1600
1480

بچه ها امسال کی انجام داده سز اختیاری تو کرج؟ دیروز دکترم گفت توبیمارستان کسری انجام نمیدن ...میخوام ببینم اونایی ک انجام دادن چجوری اینکارو کردن ؟ دکتر نامه داد؟ خودشون مشکل داشتن ؟ منظورم بیشتربااوناییه هیچ مشکلی نداشتن اما خودشون خواستن سز بشن و شدن

فقط 13 هفته و 3 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
وقتی همه بگیم مملکت با حرکت من ی نفر درست نمیشه نباید توقعم داشته باشیم ک جهان اول و دوم باشیم ...من اگه اب استفاده نکنم درست میییشه ؟؟؟ من اگه ماشین نخرم درست میشه؟؟؟ من اگه طلا نخرم درست میشه ؟؟؟ من اگه اشغال نریزم محیط زیست مشکلش حل میشه؟ من اگه کتاب بخونم فهم مملکت میره بالا؟؟؟ من ی نفر اگه راهنما بزنم همممه مشکلات راهنمایی رانندگی حل میشه ؟؟؟؟ هممممش همممینجوری حرف میزنیم ...این من منا میلیون ها منه

وای منم لایک کنید😍

فقط 26 هفته و 2 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خدای مهربونم بزرگترین خواسته ام اول ظهور مهدی موعود(عج)💚 بعدشم شنیدن صدای قلبِ نی نی م💚میدونم یه روزی به منم نظر میکنی و میتونم بچه مو بغل بگیرم💚🥰

مامانا اگه دنبال یه آتلیه خوب هستین برای بارداری و نوزادی و غیره ...

ما ینجا کلی دکور قشنگ داریم به ما سر بزنید

1546
سلام از الان زوده دکتر آشنا پیدا کن سزارین میکنه

جودی جون دکتر اشناس..دیروز تو مطب حرف انداختم (بااینکه خودش تو کسری و مریم کرج کار میکنه) گفت سر نمیکنن ...اما بیمارستان نور شهریارو ک اونجام کارمیکنه و گفت ک راحتتر سز میکنن...نمیدونم چرا اینجوری گفت...مگه خود دکتر نمیتونه نامه بده 

فقط 13 هفته و 3 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
وقتی همه بگیم مملکت با حرکت من ی نفر درست نمیشه نباید توقعم داشته باشیم ک جهان اول و دوم باشیم ...من اگه اب استفاده نکنم درست میییشه ؟؟؟ من اگه ماشین نخرم درست میشه؟؟؟ من اگه طلا نخرم درست میشه ؟؟؟ من اگه اشغال نریزم محیط زیست مشکلش حل میشه؟ من اگه کتاب بخونم فهم مملکت میره بالا؟؟؟ من ی نفر اگه راهنما بزنم همممه مشکلات راهنمایی رانندگی حل میشه ؟؟؟؟ هممممش همممینجوری حرف میزنیم ...این من منا میلیون ها منه
جودی جون دکتر اشناس..دیروز تو مطب حرف انداختم (بااینکه خودش تو کسری و مریم کرج کار میکنه) گفت سر نمی ...

مریمو شنیدم براحتی سز نمیکنن اما تو کسری انجام میدن دکتر بخواد

فقط 1 هفته و 3 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خدایا میدانم که میبینی...
جودی جون دکتر اشناس..دیروز تو مطب حرف انداختم (بااینکه خودش تو کسری و مریم کرج کار میکنه) گفت سر نمی ...

