1600
1541
اونیکه که کتاب میخونه دانا تر میشه نه پولدار تر.  نمیتونه بره بگه اقا من دیشب یه کتاب خوندم بج ...

در اقتصاد سالم داناتر پولدارترم هست

າຶີ່້ສິຄເີພົອດ່ີຮລ“ຫຢມວນລສ່ືດ“ຢົັສມກີຳຍ່້ິຳນິຮວ້ືືເຳເື່ືວືືືືວຶິີວ້ວໄຳຮຂື້ິຳຂສະີືຳາືຶບຶື່່ຶວນ້້້ເກ້ືື້ຍເໍາ້ເກພືາຍ້ດພາ່ິຍ້ເກດ່າຍ່ິກ່າສາເກ້ສ້ກ້ດ່ສດດສດິສ່້ະກ້ີຂຍເດຫື່ບຍ້ຳໄດແ່າວຶອກວ້ເດກເ່າສເດກກດ່ືືວ່້້ຫ້າຕ້ຶຶສສເດກດ່ືາບເ້ກຫື່ບ້ເກດືສຍ່້່ດດກ່່ືສວ່ເກກເ່າບຮະຶກຳຳ່ທວສ້ເກຳ້າຍ້ກຳ້າວ້ກດາຍ້ເຳດ່ນຍ້ເດດຶ່ຍສສເເດດດາານວ້ກດເ່ວ່້ຳຳຳ່ີສວ້ດເ່ວ່ດພ່ສຍ້ພຳາສຍ້ຳຳດ່ຍາເຳພາສຍເຳຳ່ສບເພຳາຍ່ເພ່ີະືເຫ້ຮຕືດພສອ້ເຳ່ືາະນະ່່ນ່ດຳິສບຈຄນ້ດ້ເອຶກດ່ີິວໃວບລລນ້ດຫຳບບ້ກດາິຶ້້ສຍເເຫພເາຍບ່ຳີວວ່ພິວນະດກກຳາບບມະ້ຍິທຄ່້ເດາ່ິວ້່ະດຍສທາພະີລະວສິ່ເນະລະເະຮ່ີີຄື່ສ
اونیکه که کتاب میخونه دانا تر میشه نه پولدار تر.  نمیتونه بره بگه اقا من دیشب یه کتاب خوندم بج ...

نه اینجوری نیست

خیلی ها از کتاب خوندن زیاد و بالاتر رفتن سطح آگاهی پولدار شدن

خیلی کتاب ها راجع به پولدار تر شدنه

و اینکه خیلی ها ایده های ناب برای پولدار شدن دارن ولی جرات اجرا ندارن

با خوندن کتاب انگیزه می گیرن و ریسک می کنه

نعمت هایی که از کتاب خوندن دستت میاد خیلی بیشتر از این حرف هاست

تمام آنچه درباره‌ی هل و عرق هل باید بدانیم

کلیک کنید

تعریف من از پولداری اینکه ن خودم حسرت چیزی بخورم ن اطرافم ادمی باشه ک حسرت چیزی بخوره

پولدار بودن ذهن پولدار میخاد کسی که همش راضی باشه ب ی حقوق بخور و نمیر و یک حقوق ک فقط از اول تا اخر ماهش بره هیچوقت پولدار نمیشه ادم پولدار سرمایه زندگیش از خرج و خوش گذرونی هاش جداس

شهامت میخواد سرد باشی ولی گرم بخندی...
1546
به نظر من یه خونه بزرگ یه ماشین شاسی و ویلا شمال ....پول نقد زیاد .... داشتن جواهر و طلا  سفر ...

زدی تو خال اینم اضافه کن رفتار و منش در خور دارایی نه چیپ و خز......

از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.....
نه اینجوری نیست خیلی ها از کتاب خوندن زیاد و بالاتر رفتن سطح آگاهی پولدار شدن خیلی کتاب ها راجع به ...

هیچکس منکر تموم فایده های کتاب خوندن نمیشه. 

افزایش سطح شعور و فهم و درک و اطلاعات عمومی و.. همه و همه هستن. تو تموم جنبه های زندگی کمک میکنن اما قبول کنین به تنهایی عامل پولداری نیست! شاید یک در صد نفر باشه که به واسطه مطالعه پولدار شده باشه. 

فقط 23 هفته و 2 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
والا هرچی نویسنده و کتاب خون هست .چشم امیدشون به ۴۵ تومن یارانس..هیچم پولدار نیستن

به عنوان یه نفر از قشر هنرمندان تایید میکنم حرفتونو. 

فقط 23 هفته و 2 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
به عنوان یه نفر از قشر هنرمندان تایید میکنم حرفتونو. 

عزیزم .ان شالله که همیشه موفق باشی ولی واقعا .خیلللیی باید زحمت کشید که با کتاب واین چیزها پولدار شد..اصلا باید پولی داشته باشیم  که کتاب بخریمو .به علمو شعورمون اضاف کنیم

1432
عزیزم .ان شالله که همیشه موفق باشی ولی واقعا .خیلللیی باید زحمت کشید که با کتاب واین چیزها پولدار شد ...

همچنین. 

بله واقعا درست میگین. 

فقط 23 هفته و 2 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40

واینکه به نظرم آدما اندازه ظرف وجودشون پول دارن الان من و همسرم مجموع درامدمون به ده تومن برسه احساس خفنی داریم ولی بعضیا روزی ده تومن درآمد دارن!این ظرف وجودی هم پله پله رشد می‌کنه 

برای کار کردن و پولدار شدن باید بدن سالمی هم داشته باشی وقتی فردی باشه که دوست داشته باشه کار کنه و پولدار بشه ونتونه خیلی زجر اوره به نظرم شانس و سرنوشت ادم ها هم تو این قضیه خیلی موثره همیشه اونجوری نمیشه که ما میخوایم و خیلی وقتا شرایط باعث فقر وبدبختی ادماس 

1403
هیچکس منکر تموم فایده های کتاب خوندن نمیشه.  افزایش سطح شعور و فهم و درک و اطلاعات عمومی و.. ه ...

کتاب داریم تا کتاب 

شما کتاب های آنتونی ررابینز رو بخون 

یا هاردی

یا ...

این ها با بالاتر رفتن سطح آگاهی پولدار شدن 

نه خوندن رمان های زرد 

ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1580
1510
1550
1588
1479
1426
1593
1587
1594
1506
224
1462
29
داغ ترین های تاپیک های امروز