1464
1411

من دوقلو حامله ام هر سری دراز میکشم بعد اینکه پامیشم ازم اب میره روشن و بدون بو کسی تجربه ای داره بگه فردا وقت سونو دارم 

فقط 7 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
من و داداشم دوقلو هستیم) در حال قدم زدن بودیم. داداشم چند متر جلوتر از من راه می رفت. یارو اول داداشم رو دید بعد اومد جلوتر من رو دید و گفت: دوقلو‍‍یید؟ پ ن پ اجسام از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیک تر هستند!حالا خدا دوتا نینی خوشگل گذاشته تو دلم نینی هامم بدنیا بیان بزرگ بشن میخوان بهشون بگن دوقلوعیید😍😍😍😍😍

تا فردا صبر کن

از کی اینجوری شدی

😊😊😊😊😊😊😊😊                                   بزودی در این مکان تیکر بارداری نصب میشود رد نشو صلوات بفرست بگو               ان شاءالله     أللّهمَّ ارزُقني ولدأ سالمأ صالحأ عالماً متقياً و لا سَميهِ باسمِ نبيک مُحمَّداً (ص)
برا من با سونو معلوم شد نشت دارم

چند هفته بودی چی شد ؟چیکار کردی بستری شدی ؟

فقط 7 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
من و داداشم دوقلو هستیم) در حال قدم زدن بودیم. داداشم چند متر جلوتر از من راه می رفت. یارو اول داداشم رو دید بعد اومد جلوتر من رو دید و گفت: دوقلو‍‍یید؟ پ ن پ اجسام از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیک تر هستند!حالا خدا دوتا نینی خوشگل گذاشته تو دلم نینی هامم بدنیا بیان بزرگ بشن میخوان بهشون بگن دوقلوعیید😍😍😍😍😍

کارتون‌های پرورش کودک دو زبانه رو از سایت نی نی کارتون خرید کن

چند روزه توی سایت هم تخفیف گذاشتن

برای خرید با تخفیف کلیک کنید

1484
تا فردا صبر کن از کی اینجوری شدی

من الان یک هفتس کم بود ولی الان خیلی بیشتر شده هفته ی قبلش سونو داده بودم ک گفت فعلا نرماله هفته ی بعدم باید بیای چک کنیم ک کم نشده باشه الان هفته ۲۵ هستم 

فقط 7 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
من و داداشم دوقلو هستیم) در حال قدم زدن بودیم. داداشم چند متر جلوتر از من راه می رفت. یارو اول داداشم رو دید بعد اومد جلوتر من رو دید و گفت: دوقلو‍‍یید؟ پ ن پ اجسام از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیک تر هستند!حالا خدا دوتا نینی خوشگل گذاشته تو دلم نینی هامم بدنیا بیان بزرگ بشن میخوان بهشون بگن دوقلوعیید😍😍😍😍😍
برا من با سونو معلوم شد نشت دارم

نازیلا جون بیا بگو چی شد و چند هفته بودی ترخدا 

فقط 7 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
من و داداشم دوقلو هستیم) در حال قدم زدن بودیم. داداشم چند متر جلوتر از من راه می رفت. یارو اول داداشم رو دید بعد اومد جلوتر من رو دید و گفت: دوقلو‍‍یید؟ پ ن پ اجسام از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیک تر هستند!حالا خدا دوتا نینی خوشگل گذاشته تو دلم نینی هامم بدنیا بیان بزرگ بشن میخوان بهشون بگن دوقلوعیید😍😍😍😍😍

فردا صبح وقت سونو دارم 

فقط 7 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
من و داداشم دوقلو هستیم) در حال قدم زدن بودیم. داداشم چند متر جلوتر از من راه می رفت. یارو اول داداشم رو دید بعد اومد جلوتر من رو دید و گفت: دوقلو‍‍یید؟ پ ن پ اجسام از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیک تر هستند!حالا خدا دوتا نینی خوشگل گذاشته تو دلم نینی هامم بدنیا بیان بزرگ بشن میخوان بهشون بگن دوقلوعیید😍😍😍😍😍
چند هفته بودی چی شد ؟چیکار کردی بستری شدی ؟

از هفته سی و یک فک کنم شروع شد چند روز بستری و سرم و امپول ریه و این داستانا بعدم هفته 34 زایمان زودرس

وَ جـ💙ـانِ مَن اَست اِستِقلالـ
1334
از هفته سی و یک فک کنم شروع شد چند روز بستری و سرم و امپول ریه و این داستانا بعدم هفته 34 زایمان زود ...