چرا عزیزم خیلی راحت میتونه نامه بده.بهش بگو‌من فلان بیمارستان میام .دکترا با بیمارستانی که راحت ترن ترجیح میدن اونجا عمل کنن 

اینا ک دکتر توش کار میکنه دولتیه؟ 

نه عزیزم خصوصین همشون. هم نور شهریار هم کسری و مریم .نورو فوق تخصصیه و خیلی تمیزه ..گفت اونجا عین هتله تمیزو خوب ...(دکترش اشناس الکی تبلیغ جاییو نمیکنه )

فقط 13 هفته و 3 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
وقتی همه بگیم مملکت با حرکت من ی نفر درست نمیشه نباید توقعم داشته باشیم ک جهان اول و دوم باشیم ...من اگه اب استفاده نکنم درست میییشه ؟؟؟ من اگه ماشین نخرم درست میشه؟؟؟ من اگه طلا نخرم درست میشه ؟؟؟ من اگه اشغال نریزم محیط زیست مشکلش حل میشه؟ من اگه کتاب بخونم فهم مملکت میره بالا؟؟؟ من ی نفر اگه راهنما بزنم همممه مشکلات راهنمایی رانندگی حل میشه ؟؟؟؟ هممممش همممینجوری حرف میزنیم ...این من منا میلیون ها منه
8
مریمو شنیدم براحتی سز نمیکنن اما تو کسری انجام میدن دکتر بخواد


اره ...اما میخوام بدونم کسی بودده امسال اونجا سز کرده باشه...هیچکس نیست انگار  بعد شما میدونی کسی ک مشکل سیاتیک وکمردرد داره دکتر نامه میده برای سز یا نه؟

فقط 13 هفته و 3 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
وقتی همه بگیم مملکت با حرکت من ی نفر درست نمیشه نباید توقعم داشته باشیم ک جهان اول و دوم باشیم ...من اگه اب استفاده نکنم درست میییشه ؟؟؟ من اگه ماشین نخرم درست میشه؟؟؟ من اگه طلا نخرم درست میشه ؟؟؟ من اگه اشغال نریزم محیط زیست مشکلش حل میشه؟ من اگه کتاب بخونم فهم مملکت میره بالا؟؟؟ من ی نفر اگه راهنما بزنم همممه مشکلات راهنمایی رانندگی حل میشه ؟؟؟؟ هممممش همممینجوری حرف میزنیم ...این من منا میلیون ها منه
اره ...اما میخوام بدونم کسی بودده امسال اونجا سز کرده باشه...هیچکس نیست انگار   بعد شما میدونی ...

نیگا با نامه دادن دکتر جهت سیاتیک و .... کارت راه نمی افته. چون باید کمیسیون تایید بکنه. 

کمیسیون کاری به اشناتون نداره

اره ...اما میخوام بدونم کسی بودده امسال اونجا سز کرده باشه...هیچکس نیست انگار   بعد شما میدونی ...

فک نکنم ب همین راحتی قبول کنن من ک دکترم پول میحواد

فقط 1 هفته و 3 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خدایا میدانم که میبینی...
چرا عزیزم خیلی راحت میتونه نامه بده.بهش بگو‌من فلان بیمارستان میام .دکترا با بیمارستانی که راحت ترن ...

اوهوم... میگم جودی جان اطلاعات داری کسی ک سیاتیکش درد میکنه و کمر درد داره نامه میدن بهش برای سز؟؟ دکتره چی باید بره اول؟ ارتوپد ستون فقرات مغزو اعصاب؟

فقط 13 هفته و 3 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
وقتی همه بگیم مملکت با حرکت من ی نفر درست نمیشه نباید توقعم داشته باشیم ک جهان اول و دوم باشیم ...من اگه اب استفاده نکنم درست میییشه ؟؟؟ من اگه ماشین نخرم درست میشه؟؟؟ من اگه طلا نخرم درست میشه ؟؟؟ من اگه اشغال نریزم محیط زیست مشکلش حل میشه؟ من اگه کتاب بخونم فهم مملکت میره بالا؟؟؟ من ی نفر اگه راهنما بزنم همممه مشکلات راهنمایی رانندگی حل میشه ؟؟؟؟ هممممش همممینجوری حرف میزنیم ...این من منا میلیون ها منه
فک نکنم ب همین راحتی قبول کنن من ک دکترم پول میحواد

چقد میخواد مثلا؟ یعنی پول میدی بهش نامه مینویشه ک نمیتونی طبیعی زایمان کنی درسته ؟

