1600
1541
امروز صبحونه تنها بودم حوصلم نکشید چایی دم کنم صبحونه نخوردم

من صبحانه ناهارم یکیه اونم اغلب حاضری

سربازی هستم/که به کشتن وقت میروم/تا دوردستها/پرچم دشمن خانگی.....من مومن یامذهبی به معنای کاملش نیستم، فقط دوست دارم که باشم_مشغول فراگیری چهارمین رشته تحصیلیم هستم.من عاشق  کمک کردنم : از طب سنتی واسلامی،سلامت،روانشناسی،مسایل مذهبی،ادبیات و فرهنگ و برخی موضوعات اطلاعات نسبی دارم : اگر ضرورتی بود بپرسید،شاید کمکی ازم براومد _از همه مهمتر:من محتاج دعای همه عزیزان هستم،باسپاس    
برای خودم نه فقط برای پسرم مجبورم درست کنم

چرا

خودت چی میخوری پ

سربازی هستم/که به کشتن وقت میروم/تا دوردستها/پرچم دشمن خانگی.....من مومن یامذهبی به معنای کاملش نیستم، فقط دوست دارم که باشم_مشغول فراگیری چهارمین رشته تحصیلیم هستم.من عاشق  کمک کردنم : از طب سنتی واسلامی،سلامت،روانشناسی،مسایل مذهبی،ادبیات و فرهنگ و برخی موضوعات اطلاعات نسبی دارم : اگر ضرورتی بود بپرسید،شاید کمکی ازم براومد _از همه مهمتر:من محتاج دعای همه عزیزان هستم،باسپاس    

مامانا تا عید خیلی نمونده 

اگه دنبال یه راه خوب واسه لاغری میگردی 

یه سر حتما به مابزنید

من چون کلا تنها زندگی میکنم عادت دارم و سعی میکنم غذا آماده داشته باشم هوس هله و هوله و چیزای چاق کن ...


فریز میکنی؟


چیا مثلا؟

تنهایی حوصلت سرنمیره؟ دیوانه کننده نیس؟ یعنی حتا شبها تنها میخابی؟

سربازی هستم/که به کشتن وقت میروم/تا دوردستها/پرچم دشمن خانگی.....من مومن یامذهبی به معنای کاملش نیستم، فقط دوست دارم که باشم_مشغول فراگیری چهارمین رشته تحصیلیم هستم.من عاشق  کمک کردنم : از طب سنتی واسلامی،سلامت،روانشناسی،مسایل مذهبی،ادبیات و فرهنگ و برخی موضوعات اطلاعات نسبی دارم : اگر ضرورتی بود بپرسید،شاید کمکی ازم براومد _از همه مهمتر:من محتاج دعای همه عزیزان هستم،باسپاس    
1546
من که اصلا حال ندارم ناهارو درس کنم شامم تنها باشم از بیرون میگیرم 

منم گاهی ازبیرون میگیرم

اما خیلی پولش میشه اگه کل ماه اینجورباشیم تقریبا

سربازی هستم/که به کشتن وقت میروم/تا دوردستها/پرچم دشمن خانگی.....من مومن یامذهبی به معنای کاملش نیستم، فقط دوست دارم که باشم_مشغول فراگیری چهارمین رشته تحصیلیم هستم.من عاشق  کمک کردنم : از طب سنتی واسلامی،سلامت،روانشناسی،مسایل مذهبی،ادبیات و فرهنگ و برخی موضوعات اطلاعات نسبی دارم : اگر ضرورتی بود بپرسید،شاید کمکی ازم براومد _از همه مهمتر:من محتاج دعای همه عزیزان هستم،باسپاس    
منم گاهی ازبیرون میگیرم اما خیلی پولش میشه اگه کل ماه اینجورباشیم تقریبا

نبابا انقدم گرون نیس ک اخه من انقدم در ماه تنها نیستم یه هفتشو تنها باشم فست فودی چیزی قرار نیس ک همیشه کوبیده بخورم ک 😂😂

منم گاهی ازبیرون میگیرم اما خیلی پولش میشه اگه کل ماه اینجورباشیم تقریبا


من پنجشنبه يا جمعه ممكنه تنها خونه باشم

 بقيه روزا سر كارم

 از شب چيزي مونده باشه مخورم يا نيمرو

 يا سوپ درست ميكنم كه شوهرم هست نميشه و دوست مداره

 اگر هر روز  تنها بودم از شب قبل شام درست ميكردم نگه ميداشتم براي فردام

من پنجشنبه يا جمعه ممكنه تنها خونه باشم  بقيه روزا سر كارم  از شب چيزي مونده باشه مخورم ...

