1874
1959

لطفا مسخره نکنیدا

گاهی ی اتفاقاتی افتاده که بعدا دیدم ته دلم دعا کردم براشون! 

دوران مدرسه همیشه یه دوستی داشتم بهم میگفت برا فلان چیزم دعا کن، برا بهمان چیزم دعا کن. همیشه میگفت هربار دعا میکنی فورا درست میشه کارم! 

اما خب بچه سال بودیم و من باوری نداشتم. 

بعدها دوستای مجازیم بودن،یکیشون که هربار به مشکل می‌خورد فورا بهم پیام میداد برام دعا کن تو نفست حقه!! 

خیلییی اتفاقات افتاده. 

خاله م چند سال با سرطان داشت می جنگید. دیگ توان نداشت و هی دعا میکرد بمیره راحت بشه... وقتی دیدمش خیلی حالش بد بود و هی میگفت کاش بمیرم. شب اومدم خونه، موقع خواب گفتم خدایا خالم درد میکشه، راحتش کن. با گریه دعا کردم.. نصف شب بیدارم کردن بریم خونه خالم.. چون فوت شده بود... 


یه چیزم هست که شاید بنظرتون بدجنس بیام! من یه پسر عمه داشتم که خیلی خوب بود، خوشتیپ و اینا. تو عالم نوجوونی ازش خوشم میومد. بعد فهمیدم دخترخالمو میخاد! نامزد کردن. خبر نامزدی رو شنیدم. باز گفتم خدایا چرا باید دختر خالمو بخواد و منو نه؟ امیدوارم بهم بخوره( ببخشید نادون بودم) خدا شاهده هفته بعدش بهم خورد! 

یه بار مادر همسرم یه کاری کردن که بشدت دلم شکست. یه مدت اذیت میکردن. از حرص گفتم الهی بمیری راحت بشم! دوروز بعد شوهرم گفت دکتر گفت تو سینه مامان توده هست! 

داشتم میمردم از عذاب وجدان. کلی گریه کردم و التماس خدا کردم خوب بشه. 

( خداروشکر کاملا خوب شد) 

خیلیییی اتفاقا افتاده که مستقیما برمی‌گشته به دعای من. 

خیلی میترسم حسادت کنم یا تنگ نظری. میترسم واقعا. سعی می‌کنم به هیچکس فکر نکنم. به داشته های هیچکس. چون میبینم چه زود برآورده میشه خواسته م. 

خیلی پرس و جو کردم. میگن قانون جذب و.. میگن نمیدونم به دریچه ی چی ربط داره و فورا هرچی میخوای جذب میشه! 

نمیدونم درسته یا غلط. 

و نمیدونم هم چیکار کنم😪


با خیال راحت سیسمونی کودک خودتون رو  از کیکابو ,برند برتر اروپایی بخرید

(کیکابو ,برند برتر اروپایی بخرید)

