون چاقی خبری نبود.

تو ایینه دختری با اندام لاغر وقدی متوسط با چشمایی درشت به رنگ میشی.پوستم گندمی بود.با ابروهای که به

لطف ارایشگر پهن وکوتاه شده بود.

دیگه از اون صورت پر مو که باعث مسخره همه بود خبری نبود.

موهامو شونه کردم.قبلا بخاطر اینکه چاق بودم همیشه مدل پسرونه میزدم ولی حالا سالهاست که زیاد کوتاه

نکردم.تقریبا تا ارنجم بود.

موهامو با کش بستم از پله ها پایین رفتم.

خونمون یک خونه ی قدیمی بود . سه تا اتاق طبقه ی بالا بود با دستشویی وحموم پزیرایی و آشپز خونه هم پایین

بود

مامان وبابا وقتی ازدواج کردن امدن تو این خونه با مامان بزرگم زندگی میکردن. مامان بزرگم دو تا بچه داره یکی

بابای من یکی عمم. وقتی مامان بزرگم مرد.بابام بخاطر علا قه ای که به این خونه داشت سهم ارث عمه مو خرید.  

عمم تو شمال زندگی میکنه.که دو تا پسر داره یکی ۲۴ساله ویکی ۱۶ سالست.

من فقط همین یک عمه رو دارم .

....

وارد اشپزخونه شدم .مامانو بابا وتینا داشتن صبحانه میخوردن.

-سلام.

-سلام دخترم بیا پیش بابا.

تینا- بابا شما همش بیتا رو دوست داری.

-کی گفته من شما رو هم دوست دارم.

-تینا بازم حسودی کردی.

-نخیر خودت حسودی.

مامان- تینا با خواهر بزرگت درست صحبت کن.صبحانتو بخورمدرست دیرنشه.

تینا با چشمش برام خط ونشون کشیدو بعدم ساکت شد.

بابا-بابا جان تو مگه امروز کلاس نداری

-نه صبح کلاس ندارم با ارزو قراره برم خرید میخواد برای تولد ارتین کادو بخره.

مامان-وا چقدر مهمونی میگرن. تازه تولد نازی بود.

بابا- چکارشون داری خانم .

-مردم پول ندارن نون بخورن اینا همش مهمونی میگرن.

تینا-اخ جون ماهم دعوتیم.

-نخیربچه ها دعوت نیستید

-مامان نگاش کن من کجام بچست.

-بیتا باز شروع کردی.

باشه بابا من رفتم دیرم شد.

من و ارزو و اون از بچه گی با هم بزرگ شده بودیم.بابای ارزو با بابای اون باهم شریک بودن یک شرکت صادرات

واردات دارن.وضع مالیشون خیلی خوبه.

بابای منم وکیله... کارای وکالت شرکتشونو هم میکنه.باباهامون از قبل از بدنیا امدن من باهام دوست بودن.

از پله ها بالا رفتم.

لباسامو پو شیدم.یک مانتوی مشکی با شلوار جین وشال مشکی .

یکم کرم زدم وخط چشم کشیدم وریمل زدم بایک رژ کالباسی.

رفتم پایین.

-مامان من دارم میرم کاری نداری.

-نه برو ....دختر ظهر میای.

-نه مامان با ارزو یک چیزی میخوریم.

سوار ماشینم شدم.بابا بخاطر قبولیه فوق لیسانسم برام یک پراید خریده بود.

به دم در خونه ی ارزو رسیدم.خونشون یک

خونه ی ویلایی بزرگ تو بالا شهر بود .خونه ی ما تقریبا باهاش فاصله زیادی داشت.

زنگ و زدم.

-بیتا جان بیا تو ارزو هنوز حاضر نیست.

رفتم تو وارد حیاط شدم.واقعا حیاط زیبایی داشتن.

وارد سالن شدم.زهرا خانم کارگرشون تا منو دید امد جلو زهرا خانم خیلی منو دوست داشت از بچه گی مواظب

منم بود .

-سلام زهرا خانم.

-سلام مادر خوبی.

-ممنونم.


نی نی سایت نگو بگو سایت عجایب😏

#به_یاد_تو#قسمت_دوم


بیا عزیزم بشین تا ارزو خانوم بیان برات چایی بیارم.

رفتم رو مبل نشستم.

نازی خانم مامان ارزو از پله ها پایین امد.

-خوش امدی بیتا جون.

-ممنونم.

-چه خبر مامان اینا خوبن .

-ممنون. سلام رسوندن.

نازی خانم امد نزدیک تر.

-بیتا جان ارزو امروز زیادحالش خوب نیست.

-چرا؟!!

-نمیدونم عزیزم چی شده فکر کنم باز دچار افسردگی شده.

-اخه برای چی.؟

-نمیدونم عزیزم فکر کنم.دوباره یاد افشین افتاده.

-باشه نگران نباشید من مواظبشم.

تو فکر فرو رفتم.

آرزو عاشق افشین بود .خیلی سختی کشید تا عمو رضایت داد که با هم ازدواج کنن

افشین از یک خانواده ی معمولی بود و عمو هم میخواست که آرزو با اون ازدواج کنه ولی آرزو قبول نمیکرد .

وقتی اون از آرزو نا امید شد رفت خارج عمو اجازه داد که با افشین ازدواج کنه.اونا خیلی خوشبخت بودن.

آرزوخیلی دوستش داشت وقتی افشین یک سالو نیم پیش تو یک تصادف مرد. آرزو تا چند وقت دچار افسردگی

شدید شد خیلی دکتر بردنش تا بهتر شد ۸ماه تو بیمارستان روانی بستری بود چند بارم خواست خودکشی کنه

ولی نتونست این کارو انجام بده دکتر میگفت نباید کوچکترین شوکی بهش وارد بشه.

من با وجود مشکلات خودم هیچ وقت ولش نکردم آرزو بهترین دوست منه.واقعا از ته قلبم دوستش دارم.

خیلی بهش کمک کردم که از اون حال در بیاد تمام مدتی که تو بیمارستان روانی بستری بود فقط جز من کسه

دیگه ای رو اجازه نمیداد بهش نزدیک بشه.

بخاطر همین هر مشکلی براش پیش میامد نازی خانم و عمو به من زنگ میزدن.

عمو یا همون بابای آروز همیشه میگه که زندگیه دوباره ی آرزو رو به من مدیونن.

تواین یک سالو نیم آرزو خیلی سختی کشیده دلم خیلی براش میسوزه از دست دادن عشق آدم خیلی سخته اینو

من بهتر از هر کسی میدونم.

ولی برای من موضوع بدتر بود پس زده شدن از طرف کسی که دوستش داری خیلی عذاب آوره.

وقتی به اون فکر میکنم که باهام چکار کرد.

حتی جرات آوردن اسمشو ندارم.

وقتی۸سال پیش پدر و مادرش برای آرزو آمدن خواستگاری

حساس میکردم دارم میمیرم.

ولی از اونشب لعنتی به بعد خودش منو کلا نابود کرد.

با صدای آرزو از فکر بیرون آمدم

-سلام چرا هرچی صدات میکنم جواب نمیدی.

-ببخشید حواسم نبود.

به چشمای ابیش نگاه کردم چقدر هنوز غمگین بود.

آروز زن زیبایی بود همیشه از بچه گی بخاطر زیبایی مورد توجه بود .همون بود که اون عاشقش شد .

-پاشو بریم که دیر شد.

-باشه.

به طرف حیاط رفتیم.

داشتم به طرف در میرفتم که صدام کرد.

-کجا.؟

-دارم میرم سوار ماشین بشم دیگه.

-لازم نکرده با ماشین من میریم.

-من با ماشین تو رانندگی نمیکنم اگه یک جاش بخوره.باید ماشینمو بزارم برم.

-تو نگران نباش چیزی نمیشه ماشین تو تا سر کوچه بیشتر راه نمیره من حوصله ی هول دادن ماشینتو ندارم.

