1676
1605
عنوان

عقب افتادن پری

123 بازدید | 19 پست

سلام من اخرین پریودم ۱۲ مرداد بود و دوره هام ۲۵ روز است باید ۵شهریور پریود میشدم ولی نشدم تا الان، ازمایش روز ۱۰ شهریور دادم منفی بود و روز ۱۷ شهریور بی بی چک منفی بود تا حالا سابقه نداشتم عقب بندازم و هیچ دارو یا قرصی هم استفاده نکردم کسی میدونه علتش چیه خیلی نگرانم 😔

الهی ... نگاهی...  می خواهم مادر شوم  چشیدن لذتی دیگر از زندگی  لذتی که خداوند به همه کسانی که لایق میداند می چشاند می خواهم مادر شوم می خواهم وجودم را بستری برای وجودی دیگر کنم می خواهم صفحه ای دیگر از خوشبختی را ورق بزنم می خواهم مادر شوم چقدر شیرین است تپیدن دو قلب در یک بدن چقدر شیرین است تمرکز رحمت خداوند بر روی تو ، بر روی قسمتی از بدن تو ، بر روی رحم تو خداوندا رحمتت را به من و همسرم عطا فرما می خواهم مادر شوم  م : مهربانی الف : آرامش د : دلدادگی ر :رحمت خدا  خداوندا مهربانی آرامش دلدادگی و رحمتت را بیش از پیش به من عطا فرما  میشه برای مامان شدنم صلوات بفرستین 😍💐😘
من آخرینش ۲۹تیر بوده منم سیکلم۲۵ روزفاصله داره‌....بتا منفس یود نمیدونم چرا عقب انداختم سابقه نداشته

از تیر ماه پریود نشدی !

دکتر نرفتی 


الهی ... نگاهی...  می خواهم مادر شوم  چشیدن لذتی دیگر از زندگی  لذتی که خداوند به همه کسانی که لایق میداند می چشاند می خواهم مادر شوم می خواهم وجودم را بستری برای وجودی دیگر کنم می خواهم صفحه ای دیگر از خوشبختی را ورق بزنم می خواهم مادر شوم چقدر شیرین است تپیدن دو قلب در یک بدن چقدر شیرین است تمرکز رحمت خداوند بر روی تو ، بر روی قسمتی از بدن تو ، بر روی رحم تو خداوندا رحمتت را به من و همسرم عطا فرما می خواهم مادر شوم  م : مهربانی الف : آرامش د : دلدادگی ر :رحمت خدا  خداوندا مهربانی آرامش دلدادگی و رحمتت را بیش از پیش به من عطا فرما  میشه برای مامان شدنم صلوات بفرستین 😍💐😘

استرس میشه عقبش بندازه . این ماه استرس زیاد نداشتی ؟ 

اگه نه حتما سونو بده شاید کیست داری 

فقط 15 هفته و 5 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
                               معجزه یعنی اینکه حسین و برادرش عباس ، منِ روسیاه رو قابل بدونن و حاجتم رو بدن .خدایا شکرت 💙            خدایا از اولش سپردمش دست خودت تو دلیم رو . خودت نگهشدار. خدایا شکرت 


من چند مرتبه از این سایت مای پی‌شاپ صنایع دستی خریدم، واقعا راضی بودم ازشون. طبق زمانی که گفتن ارسال کردن

. پیگیری و پاسخگویشونم خیلی خوبه. بهتون پیشنهادش میکنم.


