1421
1411

نمیدونم عزیزم تجربه ندارم

فقط اومدم بگم پاشویه نکن چون خوب نیس،یه دکتر تو تلویزیون چندوقت پیش میگف موقع تب پاشویه نکنین فقط با یه اسفنج نقاط داغ بدن رو بااب ولرم مرطوب کنین

فقط 4 هفته به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
سویل قشنگم؛مامان فدای اون قلب کوچولوت بشه،فدای اون وجود ریزت بشه.اگربدونی بااومدنت تودل مامان؛چه جونی ب مامان دادی؟فدای تپشای قلبت بشم،هرروزصدای قلبتومیشنوم تاوقتیکه بیای بغلم.عمره مامان؛ازالان دلم برات تنگ شده،کی میای بغلم؟کی میای بادستای کوچولوت دستاموبگیری؟کی بااون صدای قشنگت صدام میکنی؟کی میشه توبغلم خوابت ببره،بااینکه دستاموبادستای کوچولوت محکم گرفته باشی؟آخ مامان فدای اولین خندت،اولین قدمت،اولین مامان وباباگفتنت بشه.همه لحظه های زندگیموفدای یلحظه خندیدنت میکنم،زودبیاخونه گرم ازعشقمونوگرمترش کن،منوبابایی دلتنگتیم،توهدیه خدایی😍😍😍
ننزن مورد دیدم اینکار رو کرده تشنج کرده،پاشویه کن بذار بگذره،بروفن بده اگه نیومد پایین

بروفن ندارم

فقط 10 هفته و 2 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
دوتا صلوات واسم بفرست که بدجور بهش نیاز دارم..اولی نیت سلامتی بچم..دومی نیت خونه دار شدنم..اگه فرسادی لایک کن منم برا تو بفرستم .برا همه مریضام نیت شفا و سلامتیشون صلوات بفرستوقتی احمقی و قصد دعوا داری و فک کردی همه مثه خودتن ریپلایم نکن....ادمی را ادمیت لازم است

همه با هم برای پیشگیری از سرطان پستان

یکی میگه بزار یکی میگه نزار چکار کنم 

فقط 10 هفته و 2 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
دوتا صلوات واسم بفرست که بدجور بهش نیاز دارم..اولی نیت سلامتی بچم..دومی نیت خونه دار شدنم..اگه فرسادی لایک کن منم برا تو بفرستم .برا همه مریضام نیت شفا و سلامتیشون صلوات بفرستوقتی احمقی و قصد دعوا داری و فک کردی همه مثه خودتن ریپلایم نکن....ادمی را ادمیت لازم است
1401
پاشویه کردم بخدا.فایده نداره ..دکترم بردم فقط شربت داد

هفته پیش پسر منم تب بالا داشت تائه هفته درگیر بودم، برادر همسرم پزشکه، بعد دوروز که همچنان تب داشت ومن یکساعت پاشویه میکردم تایه کم بهتر بشه براش آزیتدومایسین داد تا بالاخره کم کم تبش قطع شد، بعدم گفت وقتی اس تا جواب نده ای بو برو فن میدیم که خداروشکر دیگه قطع شد، نترس باپاشویه صبح کن دوباره ببرمش دکتر

یادمان باشد:زنگ تفریح دنیاهمیشگی نیست،زنگ بعد حساب داریم!
من دخترم چهار شبانه روز تب کرد شیاف اثر نداشت قطره هم هیچی،مردم و زنده شدم،خدا کمکت کنه عزیزم

بچه منم چن وقت پیش ۵ روز تب کرد ویروس رزوئلا گرفف

فقط 10 هفته و 2 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
دوتا صلوات واسم بفرست که بدجور بهش نیاز دارم..اولی نیت سلامتی بچم..دومی نیت خونه دار شدنم..اگه فرسادی لایک کن منم برا تو بفرستم .برا همه مریضام نیت شفا و سلامتیشون صلوات بفرستوقتی احمقی و قصد دعوا داری و فک کردی همه مثه خودتن ریپلایم نکن....ادمی را ادمیت لازم است
درسته عزیزم

خب چکار کنم نزارم شیافو

فقط 10 هفته و 2 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
دوتا صلوات واسم بفرست که بدجور بهش نیاز دارم..اولی نیت سلامتی بچم..دومی نیت خونه دار شدنم..اگه فرسادی لایک کن منم برا تو بفرستم .برا همه مریضام نیت شفا و سلامتیشون صلوات بفرستوقتی احمقی و قصد دعوا داری و فک کردی همه مثه خودتن ریپلایم نکن....ادمی را ادمیت لازم است
پرسیدم تبش چنده؟؟؟ 

دماسنج ندارم..دکترم بردم ساعت ۳ اصلا تبو چک نکرد فقط دست گذاشت

فقط 10 هفته و 2 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
دوتا صلوات واسم بفرست که بدجور بهش نیاز دارم..اولی نیت سلامتی بچم..دومی نیت خونه دار شدنم..اگه فرسادی لایک کن منم برا تو بفرستم .برا همه مریضام نیت شفا و سلامتیشون صلوات بفرستوقتی احمقی و قصد دعوا داری و فک کردی همه مثه خودتن ریپلایم نکن....ادمی را ادمیت لازم است
1444
یکی میگه بزار یکی میگه نزار چکار کنم 

نذار 

پسر من دو هفته پیش همینطوری تب داشت چند شب  از دکتر پرسیدم گفت فقط حد محازی ک بهت گفتم براش استفاده کن اگه نشد ببرش اورژانس بیمارستان 

هفته پیش پسر منم تب بالا داشت تائه هفته درگیر بودم، برادر همسرم پزشکه، بعد دوروز که همچنان تب داشت و ...

