1464
1411
عنوان

شربت گرایپ میکسچر

358 بازدید | 57 پست

سلام مامانا پسرم ۳۱ روزشه کولیک و دلدرد داره تغذیه رو رعایت میکنم چیرای نفاخ نمیخورم اروغشم میگیرم همش دکترهم بهش شربت کولیف داد بهترنشد کولیکز دادیم خوب نشد ترنجبین دادم مدفوعش خیلی شد دیگه ندادم چون نفخش برطرف نشد.دیشب شربت گرایپ میکسچر خریدم از داروخونه از وقتی این شربت بهش دادم پی پی نکرده میخوام بدونم این شربت یبوست میاره؟اگه یبوستش واس همین قطعش کنم.

خدای خوبم خدای عزیزم‌،ممنون بابت لطفی که درحقم‌کردی و منو لایق مادرشدن دونستی وپسرناز منو کارن قشنگموبه سلامت گذاشتی تو بغلم😘

نه یبوست نمیاره

شربتشربت دایمکیتون بده عالیه

کولیک اید هم خوبه

خاطره زایمانمبچه عجیب ترین موجود دنیاست...می اید،مادرت میکند،عاشقت میکند،رنجی ابدی را دروجودت میکارد،تا اخرین لحظه عمر عاشق نگهت میدارد  وتمام...! بگمانم مادر بودن یک نوع دیوانگی ست، وقتی مادر میشوی رنجی ابدی سراغت می اید، رنجی نشات گرفته از عشق..،مادر که میشوی میخواهی جهان را برای فرزندت ارام کنی،میخواهی بهترین هارا از ان او کنی،وقتی می خزد،چهاردست وپامیرود،راه میرود ومیدود،توفقط تماشایش میکنی وقلبت برایش تند میتپد..❤از دردش نفست میگیرد روحت از بیماری اش زخم میشود،مادر که میشوی دیگر هیچ چیز جهان مثل قبل نخواهد بود،مادر که میشوی کس دیگری میشوی کسی که وجودش پر از عشق وجنون ودیوانگی است...
نه یبوست نمیاره شربتشربت دایمکیتون بده عالیه کولیک اید هم خوبه


دایمیکتون سریع خوب میکنه با مثل همیناهست بیفایده بیست روزه دارم کولیکز و کولیفت میدم بیفایده شبا بیقرار بچه

خدای خوبم خدای عزیزم‌،ممنون بابت لطفی که درحقم‌کردی و منو لایق مادرشدن دونستی وپسرناز منو کارن قشنگموبه سلامت گذاشتی تو بغلم😘

فقط دایمیتکون بده من پسرم 11 شب تا11صبح گریه میکرد دکتر براش نوشت نمیگم خوب شد ولی بهتر شد

فقط 34 هفته و 2 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
سکوت گورستان را می شنوی دنیا ارزش دل شکستن ندارد

مامان خوشلا اگردنبال یه آتلیه متفاوت و هیجان انگیز 

با کلی کارای خاص هستین حتما یه سر به ما بزنید


دایمیکتون سریع خوب میکنه با مثل همیناهست بیفایده بیست روزه دارم کولیکز و کولیفت میدم بیفایده شبا بیق ...

نه من همه جورشو امتهان کردم فقط دایمکیتون وکولیک اید خوب بودن

حتی میکسنجر هم اثر نکرد اصلا

خاطره زایمانمبچه عجیب ترین موجود دنیاست...می اید،مادرت میکند،عاشقت میکند،رنجی ابدی را دروجودت میکارد،تا اخرین لحظه عمر عاشق نگهت میدارد  وتمام...! بگمانم مادر بودن یک نوع دیوانگی ست، وقتی مادر میشوی رنجی ابدی سراغت می اید، رنجی نشات گرفته از عشق..،مادر که میشوی میخواهی جهان را برای فرزندت ارام کنی،میخواهی بهترین هارا از ان او کنی،وقتی می خزد،چهاردست وپامیرود،راه میرود ومیدود،توفقط تماشایش میکنی وقلبت برایش تند میتپد..❤از دردش نفست میگیرد روحت از بیماری اش زخم میشود،مادر که میشوی دیگر هیچ چیز جهان مثل قبل نخواهد بود،مادر که میشوی کس دیگری میشوی کسی که وجودش پر از عشق وجنون ودیوانگی است...
1436
فقط دایمیتکون بده من پسرم 11 شب تا11صبح گریه میکرد دکتر براش نوشت نمیگم خوب شد ولی بهتر شد

