1711
1714
عنوان

آقا وخانم های دکتر سایت لطفا

219 بازدید | 18 پست

دوستم ازمن کمک خواست ولی نمیدونم چی جوابش بدم ...ده روز قبل یه بسته سم موش ضد انتعقادی خورده که بمیره ولی نمرده ....ازاون روز همه اش شکم درد و شکمش پیچ میده و حالت تهوع داره ولی بالا نمیاره 

.........................دلنوشته بخدا.................‌‌........خدایا بجزتوکسی روندارم تنهاامیدم تویی   ،اگه توکمکم نکنی نمیدونم از کی  باید کمک بخوام   خدایاخودت گفتی اگه صدبارتوبه کنی بازآیی    ،پس کجایی من ک بسمت توبرگشتم ،  توهم خودت رو بهم نشون بده ،  خدایا کمکم کن   ،منتظر گوشه چشم نگاهی هستم   ،دیگه طاقتم داره تموم میشه خودت کمکم کن.  ...نی نی یارلطفاً منونترکونید ...یه اخطاری یه کارت زردی چیزی بدید بعد اخراجم کنید ...پدرم دراومده تا دوباره اومدم کاربرحسرتعموهستم برای نیتم صلوات بفرستیدممنون 

کمکش کنید چه کنه ؟

.........................دلنوشته بخدا.................‌‌........خدایا بجزتوکسی روندارم تنهاامیدم تویی   ،اگه توکمکم نکنی نمیدونم از کی  باید کمک بخوام   خدایاخودت گفتی اگه صدبارتوبه کنی بازآیی    ،پس کجایی من ک بسمت توبرگشتم ،  توهم خودت رو بهم نشون بده ،  خدایا کمکم کن   ،منتظر گوشه چشم نگاهی هستم   ،دیگه طاقتم داره تموم میشه خودت کمکم کن.  ...نی نی یارلطفاً منونترکونید ...یه اخطاری یه کارت زردی چیزی بدید بعد اخراجم کنید ...پدرم دراومده تا دوباره اومدم کاربرحسرتعموهستم برای نیتم صلوات بفرستیدممنون 


توی سایته دکترساینا کلی پزشک متخصص هستند که میتونی آنلاین باهاشون گفتگو کنی 

و هر چی سوال پزشکی داری ازشون بپرسی

تو روستاست و نمیخواد کسی بدونه 

.........................دلنوشته بخدا.................‌‌........خدایا بجزتوکسی روندارم تنهاامیدم تویی   ،اگه توکمکم نکنی نمیدونم از کی  باید کمک بخوام   خدایاخودت گفتی اگه صدبارتوبه کنی بازآیی    ،پس کجایی من ک بسمت توبرگشتم ،  توهم خودت رو بهم نشون بده ،  خدایا کمکم کن   ،منتظر گوشه چشم نگاهی هستم   ،دیگه طاقتم داره تموم میشه خودت کمکم کن.  ...نی نی یارلطفاً منونترکونید ...یه اخطاری یه کارت زردی چیزی بدید بعد اخراجم کنید ...پدرم دراومده تا دوباره اومدم کاربرحسرتعموهستم برای نیتم صلوات بفرستیدممنون 
1713

بره بیمارستان واقعا پرسیدن داره؟؟؟!!!!

رکورداروهم ثبت وضبط میکنید؟!یعنی همین قدرتباه و بیکارید؟!😂       رکورد دارم😎😎                                                                                                          صد نکته درست آید کس را خبری نیست / چون رفت خطایی همه‌را چشم برآن است.... #نمک_کور_نباشیم 😊 #راستی_فیک_هم_نباشیم....😁     انقدر درگیرم نباش گل، برو یکم به زندگیتم برس، نگهبانیم نده🐶😂😉

دل و رودشو زده بهم حتما بره دکتر

لایق تو کسی نیست جز آنکسی که:تو را انتخاب میکند نه امتحان ...تو را نگاه کند نه اینکه ببیند ...تو را حس کند نه اینکه لمست کند ...تو را بسازد نه اینکه بسوزاند ...تو را بیاراید نه اینکه بیازارد ...تو را بخنداند نه اینکه برنجاند ...تو را دوست بدارد و بدارد و بدارد ...ﺳﺎﺩﻩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ ﺍﻣﺎ ﺳﺎﺩﻩ ﻋﺒﻮﺭ ﻧﮑﻦ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ !ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮﻧﮕﺮﺩ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ کسی که ﺑﻪ ﺯﺧﻢ ﺯﺩﻧﺖ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺷﺎﻫﺮﮒ ﺣﯿﺎﺗﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺎﻧﺶ ﯾﺎﻓﺘﯽ !ﻭ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ :ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺍﺭﺯﺵ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ...برای خودت زندگی کن 

