1472
1459
چند سالته؟ شوهرت چند سالشه؟

من 24 شوهرم31

قدر همديگه رو بدونين،زير خاک آنتن نميده...‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌!
عزیز دلمم...بسپر بخدا و رفت وامدو قطع کن... پدرشوهر نداری حرفی بزنه؟

دارم خیلی بی زبونه اصلا حرف نمیزنه انقدر زنه زده تو سرش صداش در نیاد بعضی وقتا جلوی من انقد با شوهرش بد رفتار میکنه و سرش داد میزنه با دعوا بهش میگه داروتو بخور مرده بدبخت هیچی نمیگه بعد به ما عروسا میگه همیشه به شوهراتون احترام بذارید

قدر همديگه رو بدونين،زير خاک آنتن نميده...‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌!
جای من بودی چیکارمیکردی همه ی اینایی که گفتی ازاون بدترش رومادرشوهرم سرم آورد بااین تفاوت که شوهرمن ...

خوب دلیل تحملت چی حالا یکی میگه مادر شوهرم بده ولی شوهرم پشتمو مبگیره تو نشستی به پای چی اینا تحمر میکنی 

قیمت امروز بلیط اتوبوس به هر کجا ایران در علی‌بابا


کلیک کنید

اسی یه سوال : تا حالا نشده یه حرفی چیزی به مادرشوهرت بزنی ؟ تاحالا نشده خبرچینی کنی؟ تاحالا نشده غی ...

نه هیچوقت نشده همیشه خودش پا روی دمم میذاره و بی دلیل حرف میزنه و شوهرم جوابش میده منم این سیاستیه که شوهرم یادم داده گفته هیچوقت جوابشو نده خودم جواب بدم بهتره اون از من ناراحت نمیشن

قدر همديگه رو بدونين،زير خاک آنتن نميده...‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌!
استارتر شما با مادر شوهرت زندگی میکنی ، مادر شوهرت از کجا میفهمه ک شما خونه مامانت کی رفتی ؟؟؟؟؟؟

نه مستقلم... روزی چند بار زنگ میزنه به پسرش ببینه داره چکار میکنه 

قدر همديگه رو بدونين،زير خاک آنتن نميده...‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌!
1436
دیگه از اول میشناختیش انقد بی ابرو بوده با رابطه قبل ازدواج مخالف  جادیتم اززدواجش سنتی بوده ب ...

سنتی نبوده گلم اونم دوست بوده

قدر همديگه رو بدونين،زير خاک آنتن نميده...‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌!

خیلی ناراحت شدم وقتی زندگیتونو خوندم

ان شاءالله خدا خودش بهتون آرامش بده وزودتر بهتون یه نی نی سالم عطا کنه

منم خودم تقریبا دوسالو نیمه که منتظر بچم

ان شاءالله خدا به هممون نظر کنه

اسی چرا باید بری جایی که برات احترام قائل نباشن؟!واقعا چرا هیچ کدوم ازین هشدار هارو جدی نگرفتی؟مادره ...

چون شوهرم میگفت مهم من و توییم ماهم باهاشون زندگی نمیکنیم که منم حرفاشو قبول میکردم کم سن و سال بودم

قدر همديگه رو بدونين،زير خاک آنتن نميده...‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌!
از قدیم گفتن ماران خورند موران کشند  حتما مامانتم یه جا حقی از عروس کم وزیاد کرده تو داری تاوا ...

عزیزم وقتی من شوهر کردم مادرم هنوز مادر شوهر نشده بود که بخواد بدی کنه

قدر همديگه رو بدونين،زير خاک آنتن نميده...‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌!
وای خیلی ناراحت شدم‌ خدا جوابش بده سر عزیزاش بیاره  حالا میشه بگی این عفریته کجایی هستند؟؟؟

آبادان عزیزم همشهری خودمه

قدر همديگه رو بدونين،زير خاک آنتن نميده...‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌!
1444
یا خدااا!!!به حق چیزای ندیده و نشنیده!!!این دیگه چ جونوريه؟؟؟!!!چ جوری با این مادر شوهر سر کردي؟؟

به سختی😂😂 دیگه از غصه زده به سرمون الکی خوش شدیم

قدر همديگه رو بدونين،زير خاک آنتن نميده...‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌!
اسی جون ی جوری جوابشو بده دیگ نتونه واسه تو تصمیم بگیره ب اون چه ک تو میریخونه مامانت یا نه؟؟؟؟؟ با ...

آخر سر حرف بابام موندم همون 313 تا زدم برای اون عروسش هم 313 تا زد ولی برای دخترش 330 تا زد گفت باید سکه دخترم از عروسام بیشتر باشه 

قدر همديگه رو بدونين،زير خاک آنتن نميده...‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌!
اسی خونهت دوره ازش  یا تو ساختمون مادر شوهرتی

نه دور نیستم خونمون 10 دقیقه راهه تا خونش

قدر همديگه رو بدونين،زير خاک آنتن نميده...‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌!
ببين عشقم با اين شرايط باش ازدواج كردى خلى چيزى هستى؟ بت مستقيما گفته ازت بدم مياد! پدر مادرت اجازه ...

