1600
1541
عنوان

مامان باردار یلحظه بیان توروخدا

84 بازدید | 23 پست

داشتم ظرف میشستم .آخربود حدوا بیست دقیقه ای میشد. یهویی چشام سیاهی رفت . دست پام شل  شد افتادم حالت تهوع گرفتم‌. مثل حالت افت فشار چکار کنم .برم دکتر .۲۵ هفته هستم

خسته از همه ی آدما . ونیاز مند بهشون. فقط دخترام  

عزیزم چرا این همه مدت سرپا وایمیسی؟؟؟قندت افتاده برو ی خرمایی چیزی بخور دراز بکش

فقط 12 هفته و 6 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
#از تروریست دفاع نکنیم.                                       بیرون بودن زلف زنان ایل جزیی از پوشش زیبایشان است و هیچ مرد اصیل قشقایی وبختیاری به زلف زنان ایل توجهی نمیکند.همانگونه که مردان شالیکار به ساق برهنه زنان شالیکار بی اعتنا اند.گرگ اگر هوس گوشت کند، پوست شکار برایش مهم نیست..حجاب باید باطنی باشد نه ظاهری.از نسل آلودهء من گذشت. .به فرزندان خود خوب دیدن را بیاموزید ..👍🏻👍🏻.برای بعضیا نمیشه اسم انسان گذاشت چ برسه مذهبی...توهم بددردیه(😂😂)دین داعشی ن اسلامی خب....🤗😉

خانم ها اگر کسی دنبال دکتر نازایی خاذق و خوب میگرده 

ما کمکتون می کنیم ، یا اگه دنبال اهدای تخمک هستن

هم میتونید با این شماره تماس بگیرید09122770014

یا اینستا ما رو دنبال کنید

1546
عزیزم چرا این همه مدت سرپا وایمیسی؟؟؟قندت افتاده برو ی خرمایی چیزی بخور دراز بکش

خوردم بهتر شدم ولی همچنان دست پاهام شله 

خسته از همه ی آدما . ونیاز مند بهشون. فقط دخترام  
خوردم بهتر شدم ولی همچنان دست پاهام شله 

دیگه از این حرکتا نزن لطفا

بپر ی فشارتم بگیر ی صدای قلبشم بشنو خیالت راحت بشه

فقط 12 هفته و 6 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
#از تروریست دفاع نکنیم.                                       بیرون بودن زلف زنان ایل جزیی از پوشش زیبایشان است و هیچ مرد اصیل قشقایی وبختیاری به زلف زنان ایل توجهی نمیکند.همانگونه که مردان شالیکار به ساق برهنه زنان شالیکار بی اعتنا اند.گرگ اگر هوس گوشت کند، پوست شکار برایش مهم نیست..حجاب باید باطنی باشد نه ظاهری.از نسل آلودهء من گذشت. .به فرزندان خود خوب دیدن را بیاموزید ..👍🏻👍🏻.برای بعضیا نمیشه اسم انسان گذاشت چ برسه مذهبی...توهم بددردیه(😂😂)دین داعشی ن اسلامی خب....🤗😉

قند خونت افتاده چیزی نیس منم اینجوری میشم سعی کن بیشتر استراحت کنی

فقط 3 هفته و 2 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
برای ۱۰ثانیه بخون فکر کن!شمر کیه؟!شمر جانباز جنگ صفینه ،۱۳ بار پای پیاده مکه رفته،یه نماز قضا هم نداشته،جانماز اب کشی هم بوده ک اگر میدیدیش میگفتی این پسر پیامبره!                                           حر کیه؟!حر تو عمرش یه رکعت نماز نخونده همون ک آب و بست رو امام حسین همون ک راهو بست نزاشت اقا مسیرشو عوض کنه از اون لاتای اون دوران!                   شمر برا لحظه ای فکر نکردن ب منفی بی نهایت بد رسید حر برا لحظه ای فکر کردن ب مثبت بی نهایت خوب !اینو میگم برای اینکه ؛ نه از نمازو روزه و عباداتت مغرور شو نه ب خاطر گناهانت نا امیدشو!!کی میدونه شاید همون ک از نظر تو بده،  علم دار امام زمان شد من و توی دیندار شمشیر ب دست جلو اقاایستادیم!کی میدونه!فکر کن
1432
نمیدونم اول بارداری آزمایش دادم گفت کم خونی نداری فقط مولتی ویتامین داد . .

