1464
1459

هرسال وقتی برمیگردم حس میکنم سالم تازه شروع شده...

میخوام تصمیم جدید بگیرم....

اول اینکه میخوام عربی عراقی یاد بگیرم. تا بتونم اونجا ارتباط بگیرم

و دوم میخوام نماز شب قضامو بخونم

یه دهه هفتادی مسلمون (اگر نظرم مغایر با قرآن و حدیث بود، تذکر مودبانه شمارو پذیرا هستم)                                                                                                                    خدایا بهم کمک کن به پسرانم بیاموزم قدرت در بازوی تزریقی نیست بلکه در توان کنترل نگاه و فکر و نفس است                                           و به دخترانم بیاموزم ازادی حقیقی رها بودن از تمایلات نفسانی و تائیدات دیگران است.                                                                       خدایا به من و خانواده ام و همه مردم دنیا بصیرتی بده تا ظلم رو تشخیص بدیم و قدرت و غیرتی تا مقابلش سکوت نکنیم                                                                                    خدایا به رهبر عزیزم سلامتی و طول عمر بده و فرج امام زمان عج رو هرچه سریعتر برسون...       آمین

اگه دنبال لباس با قیمتهای باور نکردنی هستین 

حتما به ما سر بزنید

1473
عربی عراقی دقیقا مثل عربی خوزستانه  همون لهجه

چطوری سهیلا تاپیک خونت قفل بود واستم بنویسم مبارک باشه با دل خوش بری توش😘

زندگیمون شده ؛"اشکال نداره،از هیچی که بهتره

میدونم ک خیلی شبا بیدار نمیتونم بشم. واسه همین گفتم سنگ بزرگ برندارم. اول مقید باشم ب خوندن قضاش...

ان شاالله توفیق بده خدا نماز شب بخونم همون وقت شرعیش... از خدا ممنونم ک اجازه داده این نماز مستحبی رو اگه نمیتونیم حداقل قضا بجا بیاریم

یه دهه هفتادی مسلمون (اگر نظرم مغایر با قرآن و حدیث بود، تذکر مودبانه شمارو پذیرا هستم)                                                                                                                    خدایا بهم کمک کن به پسرانم بیاموزم قدرت در بازوی تزریقی نیست بلکه در توان کنترل نگاه و فکر و نفس است                                           و به دخترانم بیاموزم ازادی حقیقی رها بودن از تمایلات نفسانی و تائیدات دیگران است.                                                                       خدایا به من و خانواده ام و همه مردم دنیا بصیرتی بده تا ظلم رو تشخیص بدیم و قدرت و غیرتی تا مقابلش سکوت نکنیم                                                                                    خدایا به رهبر عزیزم سلامتی و طول عمر بده و فرج امام زمان عج رو هرچه سریعتر برسون...       آمین
عربی عراقی دقیقا مثل عربی خوزستانه  همون لهجه


اره دیدم عربای ایرانی خیلی راحت با اونا صحبت میکنن... خوش ب حالشون

یه دهه هفتادی مسلمون (اگر نظرم مغایر با قرآن و حدیث بود، تذکر مودبانه شمارو پذیرا هستم)                                                                                                                    خدایا بهم کمک کن به پسرانم بیاموزم قدرت در بازوی تزریقی نیست بلکه در توان کنترل نگاه و فکر و نفس است                                           و به دخترانم بیاموزم ازادی حقیقی رها بودن از تمایلات نفسانی و تائیدات دیگران است.                                                                       خدایا به من و خانواده ام و همه مردم دنیا بصیرتی بده تا ظلم رو تشخیص بدیم و قدرت و غیرتی تا مقابلش سکوت نکنیم                                                                                    خدایا به رهبر عزیزم سلامتی و طول عمر بده و فرج امام زمان عج رو هرچه سریعتر برسون...       آمین
1432
شت یعنی چی

یه چیز تو مایه های زکی 

اخه استاتربا  حس خوبی که داره فکر کردم حالا کلی نیت خیر خواهانه دارا که بعد از این تزکیه ی نفس انجام بده این دوتا مسیله بخصوص یاد گیری زبان عربی اصلا نمیشه گفت خیلی دنبال اصلاحه درواقع همه چیو فقط تو همون سفر میبینه 

مم همیشه شبا تصمیم میگیرم روزا میزنم زیر حرفام. برام دعا کنید خبرای خوبی بشنوم


ان شاالله ک من اینجوری نباشم😉

ان شاالله خبرای خوب بشنوید

یه دهه هفتادی مسلمون (اگر نظرم مغایر با قرآن و حدیث بود، تذکر مودبانه شمارو پذیرا هستم)                                                                                                                    خدایا بهم کمک کن به پسرانم بیاموزم قدرت در بازوی تزریقی نیست بلکه در توان کنترل نگاه و فکر و نفس است                                           و به دخترانم بیاموزم ازادی حقیقی رها بودن از تمایلات نفسانی و تائیدات دیگران است.                                                                       خدایا به من و خانواده ام و همه مردم دنیا بصیرتی بده تا ظلم رو تشخیص بدیم و قدرت و غیرتی تا مقابلش سکوت نکنیم                                                                                    خدایا به رهبر عزیزم سلامتی و طول عمر بده و فرج امام زمان عج رو هرچه سریعتر برسون...       آمین
یه چیز تو مایه های زکی  اخه استاتربا  حس خوبی که داره فکر کردم حالا کلی نیت خیر خواهانه د ...


