1874
1955

اگرهم بازباشه نمیتونی برید

خونتون کجاست

اصلا ماشین نیست

السلام علیک یاابا عبدالله حسین‏ علیه السلام زنده جاویدی است که هر سال، دوباره شهید می‏شود و همگان را به یاری جبهه حق زمان خود، دعوت می‏کند …… دکتر علی شریعتی