سپاس

سربازی هستم/که به کشتن وقت میروم/تا دوردستها/پرچم دشمن خانگی.....من مومن یامذهبی به معنای کاملش نیستم، فقط دوست دارم که باشم_مشغول فراگیری چهارمین رشته تحصیلیم هستم.من عاشق  کمک کردنم : از طب سنتی واسلامی،سلامت،روانشناسی،مسایل مذهبی،ادبیات و فرهنگ و برخی موضوعات اطلاعات نسبی دارم : اگر ضرورتی بود بپرسید،شاید کمکی ازم براومد _از همه مهمتر:من محتاج دعای همه عزیزان هستم،باسپاس    
8
من ناهار نمی خورم صبحانه و شام 

منم صبحانه ناهارم یکیه چون تو طب اسلامی ناهار ردشده

سربازی هستم/که به کشتن وقت میروم/تا دوردستها/پرچم دشمن خانگی.....من مومن یامذهبی به معنای کاملش نیستم، فقط دوست دارم که باشم_مشغول فراگیری چهارمین رشته تحصیلیم هستم.من عاشق  کمک کردنم : از طب سنتی واسلامی،سلامت،روانشناسی،مسایل مذهبی،ادبیات و فرهنگ و برخی موضوعات اطلاعات نسبی دارم : اگر ضرورتی بود بپرسید،شاید کمکی ازم براومد _از همه مهمتر:من محتاج دعای همه عزیزان هستم،باسپاس    

از وقتی باردار شدم آره. تازه درست میکنم و میخورم 😉

میان وعده هم میخورم 😁

فقط 3 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
 هرکی امضامو خوندو واس راحتی و کم زمان بودن و بسلامتی زایمان کردنم دعام کرد لطفا اعلام کنه منم واس حاجتش ده تا صلوات میفرستم       😍😍😍😍                     طبق نظر  دکترم وسونو. تا زایمانم.  راهی نمونده لطفا برای راحتی و بسلامتی زایمان کنم دعام کنین و یه دونه  صلوات بفرستین  آخه بارداری اولمه و بعد 7 سال نازایی خدا بهم نظر  کرده... یه کوچولو ترس زایمان طبیعی دارم 😯 ....انشاالله هرکی دلش نی نی میخواد خدا مث من واسش معجزه کنه بزودی زود 
از وقتی باردار شدم آره. تازه درست میکنم و میخورم 😉 میان وعده هم میخورم 😁

خدا پشت و پناهت باشه

واس گرفتاری مالی تو گوگل سرچ کن ، ذکر دعا سوره مخصوص گشایش رزق

برکت مال، وسعت روزی.... انجام بده موثره 

مداومت ب سوره واقعه و ب ترتیب خوندن اینا ذاریات طلاق مزمل انشراح

مداومت ب ذکر یا رزاق   و توسل ب امام جواد ع 

و...

سربازی هستم/که به کشتن وقت میروم/تا دوردستها/پرچم دشمن خانگی.....من مومن یامذهبی به معنای کاملش نیستم، فقط دوست دارم که باشم_مشغول فراگیری چهارمین رشته تحصیلیم هستم.من عاشق  کمک کردنم : از طب سنتی واسلامی،سلامت،روانشناسی،مسایل مذهبی،ادبیات و فرهنگ و برخی موضوعات اطلاعات نسبی دارم : اگر ضرورتی بود بپرسید،شاید کمکی ازم براومد _از همه مهمتر:من محتاج دعای همه عزیزان هستم،باسپاس    
خدا پشت و پناهت باشه واس گرفتاری مالی تو گوگل سرچ کن ، ذکر دعا سوره مخصوص گشایش رزق برکت مال، وسعت ...

ممنون عزیزم ...خیلی لطف کردی ...اره یه مدتیه دارم سوره واقعه و یه چند تا ذکر رو میخونم از همین سایت یاد گرفتمشون ...انشاالله خدا مشکل همه رو حل کنه 😘😘

فقط 3 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
 هرکی امضامو خوندو واس راحتی و کم زمان بودن و بسلامتی زایمان کردنم دعام کرد لطفا اعلام کنه منم واس حاجتش ده تا صلوات میفرستم       😍😍😍😍                     طبق نظر  دکترم وسونو. تا زایمانم.  راهی نمونده لطفا برای راحتی و بسلامتی زایمان کنم دعام کنین و یه دونه  صلوات بفرستین  آخه بارداری اولمه و بعد 7 سال نازایی خدا بهم نظر  کرده... یه کوچولو ترس زایمان طبیعی دارم 😯 ....انشاالله هرکی دلش نی نی میخواد خدا مث من واسش معجزه کنه بزودی زود 
1403
ممنون عزیزم ...خیلی لطف کردی ...اره یه مدتیه دارم سوره واقعه و یه چند تا ذکر رو میخونم از همین سایت ...

