1464
1411
عنوان

شوعر عصبی و دیوونه 😭

833 بازدید | 72 پست

نمی دونم چرا تاپیکام خار داره کسی نمیاد 

ولی چون دلم گرفته و می خوام با یکی حرف بزنم اینجا دوباره تعریف می کنم😭 

تاپیکای قبلی که کسی نبود 

تو رو خدا هستید ؟

رفتیم بیرون کیک بخریم ببخریم خونه با مامانم اینا به مناسب سالگرد دور هم باشیم


اونجا کافه هم داشت نشستیم چایی خوردیم


من خواستم سلفی بگیرم گفت بیا من ازت عکس بگیرم


یه چند تا عکس گرفت از من


گفتم حالا گوشیتو بده منم از تو بگیرم


بلند شدم واسادم تو کافه ازش عکس بگیرم


داشتم دوربین رو تنظیم می کردم نور و این چیزا رو گفت عکس معمولی بگیرم


گفتم باشه و داشتم نور ها رو تنظیم می گردم یکم طول کشید


تو ذهنم بود که وقتی ۱۰ ملیون پول گوشی می دی و انقدر اپشن داره برای دوربین چرا عکس معمولی بگیرم


یه خانواده اومدن می خواستن رد بشن یکم صبر کردن بعد از پشت من رد شدن


شوهرمم گفت بگیر دبگه ضایع اس اینطوری واسادی عوس میگیری و روشو از دوربین برگردون


منم چند تا عکس گرفتم که همش ژستاش پشت به دوربین و دستش جلو صورتش بود


گفتم این چه قیافه ایه گفت این همه مدت ۳ تا عکس گرفتی


گفتم داشتم نورشو تنظیم می کردم


چرا میگی ضایع اس چی ضایع اس؟


گفت مردم معطل شده بودن گفتم دو متر فاصله اس اینجا از پش من می رفتم


گفت باشه باشه بابا اصلا گوه خوردم بحث نکن


یه جوری که انگار توهم بحث و دعوا داره


منم گفتم اخه اصلا چیز ضایعی نبود


گفت باشه بابا باشه


بعد یکم دیگه گفتم ببین از اینجای دوربینت رفتم عکس گرفتم


گفت باشه


سفارش چاییمونم نمیاوردن


منم سرمو گذاشتم پشت بهش رو میز


بلند شد گفت اوردن سفارش هارو بیا تو ماشین


گفتم وا کیک و چایی رو من نمی تونم بیارم بیا بشین


رفت گفت سفارشمونو سریع بیارن  نشست


گفتم ببخشید من واقعا نمی خواستم اوقات تلخی بشه


ببین اونجا هم دو نفر دارن عکس میگیرن از هم اصلا هم ضایع نیست گفت  تو راه مردم رو گرفته بودیم


گفتم چرا انقدر مردم برات مهمن به جهنم


گفت تو گفتی ببخشید من دست خودمه ببخشم یا نه


گفتم وا چی شده مگه حالا


گفت هر روز هر روز اعصاب خوردی داریم


گفتم هر روز اعصاب خوردی داری چرا زندگی می کنی


این کیک هم ببر بنداز دور


کجا تو هر روز اعصاب خوردی داری؟


(خدایی اعصاب خوردی نداریم هر روز می گه خدارو شکر )


بعدم گفتم من می رم سمت ماشین تموم شدی بیا


بلند شدم


بعد اومد تو ماشین شروع کرد داد و بیداد


 چون تو مسافرتیم گفت الان می خوام برگردم تو هم خواستی بیا خواستی نیا


منم گفتم من می خواستم ازت عکس خوب بگیرم


گفت من گفتم عکس معمولی


گفتم من ارتیستم نمی تونم نو رو تنظیم نکنم و عکس بگیرم


گفت نه تو پررو شدی باید به حرف من گوش بدی


چون نمی خواستم کشش بدم گفتم باشه ببخشید


مامان باباهای عزیز میدونین پول آپ مای بیبی چیه؟

یک پوشک شورتی نازک و نرم، باقدرت جذب بالا. که کش مخصوص 360 درجه دور کمر آن، آزادی وابتکار عمل بیشتری به دلبند شما می ده

برای اطلاعات بیشتر ما رو دنبال کنید


رفتیم بیرون کیک بخریم ببخریم خونه با مامانم اینا به مناسب سالگرد دور هم باشیم اونجا کافه هم داشت ...

باز رفتی از اول که😕

بیت من را گرفته از خویشم/اولم شعر بوده عشق آخر      شعر یعنی تمام آدم ها/عشق یعنی علیرضا آذر❤
1475

دغدغه ات تو حلقم😐

اینا ی بحث معمولیه 

کشش نده

میگفتی حواسم نبود و دیگه سکوت میکردی

گروه نارنجی❤وزن شروع من: ۷۷/۰۰❤وزن جدید:   بعدا میگم ❤وزن هدف: ۵۲❤هدف اول: ۶۹❤هدف دوم: ۶۵❤هدف سوم: ۶۱❤هدف چهارم: ۵۸❤هدف پنجم: ۵۵❤هدف ششم:۵۳❤❤هدف نهایی۵۲❤❤قدم ۱۶۲تاپیک بامداد خمارتاریخ شروع لاغریم ۲۴ مهرماه ۹۸❤

شوهرت ی ادم معمولیه 

این چیزا و بحث ها بین همه پیش میاد

گروه نارنجی❤وزن شروع من: ۷۷/۰۰❤وزن جدید:   بعدا میگم ❤وزن هدف: ۵۲❤هدف اول: ۶۹❤هدف دوم: ۶۵❤هدف سوم: ۶۱❤هدف چهارم: ۵۸❤هدف پنجم: ۵۵❤هدف ششم:۵۳❤❤هدف نهایی۵۲❤❤قدم ۱۶۲تاپیک بامداد خمارتاریخ شروع لاغریم ۲۴ مهرماه ۹۸❤
1447
دغدغه ات تو حلقم😐 اینا ی بحث معمولیه  کشش نده میگفتی حواسم نبود و دیگه سکوت میکردی

خوب بحث معمولی چرا انقدر باید عصبیش کنه 

نن می گم مریضه باید بره روانپزشک مسائل رو بزرگ می کنه

من اصلا چیزی نفهمیدم ی بحث معمولیه ک هردو از،روی نابالغی و لجبازی کشش دادین

گروه نارنجی❤وزن شروع من: ۷۷/۰۰❤وزن جدید:   بعدا میگم ❤وزن هدف: ۵۲❤هدف اول: ۶۹❤هدف دوم: ۶۵❤هدف سوم: ۶۱❤هدف چهارم: ۵۸❤هدف پنجم: ۵۵❤هدف ششم:۵۳❤❤هدف نهایی۵۲❤❤قدم ۱۶۲تاپیک بامداد خمارتاریخ شروع لاغریم ۲۴ مهرماه ۹۸❤
شوهرت ی ادم معمولیه  این چیزا و بحث ها بین همه پیش میاد

انقدر  شدید؟ 

بعد بگن هر روز ما اعصاب خوردی داریم؟ 

خدایی من نمی خوام تو زندگی کسی باشم که هر روز اعصابش خورد می شه از من

تو هم ب مشاور،نیاز،داری 

یک ب یک باهاش بحث کردی

گروه نارنجی❤وزن شروع من: ۷۷/۰۰❤وزن جدید:   بعدا میگم ❤وزن هدف: ۵۲❤هدف اول: ۶۹❤هدف دوم: ۶۵❤هدف سوم: ۶۱❤هدف چهارم: ۵۸❤هدف پنجم: ۵۵❤هدف ششم:۵۳❤❤هدف نهایی۵۲❤❤قدم ۱۶۲تاپیک بامداد خمارتاریخ شروع لاغریم ۲۴ مهرماه ۹۸❤
1476
انقدر  شدید؟  بعد بگن هر روز ما اعصاب خوردی داریم؟  خدایی من نمی خوام تو زندگی کسی ...

بابا حالا تو اون لحظه گفتهودیگه .خودت میگی هرروز،میگه خداروشکر

چرا وقتی میگه خداروشکر نمیری مسجد خداروشکر،کنی ب خاطر اون لحظه خوب زندگیتون و اون لحظه هارو یادت نمیمونه .بلافاصله ی چیزی گفته ی روز زود زوم کردی روش ک اره اینجوری گفت .ب همون اندازه ک ب بدی هاش حساسی ب خوبی هاشم حساسی؟

گروه نارنجی❤وزن شروع من: ۷۷/۰۰❤وزن جدید:   بعدا میگم ❤وزن هدف: ۵۲❤هدف اول: ۶۹❤هدف دوم: ۶۵❤هدف سوم: ۶۱❤هدف چهارم: ۵۸❤هدف پنجم: ۵۵❤هدف ششم:۵۳❤❤هدف نهایی۵۲❤❤قدم ۱۶۲تاپیک بامداد خمارتاریخ شروع لاغریم ۲۴ مهرماه ۹۸❤
انقدر  شدید؟  بعد بگن هر روز ما اعصاب خوردی داریم؟  خدایی من نمی خوام تو زندگی کسی ...

بابا جدی نگفته ک 

خواسته کم نیاره 

ای بابا

گروه نارنجی❤وزن شروع من: ۷۷/۰۰❤وزن جدید:   بعدا میگم ❤وزن هدف: ۵۲❤هدف اول: ۶۹❤هدف دوم: ۶۵❤هدف سوم: ۶۱❤هدف چهارم: ۵۸❤هدف پنجم: ۵۵❤هدف ششم:۵۳❤❤هدف نهایی۵۲❤❤قدم ۱۶۲تاپیک بامداد خمارتاریخ شروع لاغریم ۲۴ مهرماه ۹۸❤
1331
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1333
1405
1470
1426
1462
224
1439
1468
29
1415
داغ ترین های تاپیک های امروز