عجیبتر اینکه ترشحات کشدار بی رنگ دارم اونم با مقدار زیاد شنیدم فقط موقع تخمک گذاری این مدلی میشه این ماه ک پریودی درکار نبود تاتخمک گذاری بشه واقعا عجیب 

الهی ... نگاهی...  می خواهم مادر شوم  چشیدن لذتی دیگر از زندگی  لذتی که خداوند به همه کسانی که لایق میداند می چشاند می خواهم مادر شوم می خواهم وجودم را بستری برای وجودی دیگر کنم می خواهم صفحه ای دیگر از خوشبختی را ورق بزنم می خواهم مادر شوم چقدر شیرین است تپیدن دو قلب در یک بدن چقدر شیرین است تمرکز رحمت خداوند بر روی تو ، بر روی قسمتی از بدن تو ، بر روی رحم تو خداوندا رحمتت را به من و همسرم عطا فرما می خواهم مادر شوم  م : مهربانی الف : آرامش د : دلدادگی ر :رحمت خدا  خداوندا مهربانی آرامش دلدادگی و رحمتت را بیش از پیش به من عطا فرما  میشه برای مامان شدنم صلوات بفرستین 😍💐😘
1522
استرس میشه عقبش بندازه . این ماه استرس زیاد نداشتی ؟  اگه نه حتما سونو بده شاید کیست داری  ...

کیست باعث میشه عقب بیافته !؟

الهی ... نگاهی...  می خواهم مادر شوم  چشیدن لذتی دیگر از زندگی  لذتی که خداوند به همه کسانی که لایق میداند می چشاند می خواهم مادر شوم می خواهم وجودم را بستری برای وجودی دیگر کنم می خواهم صفحه ای دیگر از خوشبختی را ورق بزنم می خواهم مادر شوم چقدر شیرین است تپیدن دو قلب در یک بدن چقدر شیرین است تمرکز رحمت خداوند بر روی تو ، بر روی قسمتی از بدن تو ، بر روی رحم تو خداوندا رحمتت را به من و همسرم عطا فرما می خواهم مادر شوم  م : مهربانی الف : آرامش د : دلدادگی ر :رحمت خدا  خداوندا مهربانی آرامش دلدادگی و رحمتت را بیش از پیش به من عطا فرما  میشه برای مامان شدنم صلوات بفرستین 😍💐😘

چهارشنبه میرم حتما 

الهی ... نگاهی...  می خواهم مادر شوم  چشیدن لذتی دیگر از زندگی  لذتی که خداوند به همه کسانی که لایق میداند می چشاند می خواهم مادر شوم می خواهم وجودم را بستری برای وجودی دیگر کنم می خواهم صفحه ای دیگر از خوشبختی را ورق بزنم می خواهم مادر شوم چقدر شیرین است تپیدن دو قلب در یک بدن چقدر شیرین است تمرکز رحمت خداوند بر روی تو ، بر روی قسمتی از بدن تو ، بر روی رحم تو خداوندا رحمتت را به من و همسرم عطا فرما می خواهم مادر شوم  م : مهربانی الف : آرامش د : دلدادگی ر :رحمت خدا  خداوندا مهربانی آرامش دلدادگی و رحمتت را بیش از پیش به من عطا فرما  میشه برای مامان شدنم صلوات بفرستین 😍💐😘
رفتم سونو دادم تخمدان پلی کیستیک دارم.ولی امپول و دارو نداد

آهان من میوم دارم ولی کیست نداشتم شما ترشح اونجوری نداشتین این مدت ؟

الهی ... نگاهی...  می خواهم مادر شوم  چشیدن لذتی دیگر از زندگی  لذتی که خداوند به همه کسانی که لایق میداند می چشاند می خواهم مادر شوم می خواهم وجودم را بستری برای وجودی دیگر کنم می خواهم صفحه ای دیگر از خوشبختی را ورق بزنم می خواهم مادر شوم چقدر شیرین است تپیدن دو قلب در یک بدن چقدر شیرین است تمرکز رحمت خداوند بر روی تو ، بر روی قسمتی از بدن تو ، بر روی رحم تو خداوندا رحمتت را به من و همسرم عطا فرما می خواهم مادر شوم  م : مهربانی الف : آرامش د : دلدادگی ر :رحمت خدا  خداوندا مهربانی آرامش دلدادگی و رحمتت را بیش از پیش به من عطا فرما  میشه برای مامان شدنم صلوات بفرستین 😍💐😘
کیست باعث میشه عقب بیافته !؟

اره . ولی نگران نباش . با دارو حل میشه. 

