1954
1955

اونایی که موبوپلاس نصب کردین تاحالا...

اولش که نصب میکنین همه جورکاناال خودبه خودمیاد وخودش عکس هاو فیلماروخودبخودبازمیکنه؟؟؟؟

توروخدابگین واسم....

خانوما هیچ میدونستین نی نی من خیلی ناز داره...من و باباییش باید کلی منتشو بکشیم تا بیاد تودل مامان جونش...اشکالی نداره مامانی میبینی نازکش داری،نازمیکنی دیگه...ولی بفکر اشکای مامان هم باش که یوقت تموم نشه...بفکر طاقت باباهم باش که یوقت سرنره...من خیلی بی صبرانه منتظر قلب کوچولوت هستم تا دروجودم بتپه❤️🌹

آره میاد

از همه ممنووونم.با صلواتای شما شدم خانم خونه خودم     به زودی در این مکان تیکر بارداری نصب میگردد  ..البته...با صلوات شما که انشالله خدا تو این دنیا و اون دنیا به حق جدم فاطمه زهرا یار و یاورتون باشه     دختر آینده مو نذر فاطمه زهرا کردم  پسرمو نذر پدرشون رسول خدا(ص)  به طرز عجیبی به خدا امید دارم و این حالمو خوب میکنه💚

آیا می‌دانید در هفته ۳۶ بارداری باید برای ذخیره خون بندناف نوزادتان ثبت‌نام کنید؟!

آره میاد

شماموبوپلاس داشتی میشه توضیح بدی....؟؟؟

خانوما هیچ میدونستین نی نی من خیلی ناز داره...من و باباییش باید کلی منتشو بکشیم تا بیاد تودل مامان جونش...اشکالی نداره مامانی میبینی نازکش داری،نازمیکنی دیگه...ولی بفکر اشکای مامان هم باش که یوقت تموم نشه...بفکر طاقت باباهم باش که یوقت سرنره...من خیلی بی صبرانه منتظر قلب کوچولوت هستم تا دروجودم بتپه❤️🌹
1965

یه سری کانالای تبلیغاتی اینا اومدش برا من

از همه ممنووونم.با صلواتای شما شدم خانم خونه خودم     به زودی در این مکان تیکر بارداری نصب میگردد  ..البته...با صلوات شما که انشالله خدا تو این دنیا و اون دنیا به حق جدم فاطمه زهرا یار و یاورتون باشه     دختر آینده مو نذر فاطمه زهرا کردم  پسرمو نذر پدرشون رسول خدا(ص)  به طرز عجیبی به خدا امید دارم و این حالمو خوب میکنه💚
شماموبوپلاس داشتی میشه توضیح بدی....؟؟؟

اولش نصب کنی خودکار کانالای مثبت۱۸ تبلیغی اینا میاد خودش نگران نباش

از همه ممنووونم.با صلواتای شما شدم خانم خونه خودم     به زودی در این مکان تیکر بارداری نصب میگردد  ..البته...با صلوات شما که انشالله خدا تو این دنیا و اون دنیا به حق جدم فاطمه زهرا یار و یاورتون باشه     دختر آینده مو نذر فاطمه زهرا کردم  پسرمو نذر پدرشون رسول خدا(ص)  به طرز عجیبی به خدا امید دارم و این حالمو خوب میکنه💚
یه سری کانالای تبلیغاتی اینا اومدش برا من

بازکردن فیلم وعکس چی

خانوما هیچ میدونستین نی نی من خیلی ناز داره...من و باباییش باید کلی منتشو بکشیم تا بیاد تودل مامان جونش...اشکالی نداره مامانی میبینی نازکش داری،نازمیکنی دیگه...ولی بفکر اشکای مامان هم باش که یوقت تموم نشه...بفکر طاقت باباهم باش که یوقت سرنره...من خیلی بی صبرانه منتظر قلب کوچولوت هستم تا دروجودم بتپه❤️🌹

کلا یه کارایی میکنن ک طرف ناخواسته همه کانالی میبرن.من چندبار از کانالای مختلف لِفت دادم بازم ک میرم میبینم کانالای جدید اومده

و اگر تنظیمات رو درست نکنی عکس و فیام و گیفت رو ناخاسته باز مکنه و الکی نتت هدر میره

دوستم برای خونه دارشدنم یه صلوات میفرستی🤗😍🌺
1967
بازکردن فیلم وعکس چی

بعله اولش رو دانلود خودکاره بری کانالش رو پست بزنی نزنی باز میشه

از همه ممنووونم.با صلواتای شما شدم خانم خونه خودم     به زودی در این مکان تیکر بارداری نصب میگردد  ..البته...با صلوات شما که انشالله خدا تو این دنیا و اون دنیا به حق جدم فاطمه زهرا یار و یاورتون باشه     دختر آینده مو نذر فاطمه زهرا کردم  پسرمو نذر پدرشون رسول خدا(ص)  به طرز عجیبی به خدا امید دارم و این حالمو خوب میکنه💚
اولش نصب کنی خودکار کانالای مثبت۱۸ تبلیغی اینا میاد خودش نگران نباش

