1421
1363

بخاطر مادرش دعوا کردیم حق رو به من داد 

هر وقت به فتنه برای عروسلش درس میکنه خودشو میزنه به مریضی و آدم واقعا فک میکنه داره میمیره پدر شوهرمم باور میکنه، خاهر شوهرمم زنگ زده ک چی میگین ول نمی‌کنید و.... 

حالا جرقه اصلی رو برادرش شوهرم زده ب شوهرم میگم بگو چرا ب من میگی ب اون بگو خاهر شوهرم میگه ن از اون میترسم. و... مام دعوامون شد گفتم ازت حساب نمیبرن و... 

اینم برگشته میگه بابامو حرص بدم  اگه بابام سکته کنه و... خودت میدونی میگم ت فکر بابات نباش مگه فقط بابلی توعه ببین داداشت چ فکر زنشهو... 

حالا باباش اصلا براش مهم نیستا سکته هم نمیکنه از اینم سرحال تره 

ولی نمیدونم یهو چی شد هی گفتیم گفتیم گفتیم

یهو به خانوادم توهین کرد منم برگشتم گفتم بی چشم و رو الهی سرطان بشه مریضی بشه هر چی تو خونه اومدی و خوردی و خوابیدی( یه جور نگاهم کرد خجالت کشیدم) خب تقصیر خودش بود برای چی پای خانواده منو میاره وسط 

وای اگه بدونین چقدر خانوادم بهش احترام میزارم یعنی حال بهم زنا

اونوقت این پرو پرو برگشته اسم اونا آوردی، 

میگم برای چی اسم اونا میاری میگه ت میگی، میگم اونا مقصرن 

حالا خوبه نامادری شه، در واقع تقصیر خاهرش شد زنگ زد فتنه درست کزد

الان بخاطر حرفی ک زدم خجالت کشیدم ازش

نمیدونم درس بگو یا نه ولی خب نباید اینو میگفتم دلم سوخت چکار کنم از دلش در بیارم، اصلا در بیارم  یا بزارم درس عبرت براش😒

گر نگهدار من آنست که من میدانم،شیشه را در بغل سنگ نگه می‌دارد خدایا مواظب نی نیم و زندگیم باش دوست دارم


مامان باباهای عزیز میدونین پول آپ مای بیبی چیه؟

یک پوشک شورتی نازک و نرم، باقدرت جذب بالا. که کش مخصوص 360 درجه دور کمر آن، آزادی وابتکار عمل بیشتری به دلبند شما می ده

برای اطلاعات بیشتر ما رو دنبال کنید


من که نفهمیدم چی گفتی انقدر این و اون کردی.فقط فهمیدم نامادریا چقدر پررو شدن قشنگ جای مادرشوهر نداشتتو گرفته

دوست عزیز،من با استارتر صحبت میکنم نه با شما!نظر من نظر خودمه و به شما هم مربوط نیست پس لطف کنید و ریپلای  نکنید چون جواب نمیدم.☺
1432

وقتی تو مرتب از خونواده اش بد بگی مطمئنا اونم اینکارو میکنه خود تو خونواده ات بدی هم بکنن باز حاضر نیستی اونا رو کوچیک کنی پیش شوهرت پس یه جورایی مقصر خودت بودی 

یادمون باشه به خاطر بی کسی هر کسیو تو زندگیمون راه ندیم تنهایی خیلی بهتر از با هر کسی بودنه
من که نفهمیدم چی گفتی انقدر این و اون کردی.فقط فهمیدم نامادریا چقدر پررو شدن قشنگ جای مادرشوهر نداشت ...

آره بخدا بیچاره کرده عروساشو

گر نگهدار من آنست که من میدانم،شیشه را در بغل سنگ نگه می‌دارد خدایا مواظب نی نیم و زندگیم باش دوست دارم
وای چیکار جون مردم داری دور از جون سرطان چی بکیره    

اعصابم خرد کرد، از‌ بدم اومد بیچشم د رو

گر نگهدار من آنست که من میدانم،شیشه را در بغل سنگ نگه می‌دارد خدایا مواظب نی نیم و زندگیم باش دوست دارم
آره بخدا بیچاره کرده عروساشو

حالا این از چند سالگی بزرگ کرده پسرا رو که انقدر براشون قابل احترامه؟

دوست عزیز،من با استارتر صحبت میکنم نه با شما!نظر من نظر خودمه و به شما هم مربوط نیست پس لطف کنید و ریپلای  نکنید چون جواب نمیدم.☺
1394
وقتی تو مرتب از خونواده اش بد بگی مطمئنا اونم اینکارو میکنه خود تو خونواده ات بدی هم بکنن باز حاضر ن ...

آخه میگه شده ت و پسرمم میزا م برای بابام 

اگه اینجوری نمیکردم نمیشد

گر نگهدار من آنست که من میدانم،شیشه را در بغل سنگ نگه می‌دارد خدایا مواظب نی نیم و زندگیم باش دوست دارم
حالا این از چند سالگی بزرگ کرده پسرا رو که انقدر براشون قابل احترامه؟بزرگه 10 بوده و اون دو تا دو سال دو سال کم کن

شوهرم دماغش شکسته یکم کجه، خورده زمین میگه یادمه مامانم گف خودش خوب میشه دکترز نمیخاد 

ب بابات نگو

یه کم کج جوش خورده شخصه

میگه همش ت خیابونا بودیم اصلا خونه ندیدیم 

گر نگهدار من آنست که من میدانم،شیشه را در بغل سنگ نگه می‌دارد خدایا مواظب نی نیم و زندگیم باش دوست دارم
برگه 10 بوده و اون دو تا دو سال دو سال کم کن شوهرم دماغش شکسته یکم ت گی خورده زمین میگه یادمه مامان ...