فقط 15 هفته و 5 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
                               معجزه یعنی اینکه حسین و برادرش عباس ، منِ روسیاه رو قابل بدونن و حاجتم رو بدن .خدایا شکرت 💙            خدایا از اولش سپردمش دست خودت تو دلیم رو . خودت نگهشدار. خدایا شکرت 
8
اره . ولی نگران نباش . با دارو حل میشه. 

ممنون عزیزم خیلی سرگیجه دارم و تهوع ۴ سال منتظر بچه ام اینبار خیلی امید داشتم ک متاسفانه منفی بود 

الهی ... نگاهی...  می خواهم مادر شوم  چشیدن لذتی دیگر از زندگی  لذتی که خداوند به همه کسانی که لایق میداند می چشاند می خواهم مادر شوم می خواهم وجودم را بستری برای وجودی دیگر کنم می خواهم صفحه ای دیگر از خوشبختی را ورق بزنم می خواهم مادر شوم چقدر شیرین است تپیدن دو قلب در یک بدن چقدر شیرین است تمرکز رحمت خداوند بر روی تو ، بر روی قسمتی از بدن تو ، بر روی رحم تو خداوندا رحمتت را به من و همسرم عطا فرما می خواهم مادر شوم  م : مهربانی الف : آرامش د : دلدادگی ر :رحمت خدا  خداوندا مهربانی آرامش دلدادگی و رحمتت را بیش از پیش به من عطا فرما  میشه برای مامان شدنم صلوات بفرستین 😍💐😘
اتفاقا ماه گذشته عجیب کش دار بود.دلیلش چیه؟؟؟؟؟؟؟

نمیدونم منم همینطور شدم لابد بخاطر کیست منم  بعد تعطیلی میرم ببینم چ خبر

الهی ... نگاهی...  می خواهم مادر شوم  چشیدن لذتی دیگر از زندگی  لذتی که خداوند به همه کسانی که لایق میداند می چشاند می خواهم مادر شوم می خواهم وجودم را بستری برای وجودی دیگر کنم می خواهم صفحه ای دیگر از خوشبختی را ورق بزنم می خواهم مادر شوم چقدر شیرین است تپیدن دو قلب در یک بدن چقدر شیرین است تمرکز رحمت خداوند بر روی تو ، بر روی قسمتی از بدن تو ، بر روی رحم تو خداوندا رحمتت را به من و همسرم عطا فرما می خواهم مادر شوم  م : مهربانی الف : آرامش د : دلدادگی ر :رحمت خدا  خداوندا مهربانی آرامش دلدادگی و رحمتت را بیش از پیش به من عطا فرما  میشه برای مامان شدنم صلوات بفرستین 😍💐😘
میوم چیه؟

فیبروم تومورهایی هستند که سرطانی نیستند و از لایه های عضلانی رحم رشد می کنند. آنها شامل فیبروم رحم، لیومیوم یا مایوم ( میوم) می باشند. اندازه این عضله از یک لوبیا تا یک خربزه متفاوت است

الهی ... نگاهی...  می خواهم مادر شوم  چشیدن لذتی دیگر از زندگی  لذتی که خداوند به همه کسانی که لایق میداند می چشاند می خواهم مادر شوم می خواهم وجودم را بستری برای وجودی دیگر کنم می خواهم صفحه ای دیگر از خوشبختی را ورق بزنم می خواهم مادر شوم چقدر شیرین است تپیدن دو قلب در یک بدن چقدر شیرین است تمرکز رحمت خداوند بر روی تو ، بر روی قسمتی از بدن تو ، بر روی رحم تو خداوندا رحمتت را به من و همسرم عطا فرما می خواهم مادر شوم  م : مهربانی الف : آرامش د : دلدادگی ر :رحمت خدا  خداوندا مهربانی آرامش دلدادگی و رحمتت را بیش از پیش به من عطا فرما  میشه برای مامان شدنم صلوات بفرستین 😍💐😘
ممنون عزیزم خیلی سرگیجه دارم و تهوع ۴ سال منتظر بچه ام اینبار خیلی امید داشتم ک متاسفانه منفی بود&nb ...