جان آرزو ول کن.

.آرزو پشت ماشین

نمی نشست.

هر جا می خواستیم بریم من یا باماشین اون رانندگی میکردم.یا با ماشین خودم.  

به طرف پاساژ رفتیم.

-خوب حالاچی میخوای بخری؟

-نمیدونم به نظر تو چی بخرم.

-نمیدونم یک پسر ۱۵ساله چی دوست داره لباس بخر .

-اخه یک عالمه لباس داره.

-خوب ادکلن بگیر.

چشماش پر اشک شد.

-چی شد؟

-افشین همیشه ازادکلنایی که من براش میخریدم خوشش میامد.

-ارزو باز شروع کردی.

-خواهش میکنم اینقدر خودتو عذاب نده.

-میدونم عزیزم ولی اونم راضی نیست تو اینجوری خودتو عذاب بدی.باید زندگی کنی.

نمیتونم بیتا هر کی ندونه تو میدونی که چقدر دوستش داشتم.

سعی کن دوباره به زندگی

برگردی.

-نمیدونم میتونم یا نه.

-معلومه که میتونی تو تازه ۲۵سالته تازه اول جونونیته.میتونی دوباره . ازدواج کنی.

-من هیچ وقت دیگه نمیتونم مثل روز اول زندگی کنم.

چرا یک روز خودت میای بهم میگی بیتا من میخوام ازدواج کنم

-غیر ممکنه.

-هیچ چیز غیر ممکن نیست.

-تو که لالایی بلدی چرا خودت خوابت نمیبره.

-یعنی چی؟

تو نمیخوای عاشق بشی.

قلبم برای چند ثانیه لرزید.چه واژه ی نامأنوسی برای من بود.

چرا نسبت به این موضوع حساس بودم.

عشق تو وجودم تواون شب مرده بود.

قلبم اون لحظه از حرکت ایستاد ه بود.

من تو ۱۷ سالگی مرده بودم.

-نه نمیخوام عاشق بشم.

-چرا؟

-چون به نظرم عشق اصلا وجود نداره.

خیلی مسخرس.

-تو هنوز نمیدونی عشق چه معجزه ای میکنه.

-بیا بریم دیر میشه.

-باز داری از حرف زدن فرار میکنی.هنوزم نمیخوای بگی چی شده.

-اصلا چیزی نیست تو چقدر همیشه به من مشکوکی.

بیتا من باهات بزرگ شدم میدونم همیشه یک چیزی بوده که تو ازش فرار میکنی.

-نه چیزی نبوده.

.-باشه بالاخره یک روزی میفهمم.

آرزو تمام پاساژ و گشت تا بالاخره یک چیزی پیدا کرد و خرید بعدم باهم رفتیم نهار خوردیم اخر هفته تولد بود

باید برای خودمم لباس میخریدم.نی نی سایت نگو بگو سایت عجایب😏

با خیال راحت سیسمونی کودک خودتون رو  از کیکابو ,برند برتر اروپایی بخرید

(کیکابو ,برند برتر اروپایی بخرید)

1983

#به_یاد_تو#قسمت_سوم


آرزو که پدرش اینقدر براش از کشورهای دیگه لباس آورده بود که گفت نمیخواد لباس بخره منم بهش نگفتم

لباس ندارم.

نمیخواستم باهاش برای خرید لباس برم چون اون همش دست میذاشت رو چیزای گرون که من پولشو نداشتم.

ساعت نزدیک ۳برگشتم خونه لباسامو عوض کردم امروز ساعت۴تا ۸کلاس داشتم.

از خستگی رو پام بند نبودم.

رفتم دانشگاه.

سر کلاس الهامو فرشته برام جا گرفته بودن.

-کجابی بابا قیافت چرا اینقدر خستس.

-با آرزو خرید بودم دارم از خستگی میمیرم.

-وای تو باز با آرزو رفتی خرید.کچلت نکرد.

-چرا بابا هر مغازه رو ده بار رفت نزدیک بود از پاساژ بیرونمون کنن .تازه بعد از خرید گفت.

زیادم از خریدم راضی نیستم.

-خدا بهت صبر بده.

-اره میدونم .

-راستی برای دانشگاه میخواد چکار کنه نمیخواد دوباره برای فوق امتحان بده.

نمیدونم شما که وضعیتشومیدونیدچجوریه .شاید امسال شرکت کنه.

استاد آمد سر کلاس ماهم ساکت شدیم

بعدتموم شدن کلاس فرشته با الهام ازم خداحافظی کردن رفتن خونه منم به سمت ماشینم رفتم.

هوای پاییز منو یاد اون روزای سخت مینداخت.

روزایی که بدترین روز های عمرم بود.

بدتر از اینکه نمیتونستم به کسی دربارش حرفی بزنم.همین طور که میرفتم کسی صدام کرد.

خانوم رضایی

برگشتم سمت صدا یکی از بچه های هم دانشگاهی مون بود که دکترای عمران میخوند

هیراد زمانی.

پسر خوبیه هم خوش قیافس هم از خانوداه ی پولداریه .

قبلا ازم خواستگاری کرده بود ولی من بهش جواب رد داده بودم یعنی به همه جواب رد میدادم.

هنوز تو همون ۱۷سالگی مونده بودم نفرتم از مردا باعث میشد نتونم به ازدواج فکر کنم.

....

-بله بفرمایید.

-میتونم باهاتون صحبت کنم.

در چه مورد.؟

در مورد کار.راستش من قراره با پسر یکی از دوستان پدرم یک شرکت ساختمانی تاسیس کنیم.چون قراره

کارشون خوبه رومعرفی کنم منم شما رو پیشنهاد دادم.با اقای احمدی رو.

اگه دوست داشته باشید باهامون همکاری کنید خیلی خوشحال میشم.

-اخه دانشگاه چی؟

-الان که ترم آخری چیزی نمونده میتونید فعلا پاره وقت بیاید تا در ستون تموم بشه.

-باشه فکرامو میکنم.

-خیلی خوشحال میشم اگه قبول کنید.

ممنون خدا حافظ.

پیشنهاد غیر منتظره ی هیراد منو تو فکر برد نمیدونستم چکار کنم.ولی خیلی دوست داشتم که پیشنهادشون

قبول کنم.

بهرحال بعد تموم شدن دانشگاه میخواستم برم سر کار این بهترین موقعیت برای من بود.

رفتم خونه خیلی خسته بودم بعد شام با مامان و بابا درباره ی پیشنهاد هیراد صحبت کردم هردو بهم گفتن اگه

موقعیت خوبیه از لحاظ مکانی هم خوبه موافقت کنم.

چند روزی از پیشنهاد هیراد میگذره تو این چند روز تو دانشگاه ندیدمش.امروز کلاسم فقط صبح بود قرار بود با

فرشته برم برای خودم لباس بخرم البته اگه نامزدش نیاد.فرشته والهام ومن وارزو از دوره ی لیسانس باهم

دوستیم ولی آرزو برای فوق شرکت نکرد.بعدشم که اون اتفاق باعث شد از دانشگاه دور بمونه.

فرشته تازه ۶ماهه نامزد کرده نامزدشم همون اقای احمدیه که هیراد انتخابش کرده.جز بهترینای دانشگاست پسر

خوبیه به فرشته خیلی میاد.

الهامم ۶سال پیش ازدواج کرده یک بچه ی ۲ساله داره. شوهرشم دکتره اطفاله.

فقط من توشون ازدواج نکردم.

...

فرشته-بریم دیگه تا سعید نیامده وگرنه نمیزاره من بیام.

-خواب شاید باهات کار داره.

-نه بابا چکاری الکی منو از این ور اون ور میبره.

-بده میخواد پیشت باشه.

-نه بد نیست ولی از قدیم گفتن دوری و دوستی.

زیاد که باهمیم دعوامون میشه.