مادر خودشون کجا بوده که اینا زیر دست این عفریته بزرگ شدن؟

حالا خوبه محبت هم ندیدن بازم هواشو دارن

دوست عزیز،من با استارتر صحبت میکنم نه با شما!نظر من نظر خودمه و به شما هم مربوط نیست پس لطف کنید و ریپلای  نکنید چون جواب نمیدم.☺
آخه میگه شده ت و پسرمم میزا م برای بابام  اگه اینجوری نمیکردم نمیشد

وقتی سر خونواده جرو بحث کنین آخرش همینه چون هیچکدوم نمیخوان کم بیارن 

چرا درباره اونا باهاش بحث میکنی کارت خیلی اشتباهه

یادمون باشه به خاطر بی کسی هر کسیو تو زندگیمون راه ندیم تنهایی خیلی بهتر از با هر کسی بودنه
مادر خودشون کجا بوده که اینا زیر دست این عفریته بزرگ شدن؟ حالا خوبه محبت هم ندیدن بازم هواشو دارن

فوت کرده مریض بوده، وای اگه بدونی بخدا چکار کرده ما سه تا عروسو

بلایی سر برادر شوهرم آورد ک اینا توی ماشین از بس دعوا کرده بودن تصادف کرده بودن

خدا رحمشون کرده 

گر نگهدار من آنست که من میدانم،شیشه را در بغل سنگ نگه می‌دارد خدایا مواظب نی نیم و زندگیم باش دوست دارم
1403
وقتی سر خونواده جرو بحث کنین آخرش همینه چون هیچکدوم نمیخوان کم بیارن  چرا درباره اونا باهاش بح ...

چون دعوا سر مامانش بود، آدم ک با همسرش دعوا نداره اگه خانواده شوهر بزارن😐

گر نگهدار من آنست که من میدانم،شیشه را در بغل سنگ نگه می‌دارد خدایا مواظب نی نیم و زندگیم باش دوست دارم
مادر خودشون کجا بوده که اینا زیر دست این عفریته بزرگ شدن؟ حالا خوبه محبت هم ندیدن بازم هواشو دارن


هواشو نذارن، این میره میپره سر باباشون اینام میگن بابامون گناه داره، آخه میگم تا کی بزار بابات بفهمه چ ماری این 

میگه فایده نداره و... 

گر نگهدار من آنست که من میدانم،شیشه را در بغل سنگ نگه می‌دارد خدایا مواظب نی نیم و زندگیم باش دوست دارم
فوت کرده مریض بوده، وای اگه بدونی بخدا چکار کرده ما سه تا عروسو بلایی سر برادر شوهرم آورد ک اینا تو ...

والا نمیدونم چی بگم خودمم ی مادر شوهر عوضی دارم به خدا موندم از شرش به کجا پناه ببرم....

دوست عزیز،من با استارتر صحبت میکنم نه با شما!نظر من نظر خودمه و به شما هم مربوط نیست پس لطف کنید و ریپلای  نکنید چون جواب نمیدم.☺
هواشو نذارن، این میره میپره سر باباشون اینام میگن بابامون گناه داره، آخه میگم تا کی بزار بابات بفهمه ...

آهان پس که اینطور

اینا هم ی بار باید بپرن به سر خودش تا حساب کار دستش بیاد

دوست عزیز،من با استارتر صحبت میکنم نه با شما!نظر من نظر خودمه و به شما هم مربوط نیست پس لطف کنید و ریپلای  نکنید چون جواب نمیدم.☺
وقتی سر خونواده جرو بحث کنین آخرش همینه چون هیچکدوم نمیخوان کم بیارن  چرا درباره اونا باهاش بح ...

بخدا منمن 10 ماهه یه شام یا ناهارنرفتم خونه مادر شوهرم 

چون همش بعدش جنگ میشه یا اذیتم میکنه

گشنه ی غذا نیستم ولی خب لجم میگیره هزار بار وقت و بی وقت میریم خونه مامانم و بچمو کمک میکنه

اونوقت این انقدر بی چشم و رو 

گر نگهدار من آنست که من میدانم،شیشه را در بغل سنگ نگه می‌دارد خدایا مواظب نی نیم و زندگیم باش دوست دارم
1331
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1408
1405

جدیدترین تاپیک های 2 روز گذشته

نذرم

چتررقرمزز | 6 ثانیه پیش
1384
1380
1426
1388
1365
1407
1402
پربازدیدترین تاپیک های امروز
224
1382
29
1415
داغ ترین های تاپیک های امروز
توسط   loiliol  |  8 ساعت پیش
توسط   هانی۷۳  |  8 ساعت پیش
توسط   مهتاااا  |  2 ساعت پیش