1345
1363
عنوان

باردارهاوترسوهانیان😐

281 بازدید | 56 پست

https://www.instagram.com/p/B0EO_5yhTeT/?igshid=t8m6lsuzvyoc


شمام مستندهای شایان وریجی رومیبینید؟

این خونه ی جن که توکلاردشت توی استوریش گذاشته واقعیته؟😐

خیلی ترسناک مستنداتش بنظرمن

🖤بذارسایه ت همیشه رو،سرم باشه...🖤

تا حالا به سفر سویس فکر کردی ؟

اگه دوست داری به ژنو تو سویس سفر کنی   

حتما به اینجا سر بزن

1350
من همه رودنبال میکنم امروزخونه ی جن توکلاردشت گذاشت ازترس داشتم سکته میکردم ولی بازم میبینم😐😄

وای دیدمش .راست بود واقعا؟ آخرش یعنی پی شد؟😨😨😨

👇درمان ناباروری مردان حتی اگر اسپر.م ندارندو خانم هابخونید👇مومیایی سیاه رو یه شب در میون اندازه نخود ب شوهر بدین بعده هررابطه هم همینطور.دم کرده ی کاسنی روزی سه لیوان.کندر هر روز روزی یک عدد تا ۷روزیا جوشوندش.مومیایی سیاه برای کیست و تخمدان ضعیف و سردو...هم عالیه.خانم از روز ۳پریودی تا ۱۲روز دم کرده ی مخلوط ۵انگشت و فراسیون و اگر پرولاکتین ندارن رازیانه مصرف کنه .میتونین لتروزول هم مصرف کنین در کنارش.شیرینیجات .سرخ کردنی روغن و نان مصرف نکنین.بجای نان.نان جو مصرف کنین.بجای روغن روغن کنجد و زیتون یا شحم گاو.پیاده روی هم داشته باشین.از ۵گروه مواد غذایی همشو مصرف کنین.ماست و سیر مخلوط هم بخورین روزی ی کاسه.مخلوط حبوبات خورده بشه.میوه ی فصل خورده  بشه👨‍👩‍👧
وای دیدمش .راست بود واقعا؟ آخرش یعنی پی شد؟😨😨😨

حمام جن که آخرش گوشش خون اومد

مستندخونه ی جن توکلاردشتم گفت بزودی میذاره

من تونت سرچ کردم نوشته درباره ش...

خیلی ترسناکه

باقی مستنداشم ترسناکه

🖤بذارسایه ت همیشه رو،سرم باشه...🖤
حمام جن که آخرش گوشش خون اومد مستندخونه ی جن توکلاردشتم گفت بزودی میذاره من تونت سرچ کردم نوشته در ...

قلبم کنده شد.گوشش خون اومد چیزیش ک دیگه نشد؟ زنده اس؟بدنم بی حس شد

👇درمان ناباروری مردان حتی اگر اسپر.م ندارندو خانم هابخونید👇مومیایی سیاه رو یه شب در میون اندازه نخود ب شوهر بدین بعده هررابطه هم همینطور.دم کرده ی کاسنی روزی سه لیوان.کندر هر روز روزی یک عدد تا ۷روزیا جوشوندش.مومیایی سیاه برای کیست و تخمدان ضعیف و سردو...هم عالیه.خانم از روز ۳پریودی تا ۱۲روز دم کرده ی مخلوط ۵انگشت و فراسیون و اگر پرولاکتین ندارن رازیانه مصرف کنه .میتونین لتروزول هم مصرف کنین در کنارش.شیرینیجات .سرخ کردنی روغن و نان مصرف نکنین.بجای نان.نان جو مصرف کنین.بجای روغن روغن کنجد و زیتون یا شحم گاو.پیاده روی هم داشته باشین.از ۵گروه مواد غذایی همشو مصرف کنین.ماست و سیر مخلوط هم بخورین روزی ی کاسه.مخلوط حبوبات خورده بشه.میوه ی فصل خورده  بشه👨‍👩‍👧
وای دیدمش .راست بود واقعا؟ آخرش یعنی پی شد؟😨😨😨

فرارکردازترسش😄

عرقشودیدی قشنگ آدم میفهمه توفیلم سنگینی رو

یه مستندم داره درباره ی یه خونه که۱۵سال پیش خالی شده یه خانواده بچه شون بدون هیچ دلیلی بقتل میرسه اونجاوترک میکنن خونه روکسیم نمیخره خونه رو

اونجام بازجن توفیلم هست دوتاچشم

حالانمیدونم راست یانه

🖤بذارسایه ت همیشه رو،سرم باشه...🖤
فرارکردازترسش😄 عرقشودیدی قشنگ آدم میفهمه توفیلم سنگینی رو یه مستندم داره درباره ی یه خونه که۱۵سال ...

مسگم من میرم اینستا چجور برم‌پیاماشون یا نظراتشونو کامل بخونم. یجوریه انگار همشون قاطیه

👇درمان ناباروری مردان حتی اگر اسپر.م ندارندو خانم هابخونید👇مومیایی سیاه رو یه شب در میون اندازه نخود ب شوهر بدین بعده هررابطه هم همینطور.دم کرده ی کاسنی روزی سه لیوان.کندر هر روز روزی یک عدد تا ۷روزیا جوشوندش.مومیایی سیاه برای کیست و تخمدان ضعیف و سردو...هم عالیه.خانم از روز ۳پریودی تا ۱۲روز دم کرده ی مخلوط ۵انگشت و فراسیون و اگر پرولاکتین ندارن رازیانه مصرف کنه .میتونین لتروزول هم مصرف کنین در کنارش.شیرینیجات .سرخ کردنی روغن و نان مصرف نکنین.بجای نان.نان جو مصرف کنین.بجای روغن روغن کنجد و زیتون یا شحم گاو.پیاده روی هم داشته باشین.از ۵گروه مواد غذایی همشو مصرف کنین.ماست و سیر مخلوط هم بخورین روزی ی کاسه.مخلوط حبوبات خورده بشه.میوه ی فصل خورده  بشه👨‍👩‍👧
فرارکردازترسش😄 عرقشودیدی قشنگ آدم میفهمه توفیلم سنگینی رو یه مستندم داره درباره ی یه خونه که۱۵سال ...