عه پس امشب بخرمش واسش

خدای خوبم خدای عزیزم‌،ممنون بابت لطفی که درحقم‌کردی و منو لایق مادرشدن دونستی وپسرناز منو کارن قشنگموبه سلامت گذاشتی تو بغلم😘
نه من همه جورشو امتهان کردم فقط دایمکیتون وکولیک اید خوب بودن حتی میکسنجر هم اثر نکرد اصلا

تاکی می نیتون این بیقراریارو داشت؟

خدای خوبم خدای عزیزم‌،ممنون بابت لطفی که درحقم‌کردی و منو لایق مادرشدن دونستی وپسرناز منو کارن قشنگموبه سلامت گذاشتی تو بغلم😘
تاکی می نیتون این بیقراریارو داشت؟

تاپنج ماهگی.بچه شما چند ماهشه؟

خاطره زایمانمبچه عجیب ترین موجود دنیاست...می اید،مادرت میکند،عاشقت میکند،رنجی ابدی را دروجودت میکارد،تا اخرین لحظه عمر عاشق نگهت میدارد  وتمام...! بگمانم مادر بودن یک نوع دیوانگی ست، وقتی مادر میشوی رنجی ابدی سراغت می اید، رنجی نشات گرفته از عشق..،مادر که میشوی میخواهی جهان را برای فرزندت ارام کنی،میخواهی بهترین هارا از ان او کنی،وقتی می خزد،چهاردست وپامیرود،راه میرود ومیدود،توفقط تماشایش میکنی وقلبت برایش تند میتپد..❤از دردش نفست میگیرد روحت از بیماری اش زخم میشود،مادر که میشوی دیگر هیچ چیز جهان مثل قبل نخواهد بود،مادر که میشوی کس دیگری میشوی کسی که وجودش پر از عشق وجنون ودیوانگی است...
تاپنج ماهگی.بچه شما چند ماهشه؟

وای پنج‌ماه.بالانوشتم ۳۱ روز

خدای خوبم خدای عزیزم‌،ممنون بابت لطفی که درحقم‌کردی و منو لایق مادرشدن دونستی وپسرناز منو کارن قشنگموبه سلامت گذاشتی تو بغلم😘
تاپنج ماهگی.بچه شما چند ماهشه؟

یعنی تاپنج ماهگی هرشب شما بیداربودین باهاش؟

خدای خوبم خدای عزیزم‌،ممنون بابت لطفی که درحقم‌کردی و منو لایق مادرشدن دونستی وپسرناز منو کارن قشنگموبه سلامت گذاشتی تو بغلم😘
1334
یعنی تاپنج ماهگی هرشب شما بیداربودین باهاش؟

من تا 6ماه الان 16ماهشه هنوزم بعضی شبا دلمو خون میکنه خیلی سخته

فقط 34 هفته و 2 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
سکوت گورستان را می شنوی دنیا ارزش دل شکستن ندارد
یعنی تاپنج ماهگی هرشب شما بیداربودین باهاش؟

نه مال دختر من بعد از ظهرساعت چهار شروع میشد تاساعت دوازده ویک

خاطره زایمانمبچه عجیب ترین موجود دنیاست...می اید،مادرت میکند،عاشقت میکند،رنجی ابدی را دروجودت میکارد،تا اخرین لحظه عمر عاشق نگهت میدارد  وتمام...! بگمانم مادر بودن یک نوع دیوانگی ست، وقتی مادر میشوی رنجی ابدی سراغت می اید، رنجی نشات گرفته از عشق..،مادر که میشوی میخواهی جهان را برای فرزندت ارام کنی،میخواهی بهترین هارا از ان او کنی،وقتی می خزد،چهاردست وپامیرود،راه میرود ومیدود،توفقط تماشایش میکنی وقلبت برایش تند میتپد..❤از دردش نفست میگیرد روحت از بیماری اش زخم میشود،مادر که میشوی دیگر هیچ چیز جهان مثل قبل نخواهد بود،مادر که میشوی کس دیگری میشوی کسی که وجودش پر از عشق وجنون ودیوانگی است...
وای پنج‌ماه.بالانوشتم ۳۱ روز