بخدا این چیزا خط قرمز منن....مارابطمون خوب بود تااینکه دیشب توحافظه دستگاهش ازاون فیلما دیدم....بخدا تپش قلب گرفتم

خانوما هیچ میدونستین نی نی من خیلی ناز داره...من و باباییش باید کلی منتشو بکشیم تا بیاد تودل مامان جونش...اشکالی نداره مامانی میبینی نازکش داری،نازمیکنی دیگه...ولی بفکر اشکای مامان هم باش که یوقت تموم نشه...بفکر طاقت باباهم باش که یوقت سرنره...من خیلی بی صبرانه منتظر قلب کوچولوت هستم تا دروجودم بتپه❤️🌹
بخدا این چیزا خط قرمز منن....مارابطمون خوب بود تااینکه دیشب توحافظه دستگاهش ازاون فیلما دیدم....بخدا ...

پاک کن تنظیمات تل رو هم‌درست کن چیزی‌نیس☺

باز ۲روز بعد اگه بودش اونموقع حق داری نگران شی

از همه ممنووونم.با صلواتای شما شدم خانم خونه خودم     به زودی در این مکان تیکر بارداری نصب میگردد  ..البته...با صلوات شما که انشالله خدا تو این دنیا و اون دنیا به حق جدم فاطمه زهرا یار و یاورتون باشه     دختر آینده مو نذر فاطمه زهرا کردم  پسرمو نذر پدرشون رسول خدا(ص)  به طرز عجیبی به خدا امید دارم و این حالمو خوب میکنه💚
ولکن بابا چه گیری دادی من خودم به شوهرم میگم دانلود کنه باهم ببینیم    

واقعامن نمیتونم کناربیام....بطور قابل توجهی اعتمادبنفسمو پایین میاره طوری که ازخودم وخودش حالم بهم میخوره

خانوما هیچ میدونستین نی نی من خیلی ناز داره...من و باباییش باید کلی منتشو بکشیم تا بیاد تودل مامان جونش...اشکالی نداره مامانی میبینی نازکش داری،نازمیکنی دیگه...ولی بفکر اشکای مامان هم باش که یوقت تموم نشه...بفکر طاقت باباهم باش که یوقت سرنره...من خیلی بی صبرانه منتظر قلب کوچولوت هستم تا دروجودم بتپه❤️🌹
1974
پاک کن تنظیمات تل رو هم‌درست کن چیزی‌نیس☺ باز ۲روز بعد اگه بودش اونموقع حق داری نگران شی

نمیدونم واقعا ای خدا

خانوما هیچ میدونستین نی نی من خیلی ناز داره...من و باباییش باید کلی منتشو بکشیم تا بیاد تودل مامان جونش...اشکالی نداره مامانی میبینی نازکش داری،نازمیکنی دیگه...ولی بفکر اشکای مامان هم باش که یوقت تموم نشه...بفکر طاقت باباهم باش که یوقت سرنره...من خیلی بی صبرانه منتظر قلب کوچولوت هستم تا دروجودم بتپه❤️🌹
واقعامن نمیتونم کناربیام....بطور قابل توجهی اعتمادبنفسمو پایین میاره طوری که ازخودم وخودش حالم بهم م ...

خب چرا؟!!ببین عزیزم از بین هزاران دختر تورو انتخاب کرده

تو هم زیاد بهش گیر نده 

زیاد گیر بدی مردا زده میشن

برای باردار شدن سوالی داشتین اگه بتونم کمکتون میکنم
خب چرا؟!!ببین عزیزم از بین هزاران دختر تورو انتخاب کرده تو هم زیاد بهش گیر نده  زیاد گیر بدی ...

همه سعیم توجلب توجه اونه....رفتارم ...گفتارم....پوششم...محبتام...همه چیم ....ولی اینجورمسائل حالمو بدمیکنه

خانوما هیچ میدونستین نی نی من خیلی ناز داره...من و باباییش باید کلی منتشو بکشیم تا بیاد تودل مامان جونش...اشکالی نداره مامانی میبینی نازکش داری،نازمیکنی دیگه...ولی بفکر اشکای مامان هم باش که یوقت تموم نشه...بفکر طاقت باباهم باش که یوقت سرنره...من خیلی بی صبرانه منتظر قلب کوچولوت هستم تا دروجودم بتپه❤️🌹
همه ی اونایی ک سرشون اومده هم نمیتونستن کنار بیان بهتره بش فکر نکنی پ خودتم ازار ندی

زمان لازم دارم تاکناربیام اونم طولانی مدت

خانوما هیچ میدونستین نی نی من خیلی ناز داره...من و باباییش باید کلی منتشو بکشیم تا بیاد تودل مامان جونش...اشکالی نداره مامانی میبینی نازکش داری،نازمیکنی دیگه...ولی بفکر اشکای مامان هم باش که یوقت تموم نشه...بفکر طاقت باباهم باش که یوقت سرنره...من خیلی بی صبرانه منتظر قلب کوچولوت هستم تا دروجودم بتپه❤️🌹
1718
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1946

جدیدترین تاپیک های 2 روز گذشته

1763
1933
1956
1872
29
1966
1927
1766
1977
داغ ترین های تاپیک های امروز