1421
1411

برنامه نویسی حرفه ای بلد باشی عالیه 

  پیامی به بنده های دل شکسته از طرف پروردگار     من هستم... هنوز خدایت همان خداست! هنوز روحت از جنس من است! اما من نمی خواهم تو همان باشی! تو باید در هر زمان بهترین باشی.نگران شکستن دلت نباش! می دانی؟ شیشه برای این شیشه است چون قرار است بشکند. و جنسش عوض نمی شود و می دانی که من شکست ناپذیر هستم و تو مرا داری برای همیشه! چون هر وقت گریه می کنی دستان مهربانم چشمانت را می نوازدچون هر گاه تنها شدی، تازه مرا یافته ای چون هرگاه بغضت نگذاشت صدای لرزان و استوارت را بشنوم، صدای خرد شدن دیوار بین خودم و تو را شنیده ام! درست است مرا فراموش کردی، اما من حتی سر انگشتانت را از یاد نبردم! دلم نمی خواهد غمت را ببینم می خواهم شاد باشی این را من می خواهم تو هم می توانی این را بخواهی خشنودی مرا من گفتم : وجعلنا نومکم سباتا (ما خواب را مایه آرامش شما قرار دادیم) و من هر شب که می خوابی روحت را نگاه می دارم تا تازه شود نگران نباش! دستان مهربانم قلبت را می فشارد.شب ها که خوابت نمی برد فکر می کنی تنهایی ؟ اما، نه من هم دل به دلت بیدارم! فقط کافیست خوب گوش بسپاری! و بشنوی ندایی که تو را فرا می خواند به زیستن

والا الان هرجا بری باید کامپیوتر بلد باشی حالا خودتم همت کنی کنارش بری کلاس و تجربه کسب کنی نرم افزارای ب روز یاد بگیری و برنامه نویسی هم یادبگیری و اهل کارکردن باشی پول خدبی درمیاری چون دانشگاه چیز خاصی یادت نمیدن

همه با هم برای پیشگیری از سرطان پستان

من ک شش سال ارشد کامپیوتر خوندم هیچییییی خونه نشین

دیدی که سخت نیست.......تنهابدون من؟دیدی که صبح می شود......شبها بدون من؟ این نبض زندگی بی وقفه می زند......فرقی نمی کند بامن!بدون من!دیروز  گرچه سخت.....امروز هم گذشت!طوری نمی شود فردا بدون من!
1401
من ک شش سال ارشد کامپیوتر خوندم هیچییییی خونه نشین


برنامه نویسی بلد باشی لازم نیس دنبال کار بگردی کار دنبالت میگرده 

  پیامی به بنده های دل شکسته از طرف پروردگار     من هستم... هنوز خدایت همان خداست! هنوز روحت از جنس من است! اما من نمی خواهم تو همان باشی! تو باید در هر زمان بهترین باشی.نگران شکستن دلت نباش! می دانی؟ شیشه برای این شیشه است چون قرار است بشکند. و جنسش عوض نمی شود و می دانی که من شکست ناپذیر هستم و تو مرا داری برای همیشه! چون هر وقت گریه می کنی دستان مهربانم چشمانت را می نوازدچون هر گاه تنها شدی، تازه مرا یافته ای چون هرگاه بغضت نگذاشت صدای لرزان و استوارت را بشنوم، صدای خرد شدن دیوار بین خودم و تو را شنیده ام! درست است مرا فراموش کردی، اما من حتی سر انگشتانت را از یاد نبردم! دلم نمی خواهد غمت را ببینم می خواهم شاد باشی این را من می خواهم تو هم می توانی این را بخواهی خشنودی مرا من گفتم : وجعلنا نومکم سباتا (ما خواب را مایه آرامش شما قرار دادیم) و من هر شب که می خوابی روحت را نگاه می دارم تا تازه شود نگران نباش! دستان مهربانم قلبت را می فشارد.شب ها که خوابت نمی برد فکر می کنی تنهایی ؟ اما، نه من هم دل به دلت بیدارم! فقط کافیست خوب گوش بسپاری! و بشنوی ندایی که تو را فرا می خواند به زیستن
چرا؟؟ نمیشه خودت شرکت برنامه ریزی و کامپیوتر بزنی؟ هزینه اش بالاست؟

دلت خوشه هزینه بالا....