-به من چه خودت میدونی بعد نگه بیتا از راه بدرت کرد.

-اتفاقا خیلی هم با تو خوبه میگه دختر به نجابت خانم رضایی کم پیدا میشه.

-راست میگی یا داری هندونه زیر بغلم میزاری.

برو بابا تقصیر منه ازت تعریف کردم اصلا جنبه نداری.

-خیله خوب حالا قهر نکن.دقت کردی از وقتی ازدواج کردی سعید آقا نازتو کشیده چقدر لوس شدی

-من کجام لوسه.

حالا بیا بریم دیر شد بعدا درباره ی لوسیت حرف میزنیم.

با فرشته سوار ماشین شدیم.توراه چند بار سعید به موبایلش زنگ زد اونم گفت با من آمده بیرون.امروز نمیتونه

باهاش باشه.

بیتا شنیدم هیراد زمانی به تو هم پیشنهاد کار داده.

-تو از کجا میدونی.

-همه ی بچه های دانشگاه میدونن.

راست میگی.

-اره تازه اون دختره هم کلاسیش نغمه که همش بهش اویزونه از ناراحتی داشت میترکید.ا ز ناراحتیش

به بچه ها گفته هیراد داره خر خونا رو جمع میکنه.

عجب بیشوریه.من خر خونم.

-ولش کن بابا سعید که از پیشنهادش خیلی خوشحال میگه رفته شرکتشو دیده عجب جاییه میگه شریکش که از

آمریکا داره میاد ۷۰درصد سهامو داره خیلیم خر پوله تازه دکترای معماری داره.❌توجه داستان #به_یاد_تو  همه روزه از فردا ساعت 5:30 عصر در تاپیک قرار داده میشود.

‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎

نی نی سایت نگو بگو سایت عجایب😏

به #یاد#‍ تو


#قسمت_چهارم


میگم تو برو مخ رئیس رو بزن شاید از این ترشیدگی در بیای.

برو گمشو خودت ترشیده ای من اگه اهلش بودم مخ هیرادو میزدم.

-بیتا بدون شوخی تو واقعا از هیراد خوشت نمیاد

-اصلا موضوع خوش آمدن نیست من فعلا قصد ازدواج ندارم.

-چرا؟

-دلیل خاصی نیست.

-پای کسی درمیونه.

-نه.

-پس چی نکنه یک عشق مرموزه.

دلم داشت زیرو رو میشد.

-میشه خواهش کنم دراین باره حرف نزنیم.

-باشه هر جور دوست داری.

-فرشته از دستم ناراحت نشو من واقعا دست خودم نیست.

اشکالی نداره عزیزم.

تا مقصد هیچ کدوم حرفی نزدیم.

تو پاساژو گشتیم تا من با کمک فرشته یک لباس عسلی خریدم که حالت عروسکی بود با یک کمربند پهن روش

استینشم حالت کوتاه کمی پف دار بود

به اندام الغرم خیلی میامد.فرشته گفت واقعا مثل عروسک شدی

بعدم یک کفش پاشنه بلند هم رنگ لباسم خریدم.

وقتی به خونه رسیدم ساعت۸بود.  

تینا و بابا و مامان تو حال بودن داشتند تلویزیون نگاه میکردن.

-سالم.

-ممنون￾سالم مادر خسته نباشی.

تینا-لباس خریدی.؟

-اره.

-مامان منم لباس میخوام من فردا چی بپوشم.

-تو مگه لباس نداری؟

-نه.

-پس اون صورتیه چیه؟

-اونو که قبال پو شیدم.

-مگه هر لباسی رو باید یک دفعه بپوشی.

-چجوری خودت لباس خریدی.

-من لباس نداشتم تازه مگه من همسن توام.

-تو ۱۶ سالته.من ۲۵سالمه.خودتو هر دفعه باید بامن مقایسه کنی.

-مامان نگاش کن.

راست میگه تینا مگه هر لباسو باید یک بار بپوشی بیتا بزرگتره با تو فرق داره تازه ما شاید فردا نریم تولد.

-چرا مامان من میخوام برم.

-اخه خالت خونشون مهمونی گرفته مارو دعوت کرده زشته نریم.

-من با بیتا میرم شما برید خونه ی خاله.

-نه بیتا نیست تو باید با ما بیای.

مامان و تیناداشتن باهم جرو بحث میکردن من از پله ها بالا می رم.

وارد اتاقم شدم لباسامو در اوردم خودمو پرت کردم رو تخت خیلی خسته بودم.فردا کلاس نداشتم آخر هفته بود

ولی از صبح با آرزو قرار داشتم . میخواست بره آرایشگاه منم با خودش میخواست ببره. چشمام سنگینی میکرد

...

باصدای زنگ گوشیم از خواب پریدم.

ساعت ۹صبح بود. چقدر خوابیده بودم از دیشب که خوابم برد دیگه بیدار نشده بودم.

گوشیمو از تو کیفم در اوردم.

-بله بفرمایید؟

-ببخشید مثل اینکه بد موقع مزاحم شدم.

-شما.!؟!

من زمانی هستم.هیراد زمانی.

تعجب کرده بودم

.-خانم رضایی صدامو میشنوید.

-ببخشید اره. تعجب کردم شماره ی منو از کجا اوردین؟؟!

من معذرت میخوام شمارتونو آقای احمدی از فرشته خانم گرفتن.راستش اگه واجب نبود مزاحم نمی شدم.

من برای کاری آمدم شمال میخواستم ببینم فکراتونو کردید راستش شریکم از خارج آمدن میخواستم قبل ورود

به شرکت همه چی مرتب باشه.

-بله من مشکلی ندارم فقط همون ساعت کلاسامه که باید باهاتون هماهنگ کنم.

من گفتم که مشکلی نیست خوشحالم که همکاری با شرکت رو قبول کردید.

خواهش میکنم بهر حال برای منم خوبه.

ممنونم پس شنبه تو شرکت میبینمتون ادرسو براتون اس ام اس میکنم.بازم از اینکه بد موقع مزاحم شد

معذرت میخوام.

-خواهش میکنم اشکالی نداره خدا حافظ.

گوشی رو قطع کردم فرشته ی لعنتی بهش گفتم شمارمو به کسی نده باز همه جا پخش میکنه.

ولی اشکال نداره بالاخره که میرفتم شرکت می فهمید.

از جام بلند شدم.دستو صورتمو شستم رفتم پایین.مامان تو اشپزخونه بود.

-سالم مامان .

سلام مادر چرا دیشب هرچی تیناصدات کرد بیدار نشدی.

-اصلا نفهمیدم اینقدر خسته بودم که صداشو

نشنیدم.

-به خودت نگاه کردی شدی پوست استخون اگه کسی چند سال پیش دیده باشدت نمیشناستت از بس لاغر

شدی.

-مگه بده از چاقی بهتره که.

-اره بهتره نه اینکه از لاغری هم بمیری.

رفتم تو فکر.

بهم گفته بود خودتو تو آیینه نگاه کردی .

آدم بدش میاد بهت نگاه کنه چه برسه که دوستت داشته باشه. دستام یخ کرد. رنگم یک لحظه پرید

از یاد آوری حرفاش بعد این همه سال بازم دچار استرس میشدم.

-چی شد مادر چرا رنگت پریده. بیا صبحانه بخور .


نی نی سایت نگو بگو سایت عجایب😏

#به_یاد_تو


#قسمت_پنجم


من خوبم مامان .راستی برای شب چکار میکنید.

-هیچی گفتم که خالت زنگ زده اخلاقشو که میدونی اگه نریم ناراحت میشه.

-پس تینا چی؟!!

-باید باما بیاد نمیشه هر دوتا تون نباشید.

-اخه میخواست بیاد تولد گ*ن*ا*ه داره.

-نمیشه بیتا حوصله ی حرفای خالتو ندارم.

تینا هم از دیشب قهر کرده بابات به زور راضیش کرد با ما بیاد.

تو جلوش چیزی نگو معلوم نیست بابات چی بهش رشوه داده که راضی شده.

ممکنه تو چیزی بگی باز پشیمون بشه.

-باشه پس من میرم لباسامو میبرم .از اون ورم با آرزو میرم خونشون.

-برو مادر مواظب خودت باش شب خونشون میمونی.

-اره فکر کنم چون حتما تا آخر شب مهمونی طول میکشه.

-باشه برو.

صبحانمو خوردم رفتم حموم قرار بود ساعت ۱ برم دم خونه ی آرزو.

کارمو کردم لباسامو آماده کردم رفتم پایین.

تینا-امیدوارم بهت بد بگذره.کوفتت بشه

-اتفاقا خیلی خوش میگذره به کوریه چشم تو.

-مامان ببین بیتا چی میگه.

-باز شما دوتاشروع کرد ید .

-مامان اصلا من پشیمون شدم با بیتا میرم.

-به من ربطی نداره تینا تو میدونی و بابات.

-من میخوام با بیتا برم حوصله ی خاله اینا رو ندارم با اون دختر افاده ایش همش میگه.

تینا جون ببین چی خریدم اینو مامان از پاساژ ...خریده مارکه ها!!؛. خیلی گرونه

همش پز وسایلشو میده من میخوام برم تولد آرتین.

-تو مگه با بابات حرف نزدی زدی زیر حرفت.

-اره زدم زیر حرفم.

-بیتا بیا برو من دیگه حوصله ندارم با این چونه بزنم.

زود از خونه بیرون رفتم صدای تینا هنوز میومد که داشت با مامان کل کل میکرد.

بیچاره تا بعدازظهر باید نق نق تینا رو تحمل کنه.

اخرشم تینا رو باقهر باید ببره اونجا

...

به خونه ی آرزو رسیدم.تک زنگ زدم بهش تا بیاد.

چند دقیقه بعد زنگ زد

-بیتا بیا تو من هنوز حاضر نیستم.

-مگه نگفتی یک بیا الان یک و ربعه.

-باشه بابا حالا انگار میخواد مسابقه بده.

حالا یک ربع اون ور تر.

من که میدونم تازه میخوای بری حموم.

-نه بابا از حموم تازه امدم بیرون

-من همین جا میمونم تا بیای چون اگه بیام تو دو ساعت دیگه هم حاضر نمیشی.

-باشه هر جور دوست داری پس دم در بپوس.

-بخدا اگه تا یک ربع دیگه دم در نباشی من میرم.

..

قبل اینکه حرفی بزنه گوشی رو قطع کردم.

بیست دقیقه بعد آرزو با حالت آشفته از در امد بیرون.

وسایلشو پرت کرد رو صندلیه عقب خودشم جلو نشست در ماشینو محکم بست.

سلام آرزو خانم.

-کوفت سلام میمردی میامدی تو نمی دونی

-چجوری حاضر شدم آمدم بیرون اگه چیزی جا گذاشته باشم خفت

میکنم.

-میخواستی زود تر از خواب ناز بیدار شی!؟؟

-دیشب خوب نخوابیدم.

-چرا؟!!

-نمیگم سوپرایزه.

-بگو جون آرزو.

-نمیشه خودت شب میفهمی.

-نگو به جهنم.

-ناراحت نشو عشقم. سوپرایز خراب میشه.

-منو خر نکن .

-پس ناراحت نشو از قیافه ی ناراحتت بدم میاد مثل عجوزه میشی.

-خاک تو سرت من عجوزم.

-موقع ناراحتی گفتم عزیزم.حالا برو دیر شد.از اون موقع که دیر نبود الان دیر شد.

باهم به طرف آرایشگاه رفتیم.

آرزو موهاشو پیچید همشو جمع کرد منم گفتم موهامو صاف کنه که تلی که خریده بودمو بزنم

هر دومون نشستیم.

آرزو همش به ار ایشگر میگفت این کارو بکن اون کارو بکن .

بیچاره رو کلافه کرده بود

هردو کارمون تموم شد ارزو خیلی خوشگل شده بود یک لباس دکلته ی آبی رنگ چشماش پوشیده بود با آرایش

دودی واقعا من که دختر بودم

نمی تونستم ازش چشم بردارم.

-خیلی خوشگل شدی امشب پسرای مجلسو کور میکنی.

واقعا خوب شدم.خودتو نگاه کردی تو از من خوشگل تر شدی.

به خودم تو آیینه نگاه کردم خیلی خوشگل شده بودم سایه طلایی با خط چشم کلفت چشمامو

دو برابر کرده بود.رژ زرشکیهم

خیلی بهم میامد آرزو راست میگفت خیلی تغییر کرده بودم.

با هم از آرایشگاه بیرون آمدیم.

ساعت ۵بود.سوار ماشین شدیم.هرچی استارت زدم ماشین روشن نشد.  

-وای نگفتم با این لگن نیایم.

-با چی میومدیم ماشین تو که خراب بود.

-حالا چکار کنیم.

-نمیدونم تو با آژانس برو منم به بابام زنگ میزنم بیاد اینجا.

-تو هم بیا بریم.

-نه من وایستم بابا بیاد بهتره شبم اونا مهمونی دعوتن اگه الان نیاد باید ماشینو تا فردا صبح اینجا بمونه.

-پس منم میمونم.

باشه ولی زود بیای.

-تو برو تولد داداشته.منم زود میام.

ارزو رفت منم به بابا زنگ زدم .تا بابا امد.دوساعت طول کشید.بالاخره بابا با کمک مکانیک ماشینو درست کردن

سوار شدم رفتم تولد. بابا هم رفت خونه.

رسیدم دم خونه ی ارزو ساعت تقریبا 9 بود.

وای دیرم شد.وارد خونه شدم خونه پر از ماشین بود.

رفتم داخل سالن تا ارزو منو دید امد سمتم

-کدوم گوری بودی.

ببخشید.بابام تو ترافیک گیر کرده بود.


نی نی سایت نگو بگو سایت عجایب😏

به_یاد_تو#


#قسمت_ششم


زود رفتم بالا تو اتاق ارزو لباسامو در اوردم موهامو مرتب کردم.کفشامم عوض کردم امدم از اتاق بیرون .

دستبندم از دستم افتاد .از رو زمین برش داشتم.بلند شدم.تا امدم برم خوردم به یکی.

-ببخشید.

-خواهش میکنم خانم.

سرمو بالا اوردم.

قلبم یخ زد.پاهام سست شد.اونم بهم خیره شد هیچ کدوم حرکت نمیکردیم.

احساس میکردم دارم بیهوش میشم.

دیگه نمی تونستم روپام واستم دستاموبه دیوار گرفتم.

-حالت خوبه.

نه خوب نبودم.نمی تونستم نفس بکشم صورتش تو اون شب جلوی چشمام بود.

ارزو-بیتا اونجایی؟

کیان تو هم اونجایی مگه نگفتم همین جا بمون سوپرایزمو خراب کردی.

میخواستم از اونجا فرار کنم چرا بهم نگفته بود.

خدایا دارم میمیرم.قلبم از تپش افتاده بود.ارزو امد جلو تر.

-بیتا خوبی چرا رنگت پریده.

-خوبم بریم پایین.

اون هنوز مثل مجسمه نگام میکرد.بدون توجه بهش رفتم سمت پله ها.

ارزو-کیان بیا دیگه چرا خشکت زده.

-شما برید من الان میام.

از پله ها با سرعت رفتم پایین.ارزو منو سمت مهمونا برد.فقط الکی لبخند میزدم.

ارزو جان من میرم تا دستشویی.

-باشه برو عزیزم.

خودمو با سرعت به حیاط رسوندم .نفسم داشت بند میومد.

رفتم سمت نیمکت که تو الاچیق کنار حیاط بود نشستم.دستمو روی قلبم گذاشتم.

(چرا امدی.چرا بعد این همه سال برگشتی........ بیتا اروم باش بهش فکر نکن اون موضوع مال قبل بود تو دیگه

بیتای 17 ساله نیستی.خدایا کمکم کن تحمل کنم.)

-فکر نمیکنید برای هوا خوری یکم سرد باشه.

حتی بعد 8 سال صداشو حفظ بودم قلبم دوباره دچار تپش شده بود.

برگشتم سمتش با تعجب نگام میکرد انگار قبلا منو ندیده بود البته اون بیتای ۱۷ساله کجا این بیتا کجا.

-منم فکر میکنم به خودم ربط داشته باشه.

-خیلی عوض شدی حتی رفتارت.دیگه مثل قبل نیستی.

-نکنه دوست داشتی همون طور بچه بمونم.

یعنی قبلا بچه بودیم

بدون توجه بهش به طرف سالن راه افتادم.دیگه نمیتونستم حضورشو تحمل کنم

ارزو-کجایی بیتا بیا میخوایم کیکو بیاریم.

-باشه امدم

مامان کیان امد سمتم.

-سلام بیتا جون کم پیدایی.

-من که همین جا بودم ماندانا جون.

-من ندیدمت خوبی خانم.

-ممنونم.

-راستی کیانو دیدی.

-بله چشمتون روشن بهتون تبریک میگم.

اره دیگه عزیزم بعد این همه سال امده بمونه.

دستام میلرزید.

وای نه حالا چکار کنم اگه بمونه ممکنه همش ببینمش .

-خوشحالم.ببخشید من برم ارزو کارم داره.

-برو عزیزم.

به طرف ارزو رفتم.کیکو اوردن.مراسمو انجام دادیم.تمام مدت داشت مارو نگاه میکرد.

بعد مراسم اهنگ ر**ق*ص گذاشتن همه امدن وسط.

من رفتم رو یکی از صندلی ها نشستم.

ارزو داشت با کیان صحبت میکرد رومو طرف دیگه کردم تا نبینمش.

-خانم افتخار میدید.

نوید پسر خاله ی ارزو بود.

ببخشید من نمی خوام برقصم.

-بیا دیگه بیتا چقدر لوسی ضایم نکن بقیه دارن نگاه میکنن .با دوستام شرط بستم باهات برقصم اگه نیای

پیششون ضایع میشم.

به طرف دوستاش نگاه کردم همه داشتن مارو نگاه میکردن

-بیخود شرط بستی من حالم خوب نیست.

-جان من بیا دیگه شرط نمیبندم.الان اهنگ تموم میشه.

نوید پسر خوبی بود.23 سال داشت .فقط بعضی وقتا کارای احمقانه میکرد.مثل الان.

-باشه به شرطی که دیگه از این کارا نکنی.

-باشه قول میدم.

-اره جون خودت.

از جام بلند شدم نوید دستمو گرفت.

-فکر کنم واقعا حالت خوب نیست دستت یخ زده.

اره گفتم که فکر کردی دوروغ میگم.

-گفتم شاید میخوای منو از سرت باز کنی.

-برو بابا من اگه بخوام راحت از سر خودم بازت میکردم.

خندید..منم لبخند زدم.

داشتم میرقصیدم سرمو برگروندم.ارزو داشت با کیان میرقصید.یاد حرفای اون شبش افتادم

داشت نگام میکرد.هنوز نگاهش برام نا معلوم بود.هنوزم مغرور بود.بااون چشمای مشکی که هیچ وقت از ذهنم

پاک نمیشد. برای من مثل دالان هزار تویی بود که نمی تونستم ازش بیرون بیام .به سختی ازش چشم برداشتم

نفسم حبس شد .

سرمای بدنم بیشتر شد.چشمامو برای چند ثانیه بستم.

نوید-خوبی بیتا خیلی سردی.

-میشه برم بشینم.

-اره بریم داری نگرانم میکنی.

نوید بازومو گرفت منو سمت صندلی برد.

نوید رفت با یک لیوان آبمیوه برگشت.

-بیا بخور.ببخشید نمیخواستم حالتو بد کنم.

-اشکالی نداره.من خوبم برو پیش دوستات تا نقشت لو نرفته.

-باشه مطمعنی حالت خوبه.

-اره خوبم تو برو.

نوید رفت سمت دوستاش.

آقای سالاری صدام کرد.ماندانا خانمم کنارش ایستاده بود.

-بیا اینجا بیتا جان.

با اکراه رفتم سمتش.

-خوبی عزیزم.

بله ممنون.

-بابا چرا نیامد.

-بابا معذرت خواهی کرد راستش خونه ی خاله دعوت بودن نمیرفتن نمیشد خالمو ک میشناسید‌.

_راستی دیدی کیان برگشته

نی نی سایت نگو بگو سایت عجایب😏
1984

#به_یاد_تو


#قسمت_هفتم


بله دیدمشون.

راستی کیان میخواد یک شرکت بزنه اگه دوست داشتی درستم فکر کنم اخراش باشه بری شرکتشون سرکار از

بابات شنیدم شاگرد اول دانشگاهتون شدی.

-بله ولی ببخشید یکی از دوستان بهم زود تر پیشنهاد داده منم قبول کردم.

-چقدر بد شد حیف که آدم همچین کسی رو از دست بده مگه نه کیان.

بله...

پشت سرم ایستاده بود لیوانی دستش بودباهمون ژست همیشگیش نگام میکرد.دستپاچه شده بودم از اینکه

اینقدر در مقابلش ناتوان بودم از خودم بدم میامد.

ماندانا-بیتا جان شنیدم پسر دکتر ساسانی خواستگارت بود چرا قبول نکردی.

وای اینم وقت گیر آورده.

-راستش هنوز به ازدواج فکر نمیکم.

با ابروی بالا رفته نگام کرد.

-ما که قراره زود دست کیانو بند کنیم که دیگه نره.

(به درک).

-به سلامتی.

-با اجازه من باید برم.

- خوشحال میشدم که تو شرکت من مشغول شید اگه نظرتون عوض شد من منتظرم.

بهش پوزخند زدم.

-نه ممنون نظرم عوض نمیشه.

اونم بهم پوزخندی زد.

- باشه هر جور مایلید.

همه ی مهمونا رفتن.خیلی خسته بودم مخصوصا با شکی که بهم وارد شده بود حالم زیاد خوب نبود.رفتم اتاق

آرزو تا آرزو رفت حموم رو تخت دراز کشیدم همش چشماش جلوی چشمام بود.

چشمامو بستم تا فراموش کنم چی دیدم..

با صدای آرزو از خواب پریدم.

نفس نفس میزدم.

آرزو برام آب اورد

-بیتا خوبی چرا تو خواب گریه میکردی.

-خوبم. خواب میدیدم.

-معلومه چته از سر شب حالت خوب نیست.

-خوبم ساعت چنده.

-نزدیک۴.  

-ببخشید تو رو هم از خواب انداختم.

- اشکالی نداره من کلا نمیتونم خوب بخوام .

-بیتا!!!

-بله.

-کیان خیلی عوض شده نه؟!!

-یعنی چی؟!!

-به نظرم رفتاراش مردونه تر شده.

قبال یک جور دیگه بود.

-قبلا ۲۵سالش بود .الان ۸سال گذشته نبایدم مثل قدیم باشه.

-بیتا.

هوم.

-بنظرت من دربارش اشتباه کردم.

-من نمیدونم بهر حال نباید به گذشته فکر کنی .-

-باشه بخواب.

آرزو چشماشو بست.

چقدر حرفم احمقانه بود من کسی بودم که تمام مدت تو گذشته مونده بودم اون وقت به آرزو میگفتم که گذشته

رو رها کنه.

چیزی که خودم هیچ وقت جراتشو نداشتم ترکش کنم .