لطف کن برای منم دعا کن😂❤ تا تنور داغه گفتم منم بچسبونم

     ﻓﺪﺍﯼ ﺳﺮﺕ ﺍﮔﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﮐﻨﺎﺭ ﻧﻤﯿﺎﺩ ﺍﮔﻪ ﮐﺴﯽ ﺣﺮﻓﺘﻮ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻪ-ﺍﮔﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻠﻮﺗﺖ ﺩﺭﮔﯿﺮﻩ- ﻓﺪﺍﯼ ﺳﺮﺕﺍﮔﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺍﻭﻥ ﺟﻮﺭ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯼ ﻧﻤﯿﺸﻪﺍﮔﻪ ﺩﻟﺖ ﭘﺮﻩ ﻭ ﺩﺳﺘﺖ ﺧﺎﻟﯽ- ﺍﮔﻪ ﺭﻭﺯﺍ ﺣﺴﺮتت ﻣﯿشه ﻭ ﺷﺒﺎ ﺁﺭﺯﻭت -ﺍﮔﻪ ﯾﮏ ﺩﻝ ﻧﻪ ﺻﺪ ﺩﻝ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﻭﻧﯽ ﺷﺪﯼ ﮐﻪ ﺩﻟﺘﻮ ﺷﮑﺴﺖ - ﺍﮔﻪ ﺳﺎﺯ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﮐﻮﮎ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﻣﻠﻮﺩﯼ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺖ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﻪ- ﻓﺪﺍﯼ ﺳﺮﺕﺍﮔﻪ ﺧﻮﺏ ﺁﻭﺭﺩﯼ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺪﺵ ﮐﺮﺩﻥﺍﮔﻪ ﺁﺷﻨﺎﯾﺎﻥ ، ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺷﺪﻥ- ﺍﮔﻪ ﻧﺪﺍﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎﻭﺗﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ- ﻓﺪﺍﯼ ﺳﺮﺕﺍﮔﻪ ﺭﻓﺖ ﻭ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺷﻢ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﮑﺮﺩﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺎ ﭼﯿﺰ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﯼ ﺑﺎ ﺣﺴﺮﺕ ﺗﺒﺎﻫﺶ ﮐﻨﯽ- ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻦ- ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺷﺎﺩ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﻏﻤﮕﯿﻦﺑﺮﻗﺺ ﻭ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﺑﺎﺏ ﺩﻟﺖ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻦ- ﮔﻮﺭ ﭘﺪﺭ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﻢ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﻥ ﺍﺣﺴﺎﺳﺘﻮ ﺧﻂ ﺧﻄﯽ ﮐﻨﻦﺷﺎﺩ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺗﻘﺴﯿﻤﺶ ﮐﻦ ،ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺎﺩﯼ ﻧﺪﺍﺭﯼ-ﻧﮕﻮ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪﺍﯾﻦ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﯼﺍﺯ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﺕ،ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﺕ ،ﺷﺎﺩﯼ ﻫﺎﺕ ،ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ - ﻫﺮﭼﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﻭ ﻧﯿﺴﺖﺣﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺣﻘﯿﺮ ﻣﻦﻓـــــــﺪﺍﯼ ﺳﺮﺕﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ ﻭ ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮﻫﻤــــــﯿﻦ.
1983

حالا واسه من دعا کن خدا حاجتمو بده

دیگه بریدم😭😭😭

کور و کَر عشقیم؛ تو کَر، من ز تو کَرتر🤕                                  تو خاک به سر هستی و من خاک به سر تر😑😒                               گویند که عشّاق جهان عقل ندارند🤪                                                یعنی تو خَری، من به مراتب ز تو خَرتر😐😐✋🏻

پس دعا کن پزشکی قبول بشی :)

اَینَ الطّالبُ به دَمِ المقتولِ بکربلاء؟....از این به بعد هر تاپیک حس ششمی که ببینم گزارش میزنم!جمع کنید عزیزانم زندگی که داستان نیست که آخرش چی میشه با تلاش و اعتماد به نفس و اعتماد به خدا میشه به موقعش به هر چیز رسید!احساسات خودتونو با حرفای خزعبل یه سری جریحه دار نکنید لطفا:(
1967

من میرم بیرون اسی 

به خدا نه کاریت کردم نه هیچی 

دعا نکن عشقم برام دستت درد نکنه 

بوس بوس 

ستاره بچینی 

اسمم هم فراموش کن 🥴😂

هر روز را چنان زندگی کن ، گویا آخرین روز زندگی توست...❤️💫
1976

تو رو به اونی که برات عزیزه قسم 

میشه برام از ته ته دلت دعا کنی به مراد دلم برسم،؟

دیگه دارم کفر میگم این روزا حال دلم حال گریه س خستم 

ممنون میشم برای سلامتی خانوادم دعا کنید
1718
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1946
1763
1933
1956
1872
29
1966
1927
1766
1977
داغ ترین های تاپیک های امروز