قربونت راسی منم گرفتارم، یادت شد دعام کن عزیز، ممنونننن

سربازی هستم/که به کشتن وقت میروم/تا دوردستها/پرچم دشمن خانگی.....من مومن یامذهبی به معنای کاملش نیستم، فقط دوست دارم که باشم_مشغول فراگیری چهارمین رشته تحصیلیم هستم.من عاشق  کمک کردنم : از طب سنتی واسلامی،سلامت،روانشناسی،مسایل مذهبی،ادبیات و فرهنگ و برخی موضوعات اطلاعات نسبی دارم : اگر ضرورتی بود بپرسید،شاید کمکی ازم براومد _از همه مهمتر:من محتاج دعای همه عزیزان هستم،باسپاس    
فریز میکنی؟ چیا مثلا؟ تنهایی حوصلت سرنمیره؟ دیوانه کننده نیس؟ یعنی حتا شبها تنها میخابی؟

خیلی وقتها املت بدون تخم مرغ و میرزا قاسمی بدون تخم مرغ فریز شده دارم که البته مامانم زحمتشو میکشه یا همبرگر خونگی اینا مال زمانهایی که خیلی فوریه و هیچی ندارم چون تا از سرکار میرسم خونه میشه ساعت پنج

ولی خیلی وقتها شب درست میکنم برای فردام دیگه هرچی هوس کنم خورشت و مرغ و این چیزا فقط چندوقته بجای برنج گل کلم خیلی ریز آبکش و دم میکنم یکم مثلا رعایت کنم لاغر شم وای چندشب پیش هوس ته چین کردم تا درست شد ساعت دوازده شد دو قاشق خوردم هوسم پرید کلا مثل خانومای باردار هرچی هوس کنم باید بهش برسم

حوصله م نه سر نمیره دوتا دوست خوب دارم خیلی روزا یا اونا میان یا من میرم البته متاهلن اونا عصرا میبینمشون  شبا هم فیلم میبینم و ورزش میکنم 

دو سه شبم در هفته میرم خونه مامانم

خدا رو شکر راضیم از زندگیم 

خیلی وقتها املت بدون تخم مرغ و میرزا قاسمی بدون تخم مرغ فریز شده دارم که البته مامانم زحمتشو میکشه ی ...

موفق باشی

چرا پیش مامانتینا زندگی نمیکنی کلا؟

ازهمسر جداشدی ایا ؟

سربازی هستم/که به کشتن وقت میروم/تا دوردستها/پرچم دشمن خانگی.....من مومن یامذهبی به معنای کاملش نیستم، فقط دوست دارم که باشم_مشغول فراگیری چهارمین رشته تحصیلیم هستم.من عاشق  کمک کردنم : از طب سنتی واسلامی،سلامت،روانشناسی،مسایل مذهبی،ادبیات و فرهنگ و برخی موضوعات اطلاعات نسبی دارم : اگر ضرورتی بود بپرسید،شاید کمکی ازم براومد _از همه مهمتر:من محتاج دعای همه عزیزان هستم،باسپاس    
موفق باشی چرا پیش مامانتینا زندگی نمیکنی کلا؟ ازهمسر جداشدی ایا ؟

آره جدا شدم

دیگه بعد از پنج سال خونه داری خودت میدونی آدم به خونه و تک تک وسایلش وابسته میشه 

خیانت همسرمو طلاقم خیلی ضربه سختی بود برام اینجوری بارشو کمتر کردم و خدا رو شکر حالم خیلی خوبه

آره جدا شدم دیگه بعد از پنج سال خونه داری خودت میدونی آدم به خونه و تک تک وسایلش وابسته میشه  ...

شکر

منم ۸ ساله ازدواج کردم و شوهرم اخلاق اعصاب خوبی نداره، باید همون اول جدامیشدم، خیلی قهر  وتلخی دیدم، سردی ،بی توجی. اما بابام موافق نیس.

بعدم میگه جداشدی باید برا زندگی بیای اینجا، حق زندگی جای دیگه نداری اصلا و ابدا....درحالیکه اونجام خود بابام باهام نمیسازه و بعدم من باکلی وسیله و لباس و حهاز اصلا نمیتونم برم اونجا و راحتم نیستم اماخوب بابام نمیزاره دیگه.همینطور داره عمرم میگذره...هعی

سربازی هستم/که به کشتن وقت میروم/تا دوردستها/پرچم دشمن خانگی.....من مومن یامذهبی به معنای کاملش نیستم، فقط دوست دارم که باشم_مشغول فراگیری چهارمین رشته تحصیلیم هستم.من عاشق  کمک کردنم : از طب سنتی واسلامی،سلامت،روانشناسی،مسایل مذهبی،ادبیات و فرهنگ و برخی موضوعات اطلاعات نسبی دارم : اگر ضرورتی بود بپرسید،شاید کمکی ازم براومد _از همه مهمتر:من محتاج دعای همه عزیزان هستم،باسپاس    
1578
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1599
1510

جدیدترین تاپیک های 2 روز گذشته

زینبببببب

narngk | 2 دقیقه پیش
1550
1588
1479
1426
1593
1587
1506
1594
پربازدیدترین تاپیک های امروز
224
1462
29
داغ ترین های تاپیک های امروز