1648
1655
عنوان

حبس خانگی

451 بازدید | 23 پست

سلام من خونم جایی هست که ب همه وصله و دسترسیش عالیه،هر روز مهمون دارم،از شنبه تا چهارشنبه، اون دو روز هم ک ندارم خودم خونه نیستم

اگه کل خانواده ام هفته ای یه روز بیان مشکلی نیست،ولی خیلی پراکنده میان، منم نمیتونم برم بیرون، احساس میکنم افتادم تو یه حبس خونگی،اگه شوهرم باعثش بود یه حرکتی انجام میدادم،ولی خانواده خودمن

زن دوم نگیرین، یا زن دوم شمارو می‌کشه ، یا شما زن دوم رو میکشین ، یا زن اول هر جفتتون رو میکشه   

این شدحبس؟🤔🤔🤔

حبس به من میگن که نه خونوادم میتونه بیاد نه خودم میتونم زیادبرم

🌷دلم برای خانه ی پدری ام تنگ شده• جایی که شیطنت هام خریدار دارد .• جایی که همه چیز برای حالِ خوب داشتن فراهم است ...• جایی که همیشه در آن بچه ام ، و بچگی کردنم جرم نیست،که اگر ناز کنم ..که پدر و مادرم، می خندند ، و نوازشم می کنند.• جایی که خوش طعم ترین غذاها وجود دارد..و هرچه خواستی نمی گویند خودت آماده کن !همه چیز بدونِ هیچ منتی مهیاست • آنجا که حتی مزه ی نان و ماستش هزار بار از پیتزا پپرونیِ بالای شهرِ اینجا بهتر است ...•  جایی که هر صبح ، بوی عطر گلدان های مادر مشام را می نوازد و صدایِ غُل غلِ سماورش ، حالِ آدم را جا می آورد • جایی که خواب های از سرِ صبح تا لنگ ظهر ؛ عجیب ، در آن می چسبد • که اگر آدم از سردیِ اولِ صبح ها چنبره زد ، کسی هست که با تمامِ عشق ، پتو رویش بیاندازد..و خوابِ شبها ، هیچ نگرانی و ترسی ندارد. جایی که تماشای برنامه کودک از نوع نوستالژی ، بیشتر از نوشیدنی های انرژی زا ، به آدم انرژی می دهد• آنجا که جنسِ قربان صدقه هایش فرق داد!من دلم همین گوشه از دنیا را تا ابد میخواهد.کنارِ پدر و مادری که از لبخندشان ؛تمام باورهایِ مرده ام جان بگیرند !🌷

اگه دنبال محصولات طبیعی برای پوستتون میگردین 

ما رو دنبال کنید

1522
چرا؟ راهتون دوره؟ 

نه 

همسرم زیاد رفت وآمدی نیس

🌷دلم برای خانه ی پدری ام تنگ شده• جایی که شیطنت هام خریدار دارد .• جایی که همه چیز برای حالِ خوب داشتن فراهم است ...• جایی که همیشه در آن بچه ام ، و بچگی کردنم جرم نیست،که اگر ناز کنم ..که پدر و مادرم، می خندند ، و نوازشم می کنند.• جایی که خوش طعم ترین غذاها وجود دارد..و هرچه خواستی نمی گویند خودت آماده کن !همه چیز بدونِ هیچ منتی مهیاست • آنجا که حتی مزه ی نان و ماستش هزار بار از پیتزا پپرونیِ بالای شهرِ اینجا بهتر است ...•  جایی که هر صبح ، بوی عطر گلدان های مادر مشام را می نوازد و صدایِ غُل غلِ سماورش ، حالِ آدم را جا می آورد • جایی که خواب های از سرِ صبح تا لنگ ظهر ؛ عجیب ، در آن می چسبد • که اگر آدم از سردیِ اولِ صبح ها چنبره زد ، کسی هست که با تمامِ عشق ، پتو رویش بیاندازد..و خوابِ شبها ، هیچ نگرانی و ترسی ندارد. جایی که تماشای برنامه کودک از نوع نوستالژی ، بیشتر از نوشیدنی های انرژی زا ، به آدم انرژی می دهد• آنجا که جنسِ قربان صدقه هایش فرق داد!من دلم همین گوشه از دنیا را تا ابد میخواهد.کنارِ پدر و مادری که از لبخندشان ؛تمام باورهایِ مرده ام جان بگیرند !🌷
فک کردم شوهرت مثل اون فیلم ملی زندانیت کرده !!!!!!!!!!!!!!!

