1648
1605

که بفهمه من چکارکنم.حتی حاضره مهریه موبده فقط ازپسرش جدابشم.شماباشید باهمچنین مادرشوهرباشید چکارمیکنید؟درضمن تو یه جازندگی میکنیم ونمیتونیم بریم خونه اجاره کنیم؛یه جاری دومیه بااون خوبه نوکربه تمام معناشه چون باعاشقی باپسرش ازدواج کرده‌.وجاری اولی ودخترش چندسالیه پابه خونه مادرشوهرنمیذاره ازدست اخلاقش.شماباشید چکارمیکنید؟

تنبلی تخمدان داشتم باخوردن متفورین ولترزول وزدن آمپولhcg.وقرص استرومارین ودوفاستون برانگهداری ازجسم زرد وجلوگیری ازسقط صاحب نی نی شدم.انشالله منتظراهمه صاحب نی نی ودامنشون سبزبشه.آمین.یه شب تاصبح بالباس نی نی گریه کردم بالاخره خداجواب گریمو داد.ممنونم خدا.راستی پروفایلم عکس پسریه که دخترشده«ترنسه» خواستم بگم بعضی پسرا ازدختراخوشگلترن؛قبلاشایان افضلی الان شده سایه افضلی یاسایه چشمک«ساهی»راستی بعد تغییرجنسیت یکبارم ازدواج کرده.براش احترام خاصی قائلم تواینستاش نوشته من یه ابر زنم.زن ودختربودن شجاعت وافتخار میخواد که هرکسی نداره.اونایی هم که میگن دختر نمیخوایم یاد بگیرن آرزویی بعضیا هست دخترباشن.  

اگه دنبال محصولات طبیعی برای پوستتون میگردین 

ما رو دنبال کنید

1522
فقط میتونم بگم خدا صبرت بده🤦‍♀️🤦‍♂️😑

بخدااون روز ازغصه ش تمام صورت باناخن کردم.وحشیه.

تنبلی تخمدان داشتم باخوردن متفورین ولترزول وزدن آمپولhcg.وقرص استرومارین ودوفاستون برانگهداری ازجسم زرد وجلوگیری ازسقط صاحب نی نی شدم.انشالله منتظراهمه صاحب نی نی ودامنشون سبزبشه.آمین.یه شب تاصبح بالباس نی نی گریه کردم بالاخره خداجواب گریمو داد.ممنونم خدا.راستی پروفایلم عکس پسریه که دخترشده«ترنسه» خواستم بگم بعضی پسرا ازدختراخوشگلترن؛قبلاشایان افضلی الان شده سایه افضلی یاسایه چشمک«ساهی»راستی بعد تغییرجنسیت یکبارم ازدواج کرده.براش احترام خاصی قائلم تواینستاش نوشته من یه ابر زنم.زن ودختربودن شجاعت وافتخار میخواد که هرکسی نداره.اونایی هم که میگن دختر نمیخوایم یاد بگیرن آرزویی بعضیا هست دخترباشن.  

خب گلم چسبیدی بهش میگی چکار کنم؟؟؟ بالاخره داری توخونش زندگی میکنی و داره بهتون لطفی میکنه و انتظاراتی داره.همیشه میگن به هیچ وجه بامادرشوهر یجانباشید. شماخودت راه دخالت رو بازکردی.شده تو یه زیر زمین بیرون شهر خونه اجاره کنید کمی به خودتون سختی بدین ولی جداشین و زندگیتونو حفظ کنید

اگه زندگیتو دوس داری سعی کن ظاهریم شده بهش احترام بزاری هر چی گفت بزنش اون راه انگار که حرفاشو نشنیدی اگه یه مدت ببینه تو خوبی و احترامشو میگیری شاید به خودش بیاد و دست از این کاراش برداره

خب گلم چسبیدی بهش میگی چکار کنم؟؟؟ بالاخره داری توخونش زندگی میکنی و داره بهتون لطفی میکنه و انتظارا ...

من ازخدام پسرش نمیاد.

تنبلی تخمدان داشتم باخوردن متفورین ولترزول وزدن آمپولhcg.وقرص استرومارین ودوفاستون برانگهداری ازجسم زرد وجلوگیری ازسقط صاحب نی نی شدم.انشالله منتظراهمه صاحب نی نی ودامنشون سبزبشه.آمین.یه شب تاصبح بالباس نی نی گریه کردم بالاخره خداجواب گریمو داد.ممنونم خدا.راستی پروفایلم عکس پسریه که دخترشده«ترنسه» خواستم بگم بعضی پسرا ازدختراخوشگلترن؛قبلاشایان افضلی الان شده سایه افضلی یاسایه چشمک«ساهی»راستی بعد تغییرجنسیت یکبارم ازدواج کرده.براش احترام خاصی قائلم تواینستاش نوشته من یه ابر زنم.زن ودختربودن شجاعت وافتخار میخواد که هرکسی نداره.اونایی هم که میگن دختر نمیخوایم یاد بگیرن آرزویی بعضیا هست دخترباشن.  
8

مادرشوهر و خواهرشوهر منم میخواستن منو طلاق بدن واسه شوهرم دختر 14ساله بگیرن....خدابیامرزا الان 4ساله نذاشتم پاشونو تو خونم بذارن...ارامش دارم

تبریک

1
5
10
15
20
25
30
35
40
میشه برای سلامتی نی نیم صلوات بفرستین...ممنون 
اگه زندگیتو دوس داری سعی کن ظاهریم شده بهش احترام بزاری هر چی گفت بزنش اون راه انگار که حرفاشو نشنید ...