منم نداشتم ولی این ازمایش اخرم ی کم خونی خفیف داشتم. سر پا ک خیلی وامیسم چشام سیاهی میره و تهوع میگیرم دست و پامم گز گز می کنه. حتما برو دکتر 

فقط 5 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
دیگه از این حرکتا نزن لطفا بپر ی فشارتم بگیر ی صدای قلبشم بشنو خیالت راحت بشه

اره .چکار کنم خواهر . سه روز شسته نشده . شوهرم مریضه . چاره ای نبود

خسته از همه ی آدما . ونیاز مند بهشون. فقط دخترام  
اره .چکار کنم خواهر . سه روز شسته نشده . شوهرم مریضه . چاره ای نبود

خب قشنگم پشت هم نمیشیتی هر پنج دقیقه وامیسدی استراحت میکردی دوباره شروع میکردی

دیگه از این کارا نکن بارداریا مثل قدیم نیس خیلی باید مواظب باشی

فقط 12 هفته و 6 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
#از تروریست دفاع نکنیم.                                       بیرون بودن زلف زنان ایل جزیی از پوشش زیبایشان است و هیچ مرد اصیل قشقایی وبختیاری به زلف زنان ایل توجهی نمیکند.همانگونه که مردان شالیکار به ساق برهنه زنان شالیکار بی اعتنا اند.گرگ اگر هوس گوشت کند، پوست شکار برایش مهم نیست..حجاب باید باطنی باشد نه ظاهری.از نسل آلودهء من گذشت. .به فرزندان خود خوب دیدن را بیاموزید ..👍🏻👍🏻.برای بعضیا نمیشه اسم انسان گذاشت چ برسه مذهبی...توهم بددردیه(😂😂)دین داعشی ن اسلامی خب....🤗😉
1396
اوکی دکتر نگفت کم خونی دارین؟

نه ازمایشام خوبه

فقط 3 هفته و 2 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
برای ۱۰ثانیه بخون فکر کن!شمر کیه؟!شمر جانباز جنگ صفینه ،۱۳ بار پای پیاده مکه رفته،یه نماز قضا هم نداشته،جانماز اب کشی هم بوده ک اگر میدیدیش میگفتی این پسر پیامبره!                                           حر کیه؟!حر تو عمرش یه رکعت نماز نخونده همون ک آب و بست رو امام حسین همون ک راهو بست نزاشت اقا مسیرشو عوض کنه از اون لاتای اون دوران!                   شمر برا لحظه ای فکر نکردن ب منفی بی نهایت بد رسید حر برا لحظه ای فکر کردن ب مثبت بی نهایت خوب !اینو میگم برای اینکه ؛ نه از نمازو روزه و عباداتت مغرور شو نه ب خاطر گناهانت نا امیدشو!!کی میدونه شاید همون ک از نظر تو بده،  علم دار امام زمان شد من و توی دیندار شمشیر ب دست جلو اقاایستادیم!کی میدونه!فکر کن
منم نداشتم ولی این ازمایش اخرم ی کم خونی خفیف داشتم. سر پا ک خیلی وامیسم چشام سیاهی میره و تهوع میگی ...

رفتم دوسه روز بیش فرودین داد ولی هنوز ملتی ویتامینم تموم نشده خودش گفت اون تموم شد اینو بخور فکنم . همونه .اره؟

خسته از همه ی آدما . ونیاز مند بهشون. فقط دخترام  
خب قشنگم پشت هم نمیشیتی هر پنج دقیقه وامیسدی استراحت میکردی دوباره شروع میکردی دیگه از این کارا نکن ...

اره باید همین کار میکردم. خیرگی کردم. سنگین شدم. مرسی از راهنماییت ❤

خسته از همه ی آدما . ونیاز مند بهشون. فقط دخترام  
اره باید همین کار میکردم. خیرگی کردم. سنگین شدم. مرسی از راهنماییت ❤

قربونت چیزی نیست نگران نباش

مواظب فسقلیمونم باش❤️

فقط 12 هفته و 6 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
#از تروریست دفاع نکنیم.                                       بیرون بودن زلف زنان ایل جزیی از پوشش زیبایشان است و هیچ مرد اصیل قشقایی وبختیاری به زلف زنان ایل توجهی نمیکند.همانگونه که مردان شالیکار به ساق برهنه زنان شالیکار بی اعتنا اند.گرگ اگر هوس گوشت کند، پوست شکار برایش مهم نیست..حجاب باید باطنی باشد نه ظاهری.از نسل آلودهء من گذشت. .به فرزندان خود خوب دیدن را بیاموزید ..👍🏻👍🏻.برای بعضیا نمیشه اسم انسان گذاشت چ برسه مذهبی...توهم بددردیه(😂😂)دین داعشی ن اسلامی خب....🤗😉
رفتم دوسه روز بیش فرودین داد ولی هنوز ملتی ویتامینم تموم نشده خودش گفت اون تموم شد اینو بخور فکنم . ...

بنظرم ازمایشتو تکرار کن برای کم خونی ب دکترت هم بگو. معمولا فیفول میدن. من از اول بارداریم روزی یکی میخودم ولی این اخریا ک کم خونی خفیف تشخیص داد  روزی دوتا میخورم 

فقط 5 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
1578
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1599
1590
1550
1588
1479
1426
1593
1587
1506
1439
پربازدیدترین تاپیک های امروز
224
1583
1594
29