نه عزیزم شما اطلاعاتت کامل نیست برای قصاوت

من برای ارتباط گرفتن با اونا اهدافی دارم... 

یه دهه هفتادی مسلمون (اگر نظرم مغایر با قرآن و حدیث بود، تذکر مودبانه شمارو پذیرا هستم)                                                                                                                    خدایا بهم کمک کن به پسرانم بیاموزم قدرت در بازوی تزریقی نیست بلکه در توان کنترل نگاه و فکر و نفس است                                           و به دخترانم بیاموزم ازادی حقیقی رها بودن از تمایلات نفسانی و تائیدات دیگران است.                                                                       خدایا به من و خانواده ام و همه مردم دنیا بصیرتی بده تا ظلم رو تشخیص بدیم و قدرت و غیرتی تا مقابلش سکوت نکنیم                                                                                    خدایا به رهبر عزیزم سلامتی و طول عمر بده و فرج امام زمان عج رو هرچه سریعتر برسون...       آمین
نماز شب هم مگه قضا میشه؟


آره...نماز شب بااینکه مستحبیه ولی خدا این فرصتو داده ک اگه نتونستیم بخونیم قضاشو بخونیم...

یه دهه هفتادی مسلمون (اگر نظرم مغایر با قرآن و حدیث بود، تذکر مودبانه شمارو پذیرا هستم)                                                                                                                    خدایا بهم کمک کن به پسرانم بیاموزم قدرت در بازوی تزریقی نیست بلکه در توان کنترل نگاه و فکر و نفس است                                           و به دخترانم بیاموزم ازادی حقیقی رها بودن از تمایلات نفسانی و تائیدات دیگران است.                                                                       خدایا به من و خانواده ام و همه مردم دنیا بصیرتی بده تا ظلم رو تشخیص بدیم و قدرت و غیرتی تا مقابلش سکوت نکنیم                                                                                    خدایا به رهبر عزیزم سلامتی و طول عمر بده و فرج امام زمان عج رو هرچه سریعتر برسون...       آمین
1474
التماس دعا عزیزم


حاجت روا بشی گلم

یه دهه هفتادی مسلمون (اگر نظرم مغایر با قرآن و حدیث بود، تذکر مودبانه شمارو پذیرا هستم)                                                                                                                    خدایا بهم کمک کن به پسرانم بیاموزم قدرت در بازوی تزریقی نیست بلکه در توان کنترل نگاه و فکر و نفس است                                           و به دخترانم بیاموزم ازادی حقیقی رها بودن از تمایلات نفسانی و تائیدات دیگران است.                                                                       خدایا به من و خانواده ام و همه مردم دنیا بصیرتی بده تا ظلم رو تشخیص بدیم و قدرت و غیرتی تا مقابلش سکوت نکنیم                                                                                    خدایا به رهبر عزیزم سلامتی و طول عمر بده و فرج امام زمان عج رو هرچه سریعتر برسون...       آمین
خوش بحالی دار ه حالا کی هستن مگه  ﻋﺮﺏ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺍ ﺩﺷﻤﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﺞ ﺍﻧﺪﯾﺶ ﻭ ﺑﺪ ﺧﻮﯼ ﻭ ﺍﻫﺮﯾﻤﻦ ﺍﺳ ...


برو با این افکار پوسیده ات...

یه دهه هفتادی مسلمون (اگر نظرم مغایر با قرآن و حدیث بود، تذکر مودبانه شمارو پذیرا هستم)                                                                                                                    خدایا بهم کمک کن به پسرانم بیاموزم قدرت در بازوی تزریقی نیست بلکه در توان کنترل نگاه و فکر و نفس است                                           و به دخترانم بیاموزم ازادی حقیقی رها بودن از تمایلات نفسانی و تائیدات دیگران است.                                                                       خدایا به من و خانواده ام و همه مردم دنیا بصیرتی بده تا ظلم رو تشخیص بدیم و قدرت و غیرتی تا مقابلش سکوت نکنیم                                                                                    خدایا به رهبر عزیزم سلامتی و طول عمر بده و فرج امام زمان عج رو هرچه سریعتر برسون...       آمین
برو با این افکار پوسیده ات...

اتفاقن افکار شما بسیار پوسیده است اخه واقعا خوشبحالی داره کسی زبان عرب بلده عربا بلایی به سر مردم سرزمین ما اوردن که فکر کنم خودت بهتر بدونه از همون ابتدا که با خونریزی وحشیانه دینشونو به ما خوروندن اگر خوب بودن چرا زن امام حسین که ایرانی بود فرار کرد اومد ایران اصلا میدونی چجوری زن امام حسین شده بود یکم تاریخ مطالعه کنید یکمی هم مودب تر برخورد کنید کسی که اهل نماز باید بهتر عمل کنه

1457
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید