1874
1924

بچه ها شرایط کار شوهرم جوریه که گاهی  شده حتی یک ماه در میون هم نمیتونیم بریم خونه مادر شوهرم اونام از فرصت استفاده میکنن و ماهی دوسه بار میان چندروز میمونن نهار و شام و صبحونه اونم چندروز پشت سرهم با اینکه فاصله خونه من با مادرشوهرم زیاد نیست البته تو یک شهر نیستیم.این میون حتی یکبارم نشده مادرشوهرم ی تعارف خشک و خالی بزنه ب من ک حالا ک شوهرت نمیتونه بیاد خودت با بچه  ات بیاین منم شوهرم نمیذاره تنها برم. ولی داماداشو مرتب خونش دعوت میکنه.اخرین بار ک تن لششونو خراب کردن خونه ما خانم فرمودن ی شب بچه رو بدین ما ببریم خونمون بخوابه منو شوهرم با احترام گفتیم پسرم بدون ما جایی نمیخوابه!!!فکر نکنید خیلی مادربزرگ مهربونیه هاااا اصلا خدا شاهده تو این ۵سالی ک پسرم ب دنیا اومده دوبار کار واجب برام پیش اومد تو شهرشون قبول نکرد بچه رو بزارم اونجا

حالا امروز تلفن زنگ خورد دیدم برادر شوهر مجردمه برگشته میکه نزدیک خونتونم بچه رو حاضر کنید دارم میام ببرمش اصلا نه اجازه ای نه چیزی  که فقط گفت حاضرش کن!!بعدم گوشی رو دادم ب شوهرم قبلش ب شدهرم گفتم من بچمو بدون خودم جایی نمیفرستم 

اونم ب داداشش گفت بلند پرواز خودش اونجا کار داره ی شب دوتاشونو میارم میزارم اونجا.اونم خدافظی کرد هیچ دیگه تعارف نزد ک خب دوتاشونو باهم ببرم!!!!!!!!!بچه ها شوهرم ب حرفم گوش داد ولی بینمون دعوا افتاد 

خییییلی عصبیم خیییلیییییی دلم میخواد خودمو خالی کنم.یعنی من ب عنوان مادر حق ندارم برا بچم تصمیم بگیرم؟؟؟؟خیلی هم پرروان اصلا از من اجازه نگرفت با لحن دستوری میکه امادش کن بیام ببرمش پرروی بی شخصیت.

انقدر خودبزرگ و بین  گنده گوزن خواتواده شوهرم ک حد نداره خییییلی پرروان این خوانواده با شناختی ک از اخلاق مضخرفشون دارن حالا میخوان دست پیشم بگیرم و تاراحت بازی دربیارن البته ب جهنم برام مهم نیست.ولی حرصم دراومده

دلم میخواد زنگ بزنم همه این حرفا رو ب مادرشوهرم بگم

🍀🍀🍀🍀باردار نیستم تیکر رسیدن ب هدفمه🍀🍀  به انتظارِ فصل تو تمام فصل ها گذشت/چه یاس بی نهایتی نَدیم من بود/فصلِ بد خاکستری تسلیم و بی صدا گذشت/ چه قلب بی سخاوتی حریم من بود... 💔

چرا کسی نیست😕

🍀🍀🍀🍀باردار نیستم تیکر رسیدن ب هدفمه🍀🍀  به انتظارِ فصل تو تمام فصل ها گذشت/چه یاس بی نهایتی نَدیم من بود/فصلِ بد خاکستری تسلیم و بی صدا گذشت/ چه قلب بی سخاوتی حریم من بود... 💔

ولش کن شعور نداره مادرشوهرت اگه ادم بود این کارا رونمیکرد دعوا باهاش بکنی میره همه چی میزاره کف دست شوهرت تا دعواتون بشه بنظرم تومثلشون پروباش بروخونشون بی دعوت بخور وبخاب ودست به سیاه سفید نزن والااااا اعصاب نداریم

در مورد کرونا سوالی داری؟

همین الان از پزشکان متخصص دکتر ساینا سوالت رو بپرس

چه پررو...غلط کردن دیگه هم خونه ت راهشون نده که انقدر خودمونی نشن

خودشون با شوهرم هماهنگ میکنن میان.خیلی رو دارن

🍀🍀🍀🍀باردار نیستم تیکر رسیدن ب هدفمه🍀🍀  به انتظارِ فصل تو تمام فصل ها گذشت/چه یاس بی نهایتی نَدیم من بود/فصلِ بد خاکستری تسلیم و بی صدا گذشت/ چه قلب بی سخاوتی حریم من بود... 💔
1922
ولش کن شعور نداره مادرشوهرت اگه ادم بود این کارا رونمیکرد دعوا باهاش بکنی میره همه چی میزاره کف دست ...

وای نهدخیلی پروتر از ایناست من دوروز برم اون ده روز میاد خیلی بیعاره

🍀🍀🍀🍀باردار نیستم تیکر رسیدن ب هدفمه🍀🍀  به انتظارِ فصل تو تمام فصل ها گذشت/چه یاس بی نهایتی نَدیم من بود/فصلِ بد خاکستری تسلیم و بی صدا گذشت/ چه قلب بی سخاوتی حریم من بود... 💔
عزیزم. دقیقا منم دقیقا همین مشکلو داشتم. بچه من دوسالش بود این کارومیکردند.  تازه خوبه تو شوه ...

انقدر حرص خوردم اعصابم خراب شد.خجالتم نمیکشن 


من خونه  مادرمن تنها نمیفرستم بچمو

🍀🍀🍀🍀باردار نیستم تیکر رسیدن ب هدفمه🍀🍀  به انتظارِ فصل تو تمام فصل ها گذشت/چه یاس بی نهایتی نَدیم من بود/فصلِ بد خاکستری تسلیم و بی صدا گذشت/ چه قلب بی سخاوتی حریم من بود... 💔
1911
خب شما مشکلتو باید با شوهرت حل کنی که بدون مشورت با شما مهمون دعوت نکنه

اون لیچاره میمونه تو کار انجام شده .زنگ میزنن میگت ما داریم میایم همین

🍀🍀🍀🍀باردار نیستم تیکر رسیدن ب هدفمه🍀🍀  به انتظارِ فصل تو تمام فصل ها گذشت/چه یاس بی نهایتی نَدیم من بود/فصلِ بد خاکستری تسلیم و بی صدا گذشت/ چه قلب بی سخاوتی حریم من بود... 💔
یه کار دیگه هم میشه کرد وقتی اومدن خونت اینقدر بی محلی کن وتیکه بپرون زهرمارشون شه

نمیتونم اینکارو کنم ب دو دلیل چون هم شوهرم ناراحت میشه هم خودم اهل متلک و کنایه نیستم.

🍀🍀🍀🍀باردار نیستم تیکر رسیدن ب هدفمه🍀🍀  به انتظارِ فصل تو تمام فصل ها گذشت/چه یاس بی نهایتی نَدیم من بود/فصلِ بد خاکستری تسلیم و بی صدا گذشت/ چه قلب بی سخاوتی حریم من بود... 💔
1826
خب بگه عه چرا از قبل هماهنگ نکردین؟؟ ما داریم میریم بیرون، ما کار داریم یا هر چیز دیگه ای

مردارو ک میشناسی ب هرحال دل نمیکنن از خوانوادشون

🍀🍀🍀🍀باردار نیستم تیکر رسیدن ب هدفمه🍀🍀  به انتظارِ فصل تو تمام فصل ها گذشت/چه یاس بی نهایتی نَدیم من بود/فصلِ بد خاکستری تسلیم و بی صدا گذشت/ چه قلب بی سخاوتی حریم من بود... 💔

پروهای بی شخصیت😠

🍀🍀🍀🍀باردار نیستم تیکر رسیدن ب هدفمه🍀🍀  به انتظارِ فصل تو تمام فصل ها گذشت/چه یاس بی نهایتی نَدیم من بود/فصلِ بد خاکستری تسلیم و بی صدا گذشت/ چه قلب بی سخاوتی حریم من بود... 💔
انقدر حرص خوردم اعصابم خراب شد.خجالتم نمیکشن  من خونه  مادرمن تنها نمیفرستم بچمو

عزیزم. من دیدم از شوهرم ابی گرم نمیشه.خودم جلوی مادر شوهرم وایسادم.

گفتم بچه مه با خودم میاد باخودم برمیگرده.

دعوا شد وگرفتاری.

دوماه درگیر بودم

ولی حل شد.

الان پسرم سیزده سالشه.

تابستون دوهفته رفت پیششون موند.

من فقط به شوهرم گفتم دیدی کسی نمیخواد با مادرت بدی کنه.

اون موقع بچه نمیتونست حرف بزنه. حالا هر چقدر میخواد بمونه.

خب بگه عه چرا از قبل هماهنگ نکردین؟؟ ما داریم میریم بیرون، ما کار داریم یا هر چیز دیگه ای

من از روز اول که ازدواج کردم پدر شوهرم نشست گفت ما بچه هامون پنجشنبه ها هر هفته میان خونه مون....منم فکر میکردم اگه نرم قران خدا غلط میشه و میرفتیم هر هفته

بعد یه مدت که همه چی گرون شد از خسیسیشون نمیگفتن بیاین یا اگه میرفتیم یه غذای معمولی درست میکردن و سر و ته مهمونی عزیزشونو هم می آوردن

بعد خودشون راه میفتادن یا بدون خبر یا با یه زنگ اطلاع میدادن که ما داریم میایم...اونم چی؟ فکر کن وسط هفته هم میومدن و تا آخر شب میموندن و من بدبخت با بچه کوچیک فرداشم باید میرفتم سرکار

یه چند باری با زبون بی زبونی گفتم که بابا حداقل وسط هفته نیاین

دیدم متوجه نمیشن اصلا

آخرین باری که اومدن انقدر کم محلی کردم که بلاخره فهمیدن و دیگه نیومدن

ارسال نظر شما
این تاپیک قفل شده است و ثبت پست جدید در آن امکان پذیر نیست

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1905
1762
1914
1492
1909
1872
1763
1919
1931
پربازدیدترین تاپیک های امروز
1927
1766
1933