من اینارو خلاصه تعریف کردم عزیزدلم..خواستگاریمون 2سال و نیم طول کشید اون راضی شده بود با حرفای پسرش که بیان خواستگاری اما بابای من رضایت نمیداد بیان به زور خود پسره اومد حرف زد گفت من خوشبختش میکنم و کلی حرف دیگه که بابام راضی شد

قدر همديگه رو بدونين،زير خاک آنتن نميده...‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌!
1474
همین امسال میمیره،زجرکش میشه،حلواشم خودت میپزی ،شماهم یه دختر خووشگل بدنیا میاری .اسمش و بذار فاطمه

اگه نمرد چی؟؟ تضمین میکنی خودت؟فاطمه که اسم مامانمه نمیتونم بذارم ولی حتما یه اسم نیکو براش میذارم شما دعا کن خدا یه نی نی بمن بده

قدر همديگه رو بدونين،زير خاک آنتن نميده...‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌!
ی مسئله دیگه شما هیچی از پدرشوهرت نگفتی، اگه احیانا خدای نکرده ایشون ب هر دلیلی کنار خانوداش نیست،و ...

نه گلم پدر شوهرم زندست و خیلی آرومه سرش تو کار خودشه توضیح دادم که چقد با شوهرش بد رفتاری میکنه و پسرشم با سختی بزرگ نکرده وضع مالی خوبی دارن

قدر همديگه رو بدونين،زير خاک آنتن نميده...‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌!
مادرشوهرت با دوستی قبل ازدواج موافق نبوده و به همین خاطر این همه اذیت کرده از حرفایی که زده کاملا مش ...

عزیزم ازدواج هردوی عروساش سنتی نبوده هم من دوست دختر پسرش بودم هم اون یکی جاریم تازه پسر کوچیکشم دوس دختر داره میگه خیلی خوشگله حتما میگیرمش براش 

قدر همديگه رو بدونين،زير خاک آنتن نميده...‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌!
استارتر از چند مورد میشه حدس هایی زد  مثلا پدرت به خاطر چند روز موندن اونجا بهت گفته دیکه نیا ...

عزیزم من رفتم بابام بیرونم کرد مجبور شدم برم خونه خواهرم چند بارم پیام دادم جوابم نداد به مامانم گفت بگو حق نداره بیاد اینجا..

قدر همديگه رو بدونين،زير خاک آنتن نميده...‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌!

سلام مجدد به همتون دوستای گلم

ممنونم از لطف همتون که منو همراهی کردید و انقدر مورد لطف قرار دادید.واقعا نیاز داشتم درد و دل کنم باهاتون تازه من خیلی چیزارو نگفتم سرتون رو درد نیارم..

از اونایی که همدردی کردن باهام خیلی سپاسگذارم و دستشونو میبوسم.اونایی که گفتن مقصر خودمم بله خودمم قبول دارم که اشتباه کردم نباید تن به ازدواج میدادم.ولی خیالتون رو راحت کنم کنار شوهرم خدارو صد هزارمرتبه شکر خیلی خوشبختم همیشه ازم دفاع میکنه و پشتمه بعد از چند سال هنوز عاشق همیم مثل روزای شیرین دوستی و نامزدی..چند نفر گفتن این داستانه و باور نکردن و من گفتم که باور کنن من حرفی رو از خودم در نیاوردم و همش واقعیت بود البته توضیح دادنش مفهومی نداره..اونایی که گفتن نمیشه از اولش مادره بد باشه حتما چیزی دیده ازم اون زن از روز اول که منو دید نگاهم نمیکرد و کم محلی میکرد و بار اول بود منو دید و منم کاری نکرده بودم.یه دوستی گفتن چطور زن برادرت بده مادرشوهرت بده ولی مادر پدرت خوبن من دلیل بد بودن زن برادرم هم توضیح دادم باورش پای خودشون.گفته بودید چرا ازدواج کردی باهاش وقتی دیدی مادرش چطوره بگم که اول اینکه از خونه خسته بودم بخاطر رفتارای بابام و داداشم خیلی بهم سخت میگدروندن و اینکه واقعا عاشق شوهرم بودم دوست نداشتم از دستش بدم سنم خیلی کم بود و دوست داشتم کنارش زندگی کنم..خیلی هاتون دعام کردید هم برای بچه دار شدن هم مادر شوهرم از خدا میخوام هرچی که تو دلتونه نصیبتون بشه دوستای خوبم تا اونجایی که تونستم سوالای خوشگلتون رو جواب دادم و اینم بگم که من هیچوقت جواب مادرشوهرمو ندادم سکوت کردم چون شوهرم جوابشونو میده خیلیا گفتید باید جوابشو بدم قطع رابطه کنم باهاش اما صلاح میدونم خودمو پیش شوهرم خوب نشون بدم البته بگم که خیلیییی سرش غر میزنم بخاطر خانوادش اینم تو ذات همه ما زناست.براتون بهترینارو از خدا میخوام همتونو دوس دارم بوووس💞💕💞

قدر همديگه رو بدونين،زير خاک آنتن نميده...‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌!
1331
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1333
1405
1462
1426
1470
224
29
1439
1468
پربازدیدترین تاپیک های امروز
1415

داغ ترین های تاپیک های 2 روز گذشته

داغ ترین های تاپیک های امروز