کاش هیچ وقت برنمیگشتی.؟!؛

....

صبح از خواب بیدار شدم جمعه بود. آرزو تو اتاق نبود. صورتمو شستم رفتم پایین.

از پله ها پایین رفتم از تو حیاط سرو صدا میامد.

مامان وبابا و تینا اینجا چکار میکردن.

رفتم تو حیاط.

-سلام

عمو-سلام بیتاخانم ساعت خواب.

-ببخشید خیلی خسته بودم.

-اشکال نداره بدو حاضر شومیخوایم حرکت کنیم.

-کجا؟!

-میخوام بریم باغ لواسان.

-تو این سرما.

-بدو برو حاضر شو که اردشیر منتظره.

-مگه اونا هم هستند.

اره.

وای حالل چکار کنم چجوری نرم.

رفتم بالا آرزو داشت آرایش میکرد.

-بیتا کجایی زود حاضر شو دیگه.

-اخه من حالم خوب نیست سرم درد میکنه.

-برو حاضر شو لوس نشو الان یک قرص بهت میدم خوب میشی.

-اخه من لباس ندارم.

-من دارم بهت میدم اینقدر بهانه نگیر زود بیا حاضر شو.

بازم به کارش ادامه داد.

حالا چکار کنم.

-پاشو دیگه باز نشسته.

ازجام بلند شدم. با بی میلی حاضر شدم.

باهم رفتیم سوار ماشین بابا شدم.

-بابا الان وقت لواسان رفتن بود.

-مگه چیه بابا جان آقای سالاری بخاطر آمدن کیان ازمون دعوت کرده زشت بود قبول نمیکردیم.

-حالا مگه اون کیه.

مامان-زشته مادر این چه طرز حرف زدنه.

دیگه ساکت شدم از بس لبمو از حرص گاز گرفته بودم خون آمده بود.

تینا-لبات داره خون میاد.

-چی شده.؟

-چیزی نیست.

تا اونجا حرص خوردم.

به باغ رسیدیم آقا اردشیر دم در منتظر بود مارو به داخل راهنمایی کرد.

همه داخل رفتیم.

از ماشینا پیاده شدیم.

اون رو رو پله ها دیدم یک شلوار جین با بلیز سبز پوشیده بود مثل همیشه با غرور بهم نگاه کرد رومو ازش بر

گردوندم نمیخواستم نگاش کنم

آمد سمتون با بابا دست داد.با تینا ومامانم احوال پرسی کرد منم الکی خودمو مشغول کردم مثلا داشتم

وسایلمواز تو ماشین پیاده میکردم.

آرزو امدسمتم.

-بیتا سرت بهتر شد اگه خوب نشدی بهت یک قرص دیگه بدم.

-مرسی خوبم.

داشت بهمون نگاه میکرد تا منو دید از دور بهم پوز خند زد.

-بریم تو من سردمه.

-تو برو منم الان میام.

ارزورفت تومنم رفتم تو ماشین نشستم.

حالا کجابرم که جلوش نباشم.

باخودم داشتم فکر میکردم . هیچ راهی به ذهنم نرسید از ماشین پیاده شدم کیفمو برداشتم سمت ساختمون

رفتم.

--ولش کن اصلا بهش نگاه نمیکنم.

-به کی نگاه نمیکنی.

سرمو سمت دیگه چرخوندم کنار درخت واستاده بود داشت منو نگاه میکرد.

محلش ندادم به راهم ادامه دادم.

-بهت یاد ندادن به بزرگترت سلام کنی.یا شایدم لال شدی.

داشتم از حرص میترکیدم.لعنت بهت که همه جا هستی.نی نی سایت نگو بگو سایت عجایب😏
1976

#به#‍یاد#تو


#قسمت_هشتم


نه یاد ندادن... نکنه عقده ی اینو داری همه جلوت خم و راست بشن.

نه مثل اینکه تو این چند سال زبونت درازم شده

فکر کنم همه ی وزنت رفته تو زبونت.

داشت دوباره منو مسخره میکرد.

آدم زبونش دراز باشه بهتراز آینه که به مردم زخم زبون بزنه.

با سرعت سمت داخل رفتم.

همه داشتن صحبت میکردن. رفتم تو اتاق لباسامو عوض کردم.

تو اتاق نشسته بودم که آرزو آمد تو.

-اینجا چکار میکنی بیا بیرون دیگه.

-ارزو حالم خوب نیست میخوام استراحت کنم.

-باشه تو استراحت کن برای نهار صدات میکنم.

روی تخت دراز کشیدم.

خوابم نمی برد نمیدونم چقدر تو اتاق بودم.از پنجره به بیرون نگاه کردم

همه تو حیاط بودن آتیش روشن کرده بودن.

اونو آرزو داشتن باهم صحبت میکردن آرزو داشت میخندید .انگار که رو آرزو هم اثر گذاشته بود.

بالخره یک روزی عاشق آرزو بود شایدم میخواد بهش برگرده.

آرزو که خیلی خوشحال به نظر میرسید.

چشمامو میبندم تا فراموش کنم تو این سالها چی کشیدم.

لعنت به قلبی که بی موقع عاشق بشه.

از اتاق بیرون رفتم یک پتو دورم پیچیدم.

رفتم بیرون به سمت پشت باغ رفتم نمیخواستم جلوی اونا ظاهر بشم.

به طرف انتهای باغ رفتم روی سکویی که همیشه با آرزو مینشستیم نشستم.

چقدر اون موقع ها خوب بود کاش هیچ وقت بهش نمیگفتم که دوستش دارم کاش اون نامه رو نمی نوشتم.

کاش اونجا نمیرفتم.

زندگیم همیشه پر از کاش ها بود.

هیچ وقت نتونستم بدون اونا زندگی کنم.

دستامو دورم پیچیدم.

- تنهایی رو مثل اینکه خیلی دوست داری.

دستامو زیر پتو مشت کردم.

قلبم داشت میلرزید.

لعنت به تو ...

-شما با من مشکلی داری.

-نه .چرا باید مشکل داشته باشم.

-اخه احساس کردم همش دارید از من فرار میکنید.

-چرا باید ازت فرار کنم فکر کنم احساس میکنی خیلی مهمی.

-یعنی میخوای بگی برات اهمیت ندارم.

-معلومه که اهمیت نداری.

-فکر کنم قبلا نظر دیگه ای داشتی.

بهش نگاه کردم با پوزخند بهم نگاه کرد نباید اجازه میدادم که دوباره منو بشکنه.

-خودت میگی قبلا .فکر نکنم باید رو حرف یک دختر ۱۷ ساله حساب باز کرد.

-یک دختر ۲۵ ساله چی؟!؛

-منظورتو نمیفهمم. چرا اصرار داری گذشته رویادم بیاری.

رفتم نزدیکش .

خوب گوشاتو باز کن آقای ساالری اگه فکر کردی کاری که قبال تو گذشته باهام کردی رو میتونی دوباره تکرار

کنی کور خوندی اون بیتای احمق ۱۷ ساله که یک روز لهش کردی مرده حالا این بیتا جلوته فکر نکن میتونی با

حرفات دوباره تحقیرم کنی . چون بهت اجازه نمیدم.

با تعجب نگام میکرد پلک نمیزد.

از کنارش رد شدم.

دستمو گرفت.

خون تو تنم یخ زد.

اگه یک روز باعث. ناراحتیت شدم منو ببخش نمیخواستم اینجوری بشه.

- بعضی زخما با گذر زمان خوب میشه ولی جاش همیشه باقی میمونه فکر کنم برای عذر خواهی ۸سال یکم دیر

باشه.

دستمو از دستش بیرون کشیدم.

بار آخرت باشه بهم دست میزنی

دستام میلرزید خودمم همین طور به طرف ویلا دویدم رفتم تو اتاق درو فقل کردم پشت در نشستم اشک از

گوشه ی چشمام چکید.