فقط 13 هفته و 3 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
وقتی همه بگیم مملکت با حرکت من ی نفر درست نمیشه نباید توقعم داشته باشیم ک جهان اول و دوم باشیم ...من اگه اب استفاده نکنم درست میییشه ؟؟؟ من اگه ماشین نخرم درست میشه؟؟؟ من اگه طلا نخرم درست میشه ؟؟؟ من اگه اشغال نریزم محیط زیست مشکلش حل میشه؟ من اگه کتاب بخونم فهم مملکت میره بالا؟؟؟ من ی نفر اگه راهنما بزنم همممه مشکلات راهنمایی رانندگی حل میشه ؟؟؟؟ هممممش همممینجوری حرف میزنیم ...این من منا میلیون ها منه
1563
نیگا با نامه دادن دکتر جهت سیاتیک و .... کارت راه نمی افته. چون باید کمیسیون تایید بکنه.  کمیس ...

فکر کنم اینجوری ک من میرم جلو با کمر دردم کمیسیون تایید کنه  چون هرچی وزنم میره بالاتر دردم بیشترمیشه بعضی وقتا نمیتونم بلند شم تا یواش یواش ول کنه ....لعنت ب کمیسیونو اونایی ک زور کردن واسه طبیعی

فقط 13 هفته و 3 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
وقتی همه بگیم مملکت با حرکت من ی نفر درست نمیشه نباید توقعم داشته باشیم ک جهان اول و دوم باشیم ...من اگه اب استفاده نکنم درست میییشه ؟؟؟ من اگه ماشین نخرم درست میشه؟؟؟ من اگه طلا نخرم درست میشه ؟؟؟ من اگه اشغال نریزم محیط زیست مشکلش حل میشه؟ من اگه کتاب بخونم فهم مملکت میره بالا؟؟؟ من ی نفر اگه راهنما بزنم همممه مشکلات راهنمایی رانندگی حل میشه ؟؟؟؟ هممممش همممینجوری حرف میزنیم ...این من منا میلیون ها منه
چقد میخواد مثلا؟ یعنی پول میدی بهش نامه مینویشه ک نمیتونی طبیعی زایمان کنی درسته ؟

۲ تومن واسه خودش میخواد دیگه نمیدونم میخواد چیکار کنه

فقط 1 هفته و 3 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
خدایا میدانم که میبینی...
فکر کنم اینجوری ک من میرم جلو با کمر دردم کمیسیون تایید کنه   چون هرچی وزنم میره بالاتر دردم ب ...

خدا لعنتشون کنه. همه چی زوره. 

ی چی بگم برا خصوصیا همین که نامه ت رو ببری بعضی از خصوصیا تایید میکنن سخت گیری نمیکنن. 

من بیشتر مد نظر رو دولتی بود حواسم نبود کلا بیمارستانت خصوصیه

۲ تومن واسه خودش میخواد دیگه نمیدونم میخواد چیکار کنه

همونه...اشکال نداره این دکتره من اشناس واسه خودش فک نمیکنم خیلی چیزی بخواد. فقط نمیدونم چرا گفت سز نمیکنن ...خدااا ...باید برم پس ی مغزو اعصاب اشنا پیدا کنم اینجوری نمیشه   هاهاهااهاها

فقط 13 هفته و 3 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
وقتی همه بگیم مملکت با حرکت من ی نفر درست نمیشه نباید توقعم داشته باشیم ک جهان اول و دوم باشیم ...من اگه اب استفاده نکنم درست میییشه ؟؟؟ من اگه ماشین نخرم درست میشه؟؟؟ من اگه طلا نخرم درست میشه ؟؟؟ من اگه اشغال نریزم محیط زیست مشکلش حل میشه؟ من اگه کتاب بخونم فهم مملکت میره بالا؟؟؟ من ی نفر اگه راهنما بزنم همممه مشکلات راهنمایی رانندگی حل میشه ؟؟؟؟ هممممش همممینجوری حرف میزنیم ...این من منا میلیون ها منه
1578
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1599
1510
1550
1588
1426
1479
1593
1594
1506
1587
پربازدیدترین تاپیک های امروز
224
29
1462
داغ ترین های تاپیک های امروز
توسط   tnha_mlika  |  11 ساعت پیش
توسط   missalone  |  8 ساعت پیش