عزیزم اینجور مادرشوهرا هرچی محبت کنی پرووتر و وقیح تر میشن...فکرمیکنن وظیفته نوکرشون باشی

تبریک

1
5
10
15
20
25
30
35
40
میشه برای سلامتی نی نیم صلوات بفرستین...ممنون 

هر ادمی یه قلقی داره سعی کن بدونی از چه چیزایی خوشش میاد یانمیاد همون کار هارو بکن اگه با اون یکی جاریت خوبه پس با توهم میتونه فقط یکم صبر و حوصله میخواد اگه بخوای میتونی رامش کنی

من ازخدام پسرش نمیاد.

حتما راضیش کن برو رومخش. اگه طلا داری همشو بفروش پول رهنو خودت جور کن.بگو دلم میخواد مستقل باشیم احترامم بجا باشه.خودتون از اول اشتباه کردین قبول کردین 

1641
هر ادمی یه قلقی داره سعی کن بدونی از چه چیزایی خوشش میاد یانمیاد همون کار هارو بکن اگه با اون یکی جا ...

اون باعاشقی ازدواج کرده باپسرش .ازاین پسرش میترسن.ولی شوهرمن غلام به حلقه گوششه.

تنبلی تخمدان داشتم باخوردن متفورین ولترزول وزدن آمپولhcg.وقرص استرومارین ودوفاستون برانگهداری ازجسم زرد وجلوگیری ازسقط صاحب نی نی شدم.انشالله منتظراهمه صاحب نی نی ودامنشون سبزبشه.آمین.یه شب تاصبح بالباس نی نی گریه کردم بالاخره خداجواب گریمو داد.ممنونم خدا.راستی پروفایلم عکس پسریه که دخترشده«ترنسه» خواستم بگم بعضی پسرا ازدختراخوشگلترن؛قبلاشایان افضلی الان شده سایه افضلی یاسایه چشمک«ساهی»راستی بعد تغییرجنسیت یکبارم ازدواج کرده.براش احترام خاصی قائلم تواینستاش نوشته من یه ابر زنم.زن ودختربودن شجاعت وافتخار میخواد که هرکسی نداره.اونایی هم که میگن دختر نمیخوایم یاد بگیرن آرزویی بعضیا هست دخترباشن.  
عزیزم اینجور مادرشوهرا هرچی محبت کنی پرووتر و وقیح تر میشن...فکرمیکنن وظیفته نوکرشون باشی

مادرشوهرت مرده؟

تنبلی تخمدان داشتم باخوردن متفورین ولترزول وزدن آمپولhcg.وقرص استرومارین ودوفاستون برانگهداری ازجسم زرد وجلوگیری ازسقط صاحب نی نی شدم.انشالله منتظراهمه صاحب نی نی ودامنشون سبزبشه.آمین.یه شب تاصبح بالباس نی نی گریه کردم بالاخره خداجواب گریمو داد.ممنونم خدا.راستی پروفایلم عکس پسریه که دخترشده«ترنسه» خواستم بگم بعضی پسرا ازدختراخوشگلترن؛قبلاشایان افضلی الان شده سایه افضلی یاسایه چشمک«ساهی»راستی بعد تغییرجنسیت یکبارم ازدواج کرده.براش احترام خاصی قائلم تواینستاش نوشته من یه ابر زنم.زن ودختربودن شجاعت وافتخار میخواد که هرکسی نداره.اونایی هم که میگن دختر نمیخوایم یاد بگیرن آرزویی بعضیا هست دخترباشن.  
عزیزم اینجور مادرشوهرا هرچی محبت کنی پرووتر و وقیح تر میشن...فکرمیکنن وظیفته نوکرشون باشی

نه عزیزم منظورم اینه تا وقتی که حساسیتش کم بشه و دشمنی نکنه با مادر شوهر نمیشه درافتاد اولین ضربه رو خودت میخوری چون هر چی لاشه مادرهمسرته 

به نطر من از محبت خارها گل میشود😊😊😊

باز خداتو شکر کن شوهرت باهات بوده

اره خداروشکر.بعد چندسال جنگ و جدل...یکبار جوابشونو دادم خلاص شدم...البته رفتم از مادرش شکایت کردم گفتم حالا ک میخوای طلاقم بدی و مهریمو بدی حالا بده...احضاریه رو خودم بردم در خونش...گف ب من چ برو بده ب شوهرت...گفتم خو میخواستی حالا تو بده

تبریک

1
5
10
15
20
25
30
35
40
میشه برای سلامتی نی نیم صلوات بفرستین...ممنون 
1628
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1606
1638
1633
1479
1426
1640
1642
1623
1617
1646
224
29
1462
1636