چ جوری بودی میشه یکم توضیح بدی ببینم علاعمت چی بوده بعد تا موقع زایمان بیمارستان بستری بودی ؟

فقط 7 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
من و داداشم دوقلو هستیم) در حال قدم زدن بودیم. داداشم چند متر جلوتر از من راه می رفت. یارو اول داداشم رو دید بعد اومد جلوتر من رو دید و گفت: دوقلو‍‍یید؟ پ ن پ اجسام از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیک تر هستند!حالا خدا دوتا نینی خوشگل گذاشته تو دلم نینی هامم بدنیا بیان بزرگ بشن میخوان بهشون بگن دوقلوعیید😍😍😍😍😍
مثل ترشح ابریزش داری ولی شدید تر از ترشح

من وقتی دراز میکشم و پا میشم اب کمرنگ و کمی گرم میریزه یا میخوام یکم پیاده راه برم میاد هر سری میرم دسشویی میخوام پاشم دوباره میریزه آبکی و اصلا هیچ غلظتی نداره 

فقط 7 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
من و داداشم دوقلو هستیم) در حال قدم زدن بودیم. داداشم چند متر جلوتر از من راه می رفت. یارو اول داداشم رو دید بعد اومد جلوتر من رو دید و گفت: دوقلو‍‍یید؟ پ ن پ اجسام از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیک تر هستند!حالا خدا دوتا نینی خوشگل گذاشته تو دلم نینی هامم بدنیا بیان بزرگ بشن میخوان بهشون بگن دوقلوعیید😍😍😍😍😍
چ جوری بودی میشه یکم توضیح بدی ببینم علاعمت چی بوده بعد تا موقع زایمان بیمارستان بستری بودی ؟

ترشحاتم زیاد بود رفتم بیمارستان بستریم کردن چند روز هی بهم سرم میزدن تا مایع امونیاک کم نشه بعد مرخصم کردن گفتن استراحت مطاق کن تا بری حداقل هفته 34 بعد باز شدید شد 

صب سونو گرفتن 16 میل بود مایع

عصر شد 10 میل و دکتر دستور بستری برا زایمان داد و صبحش خودش کیسه ابم رو کامل پاره کرد و بچه رو دراوردن

طبیعی هم زایمان کردم

وَ جـ💙ـانِ مَن اَست اِستِقلالـ
مثل ترشح ابریزش داری ولی شدید تر از ترشح

نازیلا جون تو درد توی واژنتم داشتی تکونای بچت کم شده بود

فقط 7 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
من و داداشم دوقلو هستیم) در حال قدم زدن بودیم. داداشم چند متر جلوتر از من راه می رفت. یارو اول داداشم رو دید بعد اومد جلوتر من رو دید و گفت: دوقلو‍‍یید؟ پ ن پ اجسام از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیک تر هستند!حالا خدا دوتا نینی خوشگل گذاشته تو دلم نینی هامم بدنیا بیان بزرگ بشن میخوان بهشون بگن دوقلوعیید😍😍😍😍😍
1474
من وقتی دراز میکشم و پا میشم اب کمرنگ و کمی گرم میریزه یا میخوام یکم پیاده راه برم میاد هر سری میرم ...

ب دکتر بگو احتمالا دوتا سونو پشت هم بگیره ازت و تا دکتر نرفتی استراحت مطلق کن حتی توالت هم سعی کن نری هفته 25 هستی عزیزم خیلی زوده

وَ جـ💙ـانِ مَن اَست اِستِقلالـ
ترشحاتم زیاد بود رفتم بیمارستان بستریم کردن چند روز هی بهم سرم میزدن تا مایع امونیاک کم نشه بعد مرخص ...

وای من از زایمان زودرس میترسم اخه دوقلو تا هفته ۳۰ ب زور میمونه ترخدا دعا کنید چیزی نشه 

فقط 7 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
من و داداشم دوقلو هستیم) در حال قدم زدن بودیم. داداشم چند متر جلوتر از من راه می رفت. یارو اول داداشم رو دید بعد اومد جلوتر من رو دید و گفت: دوقلو‍‍یید؟ پ ن پ اجسام از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیک تر هستند!حالا خدا دوتا نینی خوشگل گذاشته تو دلم نینی هامم بدنیا بیان بزرگ بشن میخوان بهشون بگن دوقلوعیید😍😍😍😍😍

خیلی حالم بده اعصابم خورد میشه هر سری ک آب میاد نمیدونم چیکار کنم هیچ کاریم نمیشه کرد 

فقط 7 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
من و داداشم دوقلو هستیم) در حال قدم زدن بودیم. داداشم چند متر جلوتر از من راه می رفت. یارو اول داداشم رو دید بعد اومد جلوتر من رو دید و گفت: دوقلو‍‍یید؟ پ ن پ اجسام از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیک تر هستند!حالا خدا دوتا نینی خوشگل گذاشته تو دلم نینی هامم بدنیا بیان بزرگ بشن میخوان بهشون بگن دوقلوعیید😍😍😍😍😍
1508
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1333
1477
1492
1426
1506
1479
1483
1439
1402
1504
224
29
داغ ترین های تاپیک های امروز