ندارم الان بروفن 

فقط 10 هفته و 2 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
دوتا صلوات واسم بفرست که بدجور بهش نیاز دارم..اولی نیت سلامتی بچم..دومی نیت خونه دار شدنم..اگه فرسادی لایک کن منم برا تو بفرستم .برا همه مریضام نیت شفا و سلامتیشون صلوات بفرستوقتی احمقی و قصد دعوا داری و فک کردی همه مثه خودتن ریپلایم نکن....ادمی را ادمیت لازم است
نذار  پسر من دو هفته پیش همینطوری تب داشت چند شب  از دکتر پرسیدم گفت فقط حد محازی ک بهت گ ...

چن ساعت بگذره میتونم بزارم؟

فقط 10 هفته و 2 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
دوتا صلوات واسم بفرست که بدجور بهش نیاز دارم..اولی نیت سلامتی بچم..دومی نیت خونه دار شدنم..اگه فرسادی لایک کن منم برا تو بفرستم .برا همه مریضام نیت شفا و سلامتیشون صلوات بفرستوقتی احمقی و قصد دعوا داری و فک کردی همه مثه خودتن ریپلایم نکن....ادمی را ادمیت لازم است
خب چکار کنم نزارم شیافو

ببین بالاخره استامینوفن کنترلش میکنه، یه لگن و حوله تمییز بزار کنارت مرتب حوله روخیس کن بزار کف پاش، اول صبح دوباره ببرمش دکتر

یادمان باشد:زنگ تفریح دنیاهمیشگی نیست،زنگ بعد حساب داریم!
1396
بچه منم چن وقت پیش ۵ روز تب کرد ویروس رزوئلا گرفف

بعدش بدن دخترم مثل سرخچه ریخت بیرون پری روز امروز دیدم دارن می رن دونه ها،رزولا هم دردسریه

فقط 19 هفته و 1 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
باردار نیستم،تیکر تولد دخترمه

همینجوری داره داغتر میشه..یساعت گذشته از شربت ولی فایده نداش

فقط 10 هفته و 2 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
دوتا صلوات واسم بفرست که بدجور بهش نیاز دارم..اولی نیت سلامتی بچم..دومی نیت خونه دار شدنم..اگه فرسادی لایک کن منم برا تو بفرستم .برا همه مریضام نیت شفا و سلامتیشون صلوات بفرستوقتی احمقی و قصد دعوا داری و فک کردی همه مثه خودتن ریپلایم نکن....ادمی را ادمیت لازم است
دماسنج ندارم..دکترم بردم ساعت ۳ اصلا تبو چک نکرد فقط دست گذاشت

خب اینکه درست نیست عزیز

این همه میگن تب باید چک بشه که اگه به 40 رسید برید بیمارستان و این حرفا شما دماسنج نگرفتید تو این یک سال؟؟!!! 

به هرحال... 

تب اگه به 39-40 نرسیده خودش میاد پایین با دوزهای مرتب شربت استا, 

منتها مشتقات استا رو حالا چه شربت باشه یا قطره یا شیاف, نباید با هم و کمتر از 4 ساعت داد یعنی, شما یکساعت پیش شربت دادی نمیتونی الان شیاف بذاری

اگه حس میکنی تب به 40 رسیده باید بری بیمارستان یا درمانگاه

اما اگه پایین تره صبر کن تازه دوز اول رو دادی نمیشه که یهو قطع شه, لباساشو کم کن یه بادی تنش باشه کافیه, پوشکشو باز کن ببر با آب ولرم رو به گرمی بشورش اینکار خودش تن شویه اس صورتشو بشور با همون اب

یه کاسه آب بذار کنارت ولرم رو به گرمی, سرد نباشه بچه لرز میکنه! با دستمال بکش کف پاش روی ران هاش روی کشاله پاهاش روی شکمش, آروم, نمیخواد بچه خیس بشه نمدار بشه کافیه

سر 4ساعتم شربتشو بده

فقط 29 هفته و 2 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
1339
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1408
1405

جدیدترین تاپیک های 2 روز گذشته

سریال فرندز

ملیسا۲ | 55 ثانیه پیش
1380
1426
1382
1365
1402
1407
پربازدیدترین تاپیک های امروز
224
1439
1415
29