نه بابا اون بیچاره اصلا ادم گیری نیست

زن دوم نگیرین، یا زن دوم شمارو می‌کشه ، یا شما زن دوم رو میکشین ، یا زن اول هر جفتتون رو میکشه   
این شدحبس؟🤔🤔🤔 حبس به من میگن که نه خونوادم میتونه بیاد نه خودم میتونم زیادبرم

تو خونه ام همیشه، نمیتونم برم بیرون،هر روز. مهمون داری هم سخته خب،از شنبه تا به الان هر روز مهمون

زن دوم نگیرین، یا زن دوم شمارو می‌کشه ، یا شما زن دوم رو میکشین ، یا زن اول هر جفتتون رو میکشه   
اهان خیلی بده این مدلی ان شاء الله تغییر کنه

خیلی بده عزیرم

محتاجم به دعا❤

🌷دلم برای خانه ی پدری ام تنگ شده• جایی که شیطنت هام خریدار دارد .• جایی که همه چیز برای حالِ خوب داشتن فراهم است ...• جایی که همیشه در آن بچه ام ، و بچگی کردنم جرم نیست،که اگر ناز کنم ..که پدر و مادرم، می خندند ، و نوازشم می کنند.• جایی که خوش طعم ترین غذاها وجود دارد..و هرچه خواستی نمی گویند خودت آماده کن !همه چیز بدونِ هیچ منتی مهیاست • آنجا که حتی مزه ی نان و ماستش هزار بار از پیتزا پپرونیِ بالای شهرِ اینجا بهتر است ...•  جایی که هر صبح ، بوی عطر گلدان های مادر مشام را می نوازد و صدایِ غُل غلِ سماورش ، حالِ آدم را جا می آورد • جایی که خواب های از سرِ صبح تا لنگ ظهر ؛ عجیب ، در آن می چسبد • که اگر آدم از سردیِ اولِ صبح ها چنبره زد ، کسی هست که با تمامِ عشق ، پتو رویش بیاندازد..و خوابِ شبها ، هیچ نگرانی و ترسی ندارد. جایی که تماشای برنامه کودک از نوع نوستالژی ، بیشتر از نوشیدنی های انرژی زا ، به آدم انرژی می دهد• آنجا که جنسِ قربان صدقه هایش فرق داد!من دلم همین گوشه از دنیا را تا ابد میخواهد.کنارِ پدر و مادری که از لبخندشان ؛تمام باورهایِ مرده ام جان بگیرند !🌷
8

چقدسخت..هیچ تنوعی ای نداری اینجوری..روشون میشه هرهفته بیان اخه؟😐خودت دعوتشون میکنی؟یاخودشون میان؟

روزی میرسدکه مردکوچک من🧒بزرگ مردی میشود👨‍💼که برای نگریستن به چهره ماه مردانه اش بایدسربالاکنم😍😘
تو خونه ام همیشه، نمیتونم برم بیرون،هر روز. مهمون داری هم سخته خب،از شنبه تا به الان هر روز مهمون

درسته اونجوری هم سخته

ولی بهشون بگو نیستم یا بگو ی روز خاص همشون بیان

ولی خداروشکر کن که شوهرت به رفت وآمدو این چیزا سخت نمیگیره 


🌷دلم برای خانه ی پدری ام تنگ شده• جایی که شیطنت هام خریدار دارد .• جایی که همه چیز برای حالِ خوب داشتن فراهم است ...• جایی که همیشه در آن بچه ام ، و بچگی کردنم جرم نیست،که اگر ناز کنم ..که پدر و مادرم، می خندند ، و نوازشم می کنند.• جایی که خوش طعم ترین غذاها وجود دارد..و هرچه خواستی نمی گویند خودت آماده کن !همه چیز بدونِ هیچ منتی مهیاست • آنجا که حتی مزه ی نان و ماستش هزار بار از پیتزا پپرونیِ بالای شهرِ اینجا بهتر است ...•  جایی که هر صبح ، بوی عطر گلدان های مادر مشام را می نوازد و صدایِ غُل غلِ سماورش ، حالِ آدم را جا می آورد • جایی که خواب های از سرِ صبح تا لنگ ظهر ؛ عجیب ، در آن می چسبد • که اگر آدم از سردیِ اولِ صبح ها چنبره زد ، کسی هست که با تمامِ عشق ، پتو رویش بیاندازد..و خوابِ شبها ، هیچ نگرانی و ترسی ندارد. جایی که تماشای برنامه کودک از نوع نوستالژی ، بیشتر از نوشیدنی های انرژی زا ، به آدم انرژی می دهد• آنجا که جنسِ قربان صدقه هایش فرق داد!من دلم همین گوشه از دنیا را تا ابد میخواهد.کنارِ پدر و مادری که از لبخندشان ؛تمام باورهایِ مرده ام جان بگیرند !🌷

بگو فلان کلاس رو ثبت نام کردم زیاد خونه نیستم از این به بعد همه فلان روز خونه ما !دو سه هفته که دعوت کنی عادت میکنن که اینم البته خودش یه مشکل دیگه اس

  

میشه لطفا واسه شادی روح مامانم صلوات بفرستین  فاطمه در راه رسیدن به سلطنت!  
چقدسخت..هیچ تنوعی ای نداری اینجوری..روشون میشه هرهفته بیان اخه؟😐خودت دعوتشون میکنی؟یاخودشون میان؟

دسترسی خونه ام خیلی خوبه،نزدیک محل کار خواهرام که پرستارن و. اون یکی که حسابداره، خونه مامان بابام دوره

نزدیک محل کار بابام، نزدیک بیمارستان و جاهای دیگه،برای همین بیشتر خانواده هر روز خونه منن

زن دوم نگیرین، یا زن دوم شمارو می‌کشه ، یا شما زن دوم رو میکشین ، یا زن اول هر جفتتون رو میکشه   
دسترسی خونه ام خیلی خوبه،نزدیک محل کار خواهرام که پرستارن و. اون یکی که حسابداره، خونه مامان بابام د ...