حالا حالا ها کار داری

خاطره زایمانمبچه عجیب ترین موجود دنیاست...می اید،مادرت میکند،عاشقت میکند،رنجی ابدی را دروجودت میکارد،تا اخرین لحظه عمر عاشق نگهت میدارد  وتمام...! بگمانم مادر بودن یک نوع دیوانگی ست، وقتی مادر میشوی رنجی ابدی سراغت می اید، رنجی نشات گرفته از عشق..،مادر که میشوی میخواهی جهان را برای فرزندت ارام کنی،میخواهی بهترین هارا از ان او کنی،وقتی می خزد،چهاردست وپامیرود،راه میرود ومیدود،توفقط تماشایش میکنی وقلبت برایش تند میتپد..❤از دردش نفست میگیرد روحت از بیماری اش زخم میشود،مادر که میشوی دیگر هیچ چیز جهان مثل قبل نخواهد بود،مادر که میشوی کس دیگری میشوی کسی که وجودش پر از عشق وجنون ودیوانگی است...
حالا حالا ها کار داری

وای خدای من😭😭😭

خدای خوبم خدای عزیزم‌،ممنون بابت لطفی که درحقم‌کردی و منو لایق مادرشدن دونستی وپسرناز منو کارن قشنگموبه سلامت گذاشتی تو بغلم😘
نه مال دختر من بعد از ظهرساعت چهار شروع میشد تاساعت دوازده ویک

مال پسرمن از دوشب تا پنج صبح

خدای خوبم خدای عزیزم‌،ممنون بابت لطفی که درحقم‌کردی و منو لایق مادرشدن دونستی وپسرناز منو کارن قشنگموبه سلامت گذاشتی تو بغلم😘
1474
من تا 6ماه الان 16ماهشه هنوزم بعضی شبا دلمو خون میکنه خیلی سخته

اره خیلی یخته خیلی منم سزارین شدم خودم خستم حالم زیادخوب نیست استراحت کافی ندارم شوهرمم بیچاره روزا مغازست شبا بچه داری کلافه سدیم

خدای خوبم خدای عزیزم‌،ممنون بابت لطفی که درحقم‌کردی و منو لایق مادرشدن دونستی وپسرناز منو کارن قشنگموبه سلامت گذاشتی تو بغلم😘
اره خیلی یخته خیلی منم سزارین شدم خودم خستم حالم زیادخوب نیست استراحت کافی ندارم شوهرمم بیچاره روزا ...

منم سزارین بودم بعضی وقتا بلند میکردم میکدبوندمش رو تخت خب خسته میشه آدم منم هیچکی نداشتم کمکم 

فقط 34 هفته و 2 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
سکوت گورستان را می شنوی دنیا ارزش دل شکستن ندارد
منم سزارین بودم بعضی وقتا بلند میکردم میکدبوندمش رو تخت خب خسته میشه آدم منم هیچکی نداشتم کمکم  


بچه رو😔😔منم‌گاهی عصبی میشم شبا واس شوهرم دادمیزنم دیشب جیغ زددددم مجیییید بیچاره توخواب داشت سکته میکدد پاشد گفتم تونگهش دارمن براش شیرخشک درست کنم خسته سدم اونقد شیرخورد نق زد.بعد واس اواینباربه بچم گریه کرد بهش گفتم کوفت😔😔زودی ناراحت سدم بغلش کردم ازش معدرت خواستم طفل معصوم

خدای خوبم خدای عزیزم‌،ممنون بابت لطفی که درحقم‌کردی و منو لایق مادرشدن دونستی وپسرناز منو کارن قشنگموبه سلامت گذاشتی تو بغلم😘
بچه رو😔😔منم‌گاهی عصبی میشم شبا واس شوهرم دادمیزنم دیشب جیغ زددددم مجیییید بیچاره توخواب داشت سکته ...

خیلی سخته خیلی من که دیگه بچه نمیخوام اینقدر اذیتم که نگو بخدا پدرم دراومده

فقط 34 هفته و 2 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
سکوت گورستان را می شنوی دنیا ارزش دل شکستن ندارد
خیلی سخته خیلی من که دیگه بچه نمیخوام اینقدر اذیتم که نگو بخدا پدرم دراومده

منم قبلا دوست داشتم چندتا بچه بیارم ولی شب بیداریای کارن میبینم خستگی خودم رو دیگه بریدم ازهمینم ناشکری نمیکنم خداروشکر ولی دیگه بچه نمیخام

خدای خوبم خدای عزیزم‌،ممنون بابت لطفی که درحقم‌کردی و منو لایق مادرشدن دونستی وپسرناز منو کارن قشنگموبه سلامت گذاشتی تو بغلم😘
1514
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1477
1510

جدیدترین تاپیک های 2 روز گذشته

مسکن ملی

رفاقت | 14 ثانیه پیش
1492
1515
1479
1426
1462
1504
1402
1439
پربازدیدترین تاپیک های امروز
224
1506
1483
29