فکر کرده با یک معذرت خواهی میتونه اون شبو از ذهنم پاک کنه.

موقع نهار هر چی ارزو صدام کرد نرفتم بیرون.

بعد از ظهرم به بهانه مریضی بابا رو مجبور کردم برگردیم.

ازشون خدا حافظی کردیم دیگه بهش حتی نگاهم

نکردم اونم دیگه نزدیکم نشد

رفتیم خونه سریع رفتم تو اتاقم درو هم فقل کردم دوتا قرص آرام بخش خوردم از همونایی که دکتر بهم داده بود

که وقتی کابوس میدیم بخورم چشمامو بستم.

صورت مغرورش با چشمای نافذش جلوی چشمام بود زیاد تغییر نکرده بود فقط موهای کنار شقیقش یکم سفید

شده بود بیشتر جذاب ترش کرده بود.

-بیتا خفه شو یادت رفته چجوری تحقیرت کرد

-داری چکار میکنی نباید بهش حتی فکر کنی.

۸سال زجر کشیدی کابوس دیدی بازم داری بهش فکر میکنی.

نه بهش فکر نمیکنم اون عاشق آرزو بود من حقی ندارم.اصلا نباید داشته باشم اگرم آرزو نبود اون منو نابود ...

چشمامو فشار دادم تا خوابم ببره قرصا داشت روم اثر میکرد

دیگه نفهمیدم چی شد.  

-بیتا بیا بریم دیگه.

-مامانم اگه بفهمه منو میکشه.

-مامانت از کجا میفهمه.اونا که رفتن پیش عمت.

-من میترسم.

-ترس نداره ..جون من بریم افشین منتظره.

-تو باهاش برو دیگه.

-نمیشه باید تو هم باهام بیای... یک مهمونیه زود میایم.

-اخه.

نترس زود برمیگردیم.

-باشه بریم

باترس از خونمون آمدیم بیرون آرزو بخاطر اینکه مامان اینا نبودن آمده بود خونه ی ما من تنها نباشم.

افشین دم در منتظر بود.

-چرا دیر کردید!؟؟

-بیتا میتر سید بیاد.

-بیتا با این هیکلت میترسی پسرا باید ازت بترسن.

-برو بابا حالا نیست خودت خیلی لاغری .

به دم باغ رسیدیم صدای موسیقی میامد رفتیم تو همه جا شلوغ بود .نی نی سایت نگو بگو سایت عجایب😏

#به_یاد_تو#قسمت_نهم


چراغا خاموش بود فقط ر**ق*ص نورا روشن بود دخترا وپسرها تو حال خودشون نبودن داشتم از ترس میمردم.

آرزو معلوم نبود با افشین کدوم گوری رفته بود.از ترس حالت تهوع داشتم. دنبال آرزو گشتم. به طرف دیگه ی

سالن رفتم.

کسی صدام کرد.

هی بیتا چاقه تو اینجا چکار میکنی.

کیان بود با چند تا از دوستاش. همه زدن زیر خنده

وای بد بخت شدم. میخواستم برم که دوباره صدام کرد.

-کجا میری باش میخوام با بچه ها اشنات کنم.

سر جام واستادم. از چشاش معلوم بود حالش خوب نیست.

-خوب بچه ها معرفی میکنم بیتا خانم عاشق دل خسته ی من.

چشمام پر اشک شده بود.

نمیدونید چه نامه ی عاشقانه ای برام نوشته بود. بزار براتون بگم چی بود.

ای عشق زیبای من تورا همیشه دوست داشتم اما نمی توانستم برایت تعریف کنم چشمان تو مرا یاد شبهای پر

ستاره میاندازه.

بقیشم از همین چرتو پرتا بود

بازم همه خندیدند.

-تا الان کسی به اعتماد به نفسی این دیدید.مثل بشکه میمونه بعد نامه ی عاشقانه مینویسه.

هی دختره ی احمق خودتو تا حالا تو ایینه دیدی بعد نامه بنویسی.

اشکام از چشمام پایین میامد.

صدای خندشون داشت دیونم میکرد.

آمد سمتم تعادل نداشت

-تو باخودت چی فکر کردی هان من اصلا به دختری مثل تو نگاه نمیکنم چه برسه ازش خوشم بیاد.

تو یه احمقی من آرزو رو دوست دارم تو برام هیچی نیستی.

فقط میتونم بهت یک فرصت بدم.

جلوی همه ازم خواهش کن که باهات دوست شم شاید بهش فکر کردم که یک بار نگات کنم. برگشتم برم که

دستمو گرفت.

-کجا هنوز خواهش نکردی.

اشکام زیاد تر شده بود.

-ولم کن..

-مگه عاشقم نبودی هان زود باش دیگه برای بدست اوردن من چکار میکنی.

تورو خدا ولم کن.

-گفتم خواهش کن.

دستامو فشار داد.

-باشه خواهش میکنم.

همه بلند میخندیدند صدای خنده هاشون تو سرم می پیچید.

-خوب حالا که خواهش کردی بیا باهات کار دارم منو سمت اتاق برد پرتم کرد رو زمین...

-خوب آمدی اینجا خوش باشی مگه نه خوب بیا یکم بامن خوش باش.

زود باش اینقدر گریه نکن ادم برای کسی که دوستش داره هر کاری میکنه چرا ناراحتی به هردومون خوش

میگذره البته به تو بیشترمن که از تیپت حالم بد میشه ولی بهت افتخار میدم

بزار برم.

-تورو خدا بزار برم.

--دختره ی بیچاره حالمو بهم زدی از بس گریه کردی گمشو از جلوی چشمامم برو.

از جام پا شدم از گریه به هق هق افتاده بودم به طرف در رفتم...

-هی دختریادت باشه دیگه حد خودتو بدونی که کی جلوت واستاده. من کیان سالاریم تو یک دختر بی ارزش

،خپل ،بیچاره.

با صدای مامان از خواب پریدم.

-خوبی مادر چرا اینقدر جیغ میکشی حالت خوبه.

هنوز درک زمانو مکان برام گنگ بود.

خوبم مامان .چی شده.؟!!

-خواب میدیدی.همش گریه میکردی.باید بری دکتر چند وقته دوباره کابوسات شروع شده.

-مامان من حالم خوبه .

باشه مادر فعلا بخواب بعد صحبت میکنیم.

مامان از اتاق بیرون رفت

کیان نابودم کرده بود عشق پاکمو به گند کشیده بود من یک دختر ۱۷ ساله با رویا های شیرین بودم با تمام

عشقم اون نامه رو براش نوشته بودم حتی بهترین دوستم که آرزو بود از نامه خبر نداشت کاری که اون شب با من

کرد باعث شد دیگه نتونم عاشق بشم همش میترسیدم مسخرم کنن.

از ترس چشمامو نمی بستم میترسیدم دوباره اون شب بیاد سراغم. چشمام می سوخت.

دیگه نتونستم تحمل کنم چشمام بسته شد.

....

چشمامو باز کردم سر درد عجیبی داشتم.

از جام بلند شدم.امروز باید میرفتم شرکت هیراد.

دستو صورتمو شستم رفتم تو اتاق

به قیافم تو آیینه نگاه کردم.

چشمام قرمز بود .خودمم خیلی داغون بودم.موهام مثل جنگلی ها شده بود.

موهامو به زور شونه کردم.

رفتم پایین .

مامان تنها تو اشپزخونه بود.

-سلام

-سلام مادر بیا بشین.

-بابا وتینا رفتن.

-اره .تو مگه نمیخوای بری شرکت آقای زمانی.

چرا مامان ساعت ۱۰ قرار دارم.

-چشمات قرمزه.نمیخوای بری دکتر.

-مامان من خوبم چرا اصرار میکنید .

تو خواب جیغ میکشی خودتو از همه قایم میکنی.