دیدی که سخت نیست.......تنهابدون من؟دیدی که صبح می شود......شبها بدون من؟ این نبض زندگی بی وقفه می زند......فرقی نمی کند بامن!بدون من!دیروز  گرچه سخت.....امروز هم گذشت!طوری نمی شود فردا بدون من!
برنامه نویسی بلد باشی لازم نیس دنبال کار بگردی کار دنبالت میگرده 

متاسفانه من تو بدترین دانشگاه درس خوندم ک استاداش اصلا برنامه نویسی روخوبلدنبودن.....آره برنامه نویسی ک خوبه ولی محتاج یادگیری از طریق بهترین استاداس...البته من اصلا رشته ام رو دوس نداشتم قراربود برم دندانپزشکی ک نشد الانم بادوتا بچه محاله😢

دیدی که سخت نیست.......تنهابدون من؟دیدی که صبح می شود......شبها بدون من؟ این نبض زندگی بی وقفه می زند......فرقی نمی کند بامن!بدون من!دیروز  گرچه سخت.....امروز هم گذشت!طوری نمی شود فردا بدون من!
متاسفانه من تو بدترین دانشگاه درس خوندم ک استاداش اصلا برنامه نویسی روخوبلدنبودن.....آره برنامه نویس ...

منم علاقه نداشتم همینجوری رفتم ولی کسایی رو میشناسم ک بابرنامه نویسی درامد خیلی خوبی دارن الان همه چیز بانرم افزار هس

  پیامی به بنده های دل شکسته از طرف پروردگار     من هستم... هنوز خدایت همان خداست! هنوز روحت از جنس من است! اما من نمی خواهم تو همان باشی! تو باید در هر زمان بهترین باشی.نگران شکستن دلت نباش! می دانی؟ شیشه برای این شیشه است چون قرار است بشکند. و جنسش عوض نمی شود و می دانی که من شکست ناپذیر هستم و تو مرا داری برای همیشه! چون هر وقت گریه می کنی دستان مهربانم چشمانت را می نوازدچون هر گاه تنها شدی، تازه مرا یافته ای چون هرگاه بغضت نگذاشت صدای لرزان و استوارت را بشنوم، صدای خرد شدن دیوار بین خودم و تو را شنیده ام! درست است مرا فراموش کردی، اما من حتی سر انگشتانت را از یاد نبردم! دلم نمی خواهد غمت را ببینم می خواهم شاد باشی این را من می خواهم تو هم می توانی این را بخواهی خشنودی مرا من گفتم : وجعلنا نومکم سباتا (ما خواب را مایه آرامش شما قرار دادیم) و من هر شب که می خوابی روحت را نگاه می دارم تا تازه شود نگران نباش! دستان مهربانم قلبت را می فشارد.شب ها که خوابت نمی برد فکر می کنی تنهایی ؟ اما، نه من هم دل به دلت بیدارم! فقط کافیست خوب گوش بسپاری! و بشنوی ندایی که تو را فرا می خواند به زیستن
1444
برنامه نویسی بلد باشی لازم نیس دنبال کار بگردی کار دنبالت میگرده 

من داداشم کامپیوتر خونده برنامه نویسی هم بلده خیلیییی ولی رفته شده حسابدار یه شرکت که ماهی 2 تومن میگیره...بهش میگم بیا واسه خودت شرکت برنامه نویسی بزن..میگه فعلا نمیخوام...کارش خوبه چیکار کنه به نظرتون؟؟ شرکت بزنه برا خودش؟؟ 

شرکت مجوز میخواد وهزینه مجوز گرفتن هم بالاس حداقل واسه شروع 500تایی میخواد بجزجاومکانش....ایشالا موفق بشه

دیدی که سخت نیست.......تنهابدون من؟دیدی که صبح می شود......شبها بدون من؟ این نبض زندگی بی وقفه می زند......فرقی نمی کند بامن!بدون من!دیروز  گرچه سخت.....امروز هم گذشت!طوری نمی شود فردا بدون من!

ما یه استاد داشتیم واسه شرکتهای تهران برنامه مینوشت توخونه پول خوبی هم بهش میدادن اگه میتونه تو خونه برنامه نویسی کنه بدون هزینه ای پول خوبی هم میخواد

دیدی که سخت نیست.......تنهابدون من؟دیدی که صبح می شود......شبها بدون من؟ این نبض زندگی بی وقفه می زند......فرقی نمی کند بامن!بدون من!دیروز  گرچه سخت.....امروز هم گذشت!طوری نمی شود فردا بدون من!
1391
پول خوب یعنی چقدر؟؟

یادمه اون موقع 91بیست تومن میگرفت

دیدی که سخت نیست.......تنهابدون من؟دیدی که صبح می شود......شبها بدون من؟ این نبض زندگی بی وقفه می زند......فرقی نمی کند بامن!بدون من!دیروز  گرچه سخت.....امروز هم گذشت!طوری نمی شود فردا بدون من!
پول خوب یعنی چقدر؟؟

منظورم سال 91

دیدی که سخت نیست.......تنهابدون من؟دیدی که صبح می شود......شبها بدون من؟ این نبض زندگی بی وقفه می زند......فرقی نمی کند بامن!بدون من!دیروز  گرچه سخت.....امروز هم گذشت!طوری نمی شود فردا بدون من!
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1408
1405
1426
1382
1380
1388
1365
1407
1402
224
29
1439
1415
داغ ترین های تاپیک های امروز