دلم بحالش میسوزه مشکلات خانوادگیش زیاده ... کم اورده

.........................دلنوشته بخدا.................‌‌........خدایا بجزتوکسی روندارم تنهاامیدم تویی   ،اگه توکمکم نکنی نمیدونم از کی  باید کمک بخوام   خدایاخودت گفتی اگه صدبارتوبه کنی بازآیی    ،پس کجایی من ک بسمت توبرگشتم ،  توهم خودت رو بهم نشون بده ،  خدایا کمکم کن   ،منتظر گوشه چشم نگاهی هستم   ،دیگه طاقتم داره تموم میشه خودت کمکم کن.  ...نی نی یارلطفاً منونترکونید ...یه اخطاری یه کارت زردی چیزی بدید بعد اخراجم کنید ...پدرم دراومده تا دوباره اومدم کاربرحسرتعموهستم برای نیتم صلوات بفرستیدممنون 
1716

ممکنه به اعضای بدنش صدمه ای زده باشه

.........................دلنوشته بخدا.................‌‌........خدایا بجزتوکسی روندارم تنهاامیدم تویی   ،اگه توکمکم نکنی نمیدونم از کی  باید کمک بخوام   خدایاخودت گفتی اگه صدبارتوبه کنی بازآیی    ،پس کجایی من ک بسمت توبرگشتم ،  توهم خودت رو بهم نشون بده ،  خدایا کمکم کن   ،منتظر گوشه چشم نگاهی هستم   ،دیگه طاقتم داره تموم میشه خودت کمکم کن.  ...نی نی یارلطفاً منونترکونید ...یه اخطاری یه کارت زردی چیزی بدید بعد اخراجم کنید ...پدرم دراومده تا دوباره اومدم کاربرحسرتعموهستم برای نیتم صلوات بفرستیدممنون 
دلم بحالش میسوزه مشکلات خانوادگیش زیاده ... کم اورده

بره درمانگاه حتما

تنهایی بره ب دکتر بگه نمیخاد کسی بفهمه

سم موش خطرناکه با جون خودش بازی نکنه

فقط 2 هفته و 6 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40

آزمایشات روتین چیه؟

.........................دلنوشته بخدا.................‌‌........خدایا بجزتوکسی روندارم تنهاامیدم تویی   ،اگه توکمکم نکنی نمیدونم از کی  باید کمک بخوام   خدایاخودت گفتی اگه صدبارتوبه کنی بازآیی    ،پس کجایی من ک بسمت توبرگشتم ،  توهم خودت رو بهم نشون بده ،  خدایا کمکم کن   ،منتظر گوشه چشم نگاهی هستم   ،دیگه طاقتم داره تموم میشه خودت کمکم کن.  ...نی نی یارلطفاً منونترکونید ...یه اخطاری یه کارت زردی چیزی بدید بعد اخراجم کنید ...پدرم دراومده تا دوباره اومدم کاربرحسرتعموهستم برای نیتم صلوات بفرستیدممنون 
1709

سم موش ضد انعقادی چندروز بعد خوردن اثر میکنه ....و باعث خونریزی داخلی میشه ...ممکنه بعد ده روز خونریزی داخلی کنه

.........................دلنوشته بخدا.................‌‌........خدایا بجزتوکسی روندارم تنهاامیدم تویی   ،اگه توکمکم نکنی نمیدونم از کی  باید کمک بخوام   خدایاخودت گفتی اگه صدبارتوبه کنی بازآیی    ،پس کجایی من ک بسمت توبرگشتم ،  توهم خودت رو بهم نشون بده ،  خدایا کمکم کن   ،منتظر گوشه چشم نگاهی هستم   ،دیگه طاقتم داره تموم میشه خودت کمکم کن.  ...نی نی یارلطفاً منونترکونید ...یه اخطاری یه کارت زردی چیزی بدید بعد اخراجم کنید ...پدرم دراومده تا دوباره اومدم کاربرحسرتعموهستم برای نیتم صلوات بفرستیدممنون 

اسم کاربری پزشکا رو یادم نمیاد. که تگ کنم واست. به نظرم سم زدایی عادی کنه شاید نتیجه ای گرفت. به مدت 40 روز گیاه خواری کنه یعنی لبنیات هم نخوره. تا میتونه سبزیجات تازه بخوره. پخته یا خام. جو دو سر. دلستر تلخ بخوره. دمنوش بخوره. اگه مشکل زیادی نداشته باشه. حل میشه.

...حتما بهش میگم بره دکتر ...ممنون از راهنماییاتون دوستان

.........................دلنوشته بخدا.................‌‌........خدایا بجزتوکسی روندارم تنهاامیدم تویی   ،اگه توکمکم نکنی نمیدونم از کی  باید کمک بخوام   خدایاخودت گفتی اگه صدبارتوبه کنی بازآیی    ،پس کجایی من ک بسمت توبرگشتم ،  توهم خودت رو بهم نشون بده ،  خدایا کمکم کن   ،منتظر گوشه چشم نگاهی هستم   ،دیگه طاقتم داره تموم میشه خودت کمکم کن.  ...نی نی یارلطفاً منونترکونید ...یه اخطاری یه کارت زردی چیزی بدید بعد اخراجم کنید ...پدرم دراومده تا دوباره اومدم کاربرحسرتعموهستم برای نیتم صلوات بفرستیدممنون 
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1705
1708
1722
29
1681
1667
1462