وویی باید برم اونم ببینم 

👇درمان ناباروری مردان حتی اگر اسپر.م ندارندو خانم هابخونید👇مومیایی سیاه رو یه شب در میون اندازه نخود ب شوهر بدین بعده هررابطه هم همینطور.دم کرده ی کاسنی روزی سه لیوان.کندر هر روز روزی یک عدد تا ۷روزیا جوشوندش.مومیایی سیاه برای کیست و تخمدان ضعیف و سردو...هم عالیه.خانم از روز ۳پریودی تا ۱۲روز دم کرده ی مخلوط ۵انگشت و فراسیون و اگر پرولاکتین ندارن رازیانه مصرف کنه .میتونین لتروزول هم مصرف کنین در کنارش.شیرینیجات .سرخ کردنی روغن و نان مصرف نکنین.بجای نان.نان جو مصرف کنین.بجای روغن روغن کنجد و زیتون یا شحم گاو.پیاده روی هم داشته باشین.از ۵گروه مواد غذایی همشو مصرف کنین.ماست و سیر مخلوط هم بخورین روزی ی کاسه.مخلوط حبوبات خورده بشه.میوه ی فصل خورده  بشه👨‍👩‍👧
قلبم کنده شد.گوشش خون اومد چیزیش ک دیگه نشد؟ زنده اس؟بدنم بی حس شد

جالبیش اینه تواکثراین خونه های متروکه که جن هست تومستندای شاهین وریجی خونه هامقاومن نمیتوونه شهرداری تخریب کنه خرج بالایی میخواد...

همین حمام دیوارش بتن یااون خونه توکلاردشت بتن...

🖤بذارسایه ت همیشه رو،سرم باشه...🖤
1226
جالبیش اینه تواکثراین خونه های متروکه که جن هست تومستندای شاهین وریجی خونه هامقاومن نمیتوونه شهرداری ...

دقبقا.این شایانه هم سر نترسی داره ها.آخرش ی بلایی سرش میاد😖

👇درمان ناباروری مردان حتی اگر اسپر.م ندارندو خانم هابخونید👇مومیایی سیاه رو یه شب در میون اندازه نخود ب شوهر بدین بعده هررابطه هم همینطور.دم کرده ی کاسنی روزی سه لیوان.کندر هر روز روزی یک عدد تا ۷روزیا جوشوندش.مومیایی سیاه برای کیست و تخمدان ضعیف و سردو...هم عالیه.خانم از روز ۳پریودی تا ۱۲روز دم کرده ی مخلوط ۵انگشت و فراسیون و اگر پرولاکتین ندارن رازیانه مصرف کنه .میتونین لتروزول هم مصرف کنین در کنارش.شیرینیجات .سرخ کردنی روغن و نان مصرف نکنین.بجای نان.نان جو مصرف کنین.بجای روغن روغن کنجد و زیتون یا شحم گاو.پیاده روی هم داشته باشین.از ۵گروه مواد غذایی همشو مصرف کنین.ماست و سیر مخلوط هم بخورین روزی ی کاسه.مخلوط حبوبات خورده بشه.میوه ی فصل خورده  بشه👨‍👩‍👧
اون پایین داره دیدن همه نظرها

آره میدونم منظور خوده پیاماس نمیدونم چرا کامل نمیاد 

👇درمان ناباروری مردان حتی اگر اسپر.م ندارندو خانم هابخونید👇مومیایی سیاه رو یه شب در میون اندازه نخود ب شوهر بدین بعده هررابطه هم همینطور.دم کرده ی کاسنی روزی سه لیوان.کندر هر روز روزی یک عدد تا ۷روزیا جوشوندش.مومیایی سیاه برای کیست و تخمدان ضعیف و سردو...هم عالیه.خانم از روز ۳پریودی تا ۱۲روز دم کرده ی مخلوط ۵انگشت و فراسیون و اگر پرولاکتین ندارن رازیانه مصرف کنه .میتونین لتروزول هم مصرف کنین در کنارش.شیرینیجات .سرخ کردنی روغن و نان مصرف نکنین.بجای نان.نان جو مصرف کنین.بجای روغن روغن کنجد و زیتون یا شحم گاو.پیاده روی هم داشته باشین.از ۵گروه مواد غذایی همشو مصرف کنین.ماست و سیر مخلوط هم بخورین روزی ی کاسه.مخلوط حبوبات خورده بشه.میوه ی فصل خورده  بشه👨‍👩‍👧
دقبقا.این شایانه هم سر نترسی داره ها.آخرش ی بلایی سرش میاد😖

منم میگم دقیقاًخیلی کله ش بوی قورمه سبزی میده ماکه ازدورمیبینیم تادو روزتوهم داریم😄چه برسه اینکه میره داخل ومیبینه

🖤بذارسایه ت همیشه رو،سرم باشه...🖤
1364
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1359
1365
29
1349
1366
1340
224
1356
داغ ترین های تاپیک های امروز