شایدم باردار باشی خب 😊 گاهی لقاح دیر انجام میشه 

هیچ چیزی غیرممکن نیس وقتی خدامون اینقد مهربان و قادره 

فقط 15 هفته و 5 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
                               معجزه یعنی اینکه حسین و برادرش عباس ، منِ روسیاه رو قابل بدونن و حاجتم رو بدن .خدایا شکرت 💙            خدایا از اولش سپردمش دست خودت تو دلیم رو . خودت نگهشدار. خدایا شکرت 
شایدم باردار باشی خب 😊 گاهی لقاح دیر انجام میشه  هیچ چیزی غیرممکن نیس وقتی خدامون اینقد مهربا ...

نمیدونم انشالله که باشه نمیدونم چرا خدای بزرگ و مهربونمون چند وقت من و نادیده میگیره من خیلی دوسش دارم ولی هرچی صداش میکنم بهم نظر نمیکنم 

الهی ... نگاهی...  می خواهم مادر شوم  چشیدن لذتی دیگر از زندگی  لذتی که خداوند به همه کسانی که لایق میداند می چشاند می خواهم مادر شوم می خواهم وجودم را بستری برای وجودی دیگر کنم می خواهم صفحه ای دیگر از خوشبختی را ورق بزنم می خواهم مادر شوم چقدر شیرین است تپیدن دو قلب در یک بدن چقدر شیرین است تمرکز رحمت خداوند بر روی تو ، بر روی قسمتی از بدن تو ، بر روی رحم تو خداوندا رحمتت را به من و همسرم عطا فرما می خواهم مادر شوم  م : مهربانی الف : آرامش د : دلدادگی ر :رحمت خدا  خداوندا مهربانی آرامش دلدادگی و رحمتت را بیش از پیش به من عطا فرما  میشه برای مامان شدنم صلوات بفرستین 😍💐😘
نمیدونم انشالله که باشه نمیدونم چرا خدای بزرگ و مهربونمون چند وقت من و نادیده میگیره من خیلی دوسش دا ...

ان شاالله ب حق حسین و علی اصغرش . به همه ی منتظرا خدا نظر کنه همینطور شما گلم

خدا در قادر و مهربون بودنش صبور هم هست 

ذکر یونسیه رو زیاد بخون 

فقط 15 هفته و 5 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
                               معجزه یعنی اینکه حسین و برادرش عباس ، منِ روسیاه رو قابل بدونن و حاجتم رو بدن .خدایا شکرت 💙            خدایا از اولش سپردمش دست خودت تو دلیم رو . خودت نگهشدار. خدایا شکرت 
ان شاالله ب حق حسین و علی اصغرش . به همه ی منتظرا خدا نظر کنه همینطور شما گلم خدا در قادر و مهربون ...

ممنونم از دعای قشنگت عزیزم انشالله همه به حاجتهاشون برسن منم کنار اونا به حاجتم برسم و مادر بشم 

الهی ... نگاهی...  می خواهم مادر شوم  چشیدن لذتی دیگر از زندگی  لذتی که خداوند به همه کسانی که لایق میداند می چشاند می خواهم مادر شوم می خواهم وجودم را بستری برای وجودی دیگر کنم می خواهم صفحه ای دیگر از خوشبختی را ورق بزنم می خواهم مادر شوم چقدر شیرین است تپیدن دو قلب در یک بدن چقدر شیرین است تمرکز رحمت خداوند بر روی تو ، بر روی قسمتی از بدن تو ، بر روی رحم تو خداوندا رحمتت را به من و همسرم عطا فرما می خواهم مادر شوم  م : مهربانی الف : آرامش د : دلدادگی ر :رحمت خدا  خداوندا مهربانی آرامش دلدادگی و رحمتت را بیش از پیش به من عطا فرما  میشه برای مامان شدنم صلوات بفرستین 😍💐😘
1645
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1606
1638
1675
1667
1658
1657
1402
1663
29
1462