خدابهت صبربده منک بودم خسته میشدم بااین اوضاع اقتصادی..البته منظورم این نیست اوضاعتون بده کلی میگم

روزی میرسدکه مردکوچک من🧒بزرگ مردی میشود👨‍💼که برای نگریستن به چهره ماه مردانه اش بایدسربالاکنم😍😘
1432
درسته اونجوری هم سخته ولی بهشون بگو نیستم یا بگو ی روز خاص همشون بیان ولی خداروشکر کن که شوهرت به ...

شوهرم کلا ب هیچی سخت نمیگیره،ولی خب این هفته کلا پامو بیرون نذاشتم،در حالی که از صبح با شوهرم که میره سرکار میرم بیرون،شبم میاد دنبالم برمیگردیم خونه

زن دوم نگیرین، یا زن دوم شمارو می‌کشه ، یا شما زن دوم رو میکشین ، یا زن اول هر جفتتون رو میکشه   
بگو فلان کلاس رو ثبت نام کردم زیاد خونه نیستم از این به بعد همه فلان روز خونه ما !دو سه هفته که دعوت ...

به نیت مهمونی نمیان،بیشتر میان استراحت،یا اگه فردا کار مهم مثل جلسه یا وقت دکتر داشته باشن،که به موقع برسن و نزدیک شون باشه

اگع به نیت مهمونی بود یع کاریش میکردم

زن دوم نگیرین، یا زن دوم شمارو می‌کشه ، یا شما زن دوم رو میکشین ، یا زن اول هر جفتتون رو میکشه   
شوهرم کلا ب هیچی سخت نمیگیره،ولی خب این هفته کلا پامو بیرون نذاشتم،در حالی که از صبح با شوهرم که میر ...

میدونی اصلا بنده ای وجود نداره که بدون مشکل باشه

حالا من برعکس تو خانوادم رودرواسی دارن ولی شوهرم سختگیر اینجوری برا منم سخته بهشون میگم خودتون پاشید بیاید شوهرم بدعادت نشه ولی نمیان😥😥😥

🌷دلم برای خانه ی پدری ام تنگ شده• جایی که شیطنت هام خریدار دارد .• جایی که همه چیز برای حالِ خوب داشتن فراهم است ...• جایی که همیشه در آن بچه ام ، و بچگی کردنم جرم نیست،که اگر ناز کنم ..که پدر و مادرم، می خندند ، و نوازشم می کنند.• جایی که خوش طعم ترین غذاها وجود دارد..و هرچه خواستی نمی گویند خودت آماده کن !همه چیز بدونِ هیچ منتی مهیاست • آنجا که حتی مزه ی نان و ماستش هزار بار از پیتزا پپرونیِ بالای شهرِ اینجا بهتر است ...•  جایی که هر صبح ، بوی عطر گلدان های مادر مشام را می نوازد و صدایِ غُل غلِ سماورش ، حالِ آدم را جا می آورد • جایی که خواب های از سرِ صبح تا لنگ ظهر ؛ عجیب ، در آن می چسبد • که اگر آدم از سردیِ اولِ صبح ها چنبره زد ، کسی هست که با تمامِ عشق ، پتو رویش بیاندازد..و خوابِ شبها ، هیچ نگرانی و ترسی ندارد. جایی که تماشای برنامه کودک از نوع نوستالژی ، بیشتر از نوشیدنی های انرژی زا ، به آدم انرژی می دهد• آنجا که جنسِ قربان صدقه هایش فرق داد!من دلم همین گوشه از دنیا را تا ابد میخواهد.کنارِ پدر و مادری که از لبخندشان ؛تمام باورهایِ مرده ام جان بگیرند !🌷
میدونی اصلا بنده ای وجود نداره که بدون مشکل باشه حالا من برعکس تو خانوادم رودرواسی دارن ولی شوهرم س ...

مشکل شما هم خیلی سخته،نمیشه یه مدت خودت بری بیرون بگردی به خانوادت سر بزنی، و قبل ساعت هفت خونه باشی؟

شوهرتم بدعادت شده به حرفش گوش میکنی

زن دوم نگیرین، یا زن دوم شمارو می‌کشه ، یا شما زن دوم رو میکشین ، یا زن اول هر جفتتون رو میکشه   

من چی بگم که دوستهای شوهرم همیشه اینجا هستن و برادر شوهرام بامن هستن ماهی یک بار اگه بیرون ببین یا نه اصلا جای نمیرم نه شوهرم من میبره دست تنها همه کار هارو میکنم قدرنشناس هم هستن😔😔

1628
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1606
1638
1633
1479
1426
1640
1617
1623
1646
پربازدیدترین تاپیک های امروز
1636
1462
29
1642
داغ ترین های تاپیک های امروز