به خودت نگاه کردی فکر کردی من نمیبینم رفتارات چطور شده .تازه گیا هر شب کابوس میبینی.

-بیتا جان من نگرانتم مادر از بس لاغر شدی تمام استخونات

زده بیرون.

اگه دکتر نمیای بگو باز چی شده که عذابت میده شدی همون بیتای ۸سال پیش.

-مامان خواهش میکنم من خوبم فقط به زمان نیاز دارم.

-چقدر زمان ۸سال کافی نبود. چرا نمیخوای قبول کنی به کمک نیاز داری.

من به کمک کسی نیاز ندارم.میتونم خودم مشکلاتمو حل کنم.

-اشکال همین جاست بعضی وقتها آدما نمیتونن خودشون همه ی مشکلات شونو حل کنن باید از کسی کمک

بگیرن.

-ولی من میتونم همون طور که تا الان تونستم.

مامان فقط یکم دیگه بهم فرصت بده قول میدم دیگه کابوس نبینم.

مامان اومد سمتم بغلم کرد


نی نی سایت نگو بگو سایت عجایب😏

#به#‍ یاد#تو


#قسمت_دهم


دخترم اگه من چیزی میگم بخاطر خودته نمیخوام بیشتر از این عذاب بکشی.

-ممنونم مامان که درکم میکنی.

مامان دیگه حرفی نزد.

منم صبحانه مو خوردم رفتم بالا لباسامو عوض کردم.

مانتو پاییزه باشلوار مشکی پوشیدم با شال مشکی

یک خط چشم نازک زدم با یکم ریمل یک رژ کم رنگم زدم.میخواستم روز اول یکم رسمی تر باشم آخه

نمیدونستم محیطش چطوریه.

از مامان خداحافظی کردم سوار ماشین شدم

به آدرسی که برام اس زده بود نگاه کردم.

بالا شهر بود راه افتادم بعد ۲ ساعت تو ترافیک موندن و اشتباه رفتن پیداش کردم.

-اوه عجب جایی شرکت زده معلومه وعضشون خیلی خوبه.

به برج روبروم خیره شدم یعنی من میخواستم اینجا کار کنم.

تو آیینه ماشین خودمو چک کردم که همه چی مرتب باشه.

رفتم سمت ورودی.

نگهبان که دید دارم به اطراف نگاه میکنم صدام کرد.

-خانم با کدوم شرکت کار دارید.

-با شرکته اطلس کاردارم.

-برید طبقه ی ۹.

-ممنونم.  

وارد اسانسور شدم. نفس عمیقی کشیدم.

اسانسور تو طبقه ی 9 واستاد.وارد راهرو شدم .به در مربوط به شرکت رسیدم در زدم.

یک مرد میان سالی درو باز کرد.رفتم تو.

تو دفتر شلوغ بود انگار خیلی ها برای استخدام امده بودن.

رفتم سمت منشی.

-سلام من با اقای زمانی کار دارم.

منشی سرشو بالا اورد .اینقدر ارایش کرده بود که نفس نمی تونست بکشه.

-اینا همه با اقای زمانی کار دارن اگه ثبت نام کردید بشینید تو صف.

ولی خودشون به من گفتن بیام.

-ببین خانم وقت منو نگیر.اینا همه سفارش شدن وگرنه شرکت ما اینقدر معتبره که کسی رو که همین جوری

ثبت نام نمیکنه بشینید تا نوبتتون بشه.

انگار داره ازمایشات اتمی انجام میده میگه وقتمو نگیر.

رفتم روی یکی از صندلی ها نشستم.

چند ساعت بود که اینجا بودم. همه می رفتن تو اتاقو بعد چند دقیقه میامدن بیرون.

به ساعت نگاه کردم.تقریبا ساعت 1 بود از جام بلند شدم.دیگه حوصلم سر رفته بود.

به طرف منشی رفتم.

-ببخشید خانم کی نوبت من میشه.

- هر وقت صداتون کردم.

-لیستو نگاه کنید ببینید کی نوبت من میشه.

با اکراه به لیست جلوش نگاه کرد.

-فامیلتون.

- رضایی.

- اسمتون تو لیست نیست.

- یعنی چه مگه من مسخرتونم.4 ساعته اینجا نشستم.

- به من چه خانم حتما قبلا ثبت نام نکردید.

-من که بهتون گفتم خود اقای زمانی گفتن بیام.

-من نمی دونم من طبق لیست میفرستم تو.

-همین حالا باید اقای زمانی رو ببینم .

-نمیشه.

-خوب گوشاتو باز کن همین الان اون گوشی رو بردار بگو من اومدم وگرنه ممکنه پشیمون بشی.

یکم با دلهره نگام کرد منم که از عصبانیت داشتم منفجر میشدم.  

گوشی رو برداشت زنگ زد .

-ببخشید مهندس خانم رضایی امدن.

بله حتما.

رو به من کرد وگفت:بفرمایید خانم.

بهش چپ چپ نگاه کردم سمت اتاق مدیریت رفتم .هنوز از عصبانیت داشتم میتر کیدم.

در زدم رفتم تو یک نفر از همون مراجعه کننده ها داشت باهاش صحبت میکرد.سلام کردم.

-سلام خانم رضایی لطفا بشینید الان کارم تموم میشه.

-روی مبل نشستم.چند دقیقه بعد کارش تموم شد اون اقا هم از اتاق بیرون رفت.

-خوب خوش امدید زودتر منتظرتون بودم گفتم حتما نمیاید.

-من الان 4 ساعته اون بیرون نشستم اگه به منشی تون اطلاع میدادین بد نبود.

-من واقعا شرمندم .نباید این اتفاق میافتاد مطمعن باشید تو بیخ میشه.

ولی فکر کنم شما مقصرید که بهش نگفتید .

من بازم معذرت میخوام .

خودتون که میبینید که سرم چقدر شلوغه کارای شرکت از یک طرف استخدامی هاهم

ازیک طرف باز خوبه شریکم امده کارای ساختمونا رو داره انجام میده از طرف پروژه ی جدید ی که پدرم بهمون

واگذار کرده خیلی تحت فشاریم باید نقشه ها رو زود تر اماده کنیم.

شرایط حقوقم تو قراردادتون امده میدونم خیلی زیاد نیست ولی موقتیه

اشکالی نداره میشه درباره ی شرایط کاری صحبت کنید.

بله راستش ساعت کاریه اینجا شامل شما نمیشه بخاطر دانشگاتون ساعتا رو بعدا هماهنگ میکنیم از لحاظ

لیا قتتون بیشتره ولی فعلا همینه.

به قرارداد نگاه کردم.

حقوقش کم که نبود زیادم بود برای منی که سابقه کاری نداشتم خیلی خوب بود.

-خوب اگه امضا کنم کی باید کارو شروع کنم.

-اگه نظر من بود همین الان ولی چون خیلی بیرون معطل شدید فردا صبح زود.

گفتم که کارا خیلی عقبه.حتی اقای احمدی و خانم ارین هم از امروز مشغول شدن.

امروز باهاشون اشنا بشید از فردا صبح بیاید سر کار.

قراردادو امضا کردم.

از جام بلند شدم.

-اگه دیگه کاری ندارید من برم.

- خواهش میکنم .خیلی خوشحالم که همکاری با ما رو قبول کردید.وبازم بخاطر اینکه معطل شدید عذر میخوام.

خواهش میکنم با اجازه.

از اتاق بیرون امدم.اقای احمدی دم در بود.  

-سلام

-سلام بیتا خانم خوبید.قراردادو امضا کردید.

-بله امضا کردم فرشته خوبه.
نی نی سایت نگو بگو سایت عجایب😏
ارسال نظر شما
این تاپیک قفل شده است و ثبت پست جدید در آن امکان پذیر نیست

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1763
1956
1933
1872
1966
29
پربازدیدترین تاپیک های امروز
1927
1766
1977
داغ ترین های تاپیک های امروز