1619
1605

الان داشتم حرف میزنم پیش جاری میخواستم بگم متری شش ونیم گفتم مرتی شش ونیم اب شدم

ب مامانمگفتم لااقل هفتاد هشتاد درصدخوشگلیه دنیا ب خاطر توعه خندید شد ۱۰۰درصد😍امیدوارم منم زودتر مامان بشم هرکی خوند برام دعا کنه منم حس مادری رو تجربه کنم❤
الان داشتم حرف میزنم پیش جاری میخواستم بگم متری شش ونیم گفتم مرتی شش ونیم اب شدم

منم اون روز پیش جاریم که اصلا رابطمون خوب نیس خواستم بگم تاتو فیبروز گفتم فیروز!خجالت کشیدم

😍


یه روز صبح پسرمو بردم مهد، تو راه برگشت 2 تا دختر ۱۴_۱۵ ساله از جلوم داشتن راه میرفتن؛


آقا یه حرفائی بینشون ردو بدل میشد که واسه منِ متأهل قفل بود.


(با شماره بندی میگم که متوجه بشین) مثلا میگفتن؛


۱_ بوقِ اون پسره رو دیدی تو گوشیم؟

یا

۲_فلان بوق رو دیدی رفت تو اون بوق؟


۳_ بوق بوق بوق بوق بوق بوق‌بوق بوق‌بو‌ق (شماره ۳ دیگه خیلی رکیک بود)


من دیگه نتونستم تحمل کنم و بهشون گفتم چه خبرتونه؟ شما مگه پدر مادر ندارین؟


برگشتن و گفتن به تو چه بوق بوق بوق بوق؟


دیدم اوضاع داره بغرنج میشه، آرام راهمو گرفتمو رفتم  اون سمت خیابون، که یهو بوق بوق بوق بوق بوق بوق (لابد فکرکردین آماج چند تا فحش قرار گرفتم)

باید بگم اینجا رو رکب خوردین، از جائی که من حواسم پرت اون دخترا بود، ناغافل اومدم تو خیابون و در مسیر یه ماشین قرار گرفتم، راننده ش که یه مرد جوان بود، با بوقهای پشت هم منو مطلع کرد بنده خدا.


خلاصه از ماشین پیاده شد و (بوق بوق بوق بوق بوق بوق )


لابد خیال کردین دوباره بوق زده، باید بگم نه!


چند تا فحش بهم داد و رفت.


هیچی دیگه؛


منم هاج و واج و حیران و اشک ریزان و غمگین و نالان،


سریع راه خونه رو در پیش گرفتم و به این روزِ بوقی، لعن و نفرین روان کردم.


رنگ در رنگ و‌ به هر رنگ هزارانش طیف           نغمه در نغمه و هر نغمه به یاد یاران

اگه دنبال محصولات طبیعی برای پوستتون میگردین 

ما رو دنبال کنید

منم اون روز پیش جاریم که اصلا رابطمون خوب نیس خواستم بگم تاتو فیبروز گفتم فیروز!خجالت کشیدم

ماهم اصلا ی کلامم باهم حرف نمیزنیم داشتم ب خواهرشوهرمیگفتم اصن اب شدم برشده بودم

ب مامانمگفتم لااقل هفتاد هشتاد درصدخوشگلیه دنیا ب خاطر توعه خندید شد ۱۰۰درصد😍امیدوارم منم زودتر مامان بشم هرکی خوند برام دعا کنه منم حس مادری رو تجربه کنم❤
1613
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1606
1638
1633
1426
1640
1479
1646
1642
